برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1303 100 1

کوشش زیاد کردن

معنی کوشش زیاد کردن به انگلیسی

strain (فعل)
کج کردن ، خسته کردن ، صاف کردن ، پالودن ، پیچ دادن ، سفت کشیدن ، مشمئز شدن ، کش دادن ، زور زدن ، زودبکار بردن ، زیاد کشیدن ، کوشش زیاد کردن

معنی کلمه کوشش زیاد کردن به عربی

کوشش زیاد کردن
اجهاد

کوشش زیاد کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کوشش زیاد کردن   • مفهوم کوشش زیاد کردن   • تعریف کوشش زیاد کردن   • معرفی کوشش زیاد کردن   • کوشش زیاد کردن چیست   • کوشش زیاد کردن یعنی چی   • کوشش زیاد کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کوشش زیاد کردن
کلمه : کوشش زیاد کردن
اشتباه تایپی : ;,aa cdhn ;vnk
عکس کوشش زیاد کردن : در گوگل

آیا معنی کوشش زیاد کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )