برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1286 100 1

کوشش

/kuSeS/

مترادف کوشش: اهتمام، تقلا، تلاش، جدیت، جهد، سعی، فعالیت، مجاهدت، مداومت، مساعی

متضاد کوشش: تنبلی

معنی کوشش در لغت نامه دهخدا

کوشش. [ ش ِ ] (اِمص ) عمل کوشیدن. فعل کوشیدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کوشیدن. (ناظم الاطباء). || سعی و جهد. (برهان ) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ). جد. کَدّ. سعی. تساعی. مجاهدت. اجتهاد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :
به کوشش نروید گل از شاخ بید
نه زنگی به گرمابه گردد سفید.
فردوسی.
چوبا مرگ کوشش نداردت سود
کنون رزم رستم بباید شنود.
فردوسی.
چو یزدان کسی را کند نیکبخت
ابی کوشش او را رساند به تخت.
فردوسی.
به کوشش به نگردد هیچ بدتر.
(ویس و رامین ).
پس از چه رسد سرفرازی مرا
چو کوشش ترا گوی بازی مرا.
اسدی.
و آن جان ترا همی کشد زی چه
با کوشش مور و گربزی راسو.
ناصرخسرو.
بجهد وکوشش با خویشتن بپای و بایست
اگر به کوشش با گردش فلک نه بسی.
ناصرخسرو.
گر ز بهر خور و خواب است ترا کوشش
پس به دست گلوی خویش گرفتاری.
ناصرخسرو.
چه کوشش پاسبان دولت است و تا رنج نکشند آسانی نیابند. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ).
کوشش از تن طلب ، کشش از جان
جوشش از عشق دان ، چشش ز ایمان.
سنائی (حدیقةالحقیقة).
و کوشش اهل علم در ادراک سه مراد ستوده است ساختن توشه ٔ آخرت... (کلیله و دمنه ).
مبتلا گشتم در این بند و بلا
کوشش آن حق گزاران یاد باد.
حافظ.
- کوشش بی فایده ؛ سعی و جهد بی حاصل کوشش بیهوده :
کس نتواندگرفت دامن دولت به زور
کوشش بی فایده ست وسمه بر ابروی کور.
سعدی.
و رجوع به ترکیب بعد شود
- کوشش بیهوده ؛ سعی و تلاش بی فایده و بی حاصل. (ناظم الاطباء) :
دوست دارد یار این آشفتگی
کوشش بیهوده به از خفتگی.
مولوی (مثنوی ).
- کوشش و کشش ؛ سعی و جذبه (از طرفین ). (فرهنگ فارسی معین ).
|| عزم. توجه. (ناظم الاطباء). توجه. عزیمت. (فرهنگ فارسی معین ). || اشتغال داشتن و مشغول گشتن. (ناظم الاطباء). || تفتیش کردن و جستجو نمودن. (نا ...

معنی کوشش به فارسی

کوشش
( اسم ) ۱ - سعی جهد: اما با قضای آسمانی کوشش انسانس مفید نیست . ۲ - جنگ و جدال : پراکنده شد ترک سیصد هزار بجایی نبد کوشش و کارزار . یا کوشش و کشش . سعی و جذبه ( از طرفین ) قیاس کنید : کوشش از تن طلب کشش از جان جوشش از عشق دان چشش ز ایمان . ( حدیقه ) یا کوشش و کشش . سعی و قتال : تادر و دشت هست و جو باره نیست از کوشش و کشش چاره ( کمال اسماعیل ) ۲ - توجه عزیمت . ۳ - عمل کردار .
جنگ آزمای .جنگجو
کوشش کردن
مجاهدت .جهد کردن . جد کردن
سعی کننده . جهد کننده
روز جنگ . روز نبرد
وقت جنگ

معنی کوشش در فرهنگ معین

کوشش
(ش ) (حامص .) کوشیدن ، سعی .
( ~ . کَ دَ) (مص ل .) جد و جهد کردن .

معنی کوشش در فرهنگ فارسی عمید

کوشش
تلاش، جد و جهد.

کوشش در جدول کلمات

کوشش
فعالیت
کوشش و تلاش
سعی
کوشش کننده
جاهد
سعی و کوشش همرا با پیگیری
اهتمام

معنی کوشش به انگلیسی

labor (اسم)
کار ، رنج ، کوشش ، سعی ، زحمت ، کارگر ، حزب کارگر ، درد زایمان
scramble (اسم)
تقلا ، کوشش ، تلاش
tug (اسم)
تقلا ، کوشش ، کشش ، زحمت ، یدک کش
effort (اسم)
تقلا ، کوشش ، تلاش ، سعی
assay (اسم)
عیار ، ازمایش ، کوشش ، امتحان ، عیارگری
stretch (اسم)
دوره ، بسط ، کوشش ، قطعه ، اتساع ، مدت ، ارتجاع ، خط ممتد
attempt (اسم)
قصد ، کوشش
trial (اسم)
رنج ، ازمایش ، کوشش ، امتحان ، محنت ، مرافعه ، محاکمه
try (اسم)
ازمایش ، کوشش ، امتحان ، ازمون
endeavor (اسم)
کوشش ، تلاش ، سعی ، جد و جهد ، مجاهدت ، سعی بلیغ
strain (اسم)
خوی ، تقلا ، کوشش ، کشش ، اصل ، خیل ، نژاد ، اسیب ، زور ، درد سخت ، کشیدگی عضله ، صفت موروثی ، خصوصیت نژادی ، در رفتگی یا ضرب عضو یا استخوان
bustle (اسم)
جنبش ، تقلا ، کوشش ، شلوغی ، تکاپو ، تلاش ، های و هوی
fist (اسم)
کار ، کوشش ، مشت
muss (اسم)
تقلا ، کوشش ، تلاش ، درهم و برهمی ، بهم خوردگی

معنی کلمه کوشش به عربی

کوشش
اجهاد , امتداد , تجربة , جهد , شدة , صراع , عمل , فوضي , قبضة , محاکمة , محاولة , مسعي , نشاط
الجهود اليائسة
الجهود المتواصلة
يقضة
اجهاد
الجهود المضنية
زيادة
انحناء , تجربة , عمل , کافح , کفاح , محاولة , وتد
يقضة
اقصي

کوشش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ریحانه
جد
Raha
تلاش
رضاآپادانا
فعالیت
فاطمه.
سعی و تلاش
تلاش
اشتراک گذاری ویدیو آموزشی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کوشش در جدول   • دبيرستان كوشش دوره دوم   • معنی کوشش   • دبستان کوشش   • دبیرستان کوشش نیاوران   • دبيرستان روشنگران منطقه 3   • دبیرستان دخترانه کوشش منطقه 1   • دبیرستان دخترانه ابوریحان   • مفهوم کوشش   • تعریف کوشش   • معرفی کوشش   • کوشش چیست   • کوشش یعنی چی   • کوشش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کوشش
کلمه : کوشش
اشتباه تایپی : ;,aa
آوا : kuSeS
نقش : اسم
عکس کوشش : در گوگل

آیا معنی کوشش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )