برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1283 100 1

کیوان

/keyvAn/

مترادف کیوان: زحل

معنی اسم کیوان

اسم: کیوان
نوع: دخترانه و پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: keyvān) زحل، زحل، به علاوه (در قدیم) (به مجاز) آسمان - ستاره زحل، نام یکی از بزرگان دربار بهرام گور پادشاه ساسانی

معنی کیوان در لغت نامه دهخدا

کیوان. [ ک َی ْ / ک ِی ْ ] (اِخ ) زحل. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 372). نام ستاره ٔ زحل است. (فرهنگ جهانگیری ). نام ستاره ٔ زحل است که در فلک هفتم می باشد. (برهان ) (غیاث ). نام کوکب زحل است که در فلک هفتم می باشد و از همه ٔ کواکب اعلی و اعظم است ، و کی به معنی بزرگ و «ون » و «وان » به معنی مانند است . (انجمن آرا) (آنندراج ) . زحل. یکی از سیارات منظومه ٔ شمسی میان برجیس (مشتری ) و اورانوس. به عقیده ٔ قدما این ستاره در فلک هفتم جای دارد و آن را دورترین ِ کواکب گمان می برده اند. نجم ثاقب. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کیوان اسم ایرانی نیست و بابلی است و ظاهراً ایرانیها اسمی برای زحل نداشته اند. (گاه شماری تألیف تقی زاده حاشیه ٔ ص 204). مأخوذ از بابلی ، در الواح بابلی ، کیوانو. عبری ، کیوان. (حاشیه ٔ برهان چ معین ). نام ستاره ٔ هفتم از هفت سیاره است... و نزد منجمان نحس اکبر است. (از فرهنگ نظام : زحل ) :
بلند کیوان با اورمزد و با بهرام
ز ماه برتر خورشید و تیر با ناهید.
ابوشکور (از لغت فرس اسدی ).
فروتر ز کیوان تو را اورمزد
به رخشانی لاله اندر فرزد.
ابوشکور (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
همت او بر فلک ز فلخ بنا کرد
بر سر کیوان فکند بن پی ایوان.
خسروانی (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص 83).
به دُم ّ لشکرش ناهید و هرمز
به پیش لشکرش بهرام و کیوان.
دقیقی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
خروش سواران و اسبان به دشت
ز بهرام و کیوان همی برگذشت.
فردوسی.
شبی چون شبه روی شسته به قیر
نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر.
فردوسی.
پراندیشه شد تا به ایوان رسید
کلاهش ز شادی به کیوان رسید.
فردوسی.
خداوند کیوان و گردان سپهر
ز بنده نخواهد جز از داد و مهر.
فردوسی.
به حیله پایگه همتش همی طلبد
از این قبل شده بر چرخ هفتمین کیوان.
فرخی.
کهینه عرصه ای از جاه او فزون ز فلک
کمینه جزوی از قدر او مِه از کیوان.
عنصری.
بنشین در بزم بر سریر به ...

معنی کیوان به فارسی

کیوان
عباس ابن اسماعیل بن علی بن معصوم قزوینی مشهور بحاج ملاعباسعلی کیوان از علمای دینی و عارف و واعظ ( و. قزوین ۱۲۷۷ - ف. ۱۳۷۷ ه.ش . ) . وی پس از تحصیل در نجف و کربلا و سامره اجازه اجتهاد گرفت و بخراسان رفت . در آنجا نزد حاج ملا- سلطانعلی بتحصیل عرفان و تصوف پرداخت . در اواخر عمر از تصوف بیزار گردید و کتابهایی در رد آن نوشت . وی مفسر قر آن به عربی و فارسی است که چند مجلد آن بطبع رسیده اشعار خیام را شرح کرده و ار جمله تالیفات وی از : [ کیوان نامه ] [ عرفان ] [ میوه زندگانی ] [ فریاد بشر] را باید نام برد . کیوان معتقد است که بزرگترین عارف و صوفی خیام و بزرگترین حکیم بوعلی سیناست . وی عرفان را بعرفان علمی و عرفان عملی تقسیم نمود و سلوک و درویشی را عرفان عملی میداند .
[نجوم] ← زحل
پادشاه کیوان . خداوند گار کیوان . کنایه از خدای بزرگ و بلند مرتبه .
آنکه چون کیوان مرتبتی بلند دارد . آنکه مقامی رفیع همچون ستار. زحل دارد ٠
یکی از روحانیون بزرگ زرتشتی ( قر. ۱۱ ه. ) از مردم شیراز یا حوالی آن ( ف. پتنه ۱٠۲۷ ه. ق .) وی با گروهی از مریدان خود هندوستان شتافت آذر کیوان موسس فرقه ایست مذهبی که ترکیبی است از ادیان زرتشتی اسلام برهمنی و مسیحی . وی را [ ذو العلوم ] لقب داده اند و منظومه ای بنام [ جام کیخسرو ] در شرح مشاهدات وی بدو منسوبست .
نام حکیمی از مردم استخر فارس معاصر و معاشر میر فندرسکی
کنایه از آسمان

معنی کیوان در فرهنگ معین

کیوان
(کَ) (اِ.) سیارة زحل .

معنی کیوان در فرهنگ فارسی عمید

کیوان
= زحل

کیوان در دانشنامه اسلامی

تفسیر کیوان اثر ملاعباسعلی (۱۲۷۷ - ۱۳۵۷ ق) فرزند شیخ ملااسماعیل قزوینی معروف به کیوان، حکیم عارف شیعی می باشد.
این تفسیر در چهار مجلد به زبان فارسی و به شیوه کلامی و حکمی شامل تمام قرآن کریم .مؤلف خود در مقدمه آن می نویسد: استناد و استدلال این تفسیر فقط بر مدلول لفظی آیه است نه به حدیث و خبر اعم از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) یا حدیث به معنی اخص و از ائمه اثنی عشر (علیهم السّلام) و نیز این تفسیر نه اینکه بر مبنای تفسیر صافی واصفی و تفسیر برهان است که اکثرا آیات را به اخبار و احادیث ائمه معصومین (علیهم السّلام) و گاهی از حضرت پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) و نه بر اساس حکمت و عرفان مانند تفسیر صدرالمتالهین شیرازی و یا تاویلات محیی الدین اعرابی و یا نیشابوری و غیره باشد.
ویژگی های کتاب
تفسیر کیوان را می توان مستدرکی بر تفسیرهای گذشتگان به حساب آورد مگر در وجوه مشترک مانند اعراب و ترکیب جمله ها و لغات و لوازم مشترکه که هیچ تفسیر از آن مستثنا نیست و نمی توان خالی از آنها باشد.زمان نزول هر یک از مکررات قرآن را کیوان خیلی دور از هم می داند و می گوید که عیب ندارد و گوینده را از فصاحت و بلاغت نمی اندازد که یک مطلبی را که گفته برای قومی دو سال دیگر برای قوم دیگر همان مطلب را به همان عبارت بگوید بلکه بی فاصله دو سال نیز زیرا عوض شدن مخاطب مجوز تکرار لفظی و معنوی است. مؤلف پس از ذکر مقدمه ای کوتاه که شامل اقسام هنر مفسرین است به تفسیر بسمله و بعد تفسیر سوره الحمد پرداخته و نیز بحث خویش را تحت عنوان بیان اول، و بیان دوم تفسیر خویش بیان می کند و نیز قسمتی از تفسیر خود را بین الهلالین به ربی یاد کرده است. این تفسیر در تهران از ۱۳۱۰ لغایت ۱۳۱۵ش در چهار مجلد طبع گردیده است.
تفسیر دیگر مؤلف
ملاعباسعلی کیوان تفسیر دیگری در سه مجلد به زبان عربی و شیوه عرفانی و کلامی شامل تمام قرآن کریم دارد که از سوره الحمد آغاز کرده و به سوره الناس ختم کرده است. مؤلف این اثر را کتاب ثمرة الحیاة یا میوه زندگانی در شرح حال خویش ذکر نموده است. نسخه خط مؤلف نزد احفاد وی موجود است.

کیوان در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:زحل

کیوان در جدول کلمات

کیوان
زحل
ساخته مشترک کیوان علیمحمدی و امید بنکدار با بازی هدیه تهرانی | کوروش تهامی | کمند امیرسلیمانی | ستاره اسکندری و آتیلا پسیانی
شبانه
ساخته مشترک کیوان عیلمحمدی و امید بنکدار در جشنواره امسال با بازی مهتاب کرامتی | مهدی احمدی | شقایق فراهانی | آزاده صمدی و ••••
ارغوان
ساخته کیوان علی محمدی و امید بنکدار با بازی هدیه تهرانی | کوروش تهامی | کمند امیرسلیمانی | ستاره اسکندری و•
شبانه
ساخته کیوان علیمحمدی و امید بنکدار با بازی هدیه تهرانی | کوروش تهامی | کمند امیرسلیمانی
شبانه
ساخته کیوان علیمحمدی و امید بنکدار با بازی هدیه تهرانی | کوروش تهامی | کمند امیرسلیمانی | ستاره اسکندری و •••
شبانه
سریالی از امید بنکدار و کیوان علیمحمدی با بازی حمیدرضا پگاه | ستاره اسکندری | بابک حمیدیان
حیرانی
سریالی به کارگردانی مشترک کیوان علی محمدی و امید بنکدار که دو سال پیش روی آنتن شبکه یک رفت
حیرانی
فیلمی از کیوان علیمحمدی و امید بنکدار با بازی نیکی کریمی | محمدرضا فروتن | مهناز افشار | حامد بهداد و•••
شبانه روز

کیوان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی

کیوون::همان قلاسنگ است
وسیله ای که سنگ در آن می گذارند و پرتاب می کنند
Kevon
آسمان
به معنی آسمان نیز می باشد
Mahsa
کیوان به معنی زحل و ستاره ی زیبا میشه
علی
باید شبکه ی معنایی آن باشد آسمان و .،،
OMID
کیوان بمعنای کی یعنی پادشاه وان یعنی هستی
پس شد :پادشاه هستی
نورالله هم اسمی است برازنده ی او
به امید روشن شدن عالم هستی به نور او
کیوان
در زبان کردی کیوان یعنی نگهبان کوه .
کیوان
کیوان یعنی یگانه ،پادشاه هستی ،سیاره زحل
کیوان
کیوان=شاه جهان
کیوان
من کیوان هستم البته دخترم ، خواهر بزرگترم رضوان و من کیوان همیشه مشکل داشتم من رو با پسر اشتباهی میگرفتن ولی عاشق اسمم هستم و خیلی دوستش دارم و همون سیاره زحل یا پادشاه آسمان است.
کیوان
کیوان اسمی برازنده برای پسر ها است. کیوان (یعنی پادشاه آسمان ، کیوان یعنی سیاره ی زحل، کیوان یعنی پادشاه جهان و کیوان یعنی نگهبان کوه)من از اینکه اسمم کیوان است به خودم افتخار می کنم و عاشق اسمم هستم

کیوان
کیوان یعنی زحل درست ولی همه کیوان رو نگهبان یا پادشاه جهان می گویند ولی به نظر من کیوان یک حلقه ی بزرگ جهان را دارد و در این زمینه به این ترتیب که برای شما ارسال می شود کیوان پادشاه جهان هستی است
علی باقری
فغان کسی از کیوان بر گذشتن :کنایه ای ایماست از بلندی بسیار فغان
دو کودک بدیدند مرده ، به تشت ؛
ز ایوان به کیوان فغان بر گذشت
دکتر کزازی در این مورد می نویسد :《 در اختر شناسی کهن ، کیوان برترین ِ هفتگان شمرده میشده است و در شاهنامه ، نماد بلندی است .》
نامه ی باستان ،ج ۳ ، داستان سیاوش ، دکتر کزازی ۱۳۸۴،ص ۲۵۶.
علی باقری
کیوان: ستاره ی زحل، فلک هفتم
دکتر کزازی در مورد این واژه می نویسد: <<کیوان بلندترینِ" هفتگان " است و در شاهنامه، نمادگونه ی بلندی و ارجمندی است. و" رسیدن سر تخت به کیوان " استعاره ای تمثیلی از ارجمندی و والایی بسیار است. >>
نامه ی باستان ،ج ۳ ، داستان سیاوش ، دکتر کزازی ۱۳۸۴،ص ۳٠۱.》

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اسم کیوان   • عکس اسم کیوان   • کیوان خواننده   • معنـی خـداونـد کیـوان   • کیوان پریا   • نوشتن کیوان به انگلیسی   • کیوان کیمیا   • سیاره کیوان   • معنی کیوان   • مفهوم کیوان   • تعریف کیوان   • معرفی کیوان   • کیوان چیست   • کیوان یعنی چی   • کیوان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کیوان
کلمه : کیوان
اشتباه تایپی : ;d,hk
آوا : keyvAn
نقش : اسم
عکس کیوان : در گوگل

آیا معنی کیوان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )