برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1281 100 1

گامتوفیت

گامتوفیت در دانشنامه ویکی پدیا

گامتوفیت
گامتوفیت به نسلی از چرخهٔ زندگی گیاهان گفته می شود که گامت تولید می کنند. گامتوفیت ها بر خلاف اسپوروفیتها هاپلوئید هستند (به جز چند استثنا). گامتوفیت از نموی هاگ حاصل از میوز اسپوروفیت به وجود می آید، و هنگامی که بالغ می شود، طی تقسیم میتوز گامت های نر (انتروزویید) و (یا) ماده (تخم زا) تولید می کند.
زیست شناسی و آزمایشگاه ۲، سال سوم آموزش متوسطه
گامتوفیت در خزه گیان بخش اصلی و قابل رؤیت گیاه را تشکیل می دهد، در حالی که در سرخس ها به پروتال، در بازدانگان به آندوسپرم و دانه گرده و در نهان دانگان به کیسهٔ رویانی و دانه گرده محدود می شود
عکس گامتوفیت


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

گامتوفیت در دانشنامه آزاد پارسی

گامِتوفیت (gametophyte)
مرحلۀ هاپلوئیدی در چرخۀ زندگی گیاه. منجر به تشکیل گامت می شود. نیز ← تناوب نسل ها

ارتباط محتوایی با گامتوفیت

گامتوفیت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هاجر
گامتوفیت به مرحله ای از چرخه ی زندگی گیاه میگویند که در آن تولید گامت یا یاخته جنسی صورت میگیرد و با نصف شدن کروموزوم ها همراه است والبته مانند اسپوروفیت دیپلوئید نیستند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گامتوفیت   • مفهوم گامتوفیت   • تعریف گامتوفیت   • معرفی گامتوفیت   • گامتوفیت چیست   • گامتوفیت یعنی چی   • گامتوفیت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گامتوفیت
کلمه : گامتوفیت
اشتباه تایپی : 'hlj,tdj
عکس گامتوفیت : در گوگل

آیا معنی گامتوفیت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )