برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1289 100 1

گذر از این مرحله خطرناک

معنی کلمه گذر از این مرحله خطرناک به عربی

گذر از این مرحله خطرناک
اجتيازُ هذهِ المرحَلَة الخَطِرَة

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گذر از این مرحله خطرناک   • مفهوم گذر از این مرحله خطرناک   • تعریف گذر از این مرحله خطرناک   • معرفی گذر از این مرحله خطرناک   • گذر از این مرحله خطرناک چیست   • گذر از این مرحله خطرناک یعنی چی   • گذر از این مرحله خطرناک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گذر از این مرحله خطرناک
کلمه : گذر از این مرحله خطرناک
اشتباه تایپی : 'bv hc hdk lvpgi oxvkh;
عکس گذر از این مرحله خطرناک : در گوگل

آیا معنی گذر از این مرحله خطرناک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )