برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1284 100 1

گردن کش

گردن کش در جدول کلمات

معنی گردن کش به انگلیسی

disobedient (صفت)
خیره ، شیطان ، سرکش ، سرپیچ ، متمرد ، نامطیع ، عاصی ، گردن کش ، نا فرمان
turbulent (صفت)
سرکش ، اشفته ، یاغی ، گردن کش
unyielding (صفت)
سرکش ، گردن کش
insubordinate (صفت)
سرکش ، گردن کش ، نا فرمان
refractory (صفت)
سرکش ، سر سخت ، گردن کش ، مقاوم

گردن کش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر
سرکش _ طاغی _ عاصی _ عصیانگر _گردن فراز
مارد _ متجاسر _ متمرد _ مستکبر

ناجم _ نافرمانبردار _ نافرمان _ یاغ _ یاغی
خودسر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گردن کش   • مفهوم گردن کش   • تعریف گردن کش   • معرفی گردن کش   • گردن کش چیست   • گردن کش یعنی چی   • گردن کش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گردن کش
کلمه : گردن کش
اشتباه تایپی : 'vnk ;a
عکس گردن کش : در گوگل

آیا معنی گردن کش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )