برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1275 100 1

گرد نشستن

معنی گرد نشستن در لغت نامه دهخدا

گرد نشستن. [ گ ِ ن ِ ش َ ت َ ] (مص مرکب ) چهارزانو نشستن : ملوک را نشاید که کاغذ بر سر زانو گیرند و دبیروار نشینند تا چیزی نویسند، بلکه ایشان را گرد باید نشست و کاغذ معلق باید داشت. (نوروزنامه ).

گرد نشستن. [ گ َ ن ِ ش َ ت َ ] (مص مرکب ) گردآلود شدن. چرکین شدن. || مجازاً نقصان یافتن. زیان رسیدن :
گر جمله ٔ کائنات کافر گردند
بر دامن کبریاش ننشیند گرد.
خواجه عبداﷲ انصاری.
خاک نعلین تو ای دوست غبارم شد
تا بر آن دامن عصمت ننشیندگردم.
سعدی (خواتیم ).
گفت در راه دوست خاک مباش
نه که بر دامنش نشیند گرد.
سعدی (بدایع).

معنی گرد نشستن به فارسی

گرد نشستن
( مصدر ) ۱ - غبار آلود شدن : گردننشیند بطرف دامن آزادگان گر براندازد فلک بنیاد این ویرانه را . ( عالم آرا ) ۲ - چرکین شدن . ۳ - نقصان یافتن زیان رسیدن : گر جمل. کائنات کافر گردند بردامن کبر یاش ننشیند گرد . ( عبدالله انصاری )

گرد نشستن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
گِرْدنشستن: کنایه ی ایماست از چهار زانو نشستن.
[ یکی تخت بودی چو تابنده ماه
نشسته بر او گرد، کاوس شاه ]
دکتر کزازی در مورد این واژه می نویسد:((هنجار و آیین پادشاهان آن بوده است که گِرد یا "مربّع" بر تخت می نشسته اند.))
وی در ادامه می نویسد:((" گرد نشستن " در ریخت " گردْ پایْ نشستن" نیز به کار رفته است))

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گرد نشستن   • مفهوم گرد نشستن   • تعریف گرد نشستن   • معرفی گرد نشستن   • گرد نشستن چیست   • گرد نشستن یعنی چی   • گرد نشستن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گرد نشستن
کلمه : گرد نشستن
اشتباه تایپی : 'vn kasjk
عکس گرد نشستن : در گوگل

آیا معنی گرد نشستن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )