برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1317 100 1

گره خوردن

معنی گره خوردن در لغت نامه دهخدا

گره خوردن. [ گ ِ رِه ْ خوَرْ / خُرْ دَ ] (مص مرکب ) بسته شدن با گره :
رشته ام تاب گره خوردن زکوتاهی نداشت
اینقدر پیچیدگی افتاد در کارم چرا؟
میرزا معز فطرت (از آنندراج ).
قفل وسواسی است در کف رشته ٔ اعمالها
میخورد صد جا گره تا یک گره وا میشود.
میرزا یوسف واله (از آنندراج ).

معنی گره خوردن به فارسی

گره خوردن
( مصدر ) ۱ - گره ایجاد شدن : رشته ام تاب گره خوردن زکوتاهی نداشت این قدر پیچیدگی افتاد در کارم چرا ? ( معز فطرت ) ۲ - ایجاد مشکلی شدن در امری .

معنی گره خوردن در فرهنگ معین

گره خوردن
( ~ . خُ دَ) (مص ل .) ۱ - گره به وجود آمدن . ۲ - کنایه از: بروز مشکل و مانع در کار.

گره خوردن در جدول کلمات

معنی گره خوردن به انگلیسی

knot (فعل)
بهم پیوستن ، گره زدن ، گیر انداختن ، گره خوردن ، منگولهدار کردن
snarl (فعل)
غرولند کردن ، بغرنج کردن ، گره خوردن ، دندان قروچه کردن ، نمودار کردن

معنی کلمه گره خوردن به عربی

گره خوردن
زمجرة , عقدة

گره خوردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• باز كردن گره مو   • اسپری باز کننده گره مو فیروز   • علت گره خوردن تار مو   • گره افتادن مو   • گره باز کن مو   • علت گره خوردن نوک موها   • اسپری نرم کننده مو   • معنی گره خوردن   • مفهوم گره خوردن   • تعریف گره خوردن   • معرفی گره خوردن   • گره خوردن چیست   • گره خوردن یعنی چی   • گره خوردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گره خوردن
کلمه : گره خوردن
اشتباه تایپی : 'vi o,vnk
عکس گره خوردن : در گوگل

آیا معنی گره خوردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )