انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1096 100 1

گرگان

/gorgAn/

معنی گرگان در لغت نامه دهخدا

گرگان. [ گ ُ ] (اِ) دشت و بیابان. (برهان ).

گرگان. [ گ ُ ] (اِخ ) پهلوی آن ورکان = هیرکانیا . رک : مارکوارت. شهرستانها ص 12 ح 17: اونوالا 92. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). نام شهری است در دارالملک استرآباد، معرب آن جرجان است. (برهان ). گرگان به اطلاق عام شامل ایالت استراباد است که از شمال به بحر خزر و از شرق به خراسان و از مغرب به طبرستان میکشد. (معجم البلدان از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). شهری است که در دارالملک استراباد بود و گرگین میلاد ساخته و معنی ترکیبی گرگان آن گرگ که آن گرگ به کسر نون مفهوم آن است و معرب آن جرجان است. یکی از فصحا گفته :
ز تیغ شیرشکارت هنوز تاگرگان
بسان پیرهن یوسف است خون آلود.
هدایت گفته :
چو گرگ یوسف در من فتاده این گرگان
گناهم اینکه نه زین خطه ام ز گرگانم.
اکنون گرگان نمانده و استرآباد شهری در حوالی رود گرگان آباد است که گویند محل استران گرگین بوده است. (آنندراج ). شهری است به دیلمان ، مر او را ناحیتی بزرگ است و سوادی خرم و کشت و برز بسیار و نعمت فراخ و سرحد میان دیلمان و خراسان و مردمانی اند درشت صورت و جنگی و پاک جامه و بامروت و میهمان دار و این شهر بدو نیم است : شهرستان است و بکرآباد و رود هرند کزطوس برود بمیان این هر دو نیمه بگذرد و مستقر پادشاه طبرستان است و از وی جامه ٔ ابریشم سیاه خیزد و وقایه و دیبا و قزین. (حدود العالم چ تهران ص 84). شهرستان گرگان یکی از شهرستانهای استان دوم کشور، حدود و مشخصات آن به شرح زیر است : حدود: از طرف شمال به شهرستان گنبد قابوس ، از جنوب خطالرأس سلسله ٔ جبال البرز، از خاور دهستان مزدین از بخش میامی و شهرستان بجنورد، از باختر بخش بهشهر و چهاردانگه از شهرستان ساری.
موقعیت طبیعی شهرستان : شهرستان گرگان را میتوان در دو قسمت تشریح نمود. اول قسمت کوهستانی ، دوم قسمت دامنه ودشت :
آ - قسمت کوهستانی ، سلسله جبال البرز در جنوب شهرستان واقع در این قسمت جهت آن تقریباً خاور باختری است و خطالرأس سلسله ٔ مذکور حد طبیعی بین این شهرستان و شهرستان شاهرود است. ابتدای کوهستان و نقاط کمتر از هزار متر ارتفاع دارای هوای معتدل و مرطوب و جنگل است. از هزار متر به بالا به تدریج از انبوه جنگل و رطوبت هوا کاسته شده قلل ارتفاعات عاری از جنگل وبهترین مراتع تابستانی گوسفندداران شهرستان محسوب میگردد. مرتفعترین قلل کوههای شهرستان موسوم به شاه کوه در جنوب گرگان به ارتفاع 3767 متر و قلعه ٔ شاه در خاور تاش به ارتفاع 3910 و قله کوه ابر واقع در جنوب بخش کتول به ارتفاع 2875 متر و قله واقع در جنوب باختری خوش ییلاق 2802 متر است. رودهای کوتاه و کوهستانی متعددی از قلل سلسله جنوبی سرچشمه گرفته در دشت گرگان برخی به رودخانه ٔ گرگان و برخی به رودخانه ٔ قره سو منتهی میشوند که بترتیب از خاور عبارتند از:
1- رودخانه ٔ اوغان : سرچشمه ٔ ارتفاعات شمالی نردین و ارتفاعات دانیال است که پس از پیوستن با رودهای کوچک فارسیان فرنک در اراضی بایر گامشلی به رودخانه ٔ گرگان ملحق میشود. 2- رودخانه ٔ خرخر: سرچشمه ٔ ارتفاعات دوزین بوده پس از مشروب نمودن برخی از قراء مینودشت در اراضی ساری به رودخانه ٔ گرگان میریزد. از این رود نهری به شهر گنبد قابوس منشعب شده است. 3- رودخانه ٔ حاجی لر: از اتصال دو رودخانه ٔ چهل چای و نرم آب که از کوههای قلعه قافه و مارکوه سرچشمه گرفته در جنوب قصبه ٔ مینودشت یکی شده پس از مشروب نمودن برخی از قراء جلگه ٔ مینودشت در خرابه های جرجان به رودخانه ٔ گرگان میریزد. 4- رودخانه ٔ نوده رود: سرچشمه ٔ ارتفاعات خوش ییلاق بوده پس از مشروب نمودن برخی از قراء دهستان فندرسک در اراضی خوجم لی به رودخانه ٔگرگان متصل میشود. 5- رودخانه ٔ قره سو: سرچشمه ٔ آن از کوه قلعه ماران و ارتفاعات النگ بوده قسمتی از قراء دره ٔ رامیان را مشروب و در شمال بخش رامیان به طرف باختر منحرف از شمال دهستان کتول و بخش مرکزی دهستانهای سدن رستاق ، استراباد رستاق ، کردکوی گذشته بین بندرشاه و بندرگز به خلیج گرگان منتهی میشود. 6- رودخانه ٔ زرین گل : سرچشمه ٔ دره های شمالی کوه ابر است و پس از مشروب نمودن برخی از قراء علی آباد کتول به رودخانه قره سو متصل میشود. 7- رودخانه ٔ کفشگیری : سرچشمه ارتفاعات سیاه مرزکوه بوده در حدود محمدآباد از کوهستان خارج قراء فاضل آباد و گلستان را مشروب ، فاضل آب آن بقره سو منتهی میشود. 8- رودهای کوچک دیگر به نام مایان زیلان ، جزولی ، خاصه رود، نوچمن شوریان چقر، زواردشت ، شیرداربن ، بالاجاده که عموماً از کوههای جنوبی سرچشمه گرفته پس از مشروب نمودن برخی از قراء به رودخانه ٔ قره سو منتهی میشوند. محصول عمده ٔ قراء کوهستانی غلات لبنیات و ابریشم است. و اکثر مردان در زمستان برای کارگری به قسمت دشت آمده تابستان مراجعت مینمایند.
ب - قسمت دامنه و دشت : قسمت دامنه و دشت شهرستان گرگان بین آخرین قسمت ارتفاعات و رودخانه های قره سو و گرگان واقع حاصلخیزترین قسمت شهرستان محسوب می شود، مخصوصاً برای کشت غلات ، برنج و توتون و سیگار بسیار مساعد است و قسمت عمده ٔ قراء مهم شهرستان در این منطقه واقع شده است. هوای آن منطقه معتدل و مرطوب میباشد. محصول برنج این قسمت از آب رودهای مذکوره ٔ بالا تأمین میشود. غلات و توتون سیگار بطور دیم بعمل می آید.
خلیج : خلیج گرگان در شمال بخش بندرگز به طول 65 و عرض 8 الی 12 هزار گزو عمق آن 2 الی 5 متر واقع و بوسیله ٔ تنگه ای بین شبه جزیره آشوراده و ساحل خواجه نفس به دریای مازندران متصل میشود. راه : از شهر گرگان سه راه شوسه بشرح زیرمنشعب میشود:
راه شوسه ٔ شمالی به طول 19 هزار گز به پهلوی دژ است. راه خاوری بطول 76 هزار گز به شاه پسند و از این نقطه بطول 18 هزار گز به گنبد قابوس و بطول 126 هزار گز ازطریق گردنه ٔ خوش ییلاق به شاهرود منتهی میشود. در 4 هزارگزی شاه پسند راه فرعی بطول 6 هزار گز به قصبه رامیان و از گنبد قابوس به طول 18 هزار گز به قصبه مینودشت وجود دارد. از باختر شهر گرگان بطول 87 هزار گزاز طریق کردکوی به بهشهر و نقاط دیگر مازندران منتهی و از این راه در 14 هزارگزی گرگان بطول 12 هزار گزبه بندرشاه متصل میشود. و به اکثر قراء مهم از شوسه های بالا راه فرعی منشعب میگردد.
سازمان شهرستان : بخشهای تابعه شهرستان گرگان بشرح زیر است :
شهر گرگان 1 آبادی 25000 تن
بخش مرکزی 98 " 33500 "
« کردکوی 19 « 20000 «
« بندر گز 19 « 20700 «
« کتول 39 « 14500 «
« رامان 64 « 14000 «
« مینودشت 87 « 18500 «
« بندرشاه 5 « 9000 «
بنابر آمار فوق ، شهرستان گرگان از 323 آبادی تشکیل شده جمعیت آن در حدود 155200 تن است. زبان مادری سکنه ٔ شهرستان به استثنای برخی از قراء رامیان و مینودشت و بندر شاه فارسی و مذهب عموم مسلمانان اثنی عشری است. شهر گرگان مرکز شهرستان و نام قدیم آن استراباد بوده است. این شهر در دامنه ٔ سلسله جبال البرز در 138 هزارگزی خاور ساری واقع و مختصات جغرافیایی آن بشرح زیر است :
طول 54 درجه و 26 دقیقه و30 ثانیه و عرض 36 درجه و 49 دقیقه. اختلاف ساعت آن با تهران 12 دقیقه است وقتی تهران ساعت 12 باشد گرگان ساعت 12 و دوازده دقیقه است. از فلکه مرکزی شهر چهار خیابان تقریباً در چهار جهت اصلی منشعب میگردد. خیابان شمالی که به جاده ٔ پهلوی دژ منتهی میشود به خیابان پهلوی دژ و خیابان خاور و باختری که به راه گنبد قابوس و بندر گز منتهی میشود به خیابان پهلوی و خیابان جنوبی خیابان کاخ نامیده میشود. کلیه ادارات دولتی شهرستان و قسمت عمده ٔ مغازه و دکاکین شهر در طول این چهار راه خیابان واقع شده است. آب شهر از رودخانه ٔ خاصه رود گرفته شده که پس از به کار انداختن چندین آسیاب در جنوب وارد خیابان و سربازخانه میشود. آب آن گل آلود و به املاح مختلفه آلوده است و قابل شرب نیست. آب آشامیدنی اهالی از قنوات سرخواجه و سرچشمه تأمین میشود که بوسیله ٔ مجرای زیرزمینی به نقاط مختلف منتقل و بوسیله ٔ بشکه حمل میگردد. ساختمانهای جدید شهر تقریباً همان بناهای طرفین خیابان ها است. در 17 فروردین 1323 شهر گرگان دچار زلزله ٔ سختی شد و اکثر بناهای آن شکست برداشته است. جمعیت شهر گرگان در حدود 25 هزار نفر است. روشنایی شهر بوسیله ٔ مولد برق کوچکی تأمین میگردد. یک کارخانه برنج کوبی و یک آسیاب موتوری دارد. در این شهر یک باب دانشسرای مقدماتی دو دبیرستان پسران و دختران و 7 دبستان و یک بیمارستان 40 تختخوابی دارد. تلفن های شهر یکصد و بیست شماره است. از بناهای شهر قدیم گرگان بنای امام زاده نور واقع در کوی بازار نعلبندان و بنای مسجد گلشن در کوی درب نو و چند تکیه در نقاط مختلف شهر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3) :
دهستان و گرگان و این بوم و بر
بگیرد برآرد بخورشید بر.
فردوسی.
چون قصد کیا کرد بگرگان و به آمل
بگذاشت کیا مملکت خویش و کیایی.
منوچهری.
شهر گرگان نماند با گرگین
نه نشابور ماند با شاپور.
ناصرخسرو.
مقصد آمال ز آمل شناس
یوسف گم کرده به گرگان طلب.
خاقانی.
تحقیقات علمی و کشفیاتی که بعمل آمده است مسائل زیادی را در مورد گرگان نشان میدهد. ظروف کشف شده در گرگان نشان میدهد که مردم آنجاآنها را در زیر خاک پنهان میکردند و پس از برگشت ازییلاق آنها را بیرون می آورده اند. این حفریات خدمت بزرگی به تاریخ ظروف سفالین اسلامی ایران نموده است. ظروف سفالین گرگان بچند دسته تقسیم میشود ولی سبک مخصوصی ندارد که بتوان آنها را از ظروف دیگر مجزا نمود. بسیاری از ظروف جنبه ٔ تزیینی و تخمینی دارد. رجوع به سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 1، 3، 7، 15، 53، 71 و 72، 77، 94، 96، 100، 129، 131، 132، 137، 138، 141، 148، 150، 151، 157، 161، 163، 165 و ایران باستان صص 1421 - 1443 و صص 1630 - 1650 و ص 1797 و 1864، 1885، 1900، 1917، 2208، 2204، 2226، 2198، 2210 و تاریخ بخارای نرشخی ص 109، 110، 112 و 117 و جغرافیای سیاسی کیهان از ص 303 ببعد و رجوع به لغت نامه ذیل کلمه ٔ استراباد و تاریخ بیهقی ص 202، 206، 129 و التفهیم ابوریحان بیرونی ص 170، 174، 199، 335و 336 و رجوع به جرجان شود.

گرگان. [ گ ُ ] (اِخ ) مزرعه ای است از دهستان پشت بسطام قلعه نو شهرستان شاهرود، واقع در 17 هزارگزی جنوب خاوری قلعه نو. دارای 20 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

گرگان. [ گ ُ ](اِخ ) از رستاق ساوه و جزستان. (تاریخ قم ص 116).

گرگان. [ گ ُ ] (اِخ ) از رستاق فراهان. (تاریخ قم ص 119).

گرگان. [ گ ُ ] (اِخ ) از طسوج و ناحیه ٔ رود آبان است. (تاریخ قم ص 113).

گرگان. [ گ ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سکمن آباد بخش حومه ٔ شهرستان خوی واقع در پنجهزار و پانصدگزی شمال باختری خوی و 13 هزارگزی شمال شوسه ٔ خوی به سیه چشمه. هوای آن سردسیر و دارای 120 تن سکنه است. آب آنجااز چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری ، صنایع دستی آنان جاجیم بافی و راه آن مالرو است. در سه هزار و پانصدگزی شمال قریه مقبره ای به نام باباگرگان وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

گرگان. [ گ ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان درزاب بخش حومه ٔ وارداک شهرستان مشهد، واقع در 35 هزارگزی شمال مشهد، و 6 هزارگزی خاور راه مشهد به وارداک. هوای آن معتدل دارای 27 تن سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

گرگان. [ گ ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میاندربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه ، واقع در 68000گزی شمال باختر کرمانشاه و 3000گزی باختر شوسه ٔ سنندج. هوای آن سرد ودارای 360 تن سکنه است. آب آنجا از رودخانه ٔ الک تأمین میشود. محصول آن غلات حبوبات و لبنیات و چغندرقند، توتون و شغل اهالی زراعت است. از طریق قره ویس اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

گرگان. [ گ ُ ] (اِخ ) نام قصبه ای کنار راه ملایر به همدان میان مهرآباد و پیرمستان ، واقع در 13000گزی ملایر و دارای پستخانه است.

معنی گرگان به فارسی

گرگان
رودیست که از کوه آلاداغ در اطراف بجنورد سرچشمه گرفته بسمت مغرب جریان یافته و از شهر قدیم گرگان و دشت ترکمن صحرا میگذرد . سپس این رود دو شاخه شده یکی در خواجه نفس و دیگری در جنوب آن وارد گرگان میشود . طول آن ۳٠٠ کیلومتر است .
دهی است از دهستان خسرو آباد شهرستان بیجار
بحر خزر دریای آسکون ( ه.م. ) .
دریای خزر . بحر خزر
درجنوب رود اترک نجد وسیع و کوههای متعدداست . شعب رود گرگان از همین کوهها جاری میشود و از صحرای کوکلان و شهر قدیم گرگان و دشت ترکمن و شمال استر آباد میگذرد و بدو شعبه تقسیم میشود: یکی در خواجه نفس و دیگری در جنوب آن وارد خلیج استراباد میگردد . طول رود گرگان حدود ۳٠٠ کیلومتر و عرض متوسطش حدود ۱۵ متر است .
دهی است از دهستان مرگوز بخش سلوانا شهرستان رضائیه
یکی از دو بخش مهم گرگان صحرای گرگان

گرگان در دانشنامه ویکی پدیا

گرگان
شهر گُرگان تلفظ راهنما·اطلاعات(شهرستان گرگان) مرکز استان گلستان و در جانب شرقی شمال کشور ایران است.
تالار فخرالدین اسعد گرگانی: ساخت تالار فخرالدین اسعد گرگانی شهرستان گرگان در سال ۱۳۵۱ خورشیدی آغاز و در هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ توسط شهبانو فرح دیبا افتتاح گردید. کار ساخت این تالار ۴۵۰ نفره ۶ سال به طول انجامید و طراحی آن به گونه ای انجام شد که دومین سِن استاندارد تالار کشور بعد از تهران در گرگان ساخته شود.
سینما مولن روژ (عصر جدید): سینما مولن روژ در اوایل دههٔ ۴۰ ساخته شد و متعلق به اوانس آرامانیان بود. پس از مصادرهٔ اموال مالک سینما نام آن به سینما رسالت و سپس عصر جدید تغییر یافت.
مرکز تخصصی صنایع دستی اقوام سیستانی در شهرک جامی وابسته به اداره کل میراث فرهنگی وبا مدیریت محمدآذری از مدیران بنیادنیمروز یکی دیگر از مرکزفرهنگی گرگان است
سینما مهتاب گرگان: سینما مهتاب، به خاطر عدم مقاومت ریاست اسبق بنیاد شهید (که سینما در تملکش بود) و شهردار سابق گرگان تبدیل به زندان شد. سینما مهتاب پس از تبدیل شدن به زندان و انتقال زندان از گرگان هنوز در تملک اداره کل زندان های استان گلستان است.
سینما بهمن
سینما کاپری: سینما کاپری نام سینمایی است که در سال ۴۶ با نمایش فیلم اشک ها و لبخندها (آوای موسیقی) در خیابان شالیکوبی گرگان افتتاح شد.
استرآباد
گرگان کنونی تا سال ۱۳۱۶ «اَستَرآباد» یا «اِستارباد» نام داشت. گرگان قدیمی که به عربی جرجان خوانده می شد شهری آباد و مهم بود که در نزدیکی گنبد کاووس امروزی قرار داشته و اینک ویرانه های آن در حوالی امام زاده یحیی بن زید قرار دارد. نام فعلی گرگان که جایگزین نام کهنش، استرآباد شده، در واقع، برگرفته از (جرجان) و گرگان قدیم از شهریور ۱۳۱۶ برای این شهر استفاده شد.
گرگان از شهرهای شمالی ایران است، آب و هوای معتدل دارد. هرچند تابستان های آن نسبتاً گرم و شرجی است. اقلیم منطقه بسیار گوناگون و متنوع است و کوه، جنگل و چمنزار، جلگه و دشت، بیابان و شوره زار، دریا و خلیج، رودخانه و تالاب و زمین کشاورزی را شامل می شود.
عکس گرگان
گرگان:
گرگان شهری و شهرستانی است در استان گلستان و مرکز این استان است. این شهر تا ۱۳۱۶ شمسی به استراباد موسوم بوده است.
جرجان (در کتابهای عربی به جای گرگان کلمه مُعرّب آن یعنی جرجان ذکر شده است)
جرجان
شهرستان گرگان از شهرستانهای استان گلستان است.
دشت گرگان
خلیج گرگان
فرودگاه گرگان
دانشگاه گرگان
گرگان رود
دیوار بزرگ گرگان
دریای گرگان نام دیگر دریای خزر یا دریای مازندران است که در بعضی کتب تاریخی ذکر شده است.
دروازه گرگان
گرگان (دلیجان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان دلیجان در استان مرکزی ایران است.
این روستا در دهستان دودهک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۳ نفر (۷خانوار) بوده است.
گرگان (کرمانشاه)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه ایران است.
این روستا در دهستان رازآور قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۰۸ نفر (۱۰۸خانوار) بوده است.
گرگان (کنارک)، روستایی از توابع بخش زرآباد شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان زرآباد غربی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۹۷ نفر (۱۰۷خانوار) بوده است.
گرگان، باکو (به لاتین: Gürgan) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در Gürgən-Pirallahı واقع شده است. گرگان ۷۲۶ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای جمهوری آذربایجان
گرگان پارس یکی از محله های قدیمی شهر گرگان در استان گلستان ایران می باشد. گرگان پارس خیابان هایی نسبتا پهن و پردرخت دارد و در دهه های ۴۰ تا ۸۰ خورشیدی از محلات اعیان نشین شهر گرگان به شمار می آمد.
مهیمنی، عبدالناصر، پژوهشی در شناخت یک خانواده: آشنایی با خانواده مهیمنی در گرگان، پاییز ۱۳۸۹، گرگان.
نقشه های شهر گرگان.
گرگان پارس در امتداد شرق خیابان شالیکوبی (ولی عصر) و در جنوب شرقی میدان کاخ واقع شده است. خیابان های اصلی این محله دی و مهر نام دارند و میدانی به نام میدان گرگان پارس نیز خیابان عدالت ۳۶ را به ولی عصر وصل می کند. کوچه های گرگان پارس نیز با نام های ماه های سال و شماری دیگر به صورت عدالت ۲۴، ۲۶، ۲۸... نام گذاری شده اند. در نزدیکی گرگان پارس و غرب این محله پارکی به نام پارک چاله باغ قرار دارد.
کمی شمالی تر از گرگان پارس در حدود عدالت ۱۷ محله شالیکوبی قرار دارد که در قدیم در آن کارگاه های شالیکوبی قرار داشت و اکنون پارکینگ هایی در محل این کارگاه ها ساخته شده است.
یکی از کارخانه های بزرگ و مهم استراباد در گذشته، شالیکوبی متعلق به رضاشاه بود که بالاتر از سینما کاپری امروزی قرار داشت و سوخت آن از پوست شالی همان کارخانه تأمین می شد و موتور آن نیز با استفاده از نیروی بخار کار می کرد. به علاوه در مسیر رودخانه خاصه رود (زیارت) که از ناهارخوران به داخل شهر می رسید، آسیاب ها و آب دنگ های فراوانی وجود داشت که همگی با استفاده از نیروی آب این رودخانه کار می کردند و شالیکوبی های واقع در مقابل مدرسه سجادیه فعلی، مابین ضلع شرقی پاساژ لاله زاری وپیچ ستاد و نیز جنب سوپر میلاد در مسیر ناهارخوران از معروفترین آن ها بودند.
گرگان تپه آق کند مربوط به هزاره ۴ تا دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان زنجان، بخش مرکزی، روستای آق کند واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۱۶۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
رود گرگان یا گرگان رود یکی از مهمترین رودخانه های شمال شرق ایران است. این رود از رشته کوه آلاداغ در بجنورد سرچشمه گرفته و پس از طی 200 کیلومتر و گذشتن از نواحی گوکلاننشین ترکمن صحرا وارد دشت گرگان شده و از ناحیهٔ خواجه نفس در نزدیکی بندر ترکمن به دریای خزر می ریزد. محمد امین بشيمه
ساری سو: از کوههای گلیداغ سرچشمه گرفته، در نزدیکی چای قوشن به رود گرگان می ریزد.
رود حاجی قره
یلی چشمه
رود خورخور
رود اوغان
نرمه آب: در نزدیکی مینودشت
رود نوده و چقالی
جاجرم و پشت بسطام
رود نردین
رود کارلی
آبگرم
وال قوش کپری: در ناحیه قره سو
مسیر قدیمی این رود به گونه ای بود که از کمیش تپه به دریا می ریخت، اما در حدود ۱۱۰ سال پیش شخصی به نام حضرتقلی از خان های ناحیه سلاخ آب رود را تغییر داده، آن را به سمت سلاخ آورده و به این ترتیب مسیر رود به سمت خواجه نفس تغییر کرد.
در سفرنامه کلنل ییت انگلیسی در این مورد آمده است: «در حدود ۸ سال پیش مسیر رود را تغییر داده، از کمش تپه به سمت خواجه نفس آوردند.»
شاخه های رود گرگان:
گرگان، شابران (به لاتین: Qorqan) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان شابران واقع شده است. گرگان ۵۷۵ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای جمهوری آذربایجان
گُرگان (به لاتین: Qorqan) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان فضولی واقع شده است.
فهرست شهرهای جمهوری آذربایجان
سیاه گرگان یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر شمیل استان هرمزگان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، مس است.سنگ میزبان این اندیس سنگهای دگرگونی است و دیرینگی آن به دوران پرکامبرین می رسد. در این اندیس، پاراژنز های پیریت، مالاکیت ، آزوریت یافت می شوند.
فهرست اندیس های استان هرمزگان
مختصات: ۳۶°۵۱′۱۹٫۳″ شمالی ۵۴°۲۵′۱۴٫۱″ شرقی / ۳۶٫۸۵۵۳۶۱°شمالی ۵۴٫۴۲۰۵۸۳°شرقی / 36.855361; 54.420583
ایستگاه راه آهن گرگان یک ایستگاه راه آهن در شهر گرگان، ایران است.
این ایستگاه در تاریخ ۹ آبان ۱۳۳۹ در مسیر خط راه آهن بندر ترکمن-گرگان که خود جزئی از راه آهن سراسری ایران محسوب می شده افتتاح شده است.
باشگاه بسکتبال شهرداری گرگان یک باشگاه بسکتبال ایرانی است که در سال ۱۳۴۸ در شهر گرگان تأسیس شده است.گرگان به واسطه قدمت تیم شهرداری گرگان و هواداران پرتعداد و پرشور به پایتخت بسکتبال ایران معروف است.همچنین سالن بازی های این تیم در گرگان به قلعه عقاب ها مشهور می باشد. این تیم در سال های١٣٥٤و ۱۳۶۹ و ۱۳۷۱ و ١٣٩٨،چهار بار به مقام نائب قهرمانی مسابقات لیگ نائل آمده است و هم اکنون در لیگ برتر بسکتبال ایران حضور دارد.مربی فعلی تیم حمیدرضا کلاسنگیانی می باشد. این تیم در فصل ١٣٩٧-٩٨ با قرار گرفتن در رتبه سوم فصل عادی، توانست به مرحله پلی آف لیگ برتر صعود کند. در این مرحله با غلبه بر تیمهای آویژه صنعت مشهد و تیم مدعی شیمیدر تهران، به فینال رقابتهای لیگ برتر راه یافت. در فینال لیگ برتر بسکتبال، در مجموع ٤ بازی، ٣ بر ١ از تیم پالایش نفت آبادان شکست خورد و برای اولین بار در لیگ برتر باشگاه های بسکتبال ایران (با فرمت جدید) به مقام نائب قهرمانی دست یافت و مجوز حضور در بازیهای باشگاهی غرب آسیا در سال ٢٠٢٠ را به همراه تیم پالایش نفت آبادان بدست آورد.
صفحه بسکتبال آسیا
وب سایت طرفداران
جنگها و عقد قراردادهای متعدد بویژه دو عهدنامه گلستان و ترکمنچای، در دوره فتحعلی شاه قاجار تأثیر عمیقی بر ناحیه استراباد داشته است. بر طبق ماده ۸ معاهده ترکمن چای در سال ۱۲۴۳ هجری قمری، حق کشتیرانی در دریای خزر به روسها واگذار شد، همچنین برطبق ماده ۱۰ همین معاهده گشایش کنسولگریها و نمایندگیهای بازرگانی روسها در شهرهای ایران آزاد اعلام گردید؛ و در نتیجه بلافاصله در استراباد بنائی به منظور تأسیس کنسولگری از یک تاجر استرابادی توسط روسها به مدت ۹۹ سال به اجاره گرفته شد؛ که اجاره نامه ان نیز در سال ۱۳۸۸ خورشیدی به اتمام رسیدو بازماندگان ان تاجر در حال باز پس گیری این باغ می باشند. ساختمان کنسولگری روسیه در ضلع جنوبی خیابان امام خمینی و ضلع غربی امام زاده بی بی هور و بی بی نور در محله شیرکش واقع شده است. کنسولگری از دو ساختمان شامل ورودی و عمارت اصلی تشکیل شده است. ساختمان ورودی بنابه صورت دو طبقه از آجر و اندود گچ و خاک ساخته شده و با لایه ای از رنگ زرد پوشیده شده است. طبقه همکف ساختمان ورودی شامل یک درب چوبی، دو ستون آجری با مقطع مدور با طاقهای هلالی نیم دایره است. نمای خارجی طبقه اول شامل در ب و پنجره های چوبی و تراسی است که با نرده های خراطی شده تزئین یافته است.
ساختمان اصلی کنسولگری که به صورت عمارت کلاه فرنگی در وسط باغ قرار دارد، در دو طبقه با سازه آجری بر روی کرسی چینی به ارتفاع۸۰ سانتی متر و اندود گچ ساخته شده است که همانند نمای ورودی در بخشهائی از آن لایه ای از رنگ زرد بر روی اندود بچشم می خورد. نمای شمالی عمارت با بازشوهای هلالی متعدد و نماهای غربی و جنوبی با بازشوهای تخت متعدد از یکنواختی خارج شده اند. نمای شرقی عمارت شامل ایوانی است که ستونهای چوبی آن بر روی چهار جرز نیم دایره آجری در طبقه همکف قرار گرفته است. پوشش عمارت اصلی و ورودی بنا در حال حاضر شیروانی و حلب پوش است که درطی تعمیرات گذشته جای پوشش سفالین را گرفته است.
محوطه باغ که با ترکیبی ار آجر و سنگ فرش شده بود شامل تعدادی حوض، باغچه و جوی آب بوده وحیاط هم با دیوارهای آجری و سرچین سفالی محصور شده بود که در حال حاضر اثر چندانی باقی از آنها باقی نمانده است.
برای تهیه آب آشامیدنی کنسولگری، در سال ۱۲۹۵ خورشیدی جاده ای در ضلع جنوبی دیوار شهر به سمت خیابان سرخواجه کشیده شد تا بتواند آب مورد نیاز را با کالسکه به راحتی به بنا حمل کنند که این جاده خیابان ملل فعلی است.
بخش مرکزی شهرستان گرگان یکی از بخش های شهرستان گرگان در استان گلستان ایران است.
بخش مرکزی شهرستان گرگان
دهستان استرآباد جنوبی
دهستان انجیرآب
دهستان روشن آباد
شهرها: گرگان
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۵ برابر با ۳۴۵٬۸۱۳ نفر بوده است.
تپه ۱۴ کیلومتری غرب گرگان مربوط به هزاره اول قبل از میلاد است و در شهرستان گرگان، روستای کفشگیری واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ با شمارهٔ ثبت ۷۴۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تپه دیوره حسین آباد گرگان مربوط به دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان بیجار، بخش مرکزی، روستای حسین آباد گرگان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۰۷۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
حسین آباد گرگان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بیجار در استان کردستان ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان حومه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۶ نفر (۱۶خانوار) بوده است.
حوضه آبریز رودخانه های قره سو و گرگان با نام اختصاری قره سو–گرگان یکی از حوضه های باز ایران است که در تقسیم بندی حوضه های آبریز ایران، حوضهٔ فرعی به شمار می رود و زیرمجموعهٔ حوضهٔ آبریز دریای مازندران است. مساحت این حوضه، ۱۳٬۰۶۱ کیلومتر مربع و شامل دو رود قره سو و گرگان است.
حوضهٔ آبریز قره سو–گرگان جز بخش های کوچکی در استان های خراسان شمالی و سمنان، کاملاً در استان گلستان قرار دارد. این حوضه شامل دو رود قره سو و گرگان است که به موازات یکدیگر از شرق به غرب جریان می یابند. شاخهٔ اصلی رود قره سو در جنوب شرقی گرگان سرچشمه می گیرد و در روستای قره سو وارد خلیج گرگان می شود. رود گرگان نیز از تلاقی دو شاخهٔ اولیه به نام های قرناوه و مارس در شمال روستای صوفیان تشکیل می شود و در خواجه نفس به دریای مازندران می ریزد.
برپایهٔ دستور العمل تقسیم بندی حوضه های ایران، حوضهٔ آبریز قره سو–گرگان به زیرحوضه های زیر تقسیم می شود:


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با گرگان

گرگان در جدول کلمات

لقب عام ملوک گرگان بود
آناهید

گرگان را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

رضا ٠٦:١٩ - ١٣٩٦/٠٢/١٩
اصولا این کلمه درحقیقت ترکی بوده وچون در زبان آذری حرف قاف بیشتر بصورت گاف تلفظ میشود ، در طول زمان به این صورت در آمده است ، لذا در حقیقت باید گفت که این کلمه قاره قان بوده که به علت تلفظ آذری و همچنین عدم درک معنی توسط عامه پارسی زبانها تغییر شکل داده . و اما قاره قان یعنی خون سیاه ، ودر نهایت قاره قانله ، نامه طایفه ای بوده که خون تیره تری داشته اند . همانند طایفه قزل قانله ، که به معنی قون طلاها یا همان خون روشنتر بوده وهست
|

امیرمهدی ٢٢:١٦ - ١٣٩٦/٠٤/١٣
در پارسی قدیم "ورگ" به معنی "گرگ" بوده است و پسوند 'آنا' بمعنی "مکان " بکار می رفته ... بنابراین گرگان گرفته شده از ورگان بوده که بشکل "وراگان" در نوشته های زمان هخامنش دیده شده که نام اصیل "دریای کاسپین" بوده است!
|

مناف ١٧:٤١ - ١٣٩٦/٠٦/٣٠
به نظر من گرگان در زبان ترکمنی به معنی رودخانه پر آب رو میگن گور یعنی پر گن هم یعنی آب جاری و ترکمن ها هم شهر گرگان رو این گونه در لهجه استفاده میکنن گورگن
|

محمدشایستگان ١٢:٠٧ - ١٣٩٦/١١/٠٨
اسم گرگان به نام یک ایل وطایفه ی یموت ازترکمنهای استان گلستان است که ازبندرترکمن تاشهرستان مراوه تپه ختم میشودومردمان ساحل خزر ترکمنستان
|

محمدشایستگان ١٢:١٧ - ١٣٩٦/١١/٠٨
ترکمنها درایران به سه ایل بزرگ تقسیم میشودطایفه گوکلان دراطراف جنگل گلستان وبجنوردووطایفه تکه به طوررپراکنده گنبدوبجنوردطایفه یموت 90درصددراستان گلستان است وبه اسم گرگان همان طایفه یموت می باشدازبندرترکمن تابه شهرمراوه تپه ختم میشود
|

شهریار آریابد ١٦:١٦ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠
در اوستا " ورکان" و در پارسی کهن " هیرکان" یک واژه و نام کهن ایرانی است که از آمیخته شدن واژه " هیر " به معنا ی ثروت و دارایی با پسوند " کان " به معنای چشمه و معدن ساخته شده و روی هم به معنای چشمه ثروت و دارایی می باشد ، دریای اپاختری و بیشه زارهای پیرامونی هماره تاریخ برای مردم ایران سرچشمه دارایی و دولتمندی بوده و از اینرو چنین نام برازنده ای را برگزیده و بر بخش اپاختری ایران نهاده اند.
هیرمند = ثروتمند
هیربد = نگهبان دارایی ، یک مقام دینی در آیین مزدیسنا و دریافت کننده برزارش و پیشکش های مردمی در آتشکده ها .
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گرگان نقشه   • شهر گرگان   • دیدنیهای گرگان   • جمعیت شهر گرگان در سال 94   • گردشگری گرگان   • استان گرگان   • شهرستان گرگان   • مناطق شهرداری گرگان   • معنی گرگان   • مفهوم گرگان   • تعریف گرگان   • معرفی گرگان   • گرگان چیست   • گرگان یعنی چی   • گرگان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گرگان
کلمه : گرگان
اشتباه تایپی : 'v'hk
آوا : gorgAn
نقش : اسم خاص مکان
عکس گرگان : در گوگل


آیا معنی گرگان مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )