انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1062 100 1

گلشن راز

معنی گلشن راز به فارسی

گلشن راز
منظومه فارسی سروده شیخ محمود شبستری وی این کتاب را در جواب سوالات میر سید حسین هروی خلیفه شیخ بهائ الدین ملتانی سروده و معانی تصوف را در مثنویی شیرین در هزار بیت شرح داده است.

گلشن راز در دانشنامه اسلامی

گلشن راز
مثنوی گلشن راز تالیف شیخ محمود بن عبدالکریم شبستری در قرن هشتم قمری و از کتاب های مهم منظوم ادبیات عرفانی است. نگارش این مثنوی به درخواست رکن الدین امیرحسین هروی سادات انجام شده است.
میر حسینی سوالات فلسفی و عرفانی خویش را از شیخ محمود شبستری می پرسد و شیخ شبستری با بیان تمثیل های فلسفی و قاعده های فلسفی و نکات عرفانی به سوالات پاسخ می دهد. شیخ شبستری برای فهم کامل، گاهی اشارت های عرفانی می کند. شیخ شبستری فلسفه اسلامی را در حد کمال و در فلسفه اسلامی مرز بین خطا و صحت را دقیق بیان و سالک طریقت را راهنمایی کرده است.
شرح مفاتیح الاعجاز از شمس الدین محمد اسیری لاهیجی و شرح روضۀ اطهار از شاه نعمت الله ولی از شروح مهم بر مثنوی گلشن راز هستند.
گلشن راز
«گلشن راز»، یکی از ارزنده ترین و دل پذیرترین منظومه های عرفانی است که به زبان فارسی، توسط شیخ محمود شبستری سروده شده است.
کتاب، پاسخ به هفده سؤال منظوم است که امیر سید حسین حسینی هروی، صوفی معروف، به وسیله ی یکی از شاگردان خود از استاد شبستری که ظاهراً شیخ بهاء الدین یعقوب تبریزی است، پرسیده است و شیخ محمود به اشارت او فی المجلس، هر بیتی را به بیتی جواب گفته و بعد از آن، به درخواست همان استاد، بیت هایی به ابیات سابق افزوده تا منظومه ی گلشن راز پدید آمده است.
تعداد ابیات این منظومه، 993 بیت است که در قالب مثنوی و در بحر هزج مسدس مقصور یا محذوف سروده شده است.
با اینکه این کتاب از جنبه ی کمی، نسبتاً کوتاه و مختصر است، اما از جنبه ی کیفی و معنوی بسیار پرمغز و جذاب است و یک دوره عرفان نظری و تعالیم ابن عربی را در قالب شعر فارسی بیان نموده است. شهرت این منظومه، مرهون جنبه های عرفانی آن است؛ به طوری که هر کس با تصوف و عرفان، بلکه با شعر فارسی آشنایی دارد، نام آن را شنیده و احیاناً ابیاتی از آن را به سینه سپرده است و حتی در خارج از ایران نیز مشهور و معروف است و برخی از مستشرقین، آن را ترجمه کرده و یا بر آن شرح نوشته اند.
گلشن راز، در حقیقت جامع ترین و در عین حال موجزترین اثری است که با زبان رمز و اشاره، آراء و اقوال صوفیه را در مسائل مختلف مربوط به فکر، نفس، معرفت، وحدت و کثرت عوالم، اطوار وجود، سیر و سلوک، قرب و بعد و سیر در انفس با نهایت دقت و ایجاز تفسیر کرده است و به سبب لطف و دقتی که در بیان آن به کار رفته، چنان در نزد صوفیه مقبول شده است که در عصر صفویه گه گاه به منزله ی زبده ی تمام تعالیم صوفیه تلقی می شده و بسیاری از اهل معرفت در شرح و تفسیر مطالب و نکات مبهم و مشکل آن اهتمام ورزیده اند.
«گلشن راز»، یکی از ارزنده ترین و دل پذیرترین منظومه های عرفانی است که به زبان فارسی ، توسط شیخ محمود شبستری سروده شده است.
کتاب، پاسخ به هفده سؤال منظوم است که امیر سید حسین حسینی هروی، صوفی معروف، به وسیله ی یکی از شاگردان خود از استاد شبستری که ظاهرا شیخ بهاء الدین یعقوب تبریزی است، پرسیده است و شیخ محمود به اشارت او فی المجلس، هر بیتی را به بیتی جواب گفته و بعد از آن، به درخواست همان استاد، بیت هایی به ابیات سابق افزوده تا منظومه ی گلشن راز پدید آمده است. تعداد ابیات این منظومه، ۹۹۳ بیت است که در قالب مثنوی و در بحر هزج مسدس مقصور یا محذوف سروده شده است.
گزارش محتوا
با اینکه این کتاب از جنبه ی کمی، نسبتا کوتاه و مختصر است، اما از جنبه ی کیفی و معنوی بسیار پرمغز و جذاب است و یک دوره عرفان نظری و تعالیم ابن عربی را در قالب شعر فارسی بیان نموده است. شهرت این منظومه، مرهون جنبه های عرفانی آن است؛ به طوری که هر کس با تصوف و عرفان، بلکه با شعر فارسی آشنایی دارد، نام آن را شنیده و احیانا ابیاتی از آن را به سینه سپرده است و حتی در خارج از ایران نیز مشهور و معروف است و برخی از مستشرقین، آن را ترجمه کرده و یا بر آن شرح نوشته اند. گلشن راز، در حقیقت جامع ترین و در عین حال موجزترین اثری است که با زبان رمز و اشاره، آراء و اقوال صوفیه را در مسائل مختلف مربوط به فکر، نفس، معرفت، وحدت و کثرت عوالم، اطوار وجود، سیر و سلوک، قرب و بعد و سیر در انفس با نهایت دقت و ایجاز تفسیر کرده است و به سبب لطف و دقتی که در بیان آن به کار رفته، چنان در نزد صوفیه مقبول شده است که در عصر صفویه گه گاه به منزله ی زبده ی تمام تعالیم صوفیه تلقی می شده و بسیاری از اهل معرفت در شرح و تفسیر مطالب و نکات مبهم و مشکل آن اهتمام ورزیده اند. تاثیرپذیری شبستری از شخصیت و افکار و اندیشه های شیخ فرید الدین عطار نیشابوری و حتی زبان و سبک شعری او بیش از سایر شعراست و با اینکه شبستری با افکار و آثار محی الدین و برخی دیگر از علما و عرفا آشنایی کامل داشته است و از افکار و اندیشه های آنها متاثر و بهره مند شده است، اما انس و الفتی خاص و توجه و علاقه ی فراوانی به آثار شیخ فرید الدین داشته است؛ به طوری که تاثیر ذهن و زبان عطار در گلشن راز و دیگر آثار شبستری به خوبی نمایان است. عناوین کتاب عبارتند از: ۱. در معنی تفکر؛ ۲. کدامین تفکر، شرط راه است؛ ۳. توضیح «من وجودی» انسان؛ ۴. سالک حقیقی کیست؛ ۵. ظهور سر وحدت بر سالک؛ ۶. سبب اتحاد عارف و معروف؛ ۷. راز «انا الحق گویی»؛ ۸. سیر و سلوک و اصل حقیقی؛ ۹. شرح قرب و بعد به حق تعالی؛ ۱۰. لفظ و کلام گوهر دریای وجود؛ ۱۱. جزء افزون از کل؛ ۱۲. پیوستگی قدیم و حادث؛ ۱۳. اشارات ارباب معانی؛ ۱۴. اشارات اهل کشف و شهود؛ ۱۵. بت و زنار و ترسایی.
← بررسی چند پرسش
تصحیح و تحقیق کتاب، توسط محمد حماصیان صورت گرفته است. وی، در مقدمه خویش شرح مختصری در باره زندگی و آثار شبستری ذکر کرده است.
منبع
...
گلشن راز جدید سروده ی علامه اقبال لاهوری عالم مسلمان قرن سیزدهم و قرن چهاردهم هجری است .
این کتاب در قالب مثنوی است .
این کتاب در ده بخش موضوعی نگارش شده است :
سوال اول : درباره ی تفکر
سوال دوم : در باب علم و معرفت
سوال سوم : در مورد اتحاد انسان و خدا
سوال چهارم : در خصوص تمایز میان " ممکن " وَ " واجب الوجود "
سوال پنجم : در بیان مفهوم " من " و " در خود سفر کردن "
غنچۀ باز در شرح گلشن راز تالیف جلال الدین علی میر ابوالفضل عنقا عارف سلسله ی اویسی در قرن سیزدهم هجری شمسی است .
غنچۀ باز شعر در قالب مستزاد است .
این مستزاد بلند با ابیات :
بنام آنکه جانرا فکرت آموخت / قبای عاشقی دوخت
چراغ دل بنور جان بر افروخت / سراپا جان و دل سوخت
ز فضلش هر دو عالم گشت روشن / یکی جان و یکی تن
ز فیضش خاک آدم گشت گلشن / زهی مأوی و مسکن
این مستزاد عرفانی , با اضافه کردن واژگان بر پایان هر مصراع ِ مثنوی گلشن راز نگارش شده است .
مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز تالیف عارف سلسله نوربخش شمس الدین محمد اسیری لاهیجی در قرن دهم هجری قمری است . کتاب مفاتیح الاعجاز کتابی حجیم و از شروح مهم بر مثنوی گلشن راز تالیف شیخ محمود شبستری است . مفاتیح الاعجاز با زبان فلسفی دشوار نگارش شده است . دانش ادبی اسیری لاهیجی و علم قرآن و حدیث او در شرح عرفانی ابیات مثنوی گلشن راز کامل است . شمس الدین محمد اسیری لاهیجی این کتاب را با اصطلاحات دقیق و احاطه کامل بر فلسفه اسلامی نگارش و از واژگان عربی استفاده فراوان کرده است . مفاتیح الاعجاز شامل بیش از صد و پنجاه عنوان فلسفه و عرفان اسلامی در شرح عرفانی مثنوی گلشن راز است .
معروف ترین و پرآوازه ترین شرحی که بر گلشن راز نوشته شده، همین«مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز»، نوشته محمد لاهیجی از صوفیان قرن نهم هجری است. این شرح بنا به خواهش مریدان و دوستان وی به رشته تحریر درآمده است. شارح، در ذیل هر بیت، با زبان فارسی، به شرح آن پرداخته است.
1. در تطبیق کتاب عالم با کتاب منزل: چون سالک بعد از فناء در تجلی ذاتی به بقای سرمدی که بقاء باللّه است، متحقق شد و سریان وجود حق در جمیع ذرّات کاینات مشاهده نمود و حق را در هر شیء، متجلی به اسمی و صفتی خاص می بیند، پس مجموع عالم نسبت با سالک صاحب تجلی کتابی شد، کلی که مشتمل بر جمیع احکام اسماء و صفات الهی است.
2. فکر در آفاق: سالک باید به نظر اعتبار در افلاک و انجم و اختلاف سیر و اشکال ایشان و اثرها که از ایشان به عالم سفلی می رسد، نگاه کند تا کمال قدرت الهی و حکم تدبیر او در انتظام عالم و حکمت کامله او و اتقان و احکام در عالم و فعل او مشاهده شود تا سبب ارتقاء بر مدارج کمال گردد، چون تقید بر عالم سفلی موجب حرمان از مراتب کمال می شود.
3. تفکر در نفس: ذات احدیت به اعتبار حب ظهور و اظهار، مقتضی تعیّن اول شد که برزخ جامع است، میان احکام وجوب و امکان و محیط طرفین است و آن تعیّن اول را قلم اعلی و روح اعظم و روح محمدی(ص) می نامند و حقیقت انسانی عبارت از این مرتبه است و میان این حقیقت و حضرت الوهیت هیچ واسطه ای نیست و هر چه در حضرت الوهیت است، همه در نسخه جامعه انسان مسطور و مرقوم است.
4. حقیقت معنی«انا» و مراد از سفر در خود: چون هست مطلق که وجود مطلق است، به واسطه نسبتی از نسب، متعیّن به تعیّن خاص، خواه تعیّن روحانی یا تعیّن جسمانی گردد و مشار به اشاره شود، از آن مطلق متعیّن، تعبیر به لفظ«انا» می کنند. اطلاع تمام بر اسرار و احاطه بر کمالات و نشئه انسانی جز به طریق سیر در نفس و وصول به دریای توحید حاصل نمی شود.

گلشن راز در دانشنامه ویکی پدیا

گلشن راز
مثنوی گلشن راز مهم ترین و مشهورترین اثر منظوم محمود شبستری است که در بردارندهٔ اندیشه های عرفانی وی می باشد. با وجود حجم اندکش، این کتاب یکی از یادگارهای پرارزش و بلندنام ادبیات عرفانی کهن فارسی است، که در آن بیان مفاهیم صوفیانه با شور، شوق، و روانی ویژه ای همراه گردیده است. مطابق شیوهٔ معمول عطار و مولانا، در این جا نیز، از حکایات و تمثیلات برای بیان و عرضهٔ مؤثّر معانی عرفانی و حکمی استفاده شده است.
قرآن
مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز
عرفان اسلامی
ادبیات عرفانی کهن فارسی
محمود شبستری
حافظ
اقبال لاهوری
تجرید (ادبیات)
شبستری این مثنوی را در پاسخ به پرسش های امیر حسینی هروی سروده است. در هفدهم ماه شوال سال ۷۱۷ فرستاده ای از خراسان مشکلات و مسائل مربوط به فهم و تبیین پاره ای از رموز و اشارات عرفانی را در قالب نامه ای منظوم در مجلسی با حضور شبستری می خواند..یکی از شعرهای او به نام (به نام ان که جان را فکرت اموخت) است که در کتاب فارسی ششم دبستان نوشته شده است. شبستری در قرن هفتم متولد شد.
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی دربارهٔ گلشن راز می نویسد:
گلشن راز به صورت نظم است کسانی که با عالم شعر آشنایی دارند، به روشنی می دانند که هویت شعر براساس تخیل استوار گشته و هر اندازه یک شاعر از قدرت تخیل برخوردار باشد، شعر او نیرومندتر و زیباتر شناخته می شود. البته هر اندازه قدرت تخیل با زیبایی لفظ و بیان همراه باشد، جایگاه آن شعر والاتر خواهد بود. منظومه گلشن راز، نوعی شعر بوده و از زیبایی لفظ و بیان برخوردار است، ولی این منظومه گونه ای از شعر است که بیش از آنکه از تخیل سرچشمه بگیرد، براساس عقل و حکمت استوار شده است. این سخن دربارهٔ اشعار عرفای عالی مقام دیگر نیز صادق است.
مفاتیح الاعجازفی شرح گلشن راز یکی از جامع ترین وکامل ترین شرح های مثنوی گلشن راز است که در سال ۸۷۷ هجری قمری توسط شمس الدین محمدبن یحیی لاهیجی از عرفا و مشایخ سلسله نوربخشیه نوشته شده است.
این کتاب با مقدمهٔ غلامرضا کیوان سمیعی در شرح حال نویسنده و بحث مبانی و اصول عرفان و تصوّف چاپ شده است.
تصحیح دیگر توسط محمّدرضا برزگر خالقی و عفّت کرباسی توسّط انتشارات زوّار منتشر شده است.
مزیت این شرح به شرح های مختلف دیگر، ذکر یکایک ابیات گلشن راز و تفسیر همه آن هاست، همچنین نویسنده توضیحات و شرح مفصلی در مبانی و اصول علمی و عملی عرفان و تصوف ارائه می کند. این کتاب از کتب مرجع در عرفان اسلامی است.
شمس الدین محمدبن یحیی بن علی گیلانی لاهیجی متولّد ۸۴۰ متوفی ۹۱۱ هجری قمری از عرفای به نام سلسله نوربخشیه و مرید سید محمد نوربخش بوده و این شرح را در سال ۸۷۷ بنا به درخواست مریدان خود نگاشته است.
در قسمتی از گلشن راز که مربوط به مشخصات مرد کامل است و سؤال کننده می پرسد "کرا گویم که او مرد تمام است؟" نویسنده شرح می دهد:


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

گلشن راز در دانشنامه آزاد پارسی

سرودۀ شیخ محمود شبستری، منظومه ای به فارسی در عرفان نظری. این مثنوی در پاسخ به هفده پرسش منظوم امیر سید حسین حسینی هروی دربارۀ پیچیدگی های تصوف نظری است. گلشن راز به زبانی بسیار نمادین و رمزی با الهام عالمانۀ شاعر در آرای رسمی صوفیه سروده شده است. نویسنده در این اثر جنونِ عشقِ فرودآمده از بهشت را طرح می کند که افلاطون آن را در فِدروس وصف کرده است. شبستری از واژگان عرفانی بسیار دقیقی استفاده می کند و در گزینش کلمات وسواسی فراوان می ورزد. ایجازی که او در سرودن این کتاب به کار برده، در ادب فارسی کم مانند است. شروح بی شماری بر آن نوشته شده که گلچین معانی آن ها را در گلشن راز و شروح آن (۱۳۴۴ش) گرد آورده است. اولین بار این اثر در تبریز منتشر شد (۱۲۶۱ق). به زبان های انگلیسی (لندن، ۱۸۸۰) آلمانی ( وین، ۱۸۳۸) ترجمه شده است.

ارتباط محتوایی با گلشن راز

گلشن راز را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

هلیا ١٨:٤٣ - ١٣٩٥/١٠/٢٨
کتابی است
|

آیدا ١١:٥٩ - ١٣٩٦/٠٣/٠٤
اثر منظوم شیخ محمود شبستری در پاسخ به 13 سوال مهم در زمینه عرفان
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شرح گلشن راز الهی قمشه ای   • گلشن راز دانلود   • شرح گلشن راز شیخ محمود شبستری   • نیوز شبستر   • اشعار گلشن راز   • مثنوی گلشن راز   • گلشن راز pdf   • خرید کتاب گلشن راز   • معنی گلشن راز   • مفهوم گلشن راز   • تعریف گلشن راز   • معرفی گلشن راز   • گلشن راز چیست   • گلشن راز یعنی چی   • گلشن راز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گلشن راز
کلمه : گلشن راز
اشتباه تایپی : 'gak vhc
عکس گلشن راز : در گوگل


آیا معنی گلشن راز مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )