برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1322 100 1

گل ارمنی

معنی گل ارمنی در لغت نامه دهخدا

گل ارمنی. [ گ ِ ل ِ اَ م َ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گلی باشد سرخ رنگ به سیاهی مایل و به عربی طین ارمنی خوانند. تبی را که در ایام وبا و طاعون برسد نافع است ، گویند وقتی در ارمن وباو طاعون عظیم بهم رسید، چنانکه معدودی چند مانده بودند چون از ایشان تفحص کردند در آن ایام از این گل میخوردند. (برهان ) (آنندراج ) : بگیرند، گل مختوم پنج درم ، گل قبرسی پانزده درم ، گل ارمنی مغول دو درم... و گل پارسی سه درم. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).

معنی گل ارمنی به فارسی

گل ارمنی
گلی باشد سرخ رنگ بسیاهی مایل و بعربی طین ارمنی خوانند تبی را که در ایام و به او طاعون برسد نافع است

گل ارمنی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خواص گل ارمنی برای پوست   • تصاویر گل ارمنی   • ماسک گل ارمنی   • گل ارمنی برای منافذ باز پوست   • خواص گل ارمنی برای پوست صورت   • طریقه مصرف گل ارمنی   • خواص خاک ارمنی   • گل ارمنی و ماست   • معنی گل ارمنی   • مفهوم گل ارمنی   • تعریف گل ارمنی   • معرفی گل ارمنی   • گل ارمنی چیست   • گل ارمنی یعنی چی   • گل ارمنی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گل ارمنی
کلمه : گل ارمنی
اشتباه تایپی : 'g hvlkd
عکس گل ارمنی : در گوگل

آیا معنی گل ارمنی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )