برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

گماردن کسی به جای خود

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر
توکیل
پیمان
توکیل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گماردن کسی به جای خود   • مفهوم گماردن کسی به جای خود   • تعریف گماردن کسی به جای خود   • معرفی گماردن کسی به جای خود   • گماردن کسی به جای خود چیست   • گماردن کسی به جای خود یعنی چی   • گماردن کسی به جای خود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گماردن کسی به جای خود
کلمه : گماردن کسی به جای خود
اشتباه تایپی : 'lhvnk ;sd fi [hd o,n
عکس گماردن کسی به جای خود : در گوگل

آیا معنی گماردن کسی به جای خود مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )