برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1277 100 1

گمان بردن

معنی گمان بردن در لغت نامه دهخدا

گمان بردن. [ گ ُ ب ُ دَ ] (مص مرکب ) پنداشتن. توهم. (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ). ظن. (تاج المصادر بیهقی ) (ترجمان القرآن ) :
گمان برد کز بخت وارون برست
نشد بخت وارون از آن یک بدست.
ابوشکور.
نادان گمان بری و نه آگاهی
از تنبل و عزیمت و نیرنگش.
طاهر فضل.
فرستاد پاسخ هم اندر زمان
کت آمد به دست آنچه بردی گمان.
فردوسی.
گمانی چنان بردم ای شهریار
که دارد مگر آتش اندر کنار.
فردوسی.
نه آن ِ تو است ای برادردر او
هر آنچش گمان می بری کآن تراست.
ناصرخسرو.
ایدون گمان بری که گرفتستی
در بر به مهر خوب یکی دلبر.
ناصرخسرو.
هزاردستان با فاخته گمان بردند
که گشت باران درجام لاله باده ٔ ناب.
مسعودسعد.
بوزینگان... گمان بردند که آتش است. (کلیله و دمنه ). و نباید که آنرا که صید خود گمان بردی در قید شوی. (سندبادنامه ص 309). چون این حرکات نامضبوط و این هذیانات نامربوط از وی ظاهر گشت ، گمان بردم که جنون بر دل وی مستولی شده است. (سندبادنامه ص 76).
گمان برد کآبی گزاینده خورد
در او زهر و زهر اندر او کار کرد.
نظامی.
گمان بردم که طفلانند وز پیری سخن گفتم
مرا پیر خراباتی جوابی داد مردانه.
سعدی (بدایع).
تو خود را گمان برده ای پرخرد
انایی که پر شد دگر چون برد؟
سعدی (بوستان ).
او گمان برده که من کردم چو او
فرق را کی داند آن استیزه رو.
مولوی.

معنی گمان بردن به فارسی

گمان بردن
( مصدر ) ۱ - تصور کردن انگاشتن : چون این حرکات نامضبوط و این هذیانات نامربوط از وی ظاهر گشت گمان بردم که جنون بر دل وی مستولی شده است . ۲ - توهم کردن پنداشتن .

معنی گمان بردن در فرهنگ معین

گمان بردن
( ~ . بُ دَ) (مص ل .) پنداشتن .

گمان بردن در جدول کلمات

گمان بردن و حدس زدن
پنداشتن

معنی گمان بردن به انگلیسی

conjecture (فعل)
حدس زدن ، گمان بردن
surmise (فعل)
حدس زدن ، گمان بردن

معنی کلمه گمان بردن به عربی

گمان بردن
تخمين

گمان بردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گمان بردن در حل جدول   • جواب جدولانه 35   • گمان بردن دوحرفی   • فیلمی از حمید نعمت الله   • جان سالم به در بردن   • جواب بازی جدولانه 35   • گمان بردن در جدول   • جدولانه 36   • معنی گمان بردن   • مفهوم گمان بردن   • تعریف گمان بردن   • معرفی گمان بردن   • گمان بردن چیست   • گمان بردن یعنی چی   • گمان بردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گمان بردن
کلمه : گمان بردن
اشتباه تایپی : 'lhk fvnk
عکس گمان بردن : در گوگل

آیا معنی گمان بردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )