برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1314 100 1

گمشده

/gomSode/

مترادف گمشده: پی گم، گم نشان، مفقود، مفقودالاثر، ناپدید، خودباخته، تباه شده، ضایع، نابود

متضاد گمشده: یافته

معنی گمشده در لغت نامه دهخدا

گمشده. [ گ ُ ش ُ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) مفقود. فقید. یاوه. یافه. هرزه. خله. گم گشته. (یادداشت مؤلف ). ضالَّة. (دهار) (منتهی الارب ). ضال َّ. (ترجمان القرآن ) :
ای گمشده و خیره و سرگشته کسایی
گواژه زده بر تو امل ریمن و محتال.
کسایی.
هر سر که کند قصد که تا سر بکشد زو
سر گمشده بیند چو کشد دست به سر بر.
سنایی.
تو عمر گمشده ٔ من به بوسه باز آور
که بخت گمشده ٔ من زمانه بازآورد.
خاقانی.
دل گمشده ام کجا ندانم
جای دل گمشده تو دانی.
خاقانی.
گم شد آن گنج جوانی که بسی کم کم داشت
از پی گمشده تاوان به خراسان یابم.
خاقانی (دیوان ص 296).
ای گمشده آهوی ختایی
هم ز آبخور ختات جویم.
خاقانی.
چون گمشده دید هم ترازو
گه دست گزید و گاه بازو.
نظامی.
من گمشده ام مرا مجوئید
با گمشدگان سخن مگوئید.
نظامی.
بخشایش الهی گمشده ای را در مناهی چراغ توفیق فرا راه داشت. (گلستان سعدی ).
- گمشده بخت ؛ بدبخت. بی بخت :
ایاگمشده بخت و بیچارگان
همه زار و غمخوار و آوارگان.
فردوسی.
ز گرگین سخن رفت با شهریار
از آن گمشده بخت بدروزگار.
فردوسی.
که ای گمشده بخت از آزادگان
که گم باد گودرز گشوادگان.
فردوسی.
- گمشده ٔ لب دریا ؛ کنایه از کسی که شناوری و آب ورزی نداند و در آب غرق شود. (برهان ) :
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد.
حافظ.
- گمشده نام ؛ بی نام. کسی که نام او محو شده و از بین رفته است :
یکی گمشده نام فرشیدورد
چه در بزمگاه و چه اندر نبرد.
فردوسی.

معنی گمشده به فارسی

[علوم کتابداری و اطلاع رسانی] ← اثر مفقود

گمشده در جدول کلمات

گمشده در سرزمین عجایب
الیس

معنی کلمه گمشده به عربی

گمشده
مفقود

گمشده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین
یوا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گم شده در جدول   • معنی گم شده   • افراد گمشده   • فیلم گمشده   • گمشده های ثبت احوال   • سریال گمشده   • گواهینامه گم شده   • گم شدن گواهینامه   • معنی گمشده   • مفهوم گمشده   • تعریف گمشده   • معرفی گمشده   • گمشده چیست   • گمشده یعنی چی   • گمشده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گمشده
کلمه : گمشده
اشتباه تایپی : 'lani
آوا : gomSode
نقش : صفت
عکس گمشده : در گوگل

آیا معنی گمشده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )