انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 929 100 1

معنی گناه در لغت نامه دهخدا

گناه. [ گ ُ ] (اِ) پهلوی ویناس (گناه ، خراب کردن )، ایرانی باستان ظاهراً ویناسه (سانسکریت ویناسه ) [ انقراض ، زوال ]، ارمنی ونَس از ویناس ، شکل جنوب غربی ظاهراً ویناته ، معرب آن جناح ، کردی گوناح و گوناه ، بلوچی گوناس. بزه. جرم.خطا. معصیت. اثم. تقصیر. قصور. غلط. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). بزه. نافرمانی. پای لغزه. آرد. چم. تباهکاری. تبهکاری : اَصر یا اِصر یا اُصر. اَطیر. جریمه ، جُرم. جَریره. جُناح. (منتهی الارب ). جَنایت. (ناظم الاطباء). حَرَج. (منتهی الارب ). حَوب. (ترجمان القرآن ). حَوبه یا حُوبه. (منتهی الارب ). خاطئة. (ترجمان القرآن ). خَطاء، خِطَاء؛ و خَطَاء گناه بی قصد. (منتهی الارب ). خَطیئه ذَنب. (ترجمان القرآن ). رِجس : زَلَّت ؛گناه و خطای بی اراده. زِلّیلی ̍. سَیِّئه. (ناظم الاطباء). طَبَع. (منتهی الارب ). عُرَّه. (منتهی الارب ). عِصیان. (ناظم الاطباء). فتنه ، گناه ورزی. قِفوَه. کِبر. لَغو. (منتهی الارب ). مُعَرَّه. (ترجمان القرآن ) (منتهی الارب ). وِزر. (ترجمان القرآن ) (دهار) :
هر آن کریم که فرزنداو بَلاده بود
شگفت باشد و آن از گناه ماده بود.
رودکی.
تا کیخدای گناه نکند کس زنان را به گناه نگیرد. (ترجمه ٔ تفسیر طبری ).
بدو گفت تو دور باش از گناه
جهان را همه چون تن خویش خواه.
فردوسی.
به مازندران ماند طاوس شاه
همی گفت کاین بود از من گناه.
فردوسی.
به می نیز گستاخ گشتم به شاه
به پیر و جوان از می آید گناه.
فردوسی.
به گنه روی سیه گردد و سوگند خورم
کآن بت من بهمه عمر نکرده ست گناه.
فرخی.
سر نگونسار ز شرم و روی تیره ز گناه
هر یکی با شکم حامل و پرماز لبی.
منوچهری.
گناه دوست عاشق دوست دارد
ز بهر آنکه تا زو درگذارد.
(ویس و رامین ).
گناه بوده بر مردم نهفتن
بسی نیکوتر از نابوده گفتن.
(ویس و رامین ).
پس از وی کار دیگر شد که مرو بگذشت و در بعض مرا گناه بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ).
اگرچه نداری گنه نزد شاه
چنان باش پیشش که مرد گناه.
اسدی.
وگر گناه نخواهد ز ما و ما بکنیم
نه بنده ایم خداوند را که قهاریم.
ناصرخسرو.
از توبه و از گناه آدم
توهیچ ندانی ای برادر.
ناصرخسرو.
سوی او تاب کز گناه بدوست
خلق را پاک بازگشت و مآب.
ناصرخسرو (دیوان ص 34).
اگر گناه از خداست ، بنده را عذاب چراست. (خواجه عبداﷲ انصاری ). این چهارپایان زبان بسته بی گناهند. (قصص الانبیاء ص 136). عادت ملوک عجم چنان بودی که از سر گناهان درگذشتندی الا از سه گناه ، یکی آنکه راز ایشان آشکاراکردی... (نوروزنامه ). اصحاب حزم گناه ظاهر را عقوبت مستور... جایز نشمرند. (کلیله و دمنه ). جایی که گناه بزرگ بود پوشیده نماند. (کلیله و دمنه ). و بر گناه اندک عقوبت بسیار فرماید. (کلیله و دمنه ).
بود گناه من آنک با تو یگانه شدم
نیست به از آب چشم هیچ گنه شوی تر.
خاقانی.
از تو و بیداد تو ننالم کاوّل
دل به تو من دادم و گناه مرا بود.
خاقانی.
هر حدیثی گناه میشمرد
پس حدیث از گناه میگوید.
خاقانی.
هیچ نکرده گناه تاکی باشم بگوی
خسته ٔ هر ناحفاظ بسته ٔ هر ناسزا.
خاقانی.
مجرم را به گناه عقوبت نفرمودن چنان باشد که بیگناه را معاقب داشتن. (مرزبان نامه ). هرکه را دوست داری گناه او ترا گناه ننماید و عیب او تو را عیب ننماید. (از فیه مافیه ).
بیندیش ازآن بنده ٔ پرگناه
که از خواجه آبق شود چندگاه.
سعدی.
کمال سر محبت ببین نه نقص گناه
که هرکه بی هنر افتد نظر به عیب کند.
حافظ (دیوان چ قزوینی ص 127).
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت.
حافظ (دیوان چ قزوینی ص 56).
نکرد گریه ٔ ما در دل فلک تأثیر
عاشق ار بر رخ معشوق نگاهی بکند
به گمانم نه چنان است گناهی بکند.
نراقی.
در مستی اگر ز من گناهی آید
شاید که دلت سوی جفا نگراید.
شمسی طبسی.
- امثال :
به پیر و جوان از می آید گناه .
فردوسی.
دلاور بود در سخن بیگناه.
سعدی.
سر بیگناه پای دار میرود سر دار نمی رود.
که بر بیگناهان نیاید گزند.
فردوسی.
گناه آدمی رسمی قدیم است .
نظامی (از امثال و حکم ص 1323).
گناه از بنده و عفو از خداوند.
(از امثال و حکم ص 1323).
گناه از کوچک است و بخشش از بزرگ . (امثال و حکم ص 1323).
گناه بخت من است این گناه دریا نیست .
(از امثال و حکم ص 1323).
گناه بزرگ است مر مرد را
نینگیختن از عدو گرد را.
ادیب (از امثال و حکم ص 1323).
گناه بوده بر مردم نهفتن
بسی نیکوتر از نابوده گفتن.
ویس و رامین (از امثال و حکم ص 1323).
گناهی به عذری نباشد گران.
فردوسی (از امثال و حکم ص 1323).
گناه بی بی به گردن کنیز است .
(از امثال و حکم ص 1323).
گناه تخم چه باشد زمین چو قابل نیست .
صائب (از امثال و حکم ص 1323).
گناه تو کنی و هم تو نیز گیری خشم
پس این قضای شه و مست باشد این بنگر.
عنصری (از امثال و حکم ص 1323).
گناه دگری بر تو نخواهند نوشت .
حافظ (از امثال و حکم ص 1323).
گناه دوست عاشق دوست دارد
ز بهر آنکه تا زو درگذارد.
(ویس و رامین از امثال و حکم ص 1323).
گناه کردن پنهان به از عبادت فاش.
سعدی (از امثال و حکم ص 1323).
گناهی که بخشیده باشی ز بن
سخن زآن دگر باره تازه مکن.
اسدی (از امثال و حکم ص 1324).
گناهی میکنی باری کبیره . (امثال و حکم ص 1323).
ناکرده گناه در جهان کیست بگو.
خیام.
هر کس را به گناه خود گیرند.
نظیر: گناه دیگری را پای دیگری نمی نویسند.
- گناهان بزرگ ؛ معاصی کبیره.
- گناهان خرد ؛ معاصی صغیره.
- گناه بزرگ ؛ کبیره. (ترجمان القرآن ). گناه کبیره ، مانند: قتل ، زنا و غیره.
- گناه خرد ؛ گناه صغیر. لمم. (منتهی الارب ) (ترجمان القرآن ).
- گناه صغیر ؛ گناه خرد.
- گناه کسی از کسی خواستن ؛ شفاعت او کردن. (آنندراج ) :
در آن وقت نومیدی آن مرد راست
گناهم ز دادار داور بخواست.
سعدی (بوستان از آنندراج ).
- گناه کسی را شستن ؛ کنایه از غیبت کردن.

معنی گناه به فارسی

گناه
معصیت و بزه، کاربد، بزه، عمل زشت، نافرمانی، معصیت، جرم، گنه نیزمیگویند
( اسم ) ۱ - جرم خطا بزه اثم . ۲ - سهو غلط . ۳ - جفا ظلم جمع : گناهها گناهان : عادت ملوک عجم چنان بودی که از سر گناهان در گذشتندی الا از سه گناه ... یا ترکیبات اسمی : گناه بزرگ . معصیت کبیره . یا گناه خرد . معصیت صغیره . یا گناه ناکرده . جرمی که مرتکب نشده باشند : الله بنگیرد بمثقال یک ذره گناه ناکرده و بی ثواب نگذارد مثقال یک ذره طاعت بنده ... یا مرد گناه . گناهکار : اگر چه نداری گنه نزد شاه چنان باش پیشش که مرد گناه . یا ترکیبات فعلی : گناه کسی را از کسی خواستن . عفو او را از وی خواستار شدن . یا گناه کسی را شستن . از او غیبت کردن .
گناه آلوده : نگاهش سوزان و گناه آلود بود .
کیفیت و حالت گناه آلوده .
آنکه بگناه آلوده شده گناهکار خطا کار .
گناه از کسی (مصدر) سر زدن گناه از وی : خداوند ار نیامد زو گناهی درین زندانش بند از بهر چه نهاد? ( ناصر خسرو )
( صفت ) ۱ - آمرزند. گناهان . ۲ - خدای تعالی : بنام پادشاه پادشاهان گناه آمرز مشتی عذر خواهان . ( نظامی )
( صفت ) ۱ - آمرزند. گناهان . ۲ - خدای تعالی : بنام پادشاه پادشاهان گناه آمرز مشتی عذر خواهان . ( نظامی )
( مصدر ) پیاپی مرتکب گناه شدن .
( صفت ) ۱ - آنکه گناه کسی را ببخشد عفو کننده . ۲ - خدای تعالی .
( صفت) عفو کننده بخشند. گناه
( مصدر ) در گذشتن از گناه کسی عفو کردن بخشاییدن .
( صفت ) آنکه گناهان دیگران را نادیده بگیرد گناه بخش آمرزنده .
نادیده گرفتن گناهان دیگران گناه بخشی .
( مصدر ) مجرم بودن مقصر بودن خطا کار بودن .
مقصر بودن . جرم داشتن . مجرم بودن
( مصدر ) گناه را بگردن گرفتن . یا گناه زدن بر خود . گناه کسی را بگردن خود گرفتن .
( مصدر ) ۱ - پاک کردن گناه . ۲ - غیبت کردن از کسی .
( صفت ) آنکه یا آنچه گناه را از بین ببرد و پاک کند .
عمل پاک کردن گناه : چون بحر کنم گناه شویی اما نه ز روی تلخ گویی . ( نظامی )
از بین بردن گناه . پاک کردن گناه .
( صفت ) کسی که گناه را بزداید گناه بخش .
آنکه گناه را می فرساید و میزداید . گناه بخش . گناه بخشای .

معنی گناه در فرهنگ معین

گناه
(گُ) [ په . ] (اِ.) بزه ، کار بد.
( ~ . شُ تَ) (مص م .)۱ - پاک کردن گناه . ۲ - کنایه از: بدگویی و غیبت از کسی .

معنی گناه در فرهنگ فارسی عمید

گناه
۱. کار بد، عمل زشت.
۲. بزه، جرم.
۳. نافرمانی.
۴. معصیت.
* گناه ورزیدن: (مصدر لازم) گناه کردن، مرتکب گناه شدن.
آلوده به گناه، گناهکار.
آن که گناه دیگران را نادیده بگیرد.
ویژگی کسی که گناهی نکرده و مرتکب جرمی نشده، بی تقصیر.

گناه در دانشنامه اسلامی

گناه
گناه به معنای خلاف است و در اسلام هر گونه کاری که برخلاف فرمان خداوند باشد گناه است.
«گناه» عملی است که با اراده و رضایت الهی در تضاد بوده ، با ایجاد نوعی " تاریکی" معنوی در نفس انسان، آدمی را از خدای متعال که "نور" آسمانها و زمین است، دور می‏سازد و به عبارت دیگر، موجب بازماندن وی از کمال و قرب به خدا می‏گردد.

معیار اتصاف فعل به گناه
تعیین این که چه چیزی گناه است و چه چیزی ثواب از طریق کتاب و سنت مقدور است، زیرا در بسیاری از موارد، گناه بودن عملی قابل تشخیص عقلانی نیست و خدای متعال است که این موارد را به اقتضای علم و حکمت مطلق خود، از طریق وحی و دین، برای بشر بیان نموده است.

اقسام گناه
عالمان اسلامی گناهان را بر دو گونه تقسیم نموده اند: گناهان کبیره (بزرگ) و گناهان صغیره این تقسیم بندی از قرآن و روایات سرچشمه گرفته است ؛

گناهان کبیره و قرآن
...
گناه
گناه، در اصطلاح دینی به معنای نافرمانی از خداوند و انجام دادن کاری است که خداوند از آن نهی کرده یا ترک کاری است که خداوند به انجام آن فرمان داده است. گناه می تواند عملی مانند قتل، گفتاری مانند غیبت و نظری مانند شرک باشد.
گناه تقسیمات مختلفی دارد که در قرآن کریم و روایات معصومین به آنها اشاره شده و از جمله تقسیم معاصی به صغیره و کبیره است. کفر، ناامیدی از رحمت خدا، کشتن عمدی مؤمن، تهمت زدن به زن پاک، گریختن از جهاد، خوردن مال یتیم، نافرمانی پدر و مادر، رباخواری و شراب خواری از جمله گناهان کبیره هستند.
بنابر آموزه های دینی، برخی گناهان دارای آثار ویژه ای هستند از جمله مانع شدن از استجابت دعا، نباریدن باران، تبدیل نعمت به نقمت، از بین بردن آبرو و شتاب یافتن مرگ.
گناه
«معصیت» و نافرمانی حضرت حق (جل و اعلی) در روایات معصومین علیهم السلام، «گناه» نامیده شده و از روایات استفاده می گردد که هر معصیتی چه نوع اثراتی در نفس انسان و در عبادات و معنویات و اثرات وضعی آن در زندگی روزمره انسان به جا می گذارد، ولذا اگر دقت در این نوع روایات شود مؤمنین متوجه اثرات وضعی معصیت در نفس و امورات دنیا و عالم برزخ و قیامت می گردند.
گناه و نافرمانی خدا، آثار سوئی در انسان گذاشته و او را در زندگی دچار مشکلات و گرفتاری های متعددی می کند. از آن جمله به این موارد که بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام است، اشاره می گردد:
ایجاد مشکلات و مصائب و امراض بواسطه گناه
گناه رزق و روزی را کم می کند.
گناه شهرهای آباد را از بین می برد.
گناه جلوی آمدن باران را می گیرد.
گناه جدید درد و مرض جدی می آورد
خداوند اسراف را از جمله گناهان معرفی نموده و آن را مانعی برای پیروزی دانسته است.
و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا... وانصرنا علی القوم الکـفرین. سخنشان تنها این بود که: «پروردگارا! گناهان ما را ببخش! و از تندروی های ما در کارها، چشم پوشی کن! قدمهای ما را استوار بدار! و ما را بر جمعیت کافران ، پیروز گردان!مجاهدان حقیقی به جای اینکه شکست خود را به دیگران نسبت دهند و یا به عوامل موهوم و مرموز مربوط بدانند، سرچشمه آن را در خودشان جستجو می کنند و به فکر جبران اشتباهات خویش هستند، حتی آنها کلمه شکست را بر زبان نمی آورند و به جای آن اسراف و تند روی بیجا ذکر می کنند، بعکس ما که امروز سعی می کنیم نقاط ضعفی که سرچشمه ناکامیها و شکستها است نادیده بگیریم و همه آنها را به عوامل خارجی و بیگانه مربوط بدانیم و در نتیجه به هیچوجه به فکر جبران اشتباهات و بر طرف ساختن نقاط ضعف خود نباشیم.
← آمرزش گناه اسراف
 ۱. ↑ آل عمران/سوره۳، آیه۱۴۷.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۲۷۸، برگرفته از مقاله «اسراف گران (قرآن)».    
...
بخل عبارت است از خودداری صاحب نعمت، از انفاق آنچه خداوند به وی ارزانی داشته در جایی که انفاق، محبوب و مطلوب است. طبق برخی آیات قرآن، بخل، سیئه و گناه می باشد.
بر مبنای برخی آیات سوره اسراء، بخل، سیئه و گناه، نزد خداوند می باشد:ولاتجعل یدک مغلولة الی عنقک... . «هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن، (و ترک انفاق و بخشش منما) و بیش از حد (نیز) دست خود را مگشای، تا مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرومانی». کل ذلک کان سیـئه عند ربک مکروها. «همه اینها گناهش نزد پروردگار تو ناپسند است».
کسانیکه کلام الهی را تحریف کردند و از این عمل ابا نکردند عذاب قیامت را در پی دارند.
تحریف کردن کلام الهی یک گناه بزرگ است و عذاب قیامت را در پی دارد.واذا تتلی علیهم ءایاتنا بینـت قال الذین لایرجون لقآءنا ائت بقرءان غیر هـذا او بدله قل ما یکون لی ان ابدله من تلقآی نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم.و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود، کسانی که ایمان به لقای ما (و روز رستاخیز) ندارند می گویند: «قرآنی غیر از این بیاور، یا آن را تبدیل کن! (و آیات نکوهش بتها را بردار)» بگو: «من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم؛ فقط از چیزی که بر من وحی می شود، پیروی می کنم! من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از مجازات روز بزرگ (قیامت) می ترسم!» .
← دیدگاه مفسرین
 ۱. ↑ یونس/سوره۱۰، آیه۱۵.    
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «گناه تحریف»    
...
نَفَق، ایجاد سوراخى در زمین است که راه رهایى داشته باشد -همانند سوراخ موش -
آلودگی منافقان به گناه، بهانه آنان براى تخلّف از جهاد:وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ ائْذَنْ لِی وَ لا تَفْتِنِّی أَلا فِی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ...
توبه/سوره۹، آیه۴۹.    
منافقان، مردمى مجرم و گناهکار:۱. وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِی قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ وَ إِذا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ.
بقره/سوره۲، آیه۲۰۴.    
نجواى گناه آلود و مخالفت گونه منافقان با یکدیگر، به رغم نهی الهی از آن:أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ یَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَ یَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِیَةِ الرَّسُولِ وَ إِذا جاؤُکَ حَیَّوْکَ بِما لَمْ یُحَیِّکَ بِهِ اللَّهُ وَ یَقُولُونَ فِی أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا یُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ یَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِیرُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَناجَیْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِیَةِ الرَّسُولِ وَ تَناجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ.
مجادله/سوره۵۸، آیه۸.    
...
عالمان دینی گناهان را به دو قسم کبیره (بزرگ) و صغیره (کوچک) تقسیم کرده اند و برای هر کدام احکام خاصی قرار داده اند.
عالمان اسلامی گناهان را بر دو گونه تقسیم نموده اند: گناهان کبیره (بزرگ) و گناهان صغیره این تقسیم بندى از قرآن و روایات سرچشمه گرفته است.
واژه های بیانگر گناه در قرآن و روایات
در زبان قرآن و روایات، با واژه های مختلفی از گناه یاد شده است که هر کدام از بخشی از آثار شوم گناه پرده بر می دارد و بیانگر گوناگون بودن گناه است. از جمله واژه ها عبارتند از: ذنبْ، معصیت، اثم، سیئه، جرم، فسق، فساد، فجور، فاحشه، و...
قرائتی، محسن، گناه شناسی، ص ۱۸، انتشارات پیام آزادی، چاپ: طلوع آزادی، چاپ اول، ۱۳۶۹.
در قرآن چنین مى خوانیم: اگر از گناهان کبیره اى که از آن نهی شده اید، اجتناب کنید، گناهان کوچک شما را مى پوشانیم و شما را در جایگاه خوبى وارد مى سازیم.
نسا/سوره۴، آیه۳۱.    
...

گناه در لغت فارسی به معنای بزه، جرم، نافرمانی و امثال این الفاظ آمده است و در لغت عرب از آن به ذنب و اثم و معصیت، تعبیر شده است. معنایی که در هر دوی آنها صادق و بلکه جامع همه معانی است، همان نافرمانی و انجام عملی بر خلاف قانون و یا سرپیچی از آن است.بنابراین گناه، یعنی نافرمانی و سرپیچی از قانون چه قانون طبیعی و اجتماعی و چه قانون الهی و دینی است و تخلّف از آن، موجب عقوبت و کیفر است؛ هم در عالم دنیا و هم در روز جزا؛ با این تفاوت که گناه و تخلّف از قوانین طبیعی و اجتماعی با گناه و تخلّف از قوانین الهی و دینی از جهاتی با هم فرق دارد.
رسولی محلاتی، هاشم، کیفر گناه، ص ۲-۴.
ازاحادیث استفاده می شود کارهای خوب و بد ما روی آینده زندگی مان تأثیرگذار است. البته ممکن است ما به حسب ظاهر، ارتباط بین عمل و اثر آن را درک نکنیم، ولی آنچه مسلّم است این است که بسیاری از امور مادی و معنوی در این جهان وجود دارند که میان آنها ارتباط بر قرار است، ولی نحوه ارتباط آنها و خود آن از قلمرو درک و فهم ما خارج است.
رسولی محلاتی، هاشم، کیفر گناه، ص ۱۹.
 ۱. ↑ رسولی محلاتی، هاشم، کیفر گناه، ص ۲-۴.۲. ↑ رسولی محلاتی، هاشم، کیفر گناه، ص ۱۹.۳. ↑ مجلسی،محمد باقر، بحار الانوار، ج۵، ص ۱۴۰.    
...
اصرار بر گناه به دو معنیِ تکرار گناه و ارتکاب گناه (حتی یک بار) بدون اراده بر توبه از آن به کار می رود که از آن به اصرار بر ذنب و اصرار بر معاصی نیز تعبیر می شود.
اصرار بر گناه به دو معنی به کار می رود:
۱- تکرار گناه : قدر مسلم از معنی اصرار، تکرار عملی گناه است بدون پشیمان شدن به طوری که در عرف گفته شود مداومت بر آن گناه نموده و پر واضح است کسی که بر گناه اصرار می ورزد، از ارتکاب آن پشیمان نیست.
۲- ارتکاب گناه (حتی یک بار) بدون عزم و تصمیم و اراده بر توبه و استغفار از آن. در روایتی از امام باقر (ع) آمده است: اصرار بر گناه این است که انسان گناه کند و استغفار نکند و تصمیم بر توبه و بازگشت نگیرد. و روایتی دیگر از پیامبر اکرم (ص) چنین است: اصرار بر گناه ندارد کسی که استغفار می کند، اگرچه در روز هفتاد بار یک گناه را انجام بدهد.
با توجه به این احادیث و احادیث دیگر معلوم می شود که اصرار بر گناه وقتی معنی پیدا می کند که توبه و استغفار در پی ارتکاب گناه نباشد.
آثار سوء اصرار بر گناه
اصرار بر گناه در آیات و روایات شدیداً مورد مذمت واقع شده و بعضی از آثار سوء آن بیان شده است که عبارتند از:
۱- تبدیل شدن گناه صغیره به کبیره: در روایتی آمده است، هیچ گناه صغیره ای همراه با اصرار نیست و هیچ گناه کبیره ای همراه با استغفار نیست. یعنی اگر کسی اصرار بر گناه داشت اگر چه گناهش صغیره باشد تبدیل به کبیره می شود و اگر کسی توبه و استغفار کند اگر گناهش کبیره هم باشد از کبیره بودن خارج می شود.
۲- خروج از دایرۀ تقوا: قرآن در شرح حال متقین می فرماید: و آنها کسانی هستند که وقتی مرتکب گناه زشتی می شوند یا به خود ستم می کنند به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش می کنند (و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد؟) و بر گناه خود اصرار نمی ورزدند.
۳- عدم قبول طاعت: امام صادق (ع) فرمود: به خدا سوگند که خداوند چیزی از طاعت بنده ای را با اصرارش بر گناه نمی پذیرد.
۴- بدبختی: امام صادق (ع) فرمود: پیامبر اکرم (ص) فرمود: علامات بدبختی عبارتند از: خشک بودن چشم (نداشتن اشک و گریه)، قساوت قلب (سنگ دلی)، حرص شدید بر دنیا و اصرار بر گناه .
۵- کم شدن قبح گناه.
۶- کشاندن انسان به مرز کفر و الحاد: قرآن می فرماید: سرانجام کسانی که به گناه اصرار می ورزند به تکذیب آیات خدا و مسخره کردن آن می رسند.
۷- تشدید مجازات و عقوبت های دنیوی و اخروی گناه: در روایات آمده است کسانی که مرتکب گناه کبیره می شوند و دوبار حد بر آن ها جاری شده بار سوم کشته می شوند.
همچنین در روایات در مورد عمل زشت و شنیع زنا آمده است که زنا کاری که سه بار شلاق خورده بار چهارم کشته می شود.
نتیجه
بنا بر این بعد از ارتکاب هر گناهی هر چند کوچک باید سریعاً توبه کرده و قصد بازگشت دوباره به آن را نداشته باشیم چرا که اصرار بر گناه و تکرار آن رفته رفته بنده را از خدا دور می کند و دلش را سیاه می نماید و در این صورت است که توفیق توبه از انسان سلب می شود.

کلید واژه: اصرار، گناه، گناهان کبیره، استهزاء
گناهان کبیره، گناهانی هستند که در قرآن و روایات به کبیره بودن یا عذاب آنها تصریح شود که در صورت استغفار و تصمیم بر عدم برگشتن بسوی آنها دیگر گناهان ـ گناهان صغیره ـ نیز به لطف و عنایت الهی بخشوده می­شود. از جمله گناهانی که در قرآن و سنت به کبیره بودن آنها تصریح شده است اصرار بر گناهان حتی صغیره است که گناه صغیره را تبدیل به کبیره می­کند.
«صُرّّ» بمعنی بستن و گره زدن است. کیسه را هم به آن جهت صُرّه می­گویند که پول در آن گره زده و بسته می­شود. اصرار هم معنای ثبات و دوام را می­رساند. اصرار به گناه را نیز بدان لحاظ اصرار گویند که گوئی گناه را به گناه یا گناه را به خود بسته است.
در اصطلاح اندیشمندان علم اخلاق و فقه، اصرار آن است که گناه معینی را مکرر بجا آورد، بدون این که بعد از هر مرتبه پشیمان شده، توبه کند یا گناه از او به طور کلی زیاد سر زند و پیشه و عادت او گردیده باشد. هر چند از انواع متعدد گناهان باشد.
بعضی از فقها نیز بر این باورند که بجا آوردن گناه صغیره یک مرتبه با قصد انجام دوباره آن اصرار است؛ یعنی مجرد تصمیم به تکرار آن گناه، اصرار است و بعضی دیگر فرموده­اند که ترک توبه از گناهی که کرده اصرار است هر چند آن را تکرار نکند و تصمیم بر تکرارش نیز نداشته باشد.
ولی آنچه به نظر می رسد این است که صدق اصرار در این دو صورت اخیر چه از حیث لغت و چه از حیث عرف مشکل است.
خدای تعالی در توصیف سالکان بسوی آخرت، یکی از اوصاف آنها را عدم اصرار بر گناه و عمل زشتی که قبلاً انجام داده­اند برمی­شمارد: «وَلَمْ یُصِرُّواْ عَلَی مَا فَعَلُواْ وَهُمْ یَعْلَمُونَ» و استغفار و توبه را به اصرار نداشتن بر گناه مقید می­سازد.
«گناه» عملی است که با اراده و رضایت الهی در تضاد بوده، با ایجاد نوعی " تاریکی" معنوی در نفس انسان، آدمی را از خدای متعال که "نور" آسمان ها و زمین است، دور می سازد. گناهان را بر دو گونه تقسیم نموده اند: گناهان کبیره (بزرگ) و گناهان صغیره (کوچک). این تقسیم بندی از قرآن و روایات سرچشمه گرفته است؛ در قرآن چنین می خوانیم: اگر از گناهان کبیره ای که از آن نهی شده اید، اجتناب کنید، گناهان کوچک شما را می پوشانیم وشما را در جایگاه خوبی وارد می سازیم.
«گناه» عملی است که با اراده و رضایت الهی در تضاد بوده، با ایجاد نوعی " تاریکی" معنوی در نفس انسان، آدمی را از خدای متعال که "نور" آسمان ها و زمین است، دور می سازد و به عبارت دیگر، موجب بازماندن وی از کمال و قرب به خدا می گردد. تعیین این که چه چیزی گناه است و چه چیزی ثواب از طریق کتاب و سنت مقدور است، زیرا در بسیاری از موارد، گناه بودن عملی قابل تشخیص عقلانی نیست و خدای متعال است که این موارد را به اقتضای علم و حکمت مطلق خود، از طریق وحی و دین، برای بشر بیان نموده است.
اقسام گناه
عالمان اسلامی گناهان را بر دو گونه تقسیم نموده اند: گناهان کبیره (بزرگ) و گناهان صغیره (کوچک).این تقسیم بندی از قرآن و روایات سرچشمه گرفته است؛ در قرآن چنین می خوانیم: اگر از گناهان کبیره ای که از آن نهی شده اید، اجتناب کنید، گناهان کوچک شما را می پوشانیم و شما را در جایگاه خوبی وارد می سازیم. و در جای دیگر آمده است: و کتاب (نامه اعمال) در آنجا گذارده شود، گنه کاران را می بینی که از آنچه در آن است، ترسان و هراسناکند، و می گویند: ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی نیست، مگر اینکه آن را شماره کرده است؟ و درباره بهشتیان می خوانیم: مواهب آخرت، جاودانه است برای آنانکه از گناهان بزرگ و کارهای زشت پرهیز می کنند. از این آیات به روشنی استفاده می شود، که گناهان، دو گونه اند: کبیره و صغیره و همچنین استفاده می شود بعضی از گناهان، بدون توبه حقیقی بخشودنی نیست، ولی بعضی از آنها بخشودنی است.امام علی (علیه السّلام) در گفتاری فرمود:«ان الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور و ذنب غیر مغفور و ذنب نرجو لصاحبه و نخاف علیه؛ گناهان بر سه گونه اند: گناه بخشودنی و گناه نابخشودنی و گناهی که برای صاحبش، هم امیدبخشش داریم و هم ترس از کیفر.» سپس فرمود: اما گناهی که بخشیده است، گناه بنده ای است که خداوند او را در دنیا کیفر می کند و در آخرت کیفر ندارد. در این صورت خداوند حکیم تر و بزرگوارتر از آن است که بنده اش را دو بار کیفر کند.اما گناهی که نابخشودنی است، حق الناس است یعنی ظلم بندگان نسبت به همدیگر که بدون رضایت مظلوم بخشیده نمی شود. و اما نوع سوم، گناهی است که خداوند آن را بر بنده اش پوشانده، توبه را نصیب او نموده است، و در نتیجه آن بنده هم از گناهش هراسان است و هم امید به آمرزش پروردگارش دارد، ما نیز درباره چنین بنده ای، هم امیدواریم و هم ترسان.
ملاک کبیره بودن گناه
در قرآن مجید و کلام معصومین (علیهم السّلام) کلیه اعمالی که گناه محسوب می شود، بیان گردیده است، منتهی کبیره بودن گناه، پیرو ملاک هایی است.در کتاب تحریر الوسیله امام خمینی قدس سره پیرامون معیار گناهان کبیره، چنین آمده است:۱: گناهانی که در مورد آنها در قرآن یا روایات اسلامی وعده آتش دوزخ، داده شده باشد؛۲: از طرف شرع، به شدت، از آن نهی شده است؛۳: دلایلی وجود دارد که معلوم می شود آن گناه، بزرگ تر از بعضی از گناهان کبیره است؛۴: عقل، حکم کند که فلان گناه، کبیره است؛۵: در ذهن مسلمینِ پای بند به دستورات الهی، چنین تثبیت شده که فلان گناه، از گناهان بزرگ است؛۶: از طرف پیامبر (صلّی اللّه علیه و آله وسلم) یا امامان (علیهم السّلام) در خصوص گناهی تصریح شده که از گناهان کبیره است.برخی از فقها تعزیر را نشانه کبیره بودن گناه می دانند که در این صورت استمنا نیز از گناهان کبیره محسوب خواهد شد، زیرا در روایتی آمده است که امام علی (علیه السّلام) با زدن روی دست، شخص مستمنی را تعزیر فرمودند. البته گناهان کبیره نیز همه در یک سطح نیستند. بعضی بدون توبه بخشیده نمی شوند، مانند «شرک» و «قتل نفس» و برخی بدون توبه و تحت شرایطی و در اثر انجام کارهای نیک ممکن است مشمول مغفرت گردند.
توصیف گناهان کبیره
...
قتل انسان بی گناه، یکی از گناهان کبیره می باشد. وقتی انسان بی گناهی، به ناحق کشته می شود، حق حیات و زندگی از او گرفته می شود و او، از بزرگترین حقی که دارد، محروم می گردد. علاوه بر این، قتل انسان بی گناه، اطرافیان او، خصوصاً همسر و فرزندان و پدر و مادر و خواهر و برادر مقتول را در شوک روحی- روانی سهمگین قرار می دهد و شیرازه زندگی خانوادگی او را از هم می گسلد.
در این قسمت از مطلب، مباحث: قتل انسان بی گناه، انواع قتل، آثار کشتن انسان بی گناه، آیا قتل نفس مجازات جاودانی دارد؟ و آیا قتل نفس عمد توبه پذیر است؟ مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. یکی از گناهان کبیره، قتل نفس انسان بی گناه است. وقتی انسان بی گناهی، به ناحق کشته می شود، حق حیات و زندگی از او گرفته می شود و او، از بزرگترین حقی که دارد، محروم می گردد. علاوه بر این، قتل انسان بی گناه، اطرافیان او، خصوصاً همسر و فرزندان و پدر و مادر و خواهر و برادر مقتول را در شوک روحی- روانی سهمگین قرار می دهد و شیرازه زندگی خانوادگی او را از هم می گسلد. چه بسا ممکن است که همسر یا فرزندان مقتول در اثر بی سرپرست شدن مبتلا به انواع و اقسام گرفتاریها و مشکلات عدیده شوند و خدای ناخواسته از جاده درست زندگی، منحرف گردند و... خلاصه مطلب این که، قتل انسان بی گناه، آثار مخرب فردی و اجتماعی فراوان دارد و به همین جهت اسلام با شدت هر چه تمام تر با آن مبارزه کرده است.
انواع قتل
فقها در کتاب «قصاص» و «دیات» از کتابهای فقهی با الهامی که از آیات و روایات اسلامی گرفته اند، قتل را به سه نوع تقسیم کرده اند: «قتل عمد»، «قتل شبه عمد» و «قتل خطا».
← قتل عمد
همان طور که گفته شد قرآن کریم به حفظ و حرمت جان انسان های بی گناه اهمیت فراوان داده است. این اهمیت و ارزش، به اندازه ای است که قتل یک انسان بی گناه را معادل قتل همه مردم دانسته و از این رهگذر، بشدت مؤمنان را از ارتکاب گناه کبیره قتل عمد انسان بی گناه منع فرموده است: ... هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین (انسان بی گناهی را) بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته است.. علامه طباطبایی در المیزان ذیل این آیه نوشته است: مرحوم کلینی به سند خود از حمران روایت کرده است که گفته من به امام ابی جعفر (علیه السّلام) عرض کردم: معنای این کلام خدا چیست؟ امام (علیه السّلام) فرمود: معنایش این است که او (قاتل) را در جایی از جهنم قرار می دهند که در آنجا عذاب به منتها درجه است! این موضوع یعنی دست نیالودن به خون بی گناهان بقدری حائز اهمیت است که خداوند متعال یکی از ویژگی های عبادالرحمن (بندگان خاص خود و اولیاءالله) را عدم قتل نفس ذکر فرموده است: و (عبادالرحمن) کسانی هستند که... انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده (و بی گناه است) جز به حق (بخاطر قتل نفس یا موارد دیگری که براساس قوانین اسلام مستحق قتل شده) نمی کشند.. موضوع «حفظ جان انسان» آن قدر مهم و حیاتی است که خداوند به هیچ انسانی اجازه نمی دهد که در عرصه سختی ها حتی جان خودش را هم بگیرد و خودکشی کند زیرا خودکشی هم حرام و ممنوع است: ... و خودکشی نکنید! مفسر تفسیر نور ذیل این آیه نوشته است: جان انسان محترم است لذا خودکشی و یا دیگرکشی حرام است. انسان نه حق دارد خودکشی کند و نه باید فرزندان خود را بکشد. درست است که پدر و مادر به گردن فرزندان خود حقوق فراوان و بی مثل و مانندی دارند اما با وجود همه آنچه گفته شد، هیچ فردی حق کشتن فرزند را به بهانه های مختلف و واهی ندارد: فرزندانتان را از ترس فقر نکشید! این ما هستیم که به آنها و شما روزی می دهیم. یقینا کشتن آنها، گناهی بزرگ است. در تفسیر نور ذیل این آیه آمده است: کودک حق حیات دارد و والدین نباید این حق را از او بگیرند. اگر امنیت روانی و ایمان نباشد نه فقط فقر، که ترس از فقر هم سبب آدم کشی می شود. فرزندکشی و سقط جنین، گناه و جنایت است. چه پسر باشد چه دختر. این موضوع یعنی نکشتن فرزندان آن قدر مهم بوده است که خداوند به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله وسلّم) می فرماید: یکی از شرط های بیعت تو با زنان این باشد که: فرزندانشان را (به صورتهای مختلف) نکشند!
راه جلوگیری از قتل
...

گناه در دانشنامه ویکی پدیا

گناه
گناه یا معصیت در ادیان ابراهیمی به معنای نقض اراده و قانون خداوند است. ودر اصطلاح مذهبی به معنی خلاف است. به باور پیروان گروهی از دین ها انسان جزای گناه را در جهانی دیگر می بیند.
گناه نافرمانی از خداوند است و ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد:
گناه (نقاشی)
گناه (فیلم ۱۹۱۵)
«گناه» (انگلیسی: Sin) یک فیلم در سبک درام به کارگردانی هربرت برنون است که در سال ۱۹۱۵ منتشر شد.
«گناه» (انگلیسی: Sinners (1920 film)) یک فیلم به کارگردانی کنت وب است که در سال ۱۹۲۰ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به آلیس بردی اشاره کرد.
گناه (به هندی: Gunaah) فیلمی است محصول سال ۱۹۹۳ و به کارگردانی ماهش بات است. در این فیلم بازیگرانی همچون سانی دئول، دیمپل کاپادیا، راضا مراد، مشتاق خان ایفای نقش کرده اند.
«گناه» (انگلیسی: The Sin (2005 film)) یک فیلم در سبک مهیج است.
«گناه» (انگلیسی: Sinners (2007 film)) یک فیلم است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد.
«گناه» (انگلیسی: Sinful (film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۶۵ منتشر شد.
گناه (آلمانی: Die Sünde) یک نقاشی رنگ روغن از نقاش آلمانی، فرانتس فون اشتوک است که سال ۱۸۹۳ کشیده شد و حوای برهنه را در حالی که ماری بزرگ بر اندامش حلقه زده به تصویر می کشد. خرید نقاشی از سوی گالری نویه پیناکوتک (Neue Pinakothek) مونیخ یک باره شهرت و موفقیت تجاری فراوانی را نصیب فون اشتوک کرد و نقاشی گناه از آن زمان تا کنون به عنوان یکی از نمونه ای ترین آثار هنر سمبلیستی شناخته می شود.
فون اشتوک دوازده نسخه از این نقاشی تهیه کرد که اکنون در نقاط مختلف جهان نگهداری می شوند.
گناه آقای آنتوان (به فرانسوی: Le Péché de M. Antoine) نام یک کتاب ادبی است که توسط ژرژ ساند، نویسندهٔ اهل فرانسه نوشته شده است.
گناه اصلی (به انگلیسی: Original Sin) یک فیلم رمانتیک درام و اروتیک آمریکایی محصول سال ۲۰۰۱، به کارگردانی مایکل کریستوفر است که با ایفای نقش آنتونیو باندراس و آنجلینا جولی همراه است.
«گناه اولگا برانت» (انگلیسی: The Sin of Olga Brandt) یک فیلم صامت در سبک درام است که در سال ۱۹۱۵ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به پالین بوش و لان چینی اشاره کرد. از این فیلم نسخه ای در دسترس نیست.
گناه پس از گناه (به انگلیسی: Sin After Sin) عنوان سومین آلبوم استودیویی گروه هوی متال بریتانیایی جوداس پریست است که در آوریل ۱۹۷۷ منتشر شد. این آلبوم اولین آلبوم جوداس پریست است که با همکاری شرکت نشر کلمبیا رکوردز پس از فسخ قرارداد با گال رکوردز منتشر می شود. این آلبوم اولین حضور سیمون فیلیپس جوان در جوداس پریست نیز هست، او در هنگام ضبط این آلبوم تنها ۱۹ سال سن داشت.
تهیه کنندگی این آلبوم را راجر گلوور، نوازنده سابق گیتار باس گروه هایی چون دیپ پرپل و رینبو، بر عهده داشت.
گناه زیبایی فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سیروس جراح زاده ساختهٔ سال ۱۳۴۸ است.
گناه مادر فیلمی به کارگردانی و نویسندگی قدرت اله بزرگی ساختهٔ سال ۱۳۴۸ است.
گناهِ مادلن کلوده (انگلیسی: The Sin of Madelon Claudet) فیلمی در سبک درام است که در سال ۱۹۳۱ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به هلن هیز، لوئیس استون، رابرت یانگ، نیل همیلتون، و کارن مورلی اشاره کرد.
هلن هیز موفق شد برای بازی در این فیلم جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را از آنِ خود کند.
گناه مضاعف و داستان های دیگر (به انگلیسی: Double Sin and Other Stories) رمانی جنایی اثر آگاتا کریستی است.
این کتاب در سال ۱۹۶۱ در آمریکا توسط انتشارات داد، مید اند کمپانی برای دو شخصیت کارآگاهی هرکول پوآرو و خانم مارپل به چاپ رسیده است. قیمت کتاب ۳ و نیم دلار بوده است.
فیلم گناه من به کارگردانی مهرشاد کارخانی، نویسندگی مهرشاد کارخانی و سعید دولت خانی و تهیه کنندگی غلامرضا گمرکی ساخته سال ۱۳۸۵ است.
گناه من چیست فیلمی به کارگردانی و نویسندگی گرجی عبادیا ساختهٔ سال ۱۳۴۳ است.
گناه نخستین بنا به آموزه های ادیان ابراهیمی، اقدامی بود که انجام آن باعث شد آدم و حوا از بهشت رانده شوند و به زمین هبوط کنند. در چیستی این گناه نخستین بین ادیان ابراهیمی توافقی ندارد و لذا از آن به عنوان گناه نخست نام برده می شود. عقیده بر آن است که این گناه خوردن میوه از درختی بود که آدم و حوا از آن منع شده بودند. برخی از متالهین تفسیر امر را آن می دانند که پیش از خوردن از آن درخت، آدم و حوا از تواناییشان در سرپیچی از دستور خداوند آگاه نبودند و پس از آن بود که به مختار بودن و آزادی اراده خود مطلع شدند، لذا میوه آن درخت را دانستن آزادی انتخاب بشر می دانند.
از دید اسطوره شناسی، داستان، روایت نمادین رشد انسان از دوره کودکی و گذر از بهشت بی مسوولیتی به دوران آگاهی، اختیار و بالغی تفسیر شده است. به همین تفسیر نیز میوه آن درخت را دانایی و آگاهی دانسته اند.
گناه نخستین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
گناه نخستین (فیلم)
گناه نخستین (فیلم ۱۹۹۲)
۱۳ گناه عنوان فیلمی است با ژانر ترسناک و هیجانی محصول ۲۰۱۴ آمریکا به کارگردانی دنیل استم است.
رمان آبی تر از گناه نوشته محمد حسینی جایزه ادبی گلشیری و جایزه مهرگان ادب (پکا) را برای بهترین رمان سال ۸۳ از آن خود کرده است.
آخرین گناه، سریالی است که در ماه رمضان سال ۱۳۸۵ از شبکه دو سیما پخش شد.
احساس گناه هیجانی خودآگاه که با احساس دردناک ناشی از انجام دادن یا تصور انجام دادن کاری غلط همراه است. احساس گناه زمانی رخ می دهد که فرد اسنادهای درونی ناپایدار و خاص دربارهٔ کنش هایش دارد که به این احساس منفی دربارهٔ رفتارهای خاصی که مرتکب شده است می انجامد.
بی گناه فیلمی به کارگردانی مرتضی عقیلی و نویسندگی احمد نجیب زاده ساختهٔ سال ۱۳۵۵ است.
جادوگران بی گناه (لهستانی: Niewinni czarodzieje) یک فیلم در سبک موزیکال و رمانتیک به کارگردانی آندری وایدا است که در سال ۱۹۶۰ منتشر شد.
جوان و بی گناه (انگلیسی: Young and Innocent) فیلمی در سبک جنایی به کارگردانی آلفرد هیچکاک است که در سال ۱۹۳۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به جری ورنو، جان لانگدن و پرسی مارمونت اشاره کرد.
داستان گناه (لهستانی: Dzieje grzechu) یک فیلم ملودرام رمانتیک به کارگردانی والرین بروفچیک محصول سال ۱۹۷۵ است. از بازیگران آن می توان رومان ویلخلمی و زبیگنیو زاپاسیویتس را نام برد.
فیلم در جشنواره فیلم کن ۱۹۷۵ نمایش داده شد.
سایه های بلند گناه یک فیلم تلویزیونی محصول سال ۱۳۸۸ به کارگردانی شهرام شاه حسینی، نویسندگی جعفر حسنی و فریبرز روشنفکر و تهیه کنندگی سیدرضا هاشمی، می باشد که از شبکه تهران پخش شد.
شهر گناه (به انگلیسی: Sin City) (نام کامل: Frank Miller's Sin City) محصول سال ۲۰۰۵ به کارگردانی رابرت رودریگز، فرانک میلر و کوئنتین تارانتینو (کارگردان مهمان)، فیلمی ساخته شده بر اساس کمیک بوک های شهر گناه به نوشتهٔ فرانک میلر.
پیشنهاد ساخت شهر گناه در ابتدا توسط رابرت رودریگز به میلر داده می شود که او به دلیل عدم اطمینان از نتیجه کار با آن مخالفت می کند. رودریگز تصمیم می گیرد بخش کوتاهی از داستان را به عنوان پیش درآمد کارگردانی و برای میلر نمایش دهد تا نظرش را جلب کند. نتیجه کار که سه دقیقه ابتدایی فیلم را تشکیل می دهد آنچنان درخشان از آب درمی آید که میلر بلافاصله موافقت خود را برای ساخت فیلم اعلام می کند.
این فیلم تا تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ جزء ۲۵۰ فیلم برتر IMDb با رتبه ۱۹۰ قرار دارد
«عشق بی گناه» تک آهنگی از هنرمند اهل آلمان ساندرا کرتو است که در سال ۱۹۸۶ میلادی منتشر شد.
فرشتگان گناه (انگلیسی: Angels of Sin) فیلمی درام به کارگردانی روبر برسون است که در سال ۱۹۴۳ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به رنه فاوره، لوئی سنیه، و میلا پارلی اشاره کرد.
گرداب گناه فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مهدی رئیس فیروز ساختهٔ سال ۱۳۴۷ است.
گناه پس از گناه (به انگلیسی: Sin After Sin) عنوان سومین آلبوم استودیویی گروه هوی متال بریتانیایی جوداس پریست است که در آوریل ۱۹۷۷ منتشر شد. این آلبوم اولین آلبوم جوداس پریست است که با همکاری شرکت نشر کلمبیا رکوردز پس از فسخ قرارداد با گال رکوردز منتشر می شود. این آلبوم اولین حضور سیمون فیلیپس جوان در جوداس پریست نیز هست، او در هنگام ضبط این آلبوم تنها ۱۹ سال سن داشت.
تهیه کنندگی این آلبوم را راجر گلوور، نوازنده سابق گیتار باس گروه هایی چون دیپ پرپل و رینبو، بر عهده داشت.
گناهکار به اندازه گناه (انگلیسی: Guilty as Sin) یک فیلم در سبک و به کارگردانی سیدنی لومت است که در سال ۱۹۹۳ منتشر شد.
لذت گناه فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سیامک یاسمی محصول سال ۱۳۴۳ است.
محکوم بی گناه فیلمی به کارگردانی علی محزون و نویسندگی علی محزون، بوریس ماتایوف ساختهٔ سال ۱۳۳۲ است.
«مرد، زن و گناه» (انگلیسی: Man, Woman and Sin) یک فیلم به کارگردانی جان گیلبرت است که در سال ۱۹۲۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به جین ایگلز، جان گیلبرت، و چارلز کی. فرنچ اشاره کرد.
میوه گناه فیلمی به کارگردانی محمود کوشان و نویسندگی اسماعیل کوشان ساختهٔ سال ۱۳۴۹ است.
هفتمین گناه نام یک کتاب ادبی است که توسط ویلیام سامرست موآم، نویسندهٔ اهل انگلستان نوشته شده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های گناه

گناه
• «هرکسی که گناه می کند بردهٔ گناه است.» ، یوحنا ۸:۷ -> عیسی
• «گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خود پسندی وادارد.» نهج البلاغه، کلمات قصار، ۴۶ -> علی بن ابی طالب
• «آفریده را فرمان بردن نشاید آنجا که نافرمانی آفریننده لازم آید .» (در اصل: لا طاعةَ لمخلوق فی معصیة الخالق) ترجمه های دیگر: «هیچ آفریده ای را حقِّ فرمانبری از دیگری ندارد آنجا که نافرمانی آفریدگار باشد.»
• نهج البلاغه، کلمات قصار، ۱۶۵ -> علی بن ابی طالب
• « خیر و خوبی آن نیست که مال و فرزندت بسیار شود، بلکه خیر آن است که دانشت فراوان گردد و صبرت بزرگ مقدار شود، و در پرستش پروردگار در میان مردم سرفراز باشی. پس اگر کاری نیک کردی خدا را سپاس گویی و اگر گناه ورزیدی از او آمرزش جویی، و در دنیا خیری نیست جز دو کس را: یکی آن که گناهانی ورزید و به توبه آن گناهان را در رسید، و دیگری آن که در کارهای نیکو شتابید.» نهج البلاغه، کلمات قصار، ۹۴ -> علی بن ابی طالب
• «نماز گناهان را می زداید چنان که برگ را از درخت بزدایند، و گناهان را از گناهکار می گشاید، چنان که بند از کسی بگشایند.» نهج البلاغه، خطبه ۱۹۹ -> علی بن ابی طالب
• به همان اندازه که گناه را در درون خود کوچک بشماری آن گناه نزد خداوند بزرگ می شود، و هر چه یک گناه را در درون خود بزرگ به حساب آوری آن گناه نزد خداوند کوچک می شود. کتاب :سیر اعلام النبلاء ج (۸) ص (۴۲۷) -> فضیل بن عیاض
• «بهترین ثواب راستی و بدترین گناه دروغ است.» -> زرتشت
• «کسی که از صحنه گناه غایب باشد، ولی در دل به آن راضی باشد، همچون کسی است که در صحنه گناه بوده است.» -> عبدالله بن مسعود
• «دلت گر به راه خطا مایلست// ترا دشمن اندر جهان خود دلست.»

ارتباط محتوایی با گناه

گناه در جدول کلمات

گناه
حرج, وزر, اثم, بزه_ زیف
گناه بد گمانی
افترا
گناه بزرگ
کبیره
گناه قانونی
جرم
گناه ها
آثام, مرایا
گناه و بزه
اثم
گناه و جرم
بزه
گناه و کار زشت
فحشا
گناه و کفر
رین
گناه کار
تردامن , فاجر

معنی گناه به انگلیسی

offense (اسم)
توهین ، حمله ، رنجش ، دلخوری ، تجاوز ، یورش ، اهانت ، گناه ، بزه ، تقصیر ، لغزش ، هجوم ، قانون شکنی
blame (اسم)
سب ، سرزنش ، گناه ، عتاب ، اشتباه ، مذمت
transgression (اسم)
تجاوز ، گناه ، خطا ، تخلف ، سر پیچی ، عصیان
fault (اسم)
چینه ، گناه ، اشتباه ، عیب ، نقص ، خطا ، تقصیر ، نا درستی ، کاستی ، گسله ، شکست زمین ، حرج
sin (اسم)
گناه ، عیب ، خطا ، بزه ، حرج ، فسق ، عصیان ، معصیت
guilt (اسم)
گناه ، جرم ، بزه ، تقصیر ، مجرمیت
crime (اسم)
گناه ، جرم ، جنایت ، بزه ، تبه کاری ، تقصیر ، بدکاری
vice (اسم)
گناه ، عیب ، فساد ، بدی ، فسق ، منگنه ، فسق و فجور ، خلفه ، خبث
misdeed (اسم)
گناه ، جرم ، بزه ، بدکرداری ، خلاف ، بد رفتاری ، سوء عمل
delict (اسم)
گناه ، جرم
misdemeanor (اسم)
گناه ، بزه ، تخطی از قانون

معنی کلمه گناه به عربی

گناه
اثم , تجاوز , جريمة , جنحة , ذنب , لائمة , مخالفة
ذنب
بريي , نزيه
ندبة
معصوم
تبرية

گناه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی گناه

زعفر ١١:٠٤ - ١٣٩٦/٠٥/٠٢
وزر
|

علی دوستی نوگورانی ٠٣:٢٩ - ١٣٩٧/٠٢/٠٤
سییه
|

رضاآپادانا ٠١:٢٥ - ١٣٩٧/٠٥/١٧
وزر
|

رضاآپادانا ١٦:٠١ - ١٣٩٧/٠٥/١٧
حرج
|

علی ٢٣:٠٥ - ١٣٩٧/٠٨/٢٧
داوانه.روانی
|

گلی ١١:٠٠ - ١٣٩٧/١١/٢٤
فسق
|

پیشنهاد شما درباره معنی گناهنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

aliasghar modaberzadeh > School bag
ایلکا > اردلانی
زندی > اردلان
رضا > الیکایی
محمد > ایلیکا
غضنفر > پريز
نورالله > هارای
عبدالرحمن > طایفه ملازهی

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گناه در جدول   • معنی لغوی گناه   • معنی گناه   • گناه به عربی   • معانی گناه   • مترادف گناه   • نام دیگر گناه   • لیست گناهان   • مفهوم گناه   • تعریف گناه   • معرفی گناه   • گناه چیست   • گناه یعنی چی   • گناه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گناه
کلمه : گناه
اشتباه تایپی : 'khi
آوا : gonAh
نقش : اسم
عکس گناه : در گوگل


آیا معنی گناه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )