انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1071 100 1

گنجه

/ganje/

مترادف گنجه: اشکاف، دولاب، قفسه

معنی گنجه در لغت نامه دهخدا

گنجه. [ گ َ ج َ / ج ِ ] (اِ) اشکاف. اشکاب. دولاب. دولابچه. قفسه (قفصه ). محفظه. کمد. || (ص ) خر و الاغ دم بریده را نیزگویند و به عربی ابتر خوانند. (جهانگیری ) (برهان ) (انجمن آرا) (آنندراج ). ظاهراً به این معنی با کاف تازی و به ضم اول است ، چنانکه رشیدی نوشته :
هرگز مثل زند کسی از وی حسود را
نسبت کند به عیسی کس هیچ گنجه (کنجه ) را؟
شمس فخری.
رجوع به کنج و کنجه شود. || (اِ) خرجین ترکی که بر ترک ستور بندند. (ناظم الاطباء).

گنجه. [گ َ ج َ / ج ِ ] (اِخ ) نام شهری است مشهور مابین تبریزو شیروان (اصح شروان است ) و گرجستان و مولد شیخ نظامی علیه الرحمه از آنجاست. (برهان ). نام شهری است از ولایات اران در اواخر آذربایجان منسوب بدانجا را گنجوی گویند. (انجمن آرا). شهری است [ به اران ] با کشت وبرز بسیار و آبادان و بانعمت و از وی جامه های پشمین خیزد از هرگونه. (حدود العالم ). شهر بزرگی است که قصبه ٔ بلاد اران است و اهل ادب آن را جنزه می نامند. (ازمعجم البلدان ). گنجه از اقلیم پنجم است طولش از جزایر خالدات «فج » و عرض از خط استوا «م لد» شهر اسلامی است در سنه ٔ تسع و ثلاثین هَ. ق. ساخته شد شهری خوش و مرتفع بود و در این معنی گفته اند بیت :
چند شهر است اندر ایران مرتفعتر از همه
بهتر و سازنده تر از خوشی ّ آب و هوا
گنجه ٔ پرگنج در ارّان ، صفاهان در عراق
در خراسان مرو و طوس در روم باشد اقسرا.
(نزهةالقلوب مقاله ٔ ثالثه چ لسترنج صص 91-92).
... از قراباغ تا گنجه سی وچهار فرسنگ و از اردبیل شصت ونه فرسنگ و از سلطانیه صدوشش فرسنگ و از گنجه تا شهر شمکور که اکنون خراب است دو فرسنگ. (... ایضاً ص 181). برخی از شهرهای قدیم ایران بمناسبت وفور ثروت و ذخایر به «گنجه - غزنه » نامیده شده اند، مانند شهر گنجه در شمال آذربایجان و شهر غزنه (غزنین ) در افغانستان. (مزدیسنا تألیف معین چ 1 ص 203).... در ایران زمین قدیم اسم گنجک تخصیصی به یک شهر معین آذربایجان نداشته بسا از شهرهای دیگرهم چنین نامیده میشده اند، از آنجمله است گنجه در اران (در قفقاز) و غزنه یا غزنین در زابلستان (در افغانستان ) گنجه و غزنه نیز اصلاً گنجک بوده است. گنجک راکه یکی از شهرهای بسیار قدیم ایران و پایتخت آذربایجان محسوب میشده غالباً مورخین و جغرافی نویسان یونان و روم به اسم غزکا یا گنزکا و به اشکال مختلف دیگر ذکر کرده اند. آذربایجان در قدیم دو پایگاه داشته ، یکی همین گنجک بوده که معرب آن جزن یا جزنق است... (یشتها تألیف پورداود ج 2 ص 246). این شهر تا سال 1219هَ. ق. / 1804 م. گنجه نامیده میشد، روسها بعد از اشغال آنرا یلی زاوت پل یا الی زابت پل خواندند و چون بلشویکها بر سر کار آمدند آن را کیروف آباد نامیدند. گنجه یکی از شهرهای آذربایجان شوروی است که مرکز ناحیه ٔ گنجه است و در کنار رودخانه ٔ گنجه چای ، شعبه رودکر، در 180 هزارگزی جنوب شرقی تفلیس واقع شده است. سکنه ٔ آن در حدود 116هزار تن است که از نژاد تاتار و ارمنی اند. این شهر در قرون 6 و 5 میلادی بنا شده است. از قرن 4 هجری (10 میلادی ) تا ابتدای قرن 7 هجری (13 میلادی ) یکی از شهرهای مهم آذربایجان و مرکز تجارت و صنعت بود. در سال 481 هَ. ق. / 1088 م.) به وسیله ٔ ترکهای سلجوقی و سپس در سال 633 هَ. ق. (1235 م.) به دست مغولان فتح و ویران شد. از آغاز قرن هشتم ایرانیان آن را اشغال و سرانجام در سال 1219 روسها آن را فتح کردند. گنجه ٔ امروز در آذربایجان شوروی مقام دوم را داراست و انواع و اقسام دستگاههای متعدد خیاطی ، ندافی ، روغن کشی و تهیه ٔ اغذیه و مشروبات گوناگون در آنجا وجود دارد. آثار بازمانده ٔ گنجه ٔ سابق در 5 هزارگزی شمال غربی گنجه ٔ کنونی قرار گرفته و برجها، باروها، پلها، دیوار ارگ ، مسجدجامع ، کاروانسرای شاه عباس و آثار دیگری از آن به چشم میخورد. ناحیه ٔ گنجه در شمال ، کوهستانی و شاخه های جنوبی جبال قفقاز از آن عبور میکند و به واسطه درّه های علیای کر و شعباتش یعنی آلزان و یورا مشروب میشود. در قسمت شرقی ، گنجه دارای استپهای پرعلف است. و در ضمن نمکزار و با آب و هوای خشک میباشد.
معادن : گنجه دارای معادن آهن و سنگ طلا است.
کشاورزی : کشاورزی در گنجه بسیار پیشرفت کرده است و محصول آن غلات و کار کشاورزان دامپروری است. تاک در اغلب نقاط مخصوصاً در حوالی گنجه کاشته میشود و محصول قابل ملاحظه ای میدهد. کشت و پرورش توت و کرم ابریشم گنجه نیز قابل ذکر است :
ز گنجه چون به سعادت نهاد روی به راه
فلک سپرد بدو گنج و ملک وافسر و گاه.
معروفی بلخی.
نظّاره به پیش در کشیده صف
چون کافر روم بر در گنجه.
منوچهری (دیوان چ 1 دبیرسیاقی ص 181).
گویند که سلطان مهین بر در گنجه ست
در گنجه کنون بین که ز بغداد فزون شد.
خاقانی.
گاه از سگ گنجه ام به فریاد
گاه از خر آوه جفت افغان.
خاقانی.
رنج دلم را سبب ، گردش ایام نیست
فعل سگ گنجه ست قدح خر روستا.
خاقانی.
ز گنجه فتح خوزستان که کرده ست
ز عمان تا به اصفاهان که خورده ست.
نظامی.
رکاب از شهربند گنجه بگشای
عنان شیرداری پنجه بگشای.
نظامی.
چو درگرچه در بحر گنجه گمم
ولی از قهستان شهر قمم.
(منسوب به نظامی ).
آن مادر شوم چون زاد ترا (کذا)
از گنجه به ابخاز فرستاد ترا.
مجد همگر.
یکی پادشه زاده در گنجه بود
که دور از تو ناپاک سرپنجه بود.
سعدی (بوستان ).
از گنجه چو گنج آن گهرریز
در هند چو طوطی این شکرریز.
جامی.

گنجه. [ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان قمرود بخش حومه ٔ شهرستان قم که در 25هزارگزی شمال قم و 4هزارگزی خاور راه شوسه ٔ قم به تهران واقع شده است. هوای آن معتدل و سکنه اش 320 تن است. آب آشامیدنی آن از قره چای تأمین میشود. محصول آن لبنیات و شغل اهالی گله و شترداری ، هیزم کشی ، کارگری و صنایع دستی زنان جاجیم و قالیچه بافی است. ساکنین از طایفه ٔ شاهسون هستند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

گنجه. [ گ َ ج َ ] (اِخ ) دهی است از جزء دهستان رستم آباد بخش رودبار شهرستان رشت که در 9هزارگزی شمال رودبار، کنار سفیدرود و راه شوسه ٔ و در 68هزارگزی رشت واقع شده است. هوای آن معتدل مرطوب و مالاریایی و سکنه اش 520 تن است. آب آن از نهر تولی و چشمه سار تأمین میشود. محصول آن غلات ، زیتون و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری و کسب است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

گنجه. [ گ َ ج ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان اقشار بخش اسدآباد شهرستان همدان که در 16000گزی جنوب باختری قصبه ٔ اسدآباد و 1000گزی آلنجه واقعشده است. هوای آن سرد و سکنه اش 197 تن است. آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان قالیبافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

گنجه. [ گ َ ج ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان علیشروان بخش بدره ٔ شهرستان ایلام که در 65000گزی خاور ایلام و 9000گزی جنوب راه مالرو بدره به ایلام واقع شده است. هوای آن سرد و سکنه اش 100 تن است. آب آن از رودخانه ٔ گنجه است. محصول آن غلات ، توتون و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

گنجه. [ گ َ ج ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که در 42هزارگزی شمال باختری الیگودرز و 5هزارگزی خاور راه شوسه ٔ شاه زند به ازنا واقع شده است. هوای آن معتدل و سکنه اش 715 تن است. آب آن از قنات و چاه تأمین میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن اتومبیل رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

گنجه. [ گ َ ج ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شاپور بخش مرکزی شهرستان کازرون که در 26000گزی شمال باختری کازرون و 1000گزی راه شوسه ٔ کازرون به فهلیان واقع شده است. هوای آن گرم مالاریایی و سکنه اش 120 تن است. آب آن از رودخانه ٔ شاپور و چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و صیفی جات و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

گنجه. [ گ َ ج ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ورزق بخش داران شهرستان فریدن که در 11هزارگزی شمال باختری داران و 2هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ ازنا به اصفهان واقع شده است. هوای آن سرد و سکنه اش 1636 تن است. آب آن از چشمه و رودخانه است. محصول آن غلات ، حبوبات و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا جاجیم و قالی بافی است. راه شوسه و دبستان دارد و در حدود 20 باب دکان بدانجاست. تپه ٔ مخروطی شکلی که در آنجاست بنابه گفته اهالی در زمان قدیم آتشکده بوده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

گنجه. [ گ َ ج َ / ج ِ ] (اِخ ) از نواحی لرستان است میان خوزستان و اصفهان. (از معجم البلدان ).

گنجه. [ گ َ ج َ / ج ِ ] (اِخ ) قصبه این ناحیه [ ناحیه تل خسروی از کوه گیلویه فارس ] را گنجه گویند به مسافت بیست وچهار فرسخ از بهبهان دور افتاده است. (فارسنامه ٔ ناصری گفتار دوم ص 266).

معنی گنجه به فارسی

گنجه
دهی است از دهستان ورزق بخش داران شهرستان فریدن ( اصفهان ) واقع در ۱۱ کیلومتری شمال باختر داران جلگه و سردسیر دارای ۱۶۳۶ تن سکنه محصول غله بنشن صنعت دستی قالی بافی .
( اسم ) اشکاف دولاب قفسه .
قصبه این ناحیه را گنجه گویند به مسافت بیست و چهار فرسخ از بهبهان دور افتاده است .
[ گویش مازنی ] /ganje/ خوک کوچک – بچه ی خک
در لاهیجان حیوانی است شبیه به موش خرما که فندق و گردو غذای آن است و مشهور است که سکه را زیاد دوست دارد .
رودخانه ایست که گنجه بر کنار آن واقع شده است .
آنکه در شهر گنجه نشو و نما یافته : چون فروزنده شد به عکس و عیار نقد این گنجه خیز رومی کار . ( هفت پیکر )
برخاسته از گنج . که در گنجه نشو و نما یافته
نام رودی است به مازندران .
دهی است از دهستان درز آب بخش حومه و ارداک شهرستان مشهد ( خراسان ) واقع در ۳۱ کیلومتری شمال باختر مشهد معتدل دارای ۱٠۱۹ تن سکنه محصول غله چغندر صنعت دستی قالیچه بافی .
[ گویش مازنی ] /ganje gej/ آدم کم عقل
( صفت ) منسوب به گنجه از مردم گنجه گنجه یی : نظامی گنجوی .
نام طایفه ایست که بر گنجه از ۱۱۶٠ هجری تا ۱۲٠٠ هجری حکومت کرده اند.
دهی از دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد . واقع در ۴۲ هزار گزی شمال باختری الیگودرز و ۴ هزار گزی باختر شوسه شاه زند به ازنا و موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است .
[ گویش مازنی ] /yooz ganje/ فالاروب گردن سرخ که نام پرنده ای است

معنی گنجه در فرهنگ معین

گنجه
(گَ جِ) (اِ.) اشکاف ، قفسه ، کمد کوچک .

معنی گنجه در فرهنگ فارسی عمید

گنجه
دولابچه، اشکاف.

گنجه در دانشنامه اسلامی

گنجه ای ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • تاج الدین احمد پورخطیب گنجه ای، پورْخَطیبِ گَنْجه ای، تاج الدین احمد، شاعر پارسی گوی سده ۶ق/۱۲م• سیدمحمدباقر مجتهد گنجه ای غروی اصفهانی، سیدمحمدباقر مجتهد گنجه ای، عالم فاضل و خطیب بارع، در اصفهان
...

گنجه در دانشنامه ویکی پدیا

گنجه
گنجه (که در زمان شوروی کیروف آباد نامیده شده بود) شهری در شمال غربی جمهوری آذربایجان است. جمعیّت این شهر در حدود ۳۱۳٬۳۰۰ نفر است.بخشی از دیوار تاریخی گنجه   حمام تاریخی در گنجه   حسینیه تاریخی در گنجه   ساختمان دولت جمهوری دمکراتیک آذربایجان در سال ۱۹۱۸   موزه باستان شناسی گنجه   تالار شهر     امامزاده ابراهیم (گؤی امامزاده) گنجه   مرکز شهر گنجه   خیابانی در گنجه   مسجد شاه عباس     خانه های تزئین شده گنجه   آرامگاه نظامی گنجوی
نام گنجه از گنج پارسی برگفته شده است و در منابع عربی «جنزه» آمده است.
بنابر قول گیراگوس گاندزاکِتسی (تاریخ نگار و کشیش ارمنی همزمان با نظامی گنجوی)، پیش از حملهٔ مغولان به شهر گنجه، شهر گنجه دارای انبوه جمعیّت پارسیان و اقلّیّتی از مسیحیان بود. باید توجّه داشت که گیراگوس بین ایرانی و عربی و ترک و مسلمان تفاوت می گذاشته است و وقتی در متن خود ساکنان شهر گنجه را ایرانی می خواند منظورش ایرانی است نه نام عمومی برای تمام مسلمانان. او برای اعراب از واژهٔ «تاچیک» (Tachik همان تاجیک یا تازیک = تازی = عرب = مسلمان) استفاده می کند و عربان را تاچیک می خواند (همانند نوشتارهای پهلوی). او ترکان را تئورک (T'urk) می نویسد. برای نمونه در فصل ۱۸ می نویسد که «جلال الدین محمد خوارزمشاه سپاهیان خود را از میان ایرانیان و تاچیکان و تئورکان گرد آورد.». در این کتاب به نام تاریخ ارمنیان که مربوط به سدهٔ هفتم ق. / سیزدهم م. یعنی بسیار نزدیک به روزگار شاعر بزرگ ایرانی نظامی گنجه ای است، نگارندهٔ ارمنی که خود زادهٔ شهر گنجه است، بین اعراب، ترک، پارسی (در ترجمهٔ انگلیسی به نام ایرانی آمده است) تفاوت گذاشته است و تنها به انبوه پارسیان و اقلّیّتی از مسیحیان در گنجهٔ پیش از مغولان تأیید کرده است. کتاب نزهت المجالس نیز بیست و چهار شاعر پارسیگو پیش از حمله مغولان به گنجه ذکر کرده است و وجود این تعداد شاعر که در قرن ششم و هفتم و هشتم در شمال غرب ایران قدم به عرصهٔ هستی گذاشته اند و در زبان همگانی ایرانیان ـ فارسی ـ شعر سروده اند، مؤید آن است که در اران و آذربایجان، زبان و ادب فارسی، زبان مردم کوچه و بازار و دربار بوده است
شهر گنجه بنابر نظر این تاریخ نگار همزمان با حمله مغولان، بدست مغول ها نابود شد و تنها اندکی از مردم شهر که موفق به فرار شدند، پس از پایان حمله مغول در دوران بازسازی شهر به شهر برگشتند.
عکس گنجه
واژه گَنجه در موارد زیر به کار می رود:
گنجه شهری در جمهوری آذربایجان
گنجه (اثاث) به معنی کمد و قفسه
گنجه روستایی در رودبار
مختصات: ۳۴°۴۴′۲۲″ شمالی ۴۷°۵۷′۱۹″ شرقی / ۳۴٫۷۳۹۴۴°شمالی ۴۷٫۹۵۵۲۸°شرقی / 34.73944; 47.95528
گنجه (اسدآباد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اسدآباد در استان همدان ایران است.
این روستا در دهستان دربندرود قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۲۸ نفر (۴۷خانوار) بوده است.
گنجه (ایلام)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایلام در استان ایلام ایران است.
این روستا در دهستان علیشروان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۶۹ نفر (۳۵خانوار) بوده است.
گنجه ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رودبار در استان گیلان ایران است.
براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۱۹۶ نفر (۳۲۶خانوار) بوده است.
روستای گنجه شهرستان فریدن با جمعیت ۱۵۰۰ نفر در فاصله ۱۲ کیلومتری شمال غربی شهر داران در دهستان ورزق و در چوار روستاهای چهلخانه بادجان نهرخلج حصور قرار دارد.
از مناطق دیدنی این روستا می توان به زیارتگاه گگ داش و مسجد فاطمه زهرا و تپهٔ خاکی وسط روستا و همچنین قبرستان قدیمی که بیانگر قدمت این روستا است اشاره کرد.
در حال حاضر این روستا دارای یک مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه مختلط و یک مدرسه راهنمایی است دبیرستان این روستا به دلیل نبود دانش آموز در حال تبدیل شدن به یک مخروبه است.
مردم این روستا از بازماندگان آذری های اران و همدان می باشند.مردم این روستا به زبان ترکی آذری سخن می گویند که البتهفارسیرا هم به خوبی حرف می زنند.
گنجه ای، روستایی از توابع بخش چنار شاهیجان شهرستان کازرون در استان فارس ایران است.
این روستا در دهستان انارستان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۵۹ نفر (۱۷۰خانوار) بوده است.
گنجه ای سه ریز، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران است.
این روستا در دهستان سررود شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۸۱۹ نفر (۳۷۱خانوار) بوده است.
گنجه ای کهنه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران است.
این روستا در دهستان سررود شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۱۲ نفر (۱۶۸خانوار) بوده است.
گنجه (به انگلیسی: Gunja) یک شهرک در پاکستان است که در ناحیه گجرات واقع شده است.
فهرست شهرهای پاکستان
گنجه لی، سالیان (به لاتین: Gəncəli) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان سالیان واقع شده است.
فهرست شهرهای جمهوری آذربایجان
آرامگاه گمه گنجه مربوط به سدهٔ ۲ تا ۵ ه.ق است و در شهرستان پل دختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۱/۵ کیلومتری جنوب شرق روستای چال کل چوبتراش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۴۵۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
پیمان گنجه میان امپراتوری روسیه و ایران در ۱۹ اسفند ماه ۱۱۱۳ خورشیدی برابر با ۱۰ مارس ۱۷۳۵ در نزدیکی شهر گنجه بسته شد. این پیمان به شکل گیری اتحادی دفاعی بین ایران و امپراتوری روسیه در برابر امپراتوری عثمانی که به تازگی در جنگ با ایران دچار شکست بود انجامید. در این پیمان دولت روسیه پذیرفت باقی مانده سرزمین هایی که در قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی از جمله دربند و باکو که به وسیله پتر یکم در دهه ۱۷۲۰ طی جنگ ایران و روس بدست آورده بود را به ایران بازگرداند. این پیمان همچنین بر مفاد پیمان رشت در سال ۱۷۳۲ که به موجب آن روسیه ادعای ارضی خود نسبت به مناطق جنوب رود کر از جمله گیلان، مازندران و استرآباد را پس گرفت، تأکید نمود. این پیمان منجر به برتری دیپلماتیک روسیه در جنگ با عثمانی و برای نادر، فرمانروای ایران در مرزهای غربی امپراتوری خود یک آسودگی نظامی به وجود آورد.
پیمان سن پترزبورگ (۱۷۲۳)
پیمان رشت
تپه بان گنجه در شهرستان دره شهر، بخش بدره، روستای بان گنجه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۵۳۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تپه قبرستان گنجه مربوط به دوره اشکانیان - سده های اولیه دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۲۵۰ متری جنوب روستای گنجه واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۳۲۹ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
شاه عباس پس از در هم شکستن نیروی عثمانی و فرار چغال اوغلی، قسمتی از اردوی خود را به تبریز فرستاد و خود در زمستان آن سال از راه اردبیل و شمال آذربایجان عازم فتح قلعه گنجه شد. پیش از حرکت به سوی اردبیل، الله وردی خان گرجی را اجازه داد تا به فارس باز گردد و در بهار همان سال با نیروی تازه به اردوی او در آذربایجان بپیوندد. سرداران خراسان را نیز مرخص کرد.
پس از زیارت اردبیل، شاه به مردم گنجه پیام داد که چون امیدی به رسیدن قوای کمکی از سوی سلطان عثمانی نیست، بهتر است که بدون جنگ و خونریزی تسلیم شوند، تا جان و مالشان در امان بماند. ولی محمد پاشا حکمران قلعه که اصلاً تبریزی بود، به پیشنهاد شاه وقعی ننهد و آماده دفاع شد.
شاه عباس در آغاز بهار سال ۱۰۱۴ ق / آوریل ۱۶۰۶م قلعه را در محاصره گرفت؛ اما کار محاصره به سبب دلیری و پایداری نگهبانان قلعه نزدیک به سه ماه به درازا کشید. دراین مدت تعدادی از سربازان قزلباش هم کشته شدند؛ افزون بر این، اهالی قلعه، یکی از سرداران ایرانی را هم که دو سال پیش از آن به دست ایشان افتاده بود، با یکی از سادات مازندران، که از جانب مادر با شاه عباس خویشی داشت، کشتند. با این اقدام، خشم شاه ایران را برانگیختند، به همین جهت پس از آنکه قلعه گنجه را در ۲۸ صفر ۱۰۱۵ ق / ۵ ژوئیه ۱۶۰۶ م به دست سربازان ایران افتاد، چون محمد پاشا به خدمت شاه رسید و خواست بر پایش بوسه زند، اجازه نداد و به دستور وی، پاشای ترک را به همراه سربازانی که از قلعه دفاع کرده بودند، گردن زند.
در قلعه گنجه گذشته از غنایم بسیار و آذوقه فراوان، مقدار زیادی توپ و تفنگ نیز به دست آمد. شاه حکمرانی قلعه را به محمد خان زیاد اوغلی قاجار سپرد.
حاجی کند، گنجه (به لاتین: Hacıkənd) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در گنجه واقع شده است.
فهرست شهرهای جمهوری آذربایجان
خانات گنجه (انگلیسی: Ganja Khanate) طایفه ای بودند که از ۱۱۶۰ ه. ق تا ۱۲۰۰ ه. ق در گنجه حکومت می کردند. آخرین حکمران ایران در گنجه جواد خان زیاد اوغلی بود که در آغاز جنگ های ایران و روس بدست روس ها کشته شد. گنجه سپس بدست ابراهیم خلیل جوانشیر، حاکم قره باغ افتاد و پس از مدتی نیز به تسخیر روس ها درآمد و از خاک ایران جدا شد.
خانات قفقاز
پرچم
دانشگاه دولتی گنجه (آذربایجانی: Gəncə Dövlət Universiteti) یک دانشگاه دولتی و قدیمی که در سال ۱۹۳۸ میلادی در شهرگنجه، جمهوری آذربایجان تأسیس شده است. دانشگاه دولتی گنجه دارای ۸ گروه آموزشی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.
زنگنه گنجه، روستایی از توابع بخش جاپلق شهرستان ازنا در استان لرستان ایران است.
این روستا در دهستان جاپلق شرقی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۰۲ نفر (۱۱۹خانوار) بوده است.
ساری قایه، گنجه (به لاتین: Sary-Kaya) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در گنجه واقع شده است.
فهرست شهرهای جمهوری آذربایجان


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

گنجه در دانشنامه آزاد پارسی

گَنْجه
شهری بزرگ و تاریخی در غرب جمهوری آذربایجان بر رود گنجه، از ریزابه های رود کورا. دومین شهر بزرگ این کشور و دارای صنایع نساجی و غذایی و معادن مهمی نظیر مس و منگنز است. زادگاه نظامی گنجوی، شاعر بزرگ ایرانی، مهستی گنجوی و چند شاعر و ادیب فارسی گوی دیگر است. نام این شهر در ۲۰۰ سال اخیر چند بار تغییر کرده است. بعضی اخبار حاکی از آن است که شهر گنجه در قرون ۵ـ۶م ساخته شده و اخبار دیگری حکایت از آن دارند که این شهر در ۲۴۵ق/۸۵۹م به دست محمد بن خالد بن یزید بن مزید شیبانی، حاکم موروثی شروان و دربند، ساخته شده است. گنجه در طول قرن ۴ق از شهرهای کوچک و آباد بود. در ۳۶۰ق، به تصرف علی لشکری بن محمد بن شداد درآمد و پایتخت شدادیان شد. ابوالاسوار شاوور بن فضل، امیر گنجه، در ۴۶۶ق به اطاعت طغرل سلجوقی درآمد. گنجه در ۴۸۶ق تیول محمد بن ملکشاه شد. این شهر در ۵۳۳ق ویران و دوباره به دست قراسنقر، امیر آذربایجان و اران، ساخته شد. در ۶۲۲ق به تصرف قوای سلطان جلال الدین خوارزمشاه درآمد. مردم گنجه پس از چندی بر او شوریدند و شهر را به دست گرفتند، اما سلطان جلال الدین دوباره شهر را تصرف کرد. مغولان در ۶۲۷ق شهر را به آتش کشیدند و آن را نابود کردند. گرجیان پس از انتشار خبر مرگ تیمور لنگ به گنجه حمله و آن را غارت کردند. این شهر تا دوران صفویه در قلمرو شروانشاهان قرار داشت و از آغاز سلطنت شاه اسماعیل اول به دولت ایران پیوست و از نخستین سال های سلطنت شاه طهماسب اول تحت حکومت شاهوردی خان زیاد اوغلی، پسر امت بیگ زیاد اوغلی قاجار گنجه ای، قرار گرفت و به صورت موروثی در خانواده او باقی ماند. گنجه در سال های سلطنت شاه محمد خدابنده تا سال های اول سلطنت شاه عباس و همچنین پس از سقوط دولت صفوی به اشغال دولت عثمانی درآمد، اما شاه عباس و نادر آن را دوباره به تصرف ایران درآوردند. حکومت موروثی گنجه، پس از قتل نادرشاه به صورت خانات گنجه درآمد و تا ۱۲۱۸ق دوام آورد. در این سال جواد خان زیاد اوغلی، آخرین حاکم موروثی گنجه، در جنگ با ارتش روسیه کشته شد و شهر به تصرف روس ها در آمد و بر طبق قرارداد گلستان ۱۲۸۸ق/۱۸۱۳ به دولت روسیه واگذار و نام آن به یِلیزاوِتْپول تبدیل شد. پس از تشکیل دولت شوروی و جمهوری آذربایجان نام این شهر در ۱۹۲۴ دوباره به گنجه تغییر کرد و در ۱۹۳۵ به یاد کیروف، از رهبران حزب کمونیست شوروی که به دست یکی از مخالفان خود کشته شده بود، کیروف آباد نام گرفت و در سال های اخیر دوباره نام سابق خود را بازیافت. جمعیت آن ۳۰۳هزار نفر است (۲۰۰۳).

ارتباط محتوایی با گنجه

گنجه در جدول کلمات

گنجه
کمد
گنجه آپارتمانی
کمد دیواری
گنجه لباس
کمد

معنی گنجه به انگلیسی

armoire (اسم)
گنجه ، دولابچه ، جای اغذیه
closet (اسم)
گنجه ، پستو ، صندوق خانه
cupboard (اسم)
گنجه ، قفسه ، گنجه ظروف غذا و غیره
cuddy (اسم)
گنجه ، صندوق خانه ، اطاقک کشتی

معنی کلمه گنجه به عربی

گنجه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

حورا ١١:٥٨ - ١٣٩٦/٠٤/٠١
کمد
|

سجادیه ١٦:٢٥ - ١٣٩٨/٠٤/١٨
گَنجَه در گویش یزدی به کمد دیواری کوچک گفته میشود
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گنجه عروس   • گنجه و بوفه   • کمد گنجه   • فاصله گنجه تا باکو   • معنی گنجه   • روستای گنجه   • گنجه چوبی   • گنجه کبوتر   • مفهوم گنجه   • تعریف گنجه   • معرفی گنجه   • گنجه چیست   • گنجه یعنی چی   • گنجه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گنجه
کلمه : گنجه
اشتباه تایپی : 'k[i
آوا : ganje
نقش : اسم خاص مکان
عکس گنجه : در گوگل


آیا معنی گنجه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )