انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1078 100 1

گواه

/govAh/

مترادف گواه: شاهد، ناظر، شهید، برهان، بینه، دلیل، موید

معنی گواه در لغت نامه دهخدا

گواه. [ گ ُ ] (ص ، اِ) پهلوی گوکاس ، گوکاسیه (شهادت )، از وی - کاسه (قیاس شود با آ - کاس )، فارسی گواه از گوغاه از گوکاه (شکل جنوب غربی ) «نیبرگ ص 185». (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). شاهد. دلیل. برهان. (حاشیه ٔ برهان ) (ناظم الاطباء). بیّنه. (نصاب الصبیان ). شهید. (منتهی الارب ) (دهار) (ترجمان القرآن ). مُقیت. مهیمن. (منتهی الارب ) :
سپهر و ستاره گواه من است
که این گفته آیین و راه من است.
فردوسی.
کنون همچنین بسته باید تنم
به یزدان گواه من است آهنم.
فردوسی.
نه یک سوار است او بلکه صدهزار سوار
بر این گواه من است آنکه دید فتح کتر.
عنصری.
از من که ابومنصور علی بن احمد الاسدی الطوسی هستم لغت نامه ای خواست چنانکه بر هر لغتی گواهی بود از قول شاعری از شعرای پارسی. (اسدی طوسی در مقدمه ٔ لغت فرس ). مرا تنها فروگذاشتند و سر خویش گرفتند اعیان و مقدمان همه گواه منند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 555). امیرک را با خویشتن برد تا مشاهد حال باشد و گواه وی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 352). این رای سخت نادرست است و من از گردن خویش بیرون کردم اما شما دو تن گواه منید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 267).
ملک مسعود ابراهیم شاه است
که بر شاهیش هر شاهی گواه است.
مسعودسعد.
آن را که ندانی نسب و نسبت حالش
وی را نبود هیچ گواهی چو فِعالش.
ناصرخسرو.
خدایی کآفرینش در سجودش
گواهی مطلق آمد بر وجودش.
نظامی.
هرچند این قصیده گواهی است راستگوی
بر دعوی وفاق تو کاندر نهان ماست.
خاقانی.
دانش من گواه عصمت اوست
بشنو آنچ این گواه می گوید.
خاقانی.
این همه دادم جواب خصم و گواهم
هست رفیع ری و علای صفاهان.
خاقانی.
قول و فعل آمد گواهان ضمیر
زین دو برباطن تو استدلال گیر.
مولوی.
گواهی امین است بر درد من
سرشک روان بر رخ زرد من.
سعدی (بدایع).
- بی گواه ؛ بی دلیل و برهان. بی شاهد :
به دستور دانا چنین گفت شاه
که دعوی خجالت بود بی گواه.
سعدی (بوستان ).
- گواه دروغ ؛ شاهد دروغ. (ناظم الاطباء).
- گواه عدل ؛ شاهد عادل : و آن نخستین چون گواه عدل است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 95).مأمونیان گواه عدلند که به روزگار مبارک سلطان محمود (ره ) دولت ایشان به پایان آمده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 679).
- امثال :
دم روبه گواه روباه است .
(از امثال و حکم دهخدا ج 2 ص 825).
سخن گواه حال گوینده است . (امثال و حکم دهخدا ج 2 ص 955).
قاضی به دو گواه راضی است . (امثال و حکم دهخدا ج 2 ص 1153).
گر گواه قول کژ گوید رد است
ور گواه فعل کژ پوید بد است.
مولوی (از امثال و حکم دهخدا ج 3 ص 1302).
گواه بی گواهان چیست سوگند.
جامی (از امثال و حکم دهخداج 3 ص 1328).
گواه دزد کیسه بر و گواه مست می فروش ؛ مثل هندی است ، نقل از شاهد صادق. (از امثال و حکم دهخدا ج 3 ص 1328).
گواه عاشق صادق در آستین باشد.
؟ (از امثال و حکم دهخدا ج 3 ص 1328).
مقبول تر نهند ز خامه گواه را.
؟ (امثال و حکم دهخدا ج 4 ص 1720).
هم خصم و هم گواه نتوان بودن . (امثال و حکم دهخدا ج 4 ص 1990).
یکی عنایت قاضی به از هزار گواه .
؟ (از امثال و حکم دهخدا ج 4 ص 2047).

معنی گواه به فارسی

گواه
آگاه، شاهد، گوانیزگفته شدهگواهی:شهادت، گوایی هم گفته شده
۱ - ( صفت ) کسی که شهادت بامری دهد شاهد جمع : گواهان : امیرک را با خویشتن برد تا مشاهد حال باشد و گواه وی . ۲ - آنچه که دلالت بر وقوع کاری یا حقانیت امری یا شخصی باشد : ای اهل تورات . ایمان آرید به محمد و به قر آن که فرو فرستادیم استوار گیر و گواه آن تورات که با شماست . ۳ - دلیل برهان بینه جمع : گواهها گواهان : و جائ تهم رسلهم بالبینات و آوردند پیغامبران ایشان گواهان این که معجزه ها بر درستی پیامبری خویش . یا گواه دروغ . شاهد دروغگو . یا گواه عادل . شاهد عادل . یا گواه عدل . شاهد عادل ( مبالغه ) .
پهلوی گوکاس گو کاسه
[ گویش مازنی ] /gevaa/ گواه شاهد
(مصدر ) شاهد بودن حقیقت معنی بر صورت دعوی گواه آمدی .
( مصدر ) شاهد آوردن گواه گرفتن
( مصدر ) بشهادت طلبیدن شاهد خواستن استشهاد .
( صفت ) کسی که شخصی دیگر یا شیئی را بشهادت طلبد .
بشهادت خواستن شهادت طلبی .
( مصدر ) ۱ - شاهد داشتن . ۲ - دلیل داشتن حجت داشتن : تو اگر بحسن دعوی بکنی گواه داری که کمال سرو بستان و جمال ماه داری . ( سعدی )
( مصدر ) گواه کردن اشهاد .
( مصدر ) ۱ - شاهد قرار دادن کسی را گواه کردن : ... و پس بر آن خط خویش نبشت و بوسهل را گواه گرفت . ۲ - دلیل آوردن بینه آوردن .
آنکه گواهی او فروغ صدق نداشته باشد .
( مصدر ) شاهد قرار دادن گواه گرفتن استشهاد : سوگند خورد چرخ که با او وفا کند بر خویشتن فریشتگان را گواه کرد . ( سعدی )
گواه آوردن گواه کردن .
بی دلیل . بی برهان . بدون گواه .

معنی گواه در فرهنگ معین

گواه
(گُ) (ص .) شاهد، دلیل ، برهان .

معنی گواه در فرهنگ فارسی عمید

گواه
۱. آگاه.
۲. شاهد.
* گواه آوردن: (مصدر متعدی)
۱. شاهد آوردن.
۲. دلیل و حجت آوردن.
* گواه خواستن: (مصدر متعدی) شاهد خواستن.
* گواه داشتن: (مصدر لازم) [قدیمی]
۱. شاهد داشتن.
۲. دلیل و مدرک داشتن.
* گواه طلبیدن: (مصدر متعدی) = * گواه خواستن
* گواه کردن: (مصدر متعدی) [قدیمی] شاهد قرار دادن، گواه گردانیدن.
* گواه گردانیدن: (مصدر متعدی) = * گواه آوردن
* گواه گرفتن: (مصدر متعدی) کسی را شاهد قرار دادن.

گواه در دانشنامه ویکی پدیا

گواه
گواه یا مدارک و شواهد، (به انگلیسی: Evidence)، به طور کلی، هر چیزی است که در پشتیبانی از یک ادعا ارائه شده است. این حمایت ممکن است قوی یا ضعیف باشد. قویترین نوع گواه آنست که شواهدی برای اثبات مستقیم حقیقت یک ادعا را فراهم می کند. در آن سوی مفرط دیگر، شواهدی قرار می گیرند که تنها با یک ادعا سازگارند اما جنبهٔ دیگر را نفی نمی کنند، اظهارات ضد و نقیض، همان گونه که در مورد گواه ضمنی است.
باور
برهان (منطق)
تجربه گرایی
ابطال پذیری
اثبات گرایی منطقی
برهان (ریاضی)
روش اثبات
عقل
شک گرایی
نظریه توجیه
در حقوق، ادله اثبات دعوی حاکم بر انواع دیگر شواهدی است که قابل پذیرش در یک اقدام قانونی هستند. انواع مدارک قانونی شامل گواهی، گواه مستند و گواه فیزیکی یا مادی است. بخش هایی از یک مورد قانونی که در آن بحث و دوسخنی دیده نمی شود، به طور کلی، به عنوان «حقایق مورد» شناخته می شوند.
عکس گواه
گواه (انگلیسی: Witness) چهارمین آلبوم استودیویی خواننده آمریکایی کیتی پری است؛ که در ۹ ژوئن ۲۰۱۷ توسط کپیتال رکوردز منتشر شد؛ و میگوس و نیکی میناژ و اسکیپ مارلی به عنوان هنرمند مهمان در آلبوم حضور دارند.
آلبوم گواه موفقیت چندانی به ارمغان نیاورد چرا آلبوم کیفیت خوبی نداشت و نقدهای مثبتی از منتقدان دریافت نکرد و هیچ یک از تک اهنگ ها به مقام اول دست نیافتند و نسخه های آلبوم فروش خوبی نداشت. انتظار می رفت که پس از گذشت چندین سال از انتشار آلبوم منشور، این آلبوم نیز جایزهٔ آلبوم سال را از آن خود کند اما هیچ چیز مانند پیش بینی ها جلو نرفت. پس از انتشار آلبوم محبوبیت کیتی پری در اسپاتیفای و یوتیوب به شدت کاهش یافت.
در ۱۰ فوریه ۲۰۱۷ پری ترانهٔ زنجیرشده به ریتم را با همراهی اسکیپ مارلی به عنوان اولین تک آهنگ آلبوم جدیدش منتشر کرد که در مجارستان به رتبه اول رسید و در آمریکا چهارم شد. نوش جان دومین تک آهنگ آلبوم با همراهی میگوس در ۲۸ آوریل همان سال منتشر شد. سویش سویش نیز که سومین تک آهنگ آلبوم به شمار می رفت در ۱۹ مه ۲۰۱۷ با همراهی نیکی میناژ منتشر شد. چهارمین تک آهنگ ،هی هی هی، نیز در در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸ منتشر شد.
تور جهانی گواه چهارمین تور کیتی پری بود که در حمایت از این آلبوم انجام شد. این تور از ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷ در شهر مونترال، کانادا آغاز شد و آخرین اجرای آن در ۲۱ اگوست ۲۰۱۸ در اوکلند، نیوزیلند بود.
گواه بر سهام یا سازوکار اثبات سهم ( به انگیلسی:Proof of stake) یک نوع الگوریتم دستیابی به اجماع در دفاتر کل توزیع شده است. در بعضی از ارزهای رمزنگاری شده که از این الگوریتم استفاده می کنند، شخصی که یک بلوک جدید را تولید (استخراج) می کند، در زنجیره بلوکی به صورت تصادفی انتخاب می شود؛ ولی شانس انتخاب کسانی که سهام بالاتری دارند از بقیه افراد بیشتر است.
گواه بر سهام به عنوان الگوریتمی جایگزین برای الگوریتم گواه بر کار (proof of work) ارائه شده است. طبق الگوریتم گواه بر کار، تمامی داوطلبان ایجاد یک بلوک جدید در زنجیره بلوکی به رقابت با یکدیگر می پردازند و کسی به عنوان تولیدکننده بلوک جدید انتخاب می شود که از قدرت پردازش خود بیشترین استفاده را کرده است. در الگوریتم گواه بر کار قدرت پردازش توسط سخت افزارهای خاصی که برای همین منظور ایجاد شده اند استفاده خواهد شد.
بیشتر رمز ارزهای موجود، در حال حاضر از الگوریتم گواه بر کار استفاده می کنند. اما به دلیل مصرف برق و انرژی زیادی که سخت افزارهای این پروتکل مصرف می کند، الگوریتم گواه بر سهام می تواند انتخاب مناسب تری باشد. در روش گواه بر کار، کسی که به شبکه زنجیره بلوکی سرویس می دهد، با تأیید تراکنش های شبکه و تولید بلوک جدید، کارمزد تراکنش و پاداش بلوک جدید را دریافت می کند. در روش گواه بر سهام، به این دلیل که خبری از سختی شبکه نیست و شخص تولیدکننده بلوک به صورت تصادفی و به میزان سهامی که در شبکه دارد انتخاب می شود، فقط کارمزد تراکنش را دریافت می کند و پاداشی برای تولید بلوک وجود ندارد.
در حال حاضر رمز ارزهای معروفی مانند بیت کوین و اتریوم از الگوریتم گواه بر کار استفاده می کنند. تیم توسعه دهنده اتریوم اعلام کرده که قصد دارد به زودی الگوریتم شبکه خود را به گواه بر سهام تغییر دهد.
گواه: تور (به انگلیسی: Witness: The Tour) چهارمین تور کنسرت کیتی پری خواننده و ترانه سرای آمریکایی است که در حمایت از چهارمین آلبوم او یعنی گواه انجام می شود این تور از ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷ در شهر مونترال، کانادا آغاز شد و آخرین اجرای آن در ۲۱ اگوست ۲۰۱۸ در اوکلند، نیوزیلند است. تور در کل ۱۱۵ اجرا در آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آسیا، اروپا، آفریقا و اقیانوسیه دارد.
در آمریکای شمالی ۵۸
در آمریکای جنوبی ۶
در آسیا ۱۰
در اروپا ۲۲
در آفریقا ۳
در اقیانوسیه ۱۶
کل ۱۱۵
در پایان سال ۲۰۱۷ این تور در رتبه ۷۷ در بخش "۱۰۰ تور جهانی برتر سال ۲۰۱۷" در مجله پول استار قرار گرفت.تخمین زده می شود در این سال تور ۲۸٫۱ میلیون دلار درآمد و ۲۶۶٬۳۰۰ تماشاگر داشت.
این فهرست فقط مربوط به ترانه های اجرا شده در گلندیل در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۸ است و برای تمام تور نمی باشد.
گواه گیری یا واژه گواه به معنای شاهد و مراسم گواه گیری همان مراسم عقد است که در مفهوم شاهد و گواه گرفتن برای پیوند زناشویی بین زن و مرد است. در این مراسم کمینه هفت نفر باید به عنوان شاهد پیوند زناشویی حضور داشته باشند. موبد با لباس و کلاه سفید قسمت هایی از اوستا را می خواند. سپس در خواست سه باره و یک بارهٔ معمول به ترتیب از عروس (- به برداشتی واژهٔ عروس از واژهٔ اوستایی اروشه که در فارسی به معنی سپیدرنگ و سپیدپوش است، گرفته شده و چه زیباترست که پیرو این واژه با الف نگاشته شود.) و داماد بیان می شود و پس از شنیدن پاسخ های مثبت و هابیروشاباش باشندگان، موبد آغاز به خواندن اندرزهایی می کند که طی آن در یکی از اندرزها در وصف داد و دهش از عروس و داماد می خواهد یک روز از ماه را برای این کار برگزینند و آنها نیز چنین می کنند و نام روز مورد نظر خود را می گویند. در آیین اشوزرتشت زن و مرد باید آزادانه و از روی خرد اقدام به گزینش همسر کنند و چند همسری در این آیین وجود ندارد. در مورد طلاق هم به دلیل تأکید بر انتخاب از روی خرد جز در موارد خاص، میسر نیست. در آیین زرتشتی مهریه و جهیزیه وجود ندارد و پدر و مادر عروس تنها لوازم آغاز یک زندگی ساده را برای آنها فراهم می کنند. از این رو در مراسم پاتختی آشنایان و خویشان با مشورت هم هدایایی کاربردی را به عروس و داماد پیشکش می کنند. بنا بر آموزش گاتها (وهیشتوایشت گات) عروس و داماد باید در نیک منشی و مهرورزی از هم پیشی بگیرند.
کانون دانشجویان زرتشتی، آموزه هایی برای راهنمایان نمایشگاه میراث فرهنگی، تهران، ۱۳۹۰، ص ۵.
گواه نمایی مقوله ای دستوری است که نقش آن نشان دادن منبع اطلاع است. در زبان هایی که چنین مقوله ای وجود دارد زمانی که سخنگویی جمله ای را بیان می کند نشانه مشخصی در جمله بیانگر این است که آنچه را که او بر زبان جاری نموده خود شخصاً دیده است یا از کسی شنیده یا این که حاصل استنباط و گمانه زنی وی بوده است. حدود یک چهارم زبان های جهان دارای این مقوله دستوری هستند.
رضایی، والی: گواه نمایی در زبان فارسی امروز. در نشریه: پژوهش های زبانی. مقاله ۲، دوره ۵، شماره ۱، تابستان و پاییز ۱۳۹۳، صفحه ۲۱–۴۰.
تقریباً در تمامی زبان های دنیا برخی راهکارهای واژگانی یا قیدهای ویژه به گونه ای منبع اطلاع را نشان می دهند. به عنوان نمونه، در زبان انگلیسی صورت هایی مانند I guess that… ،I hear that…، یا قیدهایی نظیر reportedly برای اشاره به منبع اطلاع به کار می روند. راه کارهای این چنین را راهبردهای گواه نمایی نامیده اند.
مهم ترین راهکارهای گواه نمایی در زبان فارسی شامل ماضی نقلی، فعل های ادراکی و شناختی، فعل های اظهاری غیرشخصی، ساخت مجهول، نقل قول و غیره می باشند. زبان شناسان متعددی ساخت های ماضی نقلی استمراری و ماضی ابعد را در فارسی معاصر یکی از راهکارهای گواه نمایی غیر دست اول در نظر گرفته اند.
اگر گوینده صدای قطرات باران را شنیده باشد از چنین جمله ای استفاده نمی کند و ممکن است این جمله را به صورت زیر بیان کند:
گواه کوه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان دژگان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۱۳ نفر (۲۵خانوار) بوده است.
خدا گواه فیلمی محصول سال ۱۹۹۲ هند است. این فیلم بالیوودی در ژانرهای حماسی، اکشن و عاشقانه تولید شد. کارگردانی آن را Mukul S. Anand به عهده داشت و بازیگرانی چون آمیتا باچان، سری دیوی، ناگرجونا و شیلپا شیرودکار در آن نقش بازی کردند.
۹ مه ۱۹۹۲ (۱۹۹۲-05-۰۹)
خدا گواه صحنه های بسیاری در داخل و اطراف شهرهای کابل و مزار شریف در افغانستان و نپال و هند دارد. این فیلم موفق نقد تحسین برانگیز بسیاری را برای بازی خوب سارا دیوی و آمیتا باچان به همراه داشت و هر دو ستاره نامزد بسیاری از جوایز سینمایی شدند. این فیلم برنده سه جایزه فیلم فیر از جمله بهترین کارگردان شد و از پرفروش ترین آثار سال ۱۹۹۲ بود. و در هندبه عنوان اولین فیلم بالیوودی با استفاده از تکنیک صدای فراگیر شناخته می شود. این فیلم به زبان تلوگو دوبله شد و بعدها از آن اقتباسی در پاکستان به صورت سریال تلویزیونی ساخته شد که همین عنوان را داشت.
این فیلم در افغانستان پر طرفدار شد و هنوز هم طرفداران بسیاری دارد.
پاشا خان عاشق بینظیر ، دختری از قبیله رقیب میشود.بینظیر شرط ازدواج را کشتن راهزنی بنام حبیب الله قرار میدهد و پاشا خان برای کشتن او راهی هندوستان میشود و...

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

گواه در جدول کلمات

گواه
شاهد
گواه | معشوق
شاهد

معنی گواه به انگلیسی

proof (اسم)
محک ، اثبات ، نشانه ، عیار ، برهان ، مدرک ، ملاک ، چرک نویس ، گواه ، دلیل ، مقیاس خلوص الکل
evidence (اسم)
سند ، گواهی ، شهادت ، مدرک ، سراغ ، گواه
witness (اسم)
شاهد ، گواهی ، شهادت ، مدرک ، گواه
testifier (اسم)
شاهد ، گواه ، تصدیق کننده
voucher (اسم)
سند ، شاهد ، ضامن ، هزینه ، مدرک ، دستاویز ، گواه ، سند خرج ، تضمین کننده
warranter (اسم)
شاهد ، ضامن ، متعهد ، گواه

معنی کلمه گواه به عربی

گواه
برهان , دليل , شاهد , مستند الصرف
شاهد
شاهد العيان

گواه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مطهره ١٦:٥٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢
witness
|

آزاده جولایی ١٤:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٦
شاهد
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گواه   • گواه هند   • مدیرعامل شرکت گواه   • سایت گارانتی شرکت گواه   • ایران خودرو دیزل قیمت   • شرکت گواه صنعت   • نمایندگی شرکت گواه   • محصولات شرکت گواه   • مفهوم گواه   • تعریف گواه   • معرفی گواه   • گواه چیست   • گواه یعنی چی   • گواه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گواه
کلمه : گواه
اشتباه تایپی : ',hi
آوا : govAh
نقش : اسم
عکس گواه : در گوگل


آیا معنی گواه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )