انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1092 100 1

گوزن

/gavazn/

مترادف گوزن: آهو

معنی گوزن در لغت نامه دهخدا

گوزن. [ گ َ وَ ] (اِ) گاو کوهی. (لغت فرس ص 378). گاو کوهی ماده. (صحاح الفرس ). نوعی از گاو کوهی باشد، و شاخهای او به شاخهای درخت خشک شده ماند. گویند آب گوشه های چشم او تریاق زهرهاست. (برهان ). گاوکوهی را گویند که شاخهای بلند دارد و از گوشه های چشم او تریاق برآید و چون از مادر بزاید بر ران آن نقطی چند سیاه پدیدار است و هر نقطه در سالی برطرف شود.و در گوشه ٔ دو چشم آن جایی است که از آب چشم آن در آنجا تریاق جمع و بسته شود. قدر یک بند انگشت عمق دارد و خالی است. و گوزن را مرخم کرده گَوَز نیز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج ). نوعی از گاو کوهی است که به هر دو شاخش چند شاخ دیگر رسته باشد، به هندی آن را باره سنگه گویند. (غیاث ). ایل [ اُی ْ ی َ / اَی ْ ی ِ / اَی ْ ی َ ]. (المنجد). گاوگوزن. (از بحر الجواهر). مهات. (مهذب الاسماء). حیوانی است معروف و از جنس غزال میباشد لکن بزرگتر از غزال و کوچکتر از آهو است ، ارتفاعش 2 قدم و 5 قیراط و طولش سه قدم و 10 قیراط. رنگش سنجابی ، دمش قرمز و مابین رانها و زیر شکمش سفید و او را دو شاخ است. (قاموس کتاب مقدس ) :
تذرو تا همی اندر خرند خایه نهد
گوزن تا همی ازشیر پر کند پستان.
ابوشکور (از لغت فرس چ اقبال ص 90).
شیر گوزن و غرم را نشکرد
چونان که تو اعدات را بشکری.
دقیقی (از لغت فرس ص 387).
و اندروی [ در اغراج ارت از ناحیت تغزغز ] ددگان و گوزنان بسیارند و از این کوه سرو گوزن افتد بسیار. (حدود العالم ).
از این پس نه آشوب خیزد نه جنگ
به آبشخور آید گوزن وپلنگ.
فردوسی.
بدان ایزدی فر و جاه کیان
ز نخجیر گور و گوزن ژیان.
فردوسی.
گوزن است اگر آهوی دلبر است
شکاری چنین درخور مهتر است.
فردوسی.
صحرای سنگروی و که و سنگلاخ را
از سُم ّ آهوان و گوزنان شیار کرد.
فرخی.
تا گریزنده بود سال و مه از شبر گوزن
تا جدایی طلبد روز و شب از باز کلنگ.
فرخی.
دشت را و بیشه را و کوه را و آب را
چون گوزن و چون پلنگ و چون شترمرغ و نهنگ.
منوچهری.
برده ران و برده سینه برده زانو برده ناف
از هیون و از هزبر و از گوزن و از پلنگ.
منوچهری.
روباهان را زهر نباشد از شیر خشم آلودکه صید گوزنان نمایند که این در سخت بسته است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 346).
آهو و نخجیر و گوزن و تذرو
هرچه مر او را ز گیاهان چراست.
ناصرخسرو.
غژغاودم گوزن سرین و غزال چشم
پیل زرافه گردن و گور هیون بدن.
لامعی.
کجا تواند دیدن گوزن طلعت شیر
چگونه یارد دیدن تذرو چهره ٔ باز؟
مسعودسعد.
ز خوید سبز نگردد دگر سروی گوزن
ز لاله سرخ نگردد همی سرین غزال.
ازرقی.
یک سر و ده شاخ چون گوزن برآرد
هرچه در این شهر شهره باشد و عیار.
سوزنی.
در دشت و کوه و بیشه به همشیرگی چرند
شیر و پلنگ و سرحان گور و گوزن و رنگ.
سوزنی.
در بیشه گوزن از پی داغ تو کند پاک
هم سال نخست از نقط بیهده ران را.
انوری.
شب گوزن افکنده گویی شاخش اینک در هوا
خونش از نیلوفر چرخ ارغوان انگیخته.
خاقانی.
کرده در آن خرم فضا صید گوزنان چند جا
شاخ گوزن اندر هوا اینک نگون سارآمده.
خاقانی.
گوزن و شیر بازی می نمودند
تذرو و باز غارت می ربودند.
نظامی.
گوزن کوه اگر گردن فراز است
کمند چاره را بازو دراز است.
نظامی.
گوزنی بس قوی بنیاد باید
که بر وی شیر سیلی آزماید.
وحشی بافقی.
- امثال :
گوزن جوان گرچه باشد دلیر
نیارد زدن پنجه با شیر پیر.
؟ (از امثال و حکم ج 3 ص 1329).

گوزن. [ گُو زَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ملک بخش مرکزی شهرستان گرگان واقع در 24000 گزی شمال خاوری گرگان. دشت و معتدل مرطوب مالاریایی و سکنه ٔ آن 75 تن است. آب آن از قنات و محصول آن برنج ، غلات ، لبنیات ، توتون ، سیگار و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان بافتن پارچه های ابریشمی و کرباس است. راه فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3). رجوع به ترجمه ٔ سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 170 شود.

معنی گوزن به فارسی

گوزن
گاوکوهی، حیوانی است شبیه بگاو، دارای شاخهای بلندهرشاخ اوچندشاخه دارد، درجنگل هازندگی میکند
(اسم) پستانداریست از راست. سم داران از دست. زوج سمان از گروه نشخوار کنندگان و از تیر. پرشاخان که درازیش ۲ تا ۲/۵ متر و بلندیش تا ۱/۵ متر هم میرسد . معمولا جنس نر حیوان دارای شاخ است . این شاخ هر سال می افتد و سال بعد با یک شاخ. اضافی میروید . گوزنها در تمام نقاط اروپا و آسیا و آمریکا و شمال افریقا وجود دارند و بانواع مختلف تقسیم میشوند گاو گوزن ج . گوزنان گوزنها . یاترکیبات اسمی : شاخ گوزن . ۱ - سروی گوزن ۲ - کمان قوس : چون ز شاخ گوزن حمله برد زهر. شیر آسمان بدرد . ( هنرنام. یمنی . عثمان مختاری ) ۳ - از نقشهای عمد. قالی ایران است که بصورت استیلیز. کامل میباشد . یا گوزن ختایی ( خطایی ) . گوزن ختن . یا گوزن ختن ( ختنی ) . گونه ای گوزن که در چین میزید و فاقد شاخ است ولی جنس نر این حیوان دارای دو دندان نیش فوقانی طویل است و بعلاوه در محل فوق شرمگاهی خود در زیر شکم دارای غده ایست که ماد. بسیار معطر و خوشبویی بنام مشک ترشح میکند گوزن ختایی . یا گوزن شمالی . یا گوزن قطبی . گونه ای گوزن که منحصرا متعلق بنواحی قطب شمال زمین است . درازی این گوزن در حدود ۲ متر و ارتفاعش تا ۱/۲ متر میرسد . ساقهایش تا حدی کوتاه است و حیوان در حرکت سنگین بنظر میاید . سمهایش پهن و ضخیم میباشد . اسکیمو ها که در حوالی قطب میزیند از این حیوان جهت بار کشی و حمل سورتمه های خود استفاده میکنند . از مختصات دیگر گوزن قطبی آنست که شاخ در هر دو جنس ( نر و ماده ) وجود دارد . در ابتدای دوران چهارم زمین شناسی گوزن قطبی در نواحی اروپا و آسیا فراوان بوده و حتی در سراسر جنوب و مرکز اروپا و مرکز آسیا بفراوانی وجود داشته است . از این رو ته نشستهای ابتدای دوران چهارم بنام دور. گوزن موسوم است گوزن شمالی .
دهی است از دهستان ملک بخش مرکزی شهرستان گرگان واقع در ۲۴٠٠٠ گزی شمال خاوری گرگان .
[ گویش مازنی ] /goozen/ کسی که زیاد می گوزد
[Hippocamelus bisulcus] [زیست شناسی- علوم جانوری] گونه ای از تیرۀ گوزنیان و راستۀ زوج سُم سانان که بدن آن قهوه ای مایل به زرد و سطح شکم آن مایل به سفید است و یک لکۀ قهوه ای بر روی کفل دارد
معشوقه ای که سرینش مانند گوزن پر و انباشته باشد .
[Cervus elaphus] [زیست شناسی- علوم جانوری] زیرگونه ای از تیرۀ گوزنیان و راستۀ زوج سُم سانان که شاخ آن دست کم چهار انشعاب فرعی دارد و پوست آن قهوه ای یکنواخت و سر و گردن و پاها تیره است
[Cervus elaphus barbarus] [زیست شناسی- علوم جانوری] زیرگونه ای از گوزنیان و راستۀ زوج سُم سانان و گونۀ گوزن قرمز که در نواحی مرکزی آسیا زندگی می کند
لیحه العنز
کنایه از زه کمان . چرم کمان
کنایه از ماه نو هلال
[stag-hunt game] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] وضعیتی که در آن دو کنشگر درصورتی که با یکدیگر همکاری کنند به دستاوردی بزرگ، یعنی گوزن، می رسند و درصورت عدم همکاری، هریک باید به دستاوردی کوچک، یعنی خرگوش، اکتفا کنند
( اسم ) گوزن بزرگ ایل .
آب دهان گوزن یا لعاب گاو .

معنی گوزن در فرهنگ معین

گوزن
(گَ وَ) (اِ.) هر یک از جانوران متعلق به گونه های مختلف تیرة گوزن ها در اندازه و رنگ های گوناگون ، گاو کوهی .

معنی گوزن در فرهنگ فارسی عمید

گوزن
پستانداری شبیه گاو با شاخ های بلند و چند شاخه که از شیر، گوشت و پوست آن استفاده می شود و در جنگل زندگی می کند.
* گوزن شمالی: (زیست شناسی) = * گوزن قطبی
* گوزن قطبی: (زیست شناسی) نوعی گوزن که در سرزمین های قطبی به سر می برد و از علف های زیر برف تغذیه می کند و آن را برای کشیدن سورتمه روی برف تربیت می کنند.

گوزن در دانشنامه ویکی پدیا

گوزن
گوزن های بر جدید/Odocoileinae CervinaeHydropotinaeMuntiacinae
گوزن به اعضای خانوادهٔ گوزنیان (Cervidae) در راستهٔ جفت سمان گفته می شود. آن ها حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون سال پیش از گاوسانان جدا شدند و اکنون حداقل ۹۰ گونه زنده از آن ها در نقاط مختلف دنیا زندگی می کنند. جنس نر تمام گونه های گوزن به جز گوزن آبی شاخ دارد اما در بیشتر گونه ها به جز گوزن شمالی جنس ماده شاخ ندارد. شاخ گوزن ها تفاوت مهمی با سایر حیوانات شاخ دار مثل گاوسانان و کرگدن ها دارد. شاخ آن ها دائمی نیست و هر سال می افتد و به جایش شاخ جدیدی می روید. گوزن مشک در واقع به خانواده گوزن ها تعلق ندارد و عضو خانواده مستقلی به نام Moschidae است که به گاوسانان کمی نزدیکتر است تا به گوزن ها. گوزن به حیواناتی نشخوارکننده از خانواده گوزنیان در راسته جفت سمان گفته می شود. نرها شاخ های بلند و نسبتاً پهنی دارند. رشد شاخ ها از یک سالگی به بعد شروع می شود، ولی شاخک ها از دو سالگی ظاهر می گردد. در اواخر فصل زمستان شاخ ها می افتند و شاخ های جدید بلافاصله شروع به رشد می کنند و در تابستان تکمیل می شوند. این حیوانات در یک آن می توانند به شدت وحشی شده و به انسان حمله کنند وطعمه را چه مرده و چه زخمی در همان محل رها کنند.
گوزن ها در زیست بوم های مختلفی زندگی می کنند از توندرا تا جنگل باران خیز استوایی.
ویژگی هاویرایش
عکس گوزن
گوزن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
گوزن (فیلم)
گوزن (فیلم ۲۰۱۳)
«گوزن» (انگلیسی: Stag (film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد.
John Dunning
Michael Paseornek
«گوزن» (انگلیسی: The Stag (film)) یک فیلم است که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد.
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۰) (Toronto)
۷ مارس ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-03-۰۷)
«گوزن» (انگلیسی: Stag (film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد.
گوزن آبی (نام علمی: Hydropotes inermis) نوعی سم دار کوچک بومی چین و کره است. این حیوان تنها گوزنی است که جنس نر آن شاخ ندارد و از نظر ظاهری بیشتر به گوزن مشک شباهت دارد تا گوزن های دیگر. با توجه به تفاوت های قابل توجهی که از سایر گوزن ها دارد در یک زیرخانواده مستقل قرار گرفته است.
گوزن پدر داوید (نام علمی: Elaphurus davidianus) نام یک گونه از تیره گوزن است.
گوزن جنگلی مهاجر(نام علمی: Rangifer tarandus caribou) نام یک زیرگونه از گونه گوزن شمالی است.
گوزن خوکی هندی (نام علمی: Axis porcinus) یک گونه از زیرخانواده گوزن های بر قدیم بومی پاکستان، هند و جنوب شرق آسیا است که توسط انسان به طبیعت استرالیا، ایالات متحده و سریلانکا نیز وارد شده است.
گوزن دم سفید (نام علمی: Odocoileus virginianus) نوعی گوزن متوسط جثه بومی قاره آمریکا از کانادا تا بولیوی و پرو است. این حیوان توسط انسان به نیوزیلند، کوبا، جامائیکا، هیسپانیولا و برخی جزایر دیگر کارائیب، و چند کشور اروپایی از جمله فنلاند، جمهوری چک و صربستان نی معرفی شده است.
گوزن دم سفید پرشمارترین سم دار وحشی در قاره آمریکاست و جمعیت آن در سال ۲۰۰۵ در ایالات متحده حدود ۳۰ میلیون راس برآورده شده است.
گوزن زرد اروپایی (Dama dama) نوعی گوزن است که زیست گاه اصلی آن در ترکیه و احتمالاً ایتالیا، سیسیل و بالکان بوده است، اما از هزاران سال پیش توسط فنیقیان، رومیان و نورمن ها به نواحی دیگر اروپا راه یافته و در سدهٔ اخیر به حیات وحش مناطق دیگر دنیا مانند آرژانتین، شیلی، اروگوئه، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند هم معرفی شده است.
Masseti, M. & Mertzanidou, D. 2008. Dama dama. In: IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.1. Downloaded on 22 April 2010.
Wikipedia contributors, "Fallow Deer," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fallow_Deer&oldid=352790896 (accessed April 22, 2010).
برخی زیست شناسان گوزن زرد ایرانی (Dama mesopotamica) را زیرگونه ای از این حیوان به شمار می آورند اما برخی دیگر آن را گونه ای مستقل معرفی می کنند.
این گوزن جمعیت بسیار خوبی در زیستگاه های اروپایی خود دارد ولی در ترکیه در معرض خطر شدید انقراض است و جمعیت آن در سال ۲۰۰۷ حدود ۳۰ رأس برآورد شده است.
گوزن زرد اروپایی حیوانی با انطباق پذیری بالاست که می تواند در زیستگاه های مختلفی چون جنگل، بیشه زار، مراتع، علفزارها و کشتزارها زندگی کند.
آیا-گوزن (به ژاپنی: 綾御前 Aya-Gozen) (۱۵۲۴ – ۱۰ مارس، ۱۶۰۹) او ناخواهری اوئسوگی کنشین و مادر اوئسوگی کاگه کاتسو و اولین همسر ناگائو ماساکاگه بود.
دوره سنگوکو
برگ آهو (نام علمی: Muntiacus putaoensis) گونه کوچکی از سرده گوزن فریادکش است که سال ۱۹۹۷ در برمه کشف شد و حضور آن در آروناچال پرادش هند نیز گزارش شده است. این گوزن کوچک تنها پنجاه سانتیمتر ارتفاع و کمتر از ۱۱ کیلو وزن دارد.
تست گوزن (آلمانی: Elchtest و انگلیسی: Moose test یا VDA به معنی تست مانور ناگهانی) معیاری برای اندازه گیری ثبات و پایداری خودرو در مقابل انحراف و چپ شدن آن، در زمان تغییر ناگهانی مسیر می باشد. شرایط این تست باید برای تمام خودروها یکسان باشد و نتایج ارائه شده از این تست باید قابل مقایسه با هم باشند تا به وسیلهٔ آن از عدم اطمینان مشتریان به ایمنی وسایل نقلیه جلوگیری کند.
در نوامبر سال ۱۹۹۷ صنعت خودروسازی آلمان راه کاری برای سنجش ایمنی خودروها ابداع کرد. یکی از اهداف این طرح ابداع معیاری هایی ساده برای سنجش ایمنی وسایل نقلیه در حال حرکت بود. برای این منظور، گروهی از کارشناسان که شامل هفت خودروساز آلمانی، بخش بیمه، کانون خودرو، دانشمندان مستقل و نمایندگانی از طرف طراحان این تست و روزنامه نگاران گرد هم جمع شدند. هدف از این کار گروهی این بود که اطمینان حاصل شود که معیاری که قرار است برای آزمون تغییر مسیر ناگهانی تعریف کنند تجدید پذیر و قابل اثبات باشد و همچنین به گونه ای باشد که قابل فهم برای مصرف کنندگان باشد و در پایان این کار گروهی تست گوزن طراحی شد.
در حال حاضر، روش انجام تست گوزن تحت استاندارد ISO 3888-2:2011 انجام می شود، این استاندارد شامل ابعاد مسیر این تست است که مانور شدید و تغییر مسیر، برای تعیین معیاری قابل فهم برای ارزیابی توانایی حرکتی، فرمان پذیری و کنترل وسایل نقلیه در جلوگیری از برخورد با موانع در این مسیر انجام می گیرد. این تست قابل اجرا برای خودروهای سواری و وسایل نقلیهٔ تجاری سبک تا وزن ۳٫۵ تن می باشد.
اندازه گیری زمان طی مسیر این تست برای یک خودرو، با عبور کردن خودرو از روی خط شروع آغاز می شود و با عبور از آخرین مانع پایان می یابد. در زمان عبور از خط شروع پدال گاز رها می شود (در طول مسیر تست نباید هیچگونه فشاری بر روی پدال گاز و پدال ترمز وارد شود) بنابراین زمانی که خودرو وارد مسیر تست می شود در حال از دست دادن سرعت است (در حالت کاهش سرعت یا شتاب منفی قرار دارد) و این مسئله به این منظور است که رانندگان رفتار معمولی داشته باشند. در طول مسیر تست خودرو نباید به هیچ کدام از مخروط های ترافیکی برخورد کند، در غیر این صورت تست مورد قبول نیست.
توموئه گوزن (به ژاپنی: 巴御前 Tomoe Gozen); ۱ ژانویهٔ ۱۱۵۷ – ۱ ژانویه ۱۲۴۷(1247-01-01)) یک زن سامورایی (اونا-بوگیشا) و همسر میناموتو نو یوشیناکا اهل ژاپن بود. وی به همراه همسرش در جنگ گنپی شرکت کرد و به علت شجاعتش شهرت دارد.
توکیوا گوزن (به ژاپنی: 常盤御前 Tokiwa Gozen) یک زن در دوره هی آن، مادر سامورایی معروف میناموتو نو یوشی تسونه و همسر غیراصلی میناموتو نو یوشیموتو رهبر خاندان کاواچی گنجی بود. وی و یوشیموتو سه پسر داشتند که یوشی تسونه کوچکترین آنها بود. توکیوا پس از کشته شدن شوهرش یوشیموتو، در عوض تضمین امنیت خانواده اش حاضر شد همسر غیراصلی تایرا نو کیوموری شود. بنا بر برخی از روایت ها این دو نیز دارای یک دختر بودند. بعد از ترک کیوموری وی با ایچیجو ناگاناری ازدواج کرد.
شورش هیجی
دُوتا گُوزِن (به ژاپنی: 土田御前 Dota Gozen)، تسوچیدا گُوزِن (به ژاپنی: Tsuchida Gozen) (تولد نامعلوم و درگذشته ۱۵۹۴ میلادی) همسر اصلی اودا نوبوهیده رهبر خاندان اودا و مادر اودا نوبوناگا جانشین وی بود. اودا نوبوهیده قبل از وی با دختر اودا تاتسوکاتسو (معاون فرماندار اُواری) نیز ازدواج کرده بود که به طلاق انجامیده بود.
دُوتا گُوزِن همچنین مادر سه برادر کوچکتر نوبوناگا به نام های اودا نوبویوکی (۱۵۵۷–۱۵۳۶)، اودا نوبوکانه (۱۵۴۸–۱۶۱۴) و اودا هیده تاکا (مرگ ۱۵۵۵) و دو خواهر کوچکتر به نام های اواینو (مرگ ۱۵۸۲) و اوایچی (۱۵۸۳–۱۵۴۷) بود.
بنابر روایت ها دُوتا گُوزِن به پسر کوچکترش اودا نوبویوکی بیشتر از نوبوناگا علاقه داشت. هنگامی که نوبویوکی برای بار نخست بر ضد برادر بزرگش نوبوناگا شورش کرد و شکست خورد. مادر وی وساطت کرده و از نوبوناگا خواست که برادر کوچکترش را ببخشید و از تقصیر وی بگذرد. نوبوناگا نیز مطابق با خواست وی عمل کرد. اما هنگامیکه دوباره به قصد غصب قدرت وی مشغول برنامه ریزی شد این بار نوبوناگا وی را با حیله به قتل رساند.
زانکت گورگن آندر گوزن (به آلمانی: Sankt Georgen an der Gusen) یک منطقهٔ مسکونی در اتریش است که در ناحیه پرگ واقع شده است. زانکت گورگن آندر گوزن ۳٬۷۷۹ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای اتریش
شهر امپولی خواهرخواندهٔ زانکت گورگن آندر گوزن هست.
زنگولهٔ گوزن، زنگولهٔ آهو یا لو لینگ (به چینی: 鹿铃)، نام فیلم انیمیشن رنگی کوتاهی به مدت ۲۰ دقیقه است که توسط استودیو پویانمایی شانگهای در ۱۹۸۲ در چین ساخته شد.
نویسنده: سانگ هو
کارگردان: تانگ چنگ، وو چیانگ
طراحی گرافیک: چنگ شی فا
طراحی پس زمینه: فانگ جی جونگ، فانگ پنگ نیان
انیماتور: چانگ گوانگ شی، لو چینگ، وو می کون، پان جی یائو، هوانگ وی، فو پی چینگ، یوان سوچین، سائو جنگ هونگ
موسیقی: وو یینگ جو
بچه گوزنی در کنار آبگیری مشغول جست و خیز است که مورد حملهٔ عقابی قرار می گیرد. پدر و مادرش که در کنار او هستند عقاب را می رانند، اما بچه گوزن به درون جنگل می گریزد و به دلیل زخمش از پای می افتد. دختر کوچکی که همراه با پدربزرگش در کوهستانی نزدیک مشغول جمع آوری گیاهان کوهی است متوجهٔ عقاب شده و به درون جنگل می دود. او و پدربزرگش بچه گوزن زخمی را به خانه شان آورده و به مراقبت از او می پردازند. دخترک با استفاده از زنگوله ای موفق به برقراری ارتباط با بچه گوزن شده و ارتباط عمیقی بین آن دو شکل می گیرد. مدتی می گذرد و بچه گوزن بزرگتر شده و شاخ هایش نمایان می شوند. یک روز که او همراه با دخترک به جنگل رفته اند عقابی را در آسمان دیده و با یادآوری حملهٔ عقاب، وحشتزده فرار می کند. دخترک به دنبال او می دود اما افتاده و پایش ضرب می بیند. بچه گوزن که صدای زنگولهٔ دخترک را می شنود بازمی گردد.
دختر ناچار به استراحت است پس بچه گوزن که پیشتر با او به بازار رفته بود، سبد دخترک را برداشته و پیش قصاب می رود. قصاب که تعجب کرده گوشتی را درون سبد گذاشته و گوزن بازمی گردد. با خوب شدن دختر، او همراه با پدربزرگ و بچه گوزن برای جمع آوری گیاهان کوهی بار دیگر به کوهستان می روند. بچه گوزن در آنجا با پدر و مادرش روبه رو شده و می خواهد همراه آنان برود، اما وقتی ناراحتی دختر را می بید بازمی گردد. پدربزرگ نوه اش را دلداری داده و می گوید که بچه گوزن باید با پدر و مادر خودش باشد. پس دختر زنگوله اش را به گردن بچه گوزن می بندد و او همراه با پدر و مادرش در جنگل ناپدید می شود.
برخی از دست اندرکاران تولید این انیمیشن کوتاه عبارتند از:
شاخ گوزنی، شاخی استخوانی که روی سر گوزنها می روید.گوزن شمالی ایرلندی که منقرض شده است   گوزن اوراسیایی   گوزنِ شمالیِ تَشی گون   گوزنِ شمالی، سوئد   گوزن قرمز جوان با شاخ مخملی   استرآهویی با سرونی نسبتاً بزرگ   گوزنِ دُم سفید   گوزنِ ِ زردِ اروپایی   واپیتی   آهوریزه   مرالی در ابتدای فصلِ رشد   استرآهویی فاقدِ یک شاخ   سمبر گوزنی با شاخ های ضحیم.   موس گوزنِ یک ساله   چیتال
گوزن شمالی ایرلندی که منقرض شده است
گوزن اوراسیایی
گوزنِ شمالیِ تَشی گون
در نظریه بازی ها، شکار گوزن (به انگلیسی: Stag hunt) بازی است که تضاد میان امنیت و همکاری اجتماعی را شرح می دهد. این نظریه باعنوان های بازی اطمینان (به انگلیسی: assurance game)، بازی هماهنگی (به انگلیسی: coordination game) و دوراهی اعتماد (به انگلیسی: trust dilemma) نیز شناخته می شود. ژان-ژاک روسو این نظریه را این گونه مطرح می کند:
Skyrms, Brian. (2004) The Stag Hunt and the Evolution of Social Structure. Cambridge: Cambridge University Press


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

گوزن در دانشنامه آزاد پارسی

گوزن (deer)
هر یک از انواع پستانداران نشخوارکنندۀ زوج سم، از تیره گوزن. بیشتر گونه های گوزن جنگل زی، در اروپا و آسیا و امریکای شمالی پراکنده اند و در استرالیا و نواحی جنوب صحرا، در افریقا، یافت نمی شوند. گوزن های بومی بریتانیا عبارت اند از گوزن سرخ Cervus elaphus و شوکا Capreolus capreolus. گوزن سرخ در تمام اروپا یافت می شود. ارتفاع شانۀ این جانور از زمین۱.۲ متر یا بیشتر است. رنگ پوست بدنش قهوه ای تیره و ساده، و در ناحیۀ سرین زردرنگ است. شوکا کوچک تر و ارتفاع شانه اش تا زمین فقط حدود ۷۵ سانتی متر است. شاخ هایی کوچک و رو به بالا، دارای سه رأس یا کمتر دارد. گوزن زرد Dama dama اصالتاً بومی نواحی مدیترانه است و احتمالاً ویلیام فاتح آن را به بریتانیا برده است. این گونه معمولاً پوشش لکه دار و شاخ های پهن، به ارتفاع یک متر دارد. گوزن کوچک در سال های اخیر از آسیای شرقی به بریتانیا برده شده و در حال تولیدمثل است. سایر گونه های خانوادۀ گوزن ها عبارت اند از گوزن شمالی الک، گوزن سفید امریکای شمالی، گوزن شمالی، و گوزن مشک در مرکز و شمال شرقی آسیا. جنس نر این گونه مشک تولید می کند و فاقد شاخ است. در ایران، سه گونه گوزن در خانوادۀ گوزن شناسایی و رده بندی شده که عبارت اند از مرال Cervus elaphus، گوزن زرد Dama mesopotamica، و شوکا Capreolus capreolus. گوزن زرد فقط در ایران زیست می کند. این گونۀ جانوری با تمهیداتی که اندیشیده شد از خطر انقراض نجات یافت.

نقل قول های گوزن

گوزن، نوعی از گاو کوهی ماده است. از غزال بزرگتر و کوچکتر از آهو است.
• «روباهان را زهره نباشد از شیر خشم آلود که صید گوزنان نمایند که این در سخت بسته است.» -> ابوالفضل بیهقی
• «گوزن ها در کوه و دشت زندگی می کنند اما سرنوشت آنان در آشپزخانه تعیین می شود.» -> لو بو وی
• «گوزن جوان گرچه باشد دلیر، نیارد زدن پنجه با شیر پیر»
• «آهو و نخجیر و گوزن و تذرو// هرچه مر او را ز گیاهان چراست» -> ناصرخسرو
• «از این پس نه آشوب خیزد نه جنگ// به آبشخور آید گوزن و پلنگ» -> فردوسی
• «بدان ایزدی فر و جاه کیان// ز نخجیر گور و گوزن ژیان» -> فردوسی
• «بُرده ران و بُرده سینه بُرده زانو بُرده ناف// از هیون و از هزبر و از گوزن و از پلنگ» -> منوچهری دامغانی
• «تا گریزنده بود سال و مه از شیر، گوزن// تا جدایی طلبد روز و شب از باز، کلنگ» -> فرخی سیستانی
• «تذرو تا همی اندر خرند خایه نهد// گوزن تا همی از شیر پر کند پستان» -> ابوشکور بلخی
• «در بیشه گوزن از پی داغ تو کند پاک// هم سال نخست از نقط بیهده ران را» -> انوری ابیوردی
• «درخت هنر همچو شاخ گوزن// فرومانده بی برگ و نشو و نما» -> کمال الدین اسماعیل
• «در دشت و کوه و بیشه به همشیرگی چرند// شیر و پلنگ و سرحان گور و گوزن و رنگ» -> سوزنی سمرقندی
• «دشت را و بیشه را و کوه را و آب را// چون گوزن و چون پلنگ و چون شترمرغ و نهنگ» -> منوچهری دامغانی
• «ز خوید سبز نگردد دگر سروی گوزن// ز لاله سرخ نگردد همی سرین غزال» -> ازرقی
• «شب گوزن افکنده گویی شاخش اینک در هوا// خونش از نیلوفر چرخ ارغوان انگیخته» -> خاقانی
• «شیر، گوزن و غُرم را نشکرد// چونان که تو اعدات را بشکری» -> دقیقی
• «صحرای سنگروی و که و سنگلاخ را// از سم آهوان و گوزنان شیار کرد» -> فرخی سیستانی
• «کجا تواند دیدن گوزن طلعت شیر// چگونه یارد دیدن تذرو چهره باز؟» -> مسعود سعد سلمان
• «کرده در آن خرم فضا صید گوزنان چند جا// شاخ گوزن اندر هوا اینک نگونسار آمده» -> خاقانی
• «گوزن است اگر آهوی دلبر است// شکاری چنین درخور مهتر است» -> فردوسی
• «گوزن کوه اگر گردنفراز است// کمند چاره را بازو دراز است» -> نظامی
• «گوزن و شیر بازی می نمودند// تذرو و باز غارت می ربودند» -> نظامی
• «گوزنی بس قوی بنیاد باید// که بر وی شیر سیلی آزماید» -> وحشی بافقی
• «یک سر و ده شاخ چون گوزن برآرد// هرچه در این شهر شهره باشد و عیار» -> سوزنی سمرقندی

ارتباط محتوایی با گوزن

گوزن در جدول کلمات

گوزن
مرال
گوزن ایرانی در شمال
شوکا
گوزن خالدار ایرانی
مرال
گوزن | آهو
مرال
بازیگر آمریکایی که سال 1978 برنده اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای بازی در فیلم شکارچی گوزن شد
والکن
بزرگترین گوزن ایران
مرال

معنی گوزن به انگلیسی

stag (اسم)
کره اسب ، گوزن ، حیوان نر
fawn (اسم)
رشا ، گوزن ، اهوبره

معنی کلمه گوزن به عربی

گوزن
ظبي
ايل , رنة
ظبي , وعلة
ظبي
قرن

گوزن را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

حمید خاشعی ٠٦:٣٩ - ١٣٩٧/٠٧/٠٨
مرال
|

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

رضا > کرتیلان
اجاقی > اجاقی
Mahdi > شربت (دارو)
Behnaz > guidelines
مهدی ورمزیار > ورمزیار
دینا حسین پناهی > بر می خیزد
ماد > ریناز
ناهید > establishing

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گوزن ماده   • گوزن موزیک   • گوزن شمالی   • غذای گوزن   • گوزن اوراسیایی   • تفاوت گوزن و آهو   • گوزن دمسفید   • گوزن زرد اروپایی   • معنی گوزن   • مفهوم گوزن   • تعریف گوزن   • معرفی گوزن   • گوزن چیست   • گوزن یعنی چی   • گوزن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گوزن
کلمه : گوزن
اشتباه تایپی : ',ck
آوا : gavazn
نقش : اسم
عکس گوزن : در گوگل


آیا معنی گوزن مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )