برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

گوشه ای در دستگاه شور

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضاداعی
ابوعطا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گوشه ای در دستگاه شور   • مفهوم گوشه ای در دستگاه شور   • تعریف گوشه ای در دستگاه شور   • معرفی گوشه ای در دستگاه شور   • گوشه ای در دستگاه شور چیست   • گوشه ای در دستگاه شور یعنی چی   • گوشه ای در دستگاه شور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گوشه ای در دستگاه شور
کلمه : گوشه ای در دستگاه شور
اشتباه تایپی : ',ai hd nv nsj'hi a,v
عکس گوشه ای در دستگاه شور : در گوگل

آیا معنی گوشه ای در دستگاه شور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )