برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1326 100 1

گوهر

/gowhar/

مترادف گوهر: اصل، تبار، حسب، نژاد، نسب، جوهر، ذات، جواهر، در، گهر، مروارید

معنی اسم گوهر

اسم: گوهر
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: go (w) har) هر کدام از سنگ های قیمتی مانند الماس، زمرد و یاقوت، مروارید، (به مجاز) اصل و نسب، نژاد، (به مجاز) نهاد و سرشت، (به مجاز) هر شخص یا چیز و والا و نفیس، (به مجاز) اشک، (در قدیم) (به مجاز) هر یک از چهار عنصر (آب، خاک، باد، آتش )، (در عرفان) روح، نفس ناطقه، حقیقت انسان کامل و معانی و صفات را گویند - سنگ قیمتی و گرانبها، سرشت، نهاد، اصل و نسب، نژاد

معنی گوهر در لغت نامه دهخدا

گوهر.[ گ َ / گُو هََ ] (اِ) مروارید است که به عربی لؤلؤ خوانند و مطلق جواهر را نیز گفته اند. (برهان قاطع) (انجمن آرا) (بهار عجم ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (فرهنگ سروری ) (فرهنگ شعوری ). سنگ قیمتی مثل الماس و لعل و مروارید و امثال آنها. (فرهنگ نظام ) (غیاث اللغات ). هر سنگ که از آن چیزی برآید که سود دارد. (تاج العروس ذیل کلمه ٔ جوهر). هر سنگ که از آن منفعتی برآید همچو الماس و یاقوت و لعل و امثال آن. معرب آن جوهر است. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). توسعاً هر حجر نفیس. سنگ قیمتی و گرانبها. حجر کریم :
چه عجب داری اگر گوهر بارد کف او
که همش گوهر اصل است و همش گوهر تن.
رودکی.
چه فضل میر ابوالفضل بر همه ملکان
چه فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز.
رودکی.
و از وی [ هندوستان ] گوهرهای گوناگون خیزد، چون مروارید و یاقوت و الماس و مرجان و در. (حدود العالم ). و اندر وی [ خراسان ] معدنهای زر است و سیم و گوهرهایی که از کوه خیزد. (حدود العالم ).
به نامه در نبشته کای دلارام
رسیدم دل به کام و کان به گوهر.
لبیبی.
به چه کار آید و چه نرخ آرد
صدفی کاندروش گوهر نیست.
عنصری.
وی عقدی گوهر که گفتند هزار دینار قیمت آن بود از آستین بیرون گرفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 380). عقدی گوهر قیمت پنج هزار دینار پیش امیر بنهاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 381). و سوم قسمت [ از حوادث ] که در زیرزمین باشد چون گوهرها و زاجها. (رساله ٔ کائنات ابوحاتم ص 2).
درش دشت محشر تنش کان گوهر
دلش بحر اخضر کفش نهر کوثر.
ناصرخسرو.
دریای سخنها سخن خوب خدایست
پر گوهر با قیمت و پر لؤلؤ لالا.
ناصرخسرو.
جواب داد که من فقه خوانده ام دانم
ز فقه واجب ناید زکوة بر گوهر.
مسعودسعد.
شاه گوهرهای ناگدازنده یاقوت [ است ] و شاه گوهرهای گدازنده زر. (نوروزنامه ). و ایزد تعالی منفعت همه گوهرها با آرایش مردم بازبست مگر منفعت آهن که جمیع صنایعرا به کار است. (نوروزنامه ص 84).
از فروغ ماه و خور باید هزاران سالها
تا یکی ...

معنی گوهر به فارسی

گوهر
اصل، نژاد، ونیزبه معنی سنگ گرانبهاازقبیل مروارید، الماس
( اسم ) ۱ - هر یک از معدنیات کانی : بسی نفط و روغن بر آویختند همی بر سر گوهران ریختند . همی ریخت هر گوهری یک رده چو از خاک تا تیغ شد آژده . ۲ - جماد مقابل نبات و حیوان : از گوهر و از نبات و حیوان بر خاک ببین سه خط مسطر . ( ناصر خسرو ) یا گوهر مریخ . انگشت زغال . ۳ - هر یک از سنگهای قیمتی ( احجار کریمه ) : و از وی ( هندوستان ) گوهر های گوناگون خیزد چون مروارید و یاقوت والماس و مرجان و در . ۴ - مروارید لولو : چه فضل میر ابوالفضل بر همه ملکان چو فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز . ( رودکی ) یا ترکیبات اسمی . گوهرتر . ۱ - گوهر آبدار . ۲ - اشک . ۳ - سخن با آب و تاب . یا گوهر تف دار . گوهری که داغ سفید داشته باشد . یا گوهر دل . حقیقت دل میان قلب : یا گوهر دیده . ۱ - بینایی . ۲ - اشک چشم . یا گوهر روشن . ۱ - گوهر ( سنگ قیمتی ) درخشان . ۲ - طینت و فطرت پاک . یا گوهر سرخ شده . ۲ - سخن مبتذل و مشهور . یا گوهر سنجیده . ۱ - گوهر وزن شده . ۲ - سخن موزون و درست . یا گوهر سیراب . لولو و مروارید رسیده . یا گوهر شاهوار . ( شهوار ) گوهری که لایق شاه باشد . یا گوهر شب تاب . گویند نوعی لولو باشد که در شب مثل چراغ می تابد گوهر شب چراغ . یا گوهر شب چراغ . یا گوهر غلطان . در و مروارید . یا گوهر کان . گوهر استخراج شده از معدن . یا گوهر کانی . گوهر معدنی . یا گوهر مژگان . اشک . یا گوهر معانی . ۱ - معانی عالی . ۲ - صفات و اسمائ الله .یا گوهر معنی . گوهر معانی . یا گوهر مقصود . گوهری ک مطلوب و منظور باشد . یا گوهر ملک . ۱ - پادشاه . ۲ - پادشاهزاده ولیعهد . یا گوهر نظم . شعر عالی . یا گوهر نهنگ آویز . گوهری که بگردن نهنگ آویخته شده و در گرفتن آن بیم جان باشد : گفت ازین گوهر نهنگ آویز چه گریزم که نیست جای گریز . ( هفت پیکر ) یا گوهر نیم سفت . ۱ - گوهری که سوراخ آن بسیار باریک بود و هنوز گشاده نکرده باشند که در او رشته یا تار توان کشید . ۲ - کلام سر بسته که مفهوم همه کس نباشد . ۳ - کلامی که تمام قواعد و قوانین سخن در آن مراعات نشده باشد . یا گوهر یکتا . گوهر یکدانه . یا گوهر یکدانه . ۱ - گوهر بی نظیر و منحصر بفرد . ۲ - شخص گرانمایه و بی نظیر . یا ترکیبات فعلی . کان به گوهر رسیدن . ۱ - ( ...

معنی گوهر در فرهنگ معین

گوهر
(گُ هَ) [ په . ] (اِ.) ۱ - از سنگ های قیمتی . ۲ - اصل ، نژاد. ۳ - ذات ، سرشت .
( ~ . گَ هَ) (اِمر.) کنایه از: موالید ثلاثه : جماد، نبات و حیوان .

معنی گوهر در فرهنگ فارسی عمید

گوهر
۱. سنگ گران بها از قبیل مروارید، الماس، یاقوت، فیروزه و امثال آن ها.
۲. (فلسفه) جوهر.
۳. [قدیمی، مجاز] اصل، نژاد.
= موالید * موالید ثلاثه

گوهر در دانشنامه اسلامی

عبدالرزاق بن علی بن حسین لاهیجی قمی (م 1072 ق).
وی از متکلمان و حکیمان نامدار روزگار صفویه بوده است. گویا اصلاً از لاهیجان بوده و به همین مناسبت به لاهیجی مشهور شده است و چون به قم رفته و در آنجا ساکن شده، به قمی نیز شهرت یافته است.
لاهیجی کلام را از متکلمان زمان و حکمت را از صدرالدین شیرازی (م 1050 ق) فراگرفت و به دامادی صدرالدین هم مفتخر شد. وی ذوق عرفانی هم داشت.
کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی/ نویسنده: محمدرضا ضمیری
کتاب «گوهر مراد» شامل امهات مسائل کلام،حکمت، اخلاق،عرفان و اصول خمسه می باشد.
شاید بتوان گفت این کتاب از بهترین کتبی است که در موضوع خود به زبان فارسی نگاشته شده است.آیة الله شهید قاضی طباطبائی در مورد این کتاب می گوید«از اشهر تالیفات محقق لاهیجی کتاب گوهر مراد است که آن را به زبان فارسی با عبارات سلیس و دلپذیر تالیف فرموده است و از نفیسترین کتبی است که به زبان فارسی در اصول دین و معارف الهیه و عقاید دینیه اسلامیه نوشته شده است و مولف محقق آن مشرب خوب و مسلک مرغوب داشته است و بر ناظر بر آن کتاب ظاهر است که آن بزرگوار حتی الامکان در تصحیح کلمات و عبارات و اعتقادات علماء کوشیده و در حقیقت اختلافی در میان ندیده است.»
این کتاب را مولف به شاه عباس صفوی دوم تقدیم نموده است.همچنین او در سال 1058 ه‍.ق این کتاب را تلخیص نموده و سرمایه ایمان نام نهاده است.
این کتاب به طور کلی از یک مقدمه و سه مقاله تشکیل یافته است.
مقدمۀ کتاب در اشاره به مرتبۀ وجود انسان و سبب اختصاص وی به تشریف و تکلیف الهی می باشد.که مولف مباحث آن را در 3 مطلب بیان می کند:
گوهر مرادتألیف عبدالرزاق لاهیجی، کتابی است در حکمت و کلام. گوهر مراد شامل امّهات مسائل کلام و حکمت و اخلاق و عرفان و اصول خمسه است، دارای یک مقدّمه و سه مقاله و یک خاتمه است که مقدّمه آن در مورد مرتبهٔ وجود انسان و نمودن راه خدا و فایده علم حکمت و ...

گوهر در دانشنامه آزاد پارسی

گوهر (فلسفه)
رجوع شود به:جوهر

گوهر در جدول کلمات

گوهر
مروارید
گوهر بی مانند
یتیمه
گوهر بی همت
یتیمه
گوهر بی همتا
یتیمه
گوهر فروش
جواهری , جوهری
گوهر مروارید
صدف
گوهر یکتا
یتیمه
گوهر یکتا و بی مانند
یتیمه
از فیل مهای سیروس الوند با بازی ابوالفضل پورعرب | عاطفه رضوی | سعید پورصمیمی | گوهر خیراندیش و سیروس ابراهیم زاده
چهره
اویسی | افسانه پاکرو | علی صادقی و پوریا پورسرخ فیلمی از پرویز صبری در سال 71 با بازی گوهر خیراندیش | مرتضی ضرابی و در گذشتگان جمشید اسماعیل خانی | اسماعیل داورفر و حمیده خیرآبادی
عیالوار

معنی گوهر به انگلیسی

nature (اسم)
نهاد ، خوی ، طبع ، روح ، خیم ، سیرت ، نوع ، گونه ، خاصیت ، سرشت ، طبیعت ، خو ، فطرت ، افرینش ، مشرب ، خمیره ، ذات ، ماهیت ، گوهر ، غریزه ، منش
essence (اسم)
خلاصه ، معنی ، فروهر ، وجود ، هستی ، عمده ، خمیره ، اسانس ، ذات ، ماهیت ، گوهر ، عین
jewel (اسم)
جواهر ، گوهر ، زیور ، سنگ گرانبها
gem (اسم)
جواهر ، گوهر ، سنگ گرانبها

معنی کلمه گوهر به عربی

گوهر
ابحر , جوهر , جوهرة , حجر کريم , طبيعة
جواهري
جواهري
دنيي

گوهر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نگار از تبریز
بانوی زیبا و با اصالت
Z
باارزش
محمدعلی از شیراز
اصیل و بانجابت همچون در ، الماس جواهر
گوهر
اصل و نسب
بانوی اصیل گوهرشاد
علی سیریزی
تخمه، ریشه، نسل، دودمان، تبار، نژاد، گوهر ، تَنُخمَن در زبان اوستایی در زبان پارسی باستانی : تَئوما و در زبان سنسکریت: توکمَنَ
علی باقری
گوهر کان گشاده: گوهری که از کان حاصل شده، کنایه از فرزند
آن گوهر کان گشاده ی من
پشت من و پشت زاده ی من
( لیلی و مجنون ص ۳۹)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گوهر خیراندیش و دخترانش   • معنی گوهر   • گوهر خیراندیش بی حجاب   • بیوگرافی گوهر خیراندیش   • دختر گوهر خيرانديش در معمای شاه   • گوهر خیراندیش فیلمها و نمایشهای تلویزیونی   • سنگ گوهر   • گوهر خیراندیش در مدت معلوم   • مفهوم گوهر   • تعریف گوهر   • معرفی گوهر   • گوهر چیست   • گوهر یعنی چی   • گوهر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گوهر
کلمه : گوهر
اشتباه تایپی : ',iv
آوا : gowhar
نقش : اسم
عکس گوهر : در گوگل

آیا معنی گوهر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )