برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1285 100 1

گچ کشته

معنی گچ کشته در لغت نامه دهخدا

گچ کشته. [ گ َ چ ِ ک ُ ت َ / ت ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رسم است که گل کاران گچ را هر روز تر میکنند و اندک اندک به کار میبرند و اگر بر گچ ترکرده شباروزی بگذرد از کار میرود و گچ کشته عبارت از همین است. میرزا طاهر وحید در تعریف بنا :
شهیدی کز آن شوخ یابدنشان
شود چون گچ کشته جسمش روان.
؟ (آنندراج ).

گچ کشته را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
گچ کشته : گچ بی جان (گچی که هیچ وقت سخت نمی شود و تا قبل از خشک شدن حالت پلاستیسیته خود را از دست نمی دهد. (اصطلاحات ساختمان سازی و بنایی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گچ کشته   • مفهوم گچ کشته   • تعریف گچ کشته   • معرفی گچ کشته   • گچ کشته چیست   • گچ کشته یعنی چی   • گچ کشته یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گچ کشته
کلمه : گچ کشته
اشتباه تایپی : '] ;aji
عکس گچ کشته : در گوگل

آیا معنی گچ کشته مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )