برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1238 100 1

گیاه دارویی علفی دو ساله

گیاه دارویی علفی دو ساله در جدول کلمات

گیاه دارویی علفی دو ساله
بابا آدم

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضاآپادانا
باباادم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گیاه دارویی علفی دو ساله   • مفهوم گیاه دارویی علفی دو ساله   • تعریف گیاه دارویی علفی دو ساله   • معرفی گیاه دارویی علفی دو ساله   • گیاه دارویی علفی دو ساله چیست   • گیاه دارویی علفی دو ساله یعنی چی   • گیاه دارویی علفی دو ساله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گیاه دارویی علفی دو ساله
کلمه : گیاه دارویی علفی دو ساله
اشتباه تایپی : 'dhi nhv,dd ugtd n, shgi
عکس گیاه دارویی علفی دو ساله : در گوگل

آیا معنی گیاه دارویی علفی دو ساله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )