برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

گیبیل

گیبیل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرسام آرامیس
ایزد آتش، پشتیبان فلزکاران و آهنگران
(بابل باستان)
آرسام آرامیس
ایزد گیبیل
، که پیکانها را تیز میکند،
"که در پیکار با تیامت، جنگافزارهای نیک میسازد،
که خرد بسیار دارد و او را روشنبینی فراوان است،
که اندیشهای بزرگ دارد و هیچ یک از خدایان
به گستره ی آن نمی رسند.
منبع: حماسه انوما الیش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گیبیل   • مفهوم گیبیل   • تعریف گیبیل   • معرفی گیبیل   • گیبیل چیست   • گیبیل یعنی چی   • گیبیل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گیبیل
کلمه : گیبیل
اشتباه تایپی : 'dfdg
عکس گیبیل : در گوگل

آیا معنی گیبیل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )