برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1291 100 1

گیو

معنی اسم گیو

اسم: گیو
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: giv) (در اعلام) (در شاهنامه) یکی از پهلوانان داستانی ایرانی پسر گودرز، داماد رستم و پدر بیژن است - از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

معنی گیو در لغت نامه دهخدا

گیو. [ گ َ ] (نف ) به معنی گویا باشد که سخن کننده است. (برهان قاطع). ظاهراً این معنی را از کلمه ٔ گیومرت استخراج کرده اند و درست نیست. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). || زبان را نیز گویند که به عربی لسان خوانند. (برهان قاطع). ظاهراً لهجه ای است در گویا. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). || (ق ) به معنی ظاهراً و غالباً آید. (برهان قاطع) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). رجوع به گو و گویا شود.

گیو. [ وْ ] (اِخ ) یکی ازپهلوانان داستانی ایران و پسر گودرز و داماد رستم جهان پهلوان است و هموست که کیخسرو پسر سیاوش نوه ٔ کیکاوس و افراسیاب را بعد از هفت سال جستجو با مادرش فرنگیس از ترکستان به ایران آورد. (از برهان قاطع) (ازغیاث اللغات ). سرگذشت گیو در قسمت مهم داستان شاهنامه آمده است. برای اطلاع از اعمال و افعال او به شاهنامه ٔ فردوسی باید رجوع کرد. اما چنانکه از مآخذ تاریخی برمی آید گودرز پسر گیو است اما در شاهنامه گیو پهلوان پسر گودرز دانسته شده و عین این حالت در متون پهلوی نیز وجود دارد و معلوم نیست معکوس کردن قضیه ازکجا نشأت کرده است ، به هرحال بنا بروایت فردوسی درعهد کیان پس از خاندان سام نیرم ، خاندان گودرز گشوادگان ، اهمیت بسیار دارد. مؤسس این خاندان پهلوانی ، گشواد زرین کلاه ، از پهلوانان عهد فریدون بود و پسر اوگودرز پهلوان بزرگ و مدبر عهد کاوس و کیخسرو است که هفتاد و هشت پسر و نبیره داشت. پهلوانترین فرد خاندان او گیو بوده است و این گیو که پس از رستم هماورد نداشت ، بانوگشسب سوار، دختر رستم را به زنی گرفته بود. نام گیو در متون پهلوی ویو و گیو (هر دو با یاءمجهول ) ضبط شده و او پسر گودرز و از جمله ٔ جاویدانان است. این اسم در طبری «یی » ضبط شده و این شکل محققاً از ویو پدید آمده است. اما همین نام را در کتیبه ٔاشکانی بیستون به صورت معمول در پهلوی و فارسی یعنی گیو با یاء مجهول می بینیم و در اینجا گیو پدر گودرزاست نه پسر او. استاد کریستن سن معتقد است که چون نام اغلب جاویدانان از فهرست مفصل اسامی یشت سیزدهم (فروردین یشت ) استخراج شده است ناگزیر باید نام گیو را هم در همین یشت جست و از این روی نام گئونی پسر وهونمه باید همان گیو یا ویو باشد. اما نویسنده ٔ بندهشن تحت تأثیر آثار ...

معنی گیو به فارسی

گیو
دهی است از دهستان حومه بخش دستجرد شهرستان قم واقع در یک کیلومتری خاور دستجرد کوهستانی و سردسیر دارای ۱۲۴۹ تن سکنه محصول غله پنبه و خشکبار .
دهی است از دهستان عربخانه بخش شوسف شهرستان بیرجند واقع در ۱۳۱ هزار گزی شمال باختری شوسف و سر راه مالرو عمومی شوسف محلی جلگه و هوای آن گرمسیر ٠ آب آن از قنات تامین میشود و محصول آن : غلات و پنبه است شغل اهالی زراعت است ٠
دهی است از دهستان نهاوجانات بخش خوسف شهرستان بیرجند واقع در ۶ هزار گزی جنوب خاوری خوسف و ۹ هزار گزی جنوب باختری گل ٠ محلی دامنه و هوای آن گرمسیر و آب آن از قنات تامین میشود محصول عمد. آن : غلات پنبه و بن شن و شغل اهالی زراعت است ٠
ده کوچکی است از دهستان امجز بخش جبال بارز شهرستان جیرفت واقع در ۴۸ هزار گزی جنوب خاوری مسکو سر راه مالرو روداب به خاشکوه ٠
دهی از سیرجان
دهی است از دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور واقع در ۱۲ هزار گزی جنوب باختری چگنه بالا ناحیه ایست کوهستانی - معتدل آب آن از قنات تامین میشود محصولاتش : غلات است اهالی کشاورزی کرباس بافی اشتغال دارند راه مالرو دارد

گیو در دانشنامه ویکی پدیا

گیو
گیو یکی از سرشناس ترین پهلوانان ایرانی در حماسه ملی ایران در دوران های پادشاهی کیکاوس و کیخسرو است. بر پایهٔ شاهنامه او پسر گودرز و پدر بیژن است. تبار گیو با میانجی پدربزرگش کشواد، به کاوه آهنگر می رسد. گیو احتمالاً چهره ای تاریخی در دوران اشکانیان بوده است که برخلاف داستان های سنتی، پدر گودرز دوم اشکانی بوده است که در نیمه های سده نخست میلادی به همراه وردان اشکانی بر تخت شاهی اشکانیان نشسته بوده است.
برای نمونه در داستان دوازده رخ هنگامی که بیژن به نبرد با هومان رفته است.
طبری نام او را به گونهٔ بی نوشته است و حسن بن محمد قُمی که او را بنیان گذار یکی از روستاهای قُم برشمرده، نام او را بیب نوشته است. بر پایهٔ گفتهٔ نلدکه، بیب و بی گونه هایی از صورت کهن تر نام او هستند که نخست «ویو» بوده است و حمزه اصفهانی و نویسندهٔ گمنام مجمل التواریخ این صورت را در نوشته هایشان ضبط کرده اند. برجسته ترین کار گیو جستجوی هفت سالهٔ او در ترکستان برای یافتن کیخسرو و بازگردادن او به ایران است. به پاس این یاری گیو، زره ویژهٔ سیاوش به او پیشکش شد. دیگر کارهای برجسته گیو خون خواهی کشته شدن برادرش بهرام است که به دست داماد افراسیاب که تژاو نام داشت، کشته شد. در نبرد یازده رخ نیز او کار برجستهٔ دیگری انجام داد و گُروی زره که کشندهٔ سیاوش بود را در نبردی تن به تن شکست داده و کشت.
گیو همچنین داماد رستم (از طریق وصلت با بانو گشسپ) بود. در شاهنامه او تنها دارای یک فرزند به نام بیژن است. بروز احساسات پدرانه از گیو در جای جای شاهنامه صحنه های دل انگیزی می آفریند که خطوط شخصیت او را پررنگ می کند.*
سرانجام کار گیو در شاهنامهٔ فردوسی این است که او همراه چهار پهلوان دیگر همراه کیخسرو می شوند تا او را در سفر خود به سوی پروردگار همراهی کنند. علی رغم گوشزدهای کیخسرو که فقط کسانی که از فرّ ایزدی برخوردار باشند می توانند این راه را طی کنند وگرنه نابود یا ناپدید خواهند شد، پنج پهلوان (از جمله گیو) تصمیم گرفتند که با کیخسرو همراه شوند. سرانجام پس از برگذشتن کیخسرو بسوی عالم بالا، هر پنج پهلوان گرفتار برف و بوران شده و همانجا ناپدید شدند.
عکس گیو
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

گیو در دانشنامه آزاد پارسی

گئو
رجوع شود به:گوش ، ایزد

گیو را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی مولایی
گیو "giv" یعنی مرد پهلوان و آزاده

گور یا گبر " gavr" یعنی کسی که آیین گیوی و پهلوانی و آزادگی آموخته باشد و در واقع گیو ور "giv var" بوده
ناشناس
گیو یکی از شخصیت ها و پهلوانان شاهنامه☺️
که اسم بچه ی ویشکا آسایش هم هست😂😂
خورشیدوند


گیو(گئو )::به معنی برادر در زبان لری بختیاری
علی
گیو در زبان تات به معنای مدفوع است
کیوان تات خیری بختیاری
گیو::پهلوان.برادر
****

تورانیان دشمنان سرزمین ایران
مصیب مهرآشیان مسکنی
گیو پهلوانی که برابری با چندین گَو پیلتن برابری کند.
مصیب مهرآشیان مسکنی
گیو= پهلوانی که با چند گو پیلتن برابری کند و نام داماد رستم پسرگودرز بود
روژان
درسته گیو به معنای پهلوان است ولی بنظرم ویشگاه آسایش در حق فرزندش ظلم کرد چرا که می تونست از نام هاي متداول استفاده کنه و یا اگر می خواست خیلی خاص باشه اسمی که انتخاب میکنه باید این اسم رو جوری انتخاب می‌کرد که بعدا بچه رو مورد تمسخر قرار ندن
نازنین
منم با صحبتای روژان کاملا موافقم....
خود کرده را تدبیر نیست.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گیو خرم آباد   • عکس گیو   • رستوران گیو   • ساز گیو   • روستای گیو   • پسر گودرز کیست   • گیو لرستان   • پسران گودرز در شاهنامه   • معنی گیو   • مفهوم گیو   • تعریف گیو   • معرفی گیو   • گیو چیست   • گیو یعنی چی   • گیو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گیو
کلمه : گیو
اشتباه تایپی : 'd,
عکس گیو : در گوگل

آیا معنی گیو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )