برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1139 100 1

یاقوت حموی

معنی یاقوت حموی در لغت نامه دهخدا

یاقوت حموی. [ ت ِ ح َ م َ ] (اِخ ) رومی الجنس حموی المولد بغدادی الدار ملقب به شهاب الدین ، ولادت او به بلاد روم بود و در خردی از مولد خود به اسارت رفت و در بغداد مرد. تاجرپیشه ای موسوم به عسکربن ابی نصر حموی او را بخرید ووی را به مکتب فرستاد تا پس از فراگرفتن خواندن و نوشتن در ضبط کارهای بازرگانی خویش از وی سودمند شود چه خداوند او عسکر خطی نیکو داشت و بجز امور بازرگانی چیزی نمی دانست. وی در بغداد سکونت داشت و در آنجا زن گرفت و فرزندانی چند بیاورد. چون یاقوت بزرگ شد به نحو و لغت تا حدی آشنا شده بود و خداوندش او را به سفر کردن مشغول ساخت و وی به کیش و عمان و آن نواحی رفت و آمد میکرد و به شام بازمیگشت. سپس میان یاقوت و خداوند او ناسازگاری رخ داد که آزادی او را ایجاب کرد و یاقوت را از وی دور ساخت و این حادثه به سال 596 هَ. ق. بوده است. آنگاه برای کسب معاش به استنساخ کتب پرداخت و از اینرو فواید بسیاری هم از مطالعه ٔ کتب برداشت. سپس سفر کرد و ضمن کارهای بازرگانی کتاب هم خرید و فروش میکرد. یاقوت بسبب مطالعه ٔ بعضی از کتب خوارج نسبت به علی بن ابیطالب کینه ٔ تعصب آمیزی داشت و از خواندن این گونه کتب در ذهن او مطالب بسیاری نقش بسته بود. وی به سال 613 هَ. ق. به دمشق رفت و در بعضی بازارهای آن شهر ببازرگانی پرداخت و در آنجا با کسانی که به دوستی علی تعصب داشتند مناظره کرد و میان او و یاران علی سخنانی رد و بدل شد در نتیجه در باره ٔ علی گفته های ناروائی بر زبان آورد و آن مردم را سخت بر ضد او برانگیخت ، بدانسان که نزدیک بودوی را بکشند، ولی یاقوت از این ماجرا جان سالم بدر برد و از دمشق بگریخت و هراسان به سوی حلب رفت و از آنجا نیز بیرون شد و به موصل رسید. آنگاه به اربل رهسپار شد و سپس عازم خراسان گردید و آنجا اقامت گزید و در شهرهای آن ناحیه بازرگانی میکرد. و مدتی هم در مرو متوطن شد و به کتابخانه های آن شهر میرفت و استفاده میکرد. سپس به خوارزم متوجه شد و ورود وی بدان شهر به سال 616 هَ. ق. مصادف با خروج و طغیان تاتار گردید و ناچار از خوارزم هراسان و گریزان آواره شد و در راه رنج و تنگدستی بسیار کشید تا سرانجام به موصل رسید و در آن شهر مدتی اقامت کرد. سپس به سنجار رفت و از آن شهر به حلب سفر کرد و در خارج آن شهر روزگاری بسر برد تا وفات یافت. وی هنگام اقامت در مرو معلومات بسیاری برای ...

معنی یاقوت حموی به فارسی

یاقوت حموی
شهاب الدین ابو عبدا... یاقوت بن عبدا... حموی بغدادی از ادبا و لغویان اوایل قرن هفتم هجری و مولف کتاب معجم البلدان است . صفی الدین ابن عبدالحق ( و.۵۳۹ ه.ق .- ف. ۶۲۶ ه.ق ) معجم البلدان را مختصر کرد و آنرا مراصد الاطلاع نامید. تالیف دیگر او معجم الادبائ است . یاقوت درجوانی اسیر شد و در بغداد تاجری بنام عسکر حموی او را خرید و پس از مدتی او را آزاد کرد ( ۵۹۵ ه.) وی پس از آزاد شدن مسافرتها کرد. ابتدا بر اثر خواندن کتب خوارج متمایل به مذهب آنان شد و در دمشق نزدیک بود کشته شود و از آنجا گریخت و به خراسان و خوارزم رفت . در حمل. چنگیز یاقوت به موصل و از آنجا به حلب فرار کرد و در همان جا در گذشت .

یاقوت حموی در دانشنامه اسلامی

یاقوت حموی
یاقوت حموی مولف کتاب مشهور معجم البلدان در علم جغرافی می باشد.
«شهاب الدین ابوعبدالله یاقوت بن عبدالله حموی بغدادی» از ادبا و لغویان اوایل قرن هفتم هجری و مؤلف کتاب معجم البلدان است.
اسارت یاقوت
یاقوت در جوانی اسیر شد و در بغداد تاجری به نام عسکر حموی او را خرید و پس از مدتی او را آزاد کرد. وی پس از آزاد شدن مسافرت ها کرد.
گرایش به خوارج
ابتدا بر اثر خواندن کتب خوارج متمایل به مذهب آنان شد و در دمشق نزدیک بود کشته شود اما از آنجا گریخت و به خراسان و خوارزم رفت. در حمله چنگیز، یاقوت به موصل و از آنجا به حلب فرار کرد و در همان جا درگذشت.عمده تالیفات یاقوت در تاریخ و جغرافیاست. او در نحو و دیگر فنون ادب نیز دارای آثاری است که چندان مورد توجه نیستند.
آثار
...
«شهاب الدین ابوعبدالله یاقوت بن عبدالله حموی بغدادی» از ادبا و لغویان اوایل قرن هفتم هجری و مؤلف کتاب معجم البلدان است.
یاقوت در جوانی اسیر شد و در بغداد تاجری به نام عسکر حموی او را خرید و پس از مدتی او را آزاد کرد. وی پس از آزاد شدن مسافرت ها کرد. ابتدا بر اثر خواندن کتب خوارج متمایل به مذهب آنان شد و در دمشق نزدیک بود کشته شود اما از آنجا گریخت و به خراسان و خوارزم رفت. در حمله ی چنگیز، یاقوت به موصل و از آنجا به حلب فرار کرد و در همان جا درگذشت.
عمده تألیفات یاقوت در تاریخ و جغرافیاست. او در نحو و دیگر فنون ادب نیز دارای آثاری است که چندان مورد توجه نیستند.
3- المشترک وضعاً و المفترق صقعاً.
7- اوزان الاسماء و الافعال.
«برگزیده مشترک یاقوت حموی»، ترجمۀ گزیده ای از کتاب «المشترک وضعا و المفترق صقعا» یاقوت حموی است. این کتاب فرهنگ جاهایی است که نام آن مشترک است. از عبارت خود یاقوت در مقدمه کتاب معلوم می شود که آن را از فرهنگ بزرگ(معجم البلدان) استخراج کرده تا مراجعه بدان آسان باشد. ...

یاقوت حموی در دانشنامه ویکی پدیا

یاقوت حموی
تاریخ اربل: تاریخ اربل نوشته ابن مستوفی (۵۶۴ تا ۶۳۷ قمری) کتابی است در مورد سرگذشت ادبا، پادشاهان و افراد سرشناس که از قدیمی ترین متونی است که آثار یاقوت حموی را فهرست کرده است. ابن مستوفی در این کتاب، سرگذشتی از یاقوت حموی ارائه می کند و از جمله مباحثه ای را که بین یاقوت و یکی از بزرگان در مورد شعری از متنبی درگرفته بود، شرح می دهد. ابن مستوفی معاصر یاقوت بود و زمانی که یاقوت برای فرار از مغولان به حلب می رفت، در اربیل با او دیدار کرد.
ذیل تاریخ بغداد: عنوان کتابی است از ابوعبدالله ابن نجار (۵۷۸ تا ۶۴۳ قمری) که در تکمیل کتاب تاریخ بغداد خطیب بغدادی و در مورد افراد سرشناسی نوشته شده است که در بغداد زندگی می کردند. از جمله این افراد سرشناس، یاقوت حموی است.
إنباة الرواة علی أنباهِ النُحاة: جمال الدین قفطی (۵۶۸ تا ۶۴۶ قمری) مورخ و ادیب مصری و هم عصر یاقوت حموی بود که در حلب اقامت داشت و به جمع آوری کتاب علاقه مند بود. به همین سبب آشنایی نزدیکی با یاقوت حموی پیدا کرده بود و مدتی در خانه خود به او پناه داده بود. او در کتاب انباه الرواة نام حموی را در زمره نحویان فهرست کرده و در خصوص آشنایی خود با او توضیح داده و شرحی بر زندگانی وی در هجده صفحه نوشته است. قفطی در این کتاب نام حموی را در زمره نحویان (عالمان نحو عربی) ذکر کرده است. با این حال، حموی را نکوهیده و آگاهی او را در مورد زبان کم توصیف کرده است. قفطی به دو کتاب از حموی به نام های اوزان الاسماء و الافعال الحاصرة لکلام العرب و ردّ ابن جنّی در سرّ الصناعة اشاره کرده و این دو کتاب را «سرهم بندی شده» توصیف کرده است.
قلائد الجمان: ابن شعار موصلی (متوفای ۶۵۴) نویسندهٔ کتاب قلائد الجمان، معاصر یاقوت حموی بود و در میانسالی او را ملاقات کرد. ابن شعار، یاقوت حموی را مردی با چهرهٔ گلگون، چشمان آبی و موی زرد توصیف کرده است. او یاقوت را به لحاظ علمی «بخیل» توصیف کرده و گفته که یاقوت خیلی دلبستهٔ آثار خود بود و به کسی اجازه نسخه برداری از کتاب هایش را -دست کم تا زمانی که نگارش آن ها کامل شود- نمی داد. او گزارش کرده است که دیگران پشت سر یاقوت، او را صرفاً برده ای رومی می خواندند و از او عیب جویی می کردند. ابن شعار خودزندگی نامهٔ یاقوت حموی را در کتاب معجم الادبا دیده ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با یاقوت حموی

یاقوت حموی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود کتاب یاقوت حموی   • از خطاطان نستعلیق سده دهم   • یاقوت حموی معجم البلدان   • مذهب یاقوت حموی   • مشخصات کتاب معجم البلدان   • خطاط نستعلیق سده دهم   • دانلود کتاب معجم الادباء   • دانلود ترجمه فارسی معجم البلدان   • معنی یاقوت حموی   • مفهوم یاقوت حموی   • تعریف یاقوت حموی   • معرفی یاقوت حموی   • یاقوت حموی چیست   • یاقوت حموی یعنی چی   • یاقوت حموی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی یاقوت حموی
کلمه : یاقوت حموی
اشتباه تایپی : dhr,j pl,d
عکس یاقوت حموی : در گوگل

آیا معنی یاقوت حموی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )