برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1339 100 1

یاقوت مستعصمی

معنی یاقوت مستعصمی در لغت نامه دهخدا

یاقوت مستعصمی. [ ت ِ م ُ ت َ ص َ ] (اِخ ) جمال الدین ابوالدر یاقوت مستعصمی بغدادی خطاط شهیر درگذشته به سال 698 هَ. ق. وی به خط بدیع خود مخصوصاً بسبب نسخ قرآنی که آنها را به دست خود نوشته شهرت یافته است. یکی از نسخ مزبور در کتابخانه ٔ مصری مضبوط است که در سال 690 هَ. ق. از نوشتن آن فراغت یافته است. یاقوت رابعضی حکم و منتخبات نیز هست که از آنهاست : 1- اسرار الحکماء: از نوع مطالب پند و تصوف است که به ضمیمه ٔ امثال العرب ضبی در اسلامبول به سال 1300 طبع شده است. 2- رساله ٔ آداب و حکم و اخبار و آثار فقه و اشعار منتخبه. در مجموعه ای به نام سه رساله در مطبعه ٔ الجوانب اسلامبول به سال 1298 در 77 صفحه چاپ شده است. 3- نبذة من اقوال الفضلاء، یاقوت آنها را در سال 681 هَ. ق. گرد آورده و آن در ضمن کتاب تنزیه الالباب فی حدائق الاَّداب تألیف مطران و داود در موصل به سال 1863 م. طبع شده است. (از معجم المطبوعات ج 2 ص 1943).
مرحوم اقبال آشتیانی ذیل صنایع دوره ٔ مغول آرد: یکی از شعب عمده ٔ صنایع مستظرفه که مخصوصاً مقارن استیلای مغول در ممالک شرق اهمیت فوق العاده داشت حسن خط بوده و مستنصرو مستعصم و وزرای ایشان در جلب خوشنویسان و به کار واداشتن ایشان در خزانةالکتب های دارالخلافه مبالغ بسیار خرج میکردند و مشهورترین خطاطان این دوره دو نفرند: یکی صفی الدین عبدالمؤمن ارموی است و دیگری شاگرداو که در فن خط بمراتب از استاد خود معروفتر شده یعنی جمال الدین یاقوت مستعصمی (متوفی سال 698) که هر دو سابقاً از خطاطان مخصوص مستعصم آخرین خلیفه ٔ عباسی بوده و بعد از برافتادن دولت عباسیان بخدمت خاندان جوینی پیوسته اند و یاقوت که استاد خط نسخ محسوب میشود ابتدا از غلامانی بوده که او را مستعصم خریده و به شاگردی صفی الدین عبدالمؤمن واداشته و او بزودی در ادب و حسن خط مهارت بسیار یافته و در این فن اخیر بر استاد خود نیز پیشی گرفته است. عطاملک جوینی او را بسیار محترم میداشت و پسران خود و برادرزاده ٔ خویش شرف الدین هارون را برای آموختن حسن خط پیش او به شاگردی واداشت. (تاریخ مغول ص 561) :
خطت که بر خط یاقوت می نهم ترجیح
نوشته است بر آن لعل لب که «انت ملیح ».
کمال خجندی.
و رجوع به تذکرةالخطاطین ج 1 ص 6 و تاریخ گزیده ص 812 و حبیب السیر ج 2 ص 317 و تذکره ٔ دولتشا ...

معنی یاقوت مستعصمی به فارسی

یاقوت مستعصمی
جمال الدین ابو المجد یاقوت بن عبدالله مستعصمی ملقب به قبله الکتاب غلام مستعصم خلیف. عباسی و کاتب مخصوص وی بود . وی اول کسی است که خط ثلث و نسخ را بدرج. کمال رسانیده و تا زمان وی کسی به قدرت قلم او در کتابت نیامده است . گویند در هر دو ماه مصحفی می نوشت و سیصد و شصت و چهارمین قر آن را به خط وی دیدهاند ولی به صحت این اقوال اطمینانی نیست . یاقوت عمر درازی کرد و صد سال زندگی نمود و بین سالهای ۶۹۶ و ۶۹۸ در بغداد در گذشته و در جوار قبر احمد حنبل دفن گردید.

یاقوت مستعصمی در دانشنامه اسلامی

یاقوت مستعصمی
جمال الدین یاقوت (م 698 ه . ق) خطاط، ادیب، فاضل و شاعر ملقب به قبلة الکتاب، خطاط مشهور دربار عباسیان است که به سبب خط نیکو وبدیع خود به ویژه به جهت نسخه های قرآنی که نگاشته است شهرت یافته است.
وی از تربیت یافتگان المستعصم بالله آخرین خلیفهٔ عباسی بود، به همین دلیل خود را مستعصمی می نامید و به همین نام آثارش را رقم می زد. وی اقلام اسلامی را قاعده مند کرد. چنانچه نقل شده وی سیصد و شصت و چهار قرآن نوشته است.
یاقوت درمکتب خوشنویسی7 تن را تربیت کرد که در عالم این هنر تحت عنوان استادان سبعه یا استادان هفتگانه مشهور گشتند. از او به عنوان بزرگترین خوشنویس در عرصه هنر نگارش خط ثلث یاد می شود.
پس از ابن مقله و ابن بواب، یاقوت معروفترین خوشنویس است که با ظهور وی سایر خوشنویسان جلوه یی نکرده اند. جمال الدین ابوالمجد یاقوت بن عبدالله مستعصمی که بعدها بوی لقب قبله الکتاب دادند از نوادر و نوابغ قرن هفتم است.
وی مردی ادیب و عالم و فاضل و شاعر بوده است و یکی ازفضلا در حقش گوید:
«اول من نقل الخط الکوفی الی الطریقه العراقیه ابن مقله ثم جاء ابن بواب وزاد فی تعریب الخط و ابداعه ثم جاء یاقوت المستعصمی الخطاط و ختم فی الخط و اکمله و ادرج فی هذا البیت جمیع قوانینه».
یاقوت پایه ی خط را بجایی رسانید که قبل از وی کسی بآن نزدیک نشده بود. از اینرو او را مستعصمی گفته اند که وی غلامی بود از بردگان المستعصم بالله سی و هفتمین و آخرین خلیفه بنی عباس (640-656) که در دارالخلافه به تربیت وی پرداخته بود و بهمین وجه یاقوت خود را منتسب به «مستعصم» کرده پیوسته در رقمها خود را «مستعصمی» یاد کرده است.
خلیفه وقتی در وی آثار استعداد خوشنویسی و کمالات و فضایل و ملکات پسندیده دید به پرورش او همت گماشت. ابتدا نزد عبدالمؤمن صفی الدین ارموی (یا اصفهانی) و بعد نزد شیخ بن جیب، مشق خط کرده و بعضی معتقدند ابتدا در نزد زینب شهده و ولی عجمی تعلیم گرفته روا نیست زیرا که زینب بسال 574 و ولی بسال 618 در گذشتند و در آن تاریخ ها یاقوت متولد نشده و یا در صورت تولد در سنین کودکی بوده است. اینکه وی را طویل العمر دانسته و گویند 180 سال زیسته سهو است و این اشتباه از آنجا حاصل گردیده که آثاری با رقم «یاقوت» دیده اند که تاریخ آنها را با دوره ی زندگی یاقوت م ...

یاقوت مستعصمی در دانشنامه ویکی پدیا

یاقوت مستعصمی
جمال الدین ابوالدر یاقوت مستعصمی بغدادی، ملقب به قبلةالکتاب، خطاط شهیر (درگذشته به سال ۶۹۸ هجری قمری) وی به سبب خط بدیع خود مخصوصاً به جهت نسخه های قرآنی که نوشته شهرت یافته است. یکی از نسخه ها در کتابخانه مصری نگهداری می شود که در سال ۶۹۰ هجری قمری از نوشتن آن فراغت یافته است.
اسرار الحکماء: از نوع مطالب پند و تصوف است که به ضمیمه امثال العرب ضبی در اسلامبول به سال ۱۳۰۰ طبع شده است.
رساله آداب و حکم و اخبار و آثار فقه و اشعار منتخبه. در مجموعه ای به نام سه رساله در مطبعه الجوانب اسلامبول به سال ۱۲۹۸ در ۷۷ صفحه چاپ شده است.
نبذة من اقوال الفضلاء، یاقوت آن ها را در سال ۶۸۱ گرد آورده و آن در ضمن کتاب تنزیه الالباب فی حدائق الاًداب تالیف مطران و داود در موصل به سال ۱۸۶۳ طبع شده است.
او اهل حبش و در خط ابن بواب تحقیق و تتبع کرد. در روش خوشنویسی تغییراتی داد و خط را به دور رسانید. او در در روش تراشیدت قلم و قط زدن استادان پیشین تجدیدنظر کرد.
او مردی ادیب، فاضل و شاعر بوده است. وی از تربیت یافتگان المستعصم بالله آخرین خلیفه عباسی بود، به همین دلیل خود را مستعصمی می نامید و به همین نام آثارش را رقم می زد. وی خطوط مختلف اسلامی را قاعده مند کرد.
او پس از آنکه ملقب به قبله الکتاب شد هر روز دو جز از قرآن را کتابت می کرد و هر ماه دو قرآن کامل را به پایان می رساند و در انتهای آن قید می کرد که چندمین قرآن کتابت شده است. از این قرآن ها نسخه سیصد و شصت و چهارم را دیده اند. او هر روز به هفتاد نفر تعلیم خوشنویسی می داد.
عکس یاقوت مستعصمی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با یاقوت مستعصمی

یاقوت مستعصمی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• میرزا احمد نیریزی   • خط ریحان   • ابن بواب   • خط ثلث   • معنی یاقوت مستعصمی   • مفهوم یاقوت مستعصمی   • تعریف یاقوت مستعصمی   • معرفی یاقوت مستعصمی   • یاقوت مستعصمی چیست   • یاقوت مستعصمی یعنی چی   • یاقوت مستعصمی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی یاقوت مستعصمی
کلمه : یاقوت مستعصمی
اشتباه تایپی : dhr,j lsjuwld
عکس یاقوت مستعصمی : در گوگل

آیا معنی یاقوت مستعصمی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )