انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1043 100 1

یتیم

/yatim/

مترادف یتیم: بی پدر، پدرمرده، بی مانند، بی نظیر

برابر پارسی: بی پدر، بی سرپرست

معنی یتیم در لغت نامه دهخدا

یتیم. [ ی َ ] (ع ص ) مرد بی پدر. (منتهی الارب ). کودک بی پدر. (ناظم الاطباء). از آدمیان آنکه پدر از دست داده باشد و به حد مردان نرسیده باشد. (از اقرب الموارد). از آدمی آنکه پدر ندارد. (آنندراج ). طفل بی پدرو گاهی به معنی بی مادر باشد و طفلی که مادر و پدر ندارد یتیم الطرفین گویند. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). بی پدر. (دهار). کَل ّ. (منتهی الارب ذیل کل ) :
همه خواسته سر بسر همچنان
بباید شمردن به رسم کیان
فروشید گوهر به زر و به سیم
زن بیوه و کودکان یتیم.
فردوسی.
دگر کودکانی که بینی یتیم
پدر مرده و نیستشان زر و سیم
بر ایشان ببخش آن همه خواسته
برافروز جان و روان کاسته.
فردوسی.
فرزند من یتیم و سرافکنده گرد کوی
جامه وسخ گرفته و در خاک خاکسار.
کسایی.
به گربه ده و به عکه سپرز و خیم همه
وگر یتیم بدزدد بزنْش و تاوان کن.
کسایی.
به یتیمی و دوروئیت همی طعنه زنند
نه گل است آنکه دوروی و نه دُرْ است آنکه یتیم.
ابوحنیفه ٔ اسکافی (از تاریخ بیهقی ).
یکسال برگذشت که زی تو نیافت بار
خویش تو آن یتیم نه همسایه ت آن فقیر.
ناصرخسرو.
گرگ و پلنگ گرسنه میش و بره برند
وینها ضیاع و ملک یتیمان همی برند.
ناصرخسرو.
ور ودیعت نهند مال یتیم
نزد ایشان غنیمت انگارند.
ناصرخسرو.
گفت هرکرا خلافت خدای تعالی در روی زمین سیر نکند از ضیاع یتیمان و درویشان هم سیر نشود. (کلیله و دمنه ).
بی او یتیم و مرده دلند اقربای او
کو آدم قبایل و عیسی دوده بود.
خاقانی.
جانم ار در نیم تیمار فراقش نیستی
آخر از جان یتیمانش غمی بزدودمی.
خاقانی.
بدان نفس که برافرازد آن یتیم علم
بدان زمان که براندازد این عروس نقاب.
خاقانی.
یتیمان را نوازش در نسیمش
از آنجا نام شد در یتیمش.
نظامی.
به قندیل قدیمان در زدن سنگ
به کالای یتیمان برزدن چنگ.
نظامی.
تو نترسی که باغ سازی و تیم
خرج آن جمله از خراج و یتیم.
اوحدی.
از برای امتحان خوار و یتیم
لیک اندر سر منم یار و ندیم.
مولوی.
چو بینی یتیمی سرافکنده پیش
مزن بوسه بر روی فرزند خویش.
سعدی (بوستان ).
یتیم ار بگرید که نازش خرد
وگر خشم گیرد که بارش برد.
سعدی (بوستان ).
الا تا نگرید که عرش عظیم
بلرزد همی چون بگرید یتیم.
سعدی (بوستان ).
دل شکسته که مرهم نهد دگر بارش
یتیم خسته که از پای برکند خارش.
سعدی.
یتیمی که ناکرده قرآن درست
کتبخانه ٔ هفت ملت بشست.
سعدی (بوستان ).
بخوشید سرچشمه های قدیم
نماند آب جز آب چشم یتیم.
سعدی.
- یتیم الطرفین ؛ طفلی که مادر و پدر ندارد و کسانی که آن را یتیم و یسیر گویند خطاست. (از غیاث اللغات ) (آنندراج ).
- یتیم پرست ؛ که تیمار یتیمان دارد و به ایشان محبت و احسان کند.
- یتیم پرور ؛که یتیم پرورد و بدو احسان و محبت کند :
معطی آن چو دریا دارنده ٔ غریبان
رادان آن صدف وش از دل یتیم پرور.
شرف الدین شفروه.
- یتیم شده ؛ پدر از دست داده.
- || تعبیری در مقام نفرین.
- یتیم ماندن ؛ بی پدر (واقعی یا معنوی ) ماندن :
کاین چه بدبختی است ما را ای کریم
از دل و دین مانده ما بی تو یتیم.
مولوی.
- یتیم مانده ؛ پدر از دست داده.
- || تعبیری در مقام نفرین.
- یتیم نوازی ؛ نوازش یتیمان. محبت و احسان به یتیمان و کودکان بی پدر :
یتیم وار در این تیم ضایع است دلت
برو یتیم نوازی بورزچون عنقا.
خاقانی.
- یتیم وار ؛ مانند یتیمان :
یتیم وار در این تیم ضایع است دلت
برو یتیم نوازی بورز چون عنقا.
خاقانی.
- یتیم یسیر ؛ از اتباع. (یادداشت مؤلف ). رجوع به یتیم الطرفین در همین ترکیبات شود.
|| صاحب آنندراج گوید: شعرا به معنی مادرمرده نیز اطلاق کنند :
بخت مادرکش یتیمم در غریبی کرده است
کرده گردون دیگری آیین دوران یاوری.
نظیری نیشابوری.
|| صاحب آنندراج گوید فارسیان به آنکه از پدر جدا افتد اگرچه پدرش زنده باشد اطلاق کرده اند :
یتیم وار در این تیم ضایع است دلت
برو یتیم نوازی بورز چون عنقا.
خاقانی.
چه عنقا سیمرغ است و او نوازش زال زر کرده بود. در اینجا زال را یتیم گفته با آنکه پدرش زنده بود. (آنندراج ). || فرزند ستور بی مادر مادام که به بلوغ نرسد. (منتهی الارب ). ستور بچه ٔ بی مادر مادام که به سن بلوغ نرسیده باشد. (ناظم الاطباء). از بهائم آن که مادر از دست داده باشد. (از اقرب الموارد). در بهائم بی مادر راگویند چه شیر و طعام از وی دارد. (از تعریفات جرجانی ). || نارسیده . (دهار) (ترجمان القرآن جرجانی ). || گوهربی نظیر و بی مانند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). از گوهر آنچه بی نظیر بود. (آنندراج ). درّی که نظیر و مانند نداشته باشد. (از ملخص اللغات حسن خطیب کرمانی ). جوهر بی نظیر. (غیاث اللغات ).
- دُرّ یتیم ؛ مروارید قیمتی اعلا. درّ گرانبها. (ناظم الاطباء). دردانه. مروارید یگانه و نفیس. مروارید شاهوار. گوهر بی نظیر و بی مانند. گوهر یکتا. (یادداشت مؤلف ) :
بفزوده است بر من خطر وقیمت سیم
تا بناگوش ترا دیده ام ای دُرّ یتیم.
فرخی.
درصدف دیر ماند دُرّ یتیم.
ابوحنیفه ٔ اسکافی (از تاریخ بیهقی ).
علم علی نه قال مقال است عن فلان
بل علم او چو دُرّ یتیم است بی نظیر.
ناصرخسرو.
ای دُرّ یتیم چون یتیمان
افتاده بر آستان مادر.
خاقانی.
چون ز کشور خدای هفت اقلیم
هفت لعبت ستد چو دُرّ یتیم.
نظامی.
آن دُرّ یتیم که در دریای ترکستان به تحصیل آن غواصی میکرد حاصل کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
سالک راه خدا پادشه ملک سخن
ای ز الفاظ تو آفاق پر از در یتیم.
سعدی (مجالس ).
او گوهر است گو صدفش در میان مباش
دُرّ یتیم را همه کس مشتری بُوَد.
سعدی.
|| عیار و طرار و در اصل جمعی بودند که شاه عباس داشت و اینها سخت زننده و بی باک و عیار و طرار و زیاده رو بودند که روزی چهل فرسخ راه میرفتند. (از آنندراج ). دزد و عیار. (غیاث اللغات ) :
صیت یتیمیش جهانگیر شد
عاقبت از خوردن خون سیر شد.
یحیی کاشی (در صفت قصاب از آنندراج ).
نکند هیچ یتیمی به عسس ساخته...
می کند آنچه در گوش تو در سایه ٔ زلف.
صائب (از آنندراج ).
دوشینه سحر یتیم تبریزی من
آمد به سرراه به خونریزی من
عریان ز لباس عاریت ساخت مرا
این بود نتیجه ٔ سحرخیزی من.
ادهم کاشی (از آنندراج ).
|| غلام و خدمتکار. (آنندراج ). غلام. (غیاث اللغات ). || یکتا و فرد و بی همتا از هر چیزی. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). یکتا و مفرد از هرچیزی : چنانکه گویند بیت یتیم و بلد یتیم. (از اقرب الموارد). ج ، اَیتام ، یَتامی ̍، یَتَمَة، مَیتَمِة.

یتیم. [ ی ُ ت َی ْ ی ِ / ی ُ ت َ ] (اِخ ) کوهی است. (منتهی الارب ).

معنی یتیم به فارسی

یتیم
کودک پدرمرده، ایتام جمع، ونیزبه معنی مفردویکتا، دریتیم: مرواریدبی مانندوگرانبها
( صفت ) ۱- کودک بی پدر پدر مرده . ۲ - بی نظیر بی مانند: در یتیم . ۳- نوکر بچه که در خانواده ها بکار مهتری وتیمار ستوران وبیشتربه نگاهبانی گوسفندان وگاوان گماشته شود.
پلوئی با برنج بد و کم روغن و بی خورش
شاگرد مکاری شاگرد و نوکر چاروادار
[ گویش مازنی ] /yatim che/ بچه ی تیم - نوعی خورشت که از بادمجان، تخم مرغ و پیاز درشت شود
( اسم ) ۱- جای پرورش یتیمامن دارالایتام . ۲- جای اقامت عیاران : بتان شدند زعیار پیشگی رامم یتیم خان. من چون صدف پرازگهراست . ( اشرف )
( صفت ) دارند. یتیم
کنایه از مروارید بزرگی است که ثانی و مانند نداشته باشد
چیزی شاد و مسرور کننده طفل بی پدر کنایه از چیز حقیر و کم ارزش
[orphan work] [علوم کتابداری و اطلاع رسانی] اثری نایاب که دورۀ زمانی حق پدیدآور/ حق مؤلف (copyright) آن به سر نرسیده، اما دارندۀ این حق یا ناشناخته است یا در دسترس نیست
دهی است از دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور

معنی یتیم در فرهنگ معین

یتیم
(یَ) [ ع . ] (ص .) ۱ - کودک پدر مرده . ۲ - هر چیز منحصر به فرد و بی همتا.
( ~. ن ) [ ع - فا. ] (اِمر.)جای پرورش یتیمان ، دارالایتام .

معنی یتیم در فرهنگ فارسی عمید

یتیم
۱. کودکی که پدرش مرده باشد، کودک پدرمرده.
۲. (صفت) مفرد و یکتا از هر چیز.
۳. (اسم) [قدیمی] دزد، راهزن.

یتیم در دانشنامه اسلامی

یتیم
اسلام به افرادی که زمینه ظلم کردن به آن ها زیاد است، توجه خاصی دارد. یکی از این موارد که اسلام به آن توجه ویژه دارد، یتیم است. در قرآن۲۳ بار راجع به یتیم سفارش شده است.
در قرآن مجید درباره ایتام آیات متعددی دیده می شود که در پاره ای از آیات، بی اعتنایی به یتیمان را علامت کفر و نفاق می شمارد و می فرماید: • «ارایت الذی یکذب بالدین؛ آیا دیدی آن را که دین و روز قیامت را دروغ می پندارد،»• «فذلک الذی یدع الیتیم؛ پس او کسی است که یتیم را از خود می راند.»و در جای دیگر می فرماید: • «کلا بل لا تکرمون الیتیم؛ چنان نیست که شما خیال می کنید بلکه شما یتیمان را گرامی نمی دارید»•«و لا تحاضون علی طعام المسکین؛ و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی کنید.» بی اعتنایی به یتیمان را علامت کفر و نفاق می شمارد و می فرماید: • «ارایت الذی یکذب بالدین؛ آیا دیدی آن را که دین و روز قیامت را دروغ می پندارد،»• «فذلک الذی یدع الیتیم؛ پس او کسی است که یتیم را از خود می راند.»و نیز می فرماید: • «لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن البر من آمن بالله و الیوم الآخر و الملائکة و الکتاب و النبیین و آتی المال علی حبه ذوی القربی و الیتامی و المساکین؛ نیکی (تنها) این نیست که به هنگام نماز صورت خود را به سوی مشرق و مغرب کنید بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورد و مال خود را با تمام علاقه ای که به آن دارد به خویشاوندان و یتیمان و از کارافتادگان و انفاق کند.»باید توجه کرد که یتیم نوازی فقط این نیست که به او آب و نان بدهیم، بلکه نکته اساسی احترام و اکرام یتیم است. «کلا بل لا تکرمون الیتیم؛ چنین نیست (که می پندارید که زیادی نعمت، آزادی عمل دادن است و کمی آن خوار شمردن؛ و تنها پندارتان خطا نیست) بلکه یتیم را گرامی نمی دارید.» «فاما الیتیم فلا تقهر؛ پس یتیم را هرگز خوار و رانده مساز.»
مفهوم یتیم
«یتیم» در اصل به معنای تنها و منفرد است و از یتم، یتیم، یتما و یتما می باشد و در افراد انسان، به انقطاع و جدایی کودک از پدر یا از دست دادن او قبل از سن بلوغ اطلاق می شود. یتیم در اصطلاح مفسران نیز دارای معنای ویژه ای است؛ چنان که مرحوم علامه طباطبایی (رحمه الله) می گوید : «یتیم به کسی گفته می شود که پدرش را از دست داده و این واژه برای شخصی که مادرش مرده، به کار نمی رود.
سرپرستی ایتام
قرآن کریم و پیشوایان معصوم (علیهم السلام) امر سرپرستی کودکان یتیم را از بهترین و پسندیده ترین امور به حساب می آورند. و مؤمنان را در این راستا راهنمایی و تشویق می نمایند، تا در جامعه یتیمی آواره نماند و در پناه مؤمنان نیازهای آن ها برطرف شود. قرآن کریم می فرماید:• «... یسـلونک عن الیتـمی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم... ؛ از تو درباره یتیمان می پرسند، بگو: اصلاح کار آنان بهتر است و اگر زندگی خود را با زندگی آنها بیامیزید، آنها برادران دینی شما هستند.» از آیه یاد شده بر می آید که بهترین محیط برای کودکان یتیم، محیط طبیعی خانواده است و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) جای دادن یتیم در منزل و تامین نیازمندی های او را باعث قبولی اعمال در پیشگاه خداوند دانسته است. در حدیث دیگری فرموده: «در خانه ای که یتیم باشد، رحمت و برکت الهی در فضای آن خانه حاکم خواهد شد.» و باز می فرمایند: «من و سرپرست یتیم، در بهشت در کنار هم خواهیم بود.» حضرت علی (علیه السّلام ) می فرماید: «هر مرد و زن با ایمانی که از روی مهربانی دست خود را روی سر یتیمی بکشد، خدای متعال به عدد هر مویی که دست خود را روی آن می گذارد، یک ثواب برای او می نویسد.» اگر چه امروزه مؤسسات و کانون های یتیم نوازی در نقاط مختلف برقرار است، ولی چنین مراکزی به خاطر شرایط حاکم بر آنها، به صفا و صمیمیت و گرمی خانواده نمی رسد، چون اگر یتیمی در آغوش خانواده ای ایده آل پرورش یابد، به مراتب بهتر از مربیان مؤسسات حمایت از ایتام، به یتیم ها محبت می کنند. بدیهی است که یتیم در میان خانواده ای که او را به فرزند خواندگی قبول کرده اند می تواند با جامعه و اطرافیان ارتباط بهتری برقرار نماید.
شیوه های رفتاری با ایتام
...
یتیم
یَتیم در اصطلاح فقهی به کسی گفته می شود که پدرش را قبل از بلوغ از دست داده است. احسان، انفاق، اطعام، احترام، رسیدگی به امور یتیم و سرپرستی آن ها از سفارشات قرآن و روایات درباره ایتام است. برای یتیم احکام شرعی وجود دارد؛ از جمله: محجور بودن، ولایت با جد پدری، حق حضانت با مادر، حرمت زدن ظالمانه یتیم، حفظ و امانتداری اموال یتیم و تصرف در آن به بهترین وجه، گناه کبیره بودن خوردن مال یتیم، جایز نبودن تجارت و قرض با مال یتیم بدون رعایت مصلحت او، تحویل اموال یتیم پس از بلوغ و رشد، سهم بردن سادات یتیم از خمس. یتیم پس از بلوغ یا رشد، از یتیمی و احکام آن خارج می شود.
یتیم (جمع: اَیتام و یَتامیٰ) در اصطلاح فقهی کسی است که پدرش را قبل از بلوغش از دست داده است؛ هرچند جدش زنده باشد. از نظر شرعی به کسی که مادرش فوت کرده باشد یتیم نمی گویند. در قرآن و حدیث، یتیم در معنای غیر شرعی و لغوی (به معنای انفراد و تنهایی و در انسان شامل کسی می شود که یکی از والدینش را از دست داده است) نیز استعمال شده است.
یتیم خان از رهبران مذهبی ترکستان می باشد.
یتیم خان از رهبران مذهبی ترکستان بود که در اعتراض به اشغال و استیلای ترکستان از سوی ارتش روسیه در ۱۸۷۸ در ناحیه اندیجان قیام کرد، لکن در سرنوشت او خبری دیگر در دست نیست.
یتیم از آدمیان آنکه پدر از دست داده باشد و به حد مردان نرسیده باشد را گویند.
«یتیم» در اصل به معنای تنها و منفرد است و از یَتَمَ، یَتْیَمُ، یُتماً و یَتماً می باشد و در افراد انسان به انقطاع و جدایی کودک از پدر یا از دست دادن او ـ قبل از سن بلوغ ـ اطلاق می شود. مرد بی پدر.
کودک بی پدر. از آدمیان آنکه پدر از دست داده باشد و به حد مردان نرسیده باشد. از آدمی آنکه پدر ندارد. طفل بی پدر و گاهی به معنی بی مادر باشد و طفلی که مادر و پدر ندارد، یتیم الطرفین گویند. بی پدر. کَل. در اصطلاح مفسران نیز دارای معنای ویژه ای است؛ چنان که مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله می گوید: «یتیم به کسی گفته می شود که پدرش را از دست داده و این واژه برای شخصی که مادرش مرده، بکار نمی رود. برخی معتقدند که در میان افراد انسان یتیم کسی است که پدرش مرده و در حیوانات به کسی که مادرش را از دست داده اطلاق می گردد».
محمدطاهر بن عاشور در معنای یتیم می نویسد: «از نظر عرب ها، کودکی که تنها مانده و پدرش را که حامی و دفاع کننده و نفقه دهنده او بوده، از دست داده یتیم است و این مطلب درباره مادر صدق نمی کند زیرا با از دست دادن او بی سرپرست نمی ماند».
قال الله تعالی: «ألم یَجِدکَ یتیماً فأوی و وجدکَ ظالاً فَهَدی و وجدکَ عائلاً فأغنی فأما الیتیمَ فلا تَقهَر و أما السائل فلا تَنهَر و أما بِنعمهِ ربک فحدث»؛ خداوند متعال می‎فرماید: «آیا او تو را یتیمی نیافت و پناه داد؟ و تو را گمشده یافت و هدایت کرد؟ و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمت های پروردگارت را بازگو کن».
کلمه یتیم در این آیه دو معنا دارد:
با این معنی، ترجمه آیه به صورت زیر می شود:
خوردن مال یتیم از گناهانی است که خداوند وعده آتش بر آن داده بلکه تصریح به کبیره بودن کرده است.
قال الله تعالی: «الم یَجِدکَ یتیماً فاوی و وجدکَ ظالاً فَهَدی و وجدکَ عائلاً فاغنی فاما الیتیمَ فلا تَقهَر و اما السائل فلا تَنهَر و اما بِنعمهِ ربک فحدث؛ آیا او تو را یتیمی نیافت و پناه داد؟ و تو را گمشده یافت و هدایت کرد؟ و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن، و سؤال کننده را از خود مران و نعمت های پروردگارت را بازگو کن.»
کودکان بی سرپرست
مکرر اتفاق می افتد که پدران و مادران در جریان جنگ یا به صورت عادی از دنیا می روند و کودکان خردسالی از آنان باقی می ماند که باید در اجتماع نگهداری و تربیت شوند و با پرورش صحیح عضو مفیدی برای جامعه فردا باشند در قوانین کشورهای جهان برای این قبیل از کودکان مقرراتی وضع شده و موسسات مخصوصی از آنان نگه داری می کنند، اسلام نیز در تعالیم قانونی و اخلاقی خود درباره یتیمان دستورهای دامنه داری برای پیروان خود دارد که آنان را در انجام وظائف لازم راهنمایی فرموده است.اگر کودک یتیم از ارث پدر یا مادر مالی دارد، شخصی که به عنوان سرپرست از طرف مقام صلاحیت دار حکومت اسلامی تعیین شده است، مصارف لباس و مسکن و مخارج زندگی او را از مال خود کودک می پردازد و اگر کودک فقیر و بی بضاعت باشد، خزانه دار دولت اسلام موظف است مصارف او را تقبل نماید و طبق قانون مالی اسلام، زندگی یتیمان از در آمدهای مختلف، قابل تامین است؛ ولی مطلب قابل ملاحظه این است که سعادت یتیمان را تنها در تامین زندگی مادی و تهیه غذا و لباس و مسکن نمی داند.یتیم یک انسان است و باید تمام جهات معنوی و ویژگی های فردی او احیا شود. یتیم باید از نوازش ها و محبت ها، از تادیب ها، تشویق ها و تربیت هایی که یک کودک در دامن پدر و مادر از آن بهره مند است، برخوردار باشد. یتیم مانند یک بره نیست که صبح با گله، به چراگاه برود و شب برگردد او یک انسان است و علاوه بر مراقبت های جسمی و تغذیه بدنی به ارضای تمایلات روحی و تغذیه روانی نیز احتیاج دارد.
تربیت یتیم
روایات ما اصرار دارند که کودکان یتیم در محیط خانواده ها و در کنار کودکان همان خانواده ها، تربیت شوند. اسلام علاقه دارد که مردان و زنان به جای والدین کودکان یتیم، از آنان مراقبت و نگه داری نمایند. و آنان را مانند فرزندان خویش، مورد محبت و عطوفت مخصوص به خود قرار دهند. حکومت اسلامی، در عصر رسول (صلی الله علیه و آله وسلّم) از نظر بنیه مالی آنقدر قادر و توانا بود که در هر شهری موسسه ای را به صورت کودکستان ایجاد نماید و از خزانه دولت اسلامی مصارف آنها را بپردازد و یتیمان هر شهری را در آنجا جمع کنند، و از آنها نگه داری نماید.ولی پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) این کار را نکرد زیرا این موسسات برای پرورش کامل جسمانی و روانی کودک نارسا بودند و هستند و تنها محیط خانواده و عواطف مخصوص موجود در آن است که می تواند روان طفل را به طور جامع و کامل پرورش دهد؛ لذا به مردم، و به پدران و به مادران و به اولیای خانواده ها با منطق مذهبی و ایمانی پیوسته سفارش می کرد که از یتیمان نگه داری کنید. آنان را به خانه های خود ببرید و در کنار سفره خانواده خود بنشانید، و مثل فرزندان خویش تربیت کنید؛ در ادب آنان بکوشید، و با مهربانی و نوازش، پرورش شان نمایید.ساختن دارالایتام و تهیه لباس و غذای یتیمان برهنه و گرسنه، بدون تردید، از عبادات بزرگ اسلامی است، ولی نوازش یتیم، مهربانی و عطوفت نسبت به او و تربیت و تادیبش خود عبادت جداگانه ای است و در پیشگاه خداوند، پاداش مخصوص به خود را دارد. و لذا پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) در قلب و خانه هر مسلمانی یک دارالایتام برای یتیمان بنا نمود.
نگهداری یتیم
...

یتیم در دانشنامه ویکی پدیا

یتیم
یتیم به کودکانی که پدر یا مادر خود را از دست داده اند گفته می شود. به طور معمول لفظ یتیم در مورد کودکان به کار می رود. ولی در بعضی موارد به بزرگسالان نیز یتیم گفته می شود. در گویش های محلی ایران از کلمات متفاوتی برای این مفهوم استفاده می شود. در گویش لکی و لری واژه های یتیم و غوره کاربرد رایج دارند. در این گویش ها یتیم به کسی گفته می شود که پدرش فوت کرده و غوره اصطلاح از مادر مرده و کنایه از آدم بی اصل و نسب است. یتیم در اسلام شامل احکام خاصی دارد، از جمله اینکه محجور است و نمی تواند در اموال و حقوق مالی و امور غیرمالی (مانند حق قصاص و طلاق) تصرف کند.
عکس یتیم
یتیم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
یتیم (فیلم ۲۰۰۹)
یتیم (فیلم ۱۹۸۷)
یتیم (فیلم ۱۹۹۸)
«یتیم» (انگلیسی: Orphans (1987 film)) یک فیلم به کارگردانی آلن جی پاکولا است که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به آلبرت فینی، متیو موداین، کوین اندرسون، و آنتونی هیلد اشاره کرد.
«یتیم» (انگلیسی: Orphans (1998 film)) یک فیلم به کارگردانی پیتر مولان است.
یتیم (به انگلیسی: Orphan) نام یک فیلم ترسناک آمریکایی محصول سال ۲۰۰۹ است. این فیلم سومین فیلم ژاومه کویت-سرا به عنوان کارگردان است. در این فیلم ویرا فارمیگا، پیتر سارسگارد و ایزابل فورمن بازی کرده اند. لئوناردو دی کاپریو یکی از تهیه کنندگان این فیلم است.
داستان فیلم درباره زوجی به نام کیت و جان است که دو بچه بنام های مکس و دنیل دارند اما دختری ۹ ساله بنام استر را از نوانخانه ای به سرپرستی قبول می کنند اما این دختر .....
یتیم (به انگلیسی: Orphan) نام یک فیلم ترسناک آمریکایی محصول سال ۲۰۰۹ است. این فیلم سومین فیلم ژاومه کویت-سرا به عنوان کارگردان است. در این فیلم ویرا فارمیگا، پیتر سارسگارد و ایزابل فورمن بازی کرده اند. لئوناردو دی کاپریو یکی از تهیه کنندگان این فیلم است.
یتیم اغلی، روستایی است از توابع بخش حاجیلار شهرستان چایپاره در استان آذربایجان غربی ایران.
این روستا در دهستان حاجیلار شمالی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۱۴نفر (۳۰ خانوار) بوده است.
یتیم افزار (به انگلیسی: Abandonware)، یا رهاافزار، نرم افزارهای رایانه ای هستند که فروششان متوقف شده و دیگر پشتیبانی نمی شوند یا به دلایل مختلف وضعیت مالکیت معنوی آن ها نامشخص است. بسیاری از نرم افزارها به ویژه بازی های رایانه ای کلاسیک در حال حاضر در دسته رهاافزارها قرار می گیرند.
یتیم ایدز (انگلیسی: AIDS orphan) کودکی است که یتیم شده باشد به سبب آنکه پدر یا مادرش را به دلیل بیماری ایدز از دست داده باشد. بر اساس تعاریف برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز، سازمان بهداشت جهانی و یونیسف یتیم ایدز، کودکی است که پیش از ۱۵ سالگی اش مادرش را بر اثر بیماری ایدز از دست داده باشد بدون در نظرگرفتن اینکه پدرش زنده باشد یا خیر.
سالانه بیش از ۷۰۰۰۰ کودک در جهان تبدیل به یتیم ایدز می شوند.
یتیم خانه (اسپانیایی: El Orfanato) فیلمی در ژانر ترسناک به کارگردانی خوان آنتونیو بایونا است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به بلن روئدا و جرالدین چاپلین اشاره کرد.
خلاصه ای از داستان : کودکی که در یک یتیم خانه زندگی می کند به وسیله خانواده ای به فرزندی قبول می شود. او پس از ۳۰ سال زندگی بعد از ازدواج و داشتن یک فرزند همراه با همسرش به همان یتیم خانه که قبلاً آنجا بوده است بر می گردد تا آن را بازسازی و به یتیم ها کمک کند. ولی بعد از بازگشت و زندگی در آنجا می تواند روح همبازیهای قدیمی اش را ببیند و با آنها ارتباط برقرار کند. پسرش سیمون هم همینطور همبازی هایی خیالی را برای خود پیدا می کند. سیمون بعد از مدتی گم می شود و پدر و مادرش به دنبال او همه جا را می گردند. حالا باید ببینیم که آیاسیمون توسط روح ها کشته شده است یا نه؟.....
یتیم خانه ایران فیلمی به کارگردانی و نویسندگی ابوالقاسم طالبی و تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان محصول سال ۱۳۹۳ است. این فیلم در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۵ در سینماهای ایران اکران شده است. این فیلم
علیرام نورایی
جعفر دهقان
فرخ نعمتی
برایان طرفه (جان اسفرا)
قطب الدین صادقی
آهو خردمند
جان اتول
بهار محمدپور (خاتون - همسر محمد جواد)
کامرون چمپن
حمید تاج دولتی
داریوش اسدزاده
پاول دودنی
ملیکا شعبان (اعظم)
علی شادمان
برت جان کورن
صالح میرزاآقایی
ایمان صفا
مصطفی بهشتی
مهری آل آقا
پرویز بزرگی
علی فرجام فر
در آغاز جنگ جهانی اول که تمامی جهان درگیر جنگ ناخواسته و بی رحمانه ای بودند، ایران اعلام بی طرفی می کند و از ۱۲۹۵ سه سال کشور دچار کمبود مواد غذایی می شود که به قحطی بزرگ معروف است. در این اثنا شخصی به نام حاج ابوالفضل، یتیم خانه ای دایر می کند که بچه های بی سرپرست را در آنجا نگهداری می کنند. او فرزندی دارد به نام محمد جواد که پس از مرگ پدر اداره یتیم خانه را بر عهده می گیرد، پرچم دار مبارزه با نیروهای بیگانه می شود. فیلم داستان تعقیب و گریز محمدجواد و یک مرد انگلیسی است که یکی از فرماندهان ارتش دنسترویل در ایران است.
در خلال تحقیق برای ساخت سریالی تلویزیونی به نام آخرین دربار آخرین شاه که دوران حکومت ناصرالدین شاه تا حکومت محمدرضا پهلوی را به تصویر می کشد، به ناگهان قحطی سال های جنگ جهانی اول که مقطعی مهم در تاریخ ایران است توجه طالبی را به خود جلب می کند. پس از آشنایی با این برهه از تاریخ، طالبی به جمع آوری و مطالعهٔ کتب تاریخی روی آورده و بر اساس اطلاعات حاصله، به نگارش یتیم خانهٔ ایران می پردازد.
اثر یتیم (انگلیسی: Orphan works) اثری نایاب که دورهٔ زمانی حق تکثیر آن به سر نرسیده است اما دارندهٔ این حق یا ناشناخته است یا در دسترس نیست.
رهاافزار
مالکیت عمومی
فرهنگ اجازه
اشک یتیم فیلمی به کارگردانی و نویسندگی عزیزاله رفیعی محصول سال ۱۳۴۳ است.
ویکتوریا
محمدرضا فاضلی
محسن آراسته
پرخیده
نصراله کیوانفر
گیتی جعفری
نادر رفیعی
سیمین علی زاده
هوشنگ خلعتبری
منیژه
هادی مشکوت
علی بخشی
رضا هوشمند
رضا شمشادیان
باقر میرصادقی
نسرین، همسر پزشکی به نام احمد در اتاق عمل فوت می کند...
در حروفچینی، بیوه به سطرِ کوتاهِ پایانیِ پاراگراف گفته می شود اگر این سطر در ابتدای صفحه باشد، و یتیم سطرِ کوتاهی است که در پایینِ صفحه ظاهر شود، یا واژه یا بخشی از یک واژه که به تنهایی در پایانِ پاراگراف باشد. در تعریفِ این اصطلاحات اختلاف نظرهایی هست؛ تعریف های ذکرشده از شیوه نامهٔ شیکاگو است.
شیوه نامه های چاپ عموماً توصیه می کنند که متنِ نهایی حاوی بیوه یا یتیم نباشد، و راه هایی برای احتراز از آنها پیشنهاد می کنند.
پناهگاه صخره ای کوه یتیم مربوط به دوران فرادیرینه سنگی است و در شهرستان استهبان، بخش مرکزی، ۲/۴ کیلومتری شرق شهر ایج، ۵۰۰ متری جنوب جاده داراب، ایچ، دامنه کوه یتیم واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۳۳۹۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
«سایلنت هیل: یتیم» (انگلیسی: Silent Hill: Orphan) یک بازی ویدئویی در سبک بازی ماجراجویی است که توسط کونامی و در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. «سایلنت هیل: یتیم» در پلت فرم تلفن همراه منتشر شده است.
EU نوامبر ۲۰۰۷
گیرنده یتیم (انگلیسی: Orphan receptor) در زیست شیمی، پروتئینی است که ساختار مشابه با گیرنده های شناخته شده دیگر دارد، اما هنوز لیگاند درون زادی برای آن یافت نشده است. اگر بعدها برای اینگونه گیرنده ها، لیگاندی یافت شود به آنها «یتیم پذیرش شده» یا «یتیم اتخاذشده» می گویند. لازم به یادآوری است که اصطلاح «لیگاند یتیم» نیز برای لیگاندی بکار می رود که هنوز گیرنده ای برایش کشف نشده است.
مثال هایی از گیرنده یتیم را می توان در میان اعضای خانوادهٔ گیرنده های جفت شونده با پروتئین جی و گیرنده های هسته ای یافت.
اشکفت کوه یتیم مربوط به دوران فرادیرینه سنگی است و در شهرستان استهبان، بخش مرکزی، ۲/۶ کیلومتری شرق شهر ایچ، ۷۰۰ متری جنوب جاده داراب، ایچ، دامنه کوه یتیم واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۳۳۹۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های یتیم

یتیم کسی که پدر یا مادر یا هردو را از دست داده.
• «و اموال یتیمان را به ایشان برگردانید و پلید را جانشین پاک مسازید و اموال ایشان را با اموال خویش مخورید که این گناه بزرگی است‏.» سوره ۴:۲ -> قرآن
• «همیشه منتظر بودم که بزرگ شوم و بتوانم کمک به بچه های یتیم را انجام دهم.»
• «دوست دارم بچه های یتیم فکر نکنند با بقیه بچه ها فرق دارند. در خیلی از یتیم خانه ها بچه ها را جوری بار می آورند که احساس می کنند با بقیه فرق دارند، مثل یک خانواده نیستند و همیشه فکر می کنند با بقیه فرق می کنند.» در مصاحبه با شرق؛ چاپ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶/ ۱۵ آوریل ۲۰۱۷ -> نرگس اشتری

ارتباط محتوایی با یتیم

یتیم در جدول کلمات

یتیم خانه
دارالایتام
یتیم شدن
یتم

معنی کلمه یتیم به عربی

لجوء , ملجا الايتام
يتيم
يتيم

یتیم را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

محسن چوقادی ١٢:٣٨ - ١٣٩٧/١٢/٠١
بی سرپرست - بی پناه
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شعر یتیم   • تعریف یتیم   • یتیم کیست   • یتیم نوازی   • فیلم یتیم   • یتیم در قرآن   • معنی یتیم   • حدیث در مورد یتیم نوازی   • مفهوم یتیم   • معرفی یتیم   • یتیم چیست   • یتیم یعنی چی   • یتیم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی یتیم
کلمه : یتیم
اشتباه تایپی : djdl
آوا : yatim
نقش : صفت
عکس یتیم : در گوگل


آیا معنی یتیم مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )