برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1325 100 1

یک تنه

/yektane/

معنی یک تنه در لغت نامه دهخدا

یک تنه. [ ی َ / ی ِ ت َ ن َ / ن ِ ] (ق مرکب ) تنها و یکه. (برهان ) (آنندراج ). منفرد. (ناظم الاطباء). به تن واحد. انفراداً. به تنهایی. وحیداً. فریداً. (یادداشت مؤلف ) :
سواری نشد پیش او یک تنه
همی تاخت از قلب تا میمنه.
فردوسی.
همی گشت گرد سپه یک تنه
که دارد نگه میسر و میمنه.
فردوسی.
با یک تنه تن خود چون بس همی نیایی
اندر مصاف مردان چه مرد هفت و هشتی.
ناصرخسرو.
یک تنه صدهزار تن می نهمت چو آفتاب
ارچه به صدهزار یک بدرستاره لشکری.
خاقانی.
غوغا کنیم یک تنه چون رستم و دریم
درع فراسیاب به پیکان صبحگاه.
خاقانی.
همرهند این پنج تن چون کاف و ها یا عین و صاد
یک تنه چون قاف والقرآن من اینجا مانده ام.
خاقانی.
این یک تنه صد لشکر جرار چو خورشید
کآرایش این دایره ٔ سبزغطایی.
خاقانی.
یک تنه چون آفتاب بر سپه شب زند
هرکه بود چون سپهر هم به تن خود سوار.
خاقانی.
یک تنه سوی صید رفت برون
تا ز دل هم به خون بشوید خون.
نظامی.
وز آنجا یک تنه شاپور برخاست
دواسبه راه رفتن را بیاراست.
نظامی.
ملک خواند مداح را یک تنه
روان گشت بی لشکر و بی بنه.
نظامی.
و گر بودی او یک تنه یادگیر
سخنگوی را می گشادی ضمیر.
نظامی.
برنیایم یک تنه با سه نفر
پس ببرّمشان نخست از یکدگر.
مولوی.
|| (ضمیر مبهم مرکب ) یک تن. یک نفر :
ببسیج هلا زاد و کم نیاید
از یک تنه گر بیشتر نباشد.
ناصرخسرو.
|| (ص نسبی ) تنها. یگانه. (یادداشت مؤلف ) :
قاف از تو رخنه سر شد و عنقا شکسته پر
اززال خرد یک تنه تنها چه خواستی.
خاقانی.
یک تنه آفتاب را گفتند
که همی زیست سالیان خلوت.
خاقانی.
پرده نشینان که درش داشتند
هودج او یک تنه بگذاشتند.
نظامی.
|| زبده ...

معنی یک تنه به فارسی

یک تنه
تنها بتنهایی : یک تنه باهزار تن مقابلهمیکند.

معنی یک تنه در فرهنگ معین

یک تنه
( ~. تَ نِ) (ق .) تنها به تنهایی .

معنی یک تنه در فرهنگ فارسی عمید

یک تنه
۱. یکه، تک وتنها.
۲. به تنهایی.

یک تنه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی یک تنه   • مفهوم یک تنه   • تعریف یک تنه   • معرفی یک تنه   • یک تنه چیست   • یک تنه یعنی چی   • یک تنه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی یک تنه
کلمه : یک تنه
اشتباه تایپی : d; jki
آوا : yektane
نقش : قید
عکس یک تنه : در گوگل

آیا معنی یک تنه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )