برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1323 100 1

یک پایه

/yekpAye/

معنی یک پایه به فارسی

[gynomonoecious] [زیست شناسی] ویژگی گیاهانی که گل های ماده و نرمادۀ آنها بر روی یک پایه قرار دارند
[andromonoecious] [زیست شناسی] ویژگی گیاهانی که گل های نر و نرمادۀ آنها بر روی یک پایه قرار دارند

معنی یک پایه در فرهنگ فارسی عمید

یک پایه
گیاهی که گل های نر و مادۀ آن جدا از هم ولی بر روی یک پایه قرار گرفته باشد.

یک پایه در دانشنامه آزاد پارسی

یِک پایه (monoecious)
یِک پایه
گیاهی که گل های نر و مادۀ آن مجزا، اما روی یک گیاه یا پایهقرار دارند. مانند ذرتکه در بخش بالایی پایه گل های نر (کاکل)، و در قسمت پایین پایه گل های ماده دارد. یک پایه بودن راهی برای پرهیز از خودگُشنیاست. در گیاهان دوپایه، گل های نر و ماده روی بوته ها یا پایه های مجزا قرار دارند.

معنی یک پایه به انگلیسی

monoecious (صفت)
خنثی ، یک پایه

یک پایه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آموزش تپه پایه یک   • استخدام راننده پایه یک در سپاه   • هزینه گواهینامه پایه یک   • استخدام راننده پایه یک در شرکت نفت   • آموزشگاه رانندگی پایه یک در کرج   • هزینه ثبت نام گواهینامه پایه یک   • استخدام راننده پایه یک در تهران   • استخدام راننده پایه یک در خارج از کشور   • معنی یک پایه   • مفهوم یک پایه   • تعریف یک پایه   • معرفی یک پایه   • یک پایه چیست   • یک پایه یعنی چی   • یک پایه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی یک پایه
کلمه : یک پایه
اشتباه تایپی : d; ~hdi
آوا : yekpAye
نقش : صفت
عکس یک پایه : در گوگل

آیا معنی یک پایه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )