برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1323 100 1

یک پهلو

معنی یک پهلو در لغت نامه دهخدا

یک پهلو. [ ی َ / ی ِ پ َ ] (ص مرکب ) لجوج. (ناظم الاطباء). لجباز. یک دنده. مستبد برأی. ستیهنده. سِمِج. (یادداشت مؤلف ) :
چرا بازوبه قتلم می گشایی
چو تیغ از ناز یک پهلو چرایی.
کلیم (از آنندراج ).
برنمی آید کسی با خوی یک پهلوی تو
هست یک پهلوتر از خوی جوانان خوی تو.
صائب (از آنندراج ).
دل خسته و بسته ٔ مسلسل مویی ست
خون گشته و کشته ٔ بت هندویی ست
سودی ندهد نصیحتت ای واعظ
این خانه خراب طرفه یک پهلویی ست.
؟ (از یادداشت مؤلف ).
- به یک پهلو افتادن ؛ یک پهلو افتادن. (آنندراج ). رجوع به ترکیب یک پهلو افتادن شود.
- یک پهلو افتادن ؛ به یک پهلو افتادن. یک رو بودن بر کار و به هیچ وجه از آن درنگذشتن. (آنندراج ).
|| یک وضع. یک قرار. یک جهت. (آنندراج ). || یک رو. (آنندراج ). یک روی. یک رنگ. مقابل دوپهلو و دورنگ و دوروی. || (اصطلاح عامیانه ) حالت دراز کشیدن و قرارگیری بر روی یکی از پهلوها. (از فرهنگ لغات عامیانه ). یک بری. یک بر. یک ور.

معنی یک پهلو به فارسی

یک پهلو
(اسم ) ۱- (صفت ) لجوج ستهنده یک دنده ۲- (اسم ) دراز کشیدن و قرار گرفتن بر روی یک از پهلوها

معنی یک پهلو در فرهنگ معین

یک پهلو
( ~. پَ) ۱ - (ص .) (عا.) لجوج ، یک دنده . ۲ - (اِ.) به یک طرف دراز کشیدن .

معنی یک پهلو در فرهنگ فارسی عمید

یک پهلو
۱. لجوج، سرسخت و خودرٲی، یک دنده.
۲. (قید) قرارگرفته بر روی یک پهلوی خود: او یک پهلو خوابیده بود.

یک پهلو در جدول کلمات

یک پهلو
یک دنده, لجوج

معنی یک پهلو به انگلیسی

one-sided (صفت)
یک طرفه ، یک جانبه ، یکچشمه ، یک پهلو ، مغرضانه ، طرفدارانه

یک پهلو را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن کاکاوندی
یکدنده لجوج لجباز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خیش در حل جدول   • گیاه ترش مزه در حل جدول   • شاعر موش و گربه در حل جدول   • سنگ ترازو در جدول   • سنگ ترازو در حل جدول   • خل در جدول   • دستگاه فشار صنعتی در حل جدول   • معنی یک پهلو   • مفهوم یک پهلو   • تعریف یک پهلو   • معرفی یک پهلو   • یک پهلو چیست   • یک پهلو یعنی چی   • یک پهلو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی یک پهلو
کلمه : یک پهلو
اشتباه تایپی : d; ~ig,
عکس یک پهلو : در گوگل

آیا معنی یک پهلو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )