انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

نام

برای استفاده از فرهنگ اسم های آبادیس لطفا اسم مورد نظر خود را در بخش بالا بنویسید.

فهرست اسم ها

لیست زیر به نام‌هایی که در ایران رواج بیشتر دارند می‌پردازد. برخی از این نام‌ها فارسی و ایرانی نیستند و بسیاری از آنها ریشهٔ عربی، ترکی یا دیگر زبان‌ها دارند.
آئیریا
آئیل
آب حیات
آب ناهید
آباد
آبادیس
آباریس
آباقا
آباگران‎
آبان
آبان آسا
آبان داد
آبان دخت
آبان دیس
آبان زاد
آبان سا
آبان سار
آبان فام
آبان مهر
آبان یاد
آبانداد
آباندان
آباندخت
آبانه
آبانک
آبانیاد
آبتاب
آبتین
آبد
آبدست
آبدیس
آبدین
آبرام
آبراهام
آبرخ
آبرلی
آبرنگ
آبرو
آبرود
آبروشن
آبرون
آبسال
آبسالان
آبستا
آبش
آبشار
آبشن
آبگل
آبگون
آبگین
آبگینه
آبلاتکا
آبلوج
آبناز
آبنوس
آبنوش
آبو
آبکار
آبی
آبیار
آبیژ
آپادا
آپاداش
آپادیپا
آپاسای
آپام
آپاما
آپامنه
آپامه
آپگیا
آپگیتی
آپنیتا
آپیشن
آتا
آتاباللی
آتابای
آتابیگ
آتابیک
آتاش
آتاقلیچ
آتاگلدی
آتامکین
آتان
آتاناز
آتبین
آتجان
آتر
آترا
آترابان
آتربان
آتردین
آتروان
آتروپات
آترون
آتریسا
آترین
آترینا
آترینه
آتسا
آتسز
آتش
آتش برزین
آتش پا
آتشبان
آتشبند
آتشپاره
آتشدخت
آتشرخ
آتشزاد
آتشفام
آتشگون
آتشه
آتشک
آتشکار
آتشی
آتشیزه
آتشین
آتلاز
آتلی
آتمش
آتنا
آتنایا
آتنه
آتور
آتورپات
آتورینا
آتوسا
آتیال
آتیتی
آتیجی
آتیس
آتیلا
آتین
آتیه
آثویه
آجیر
آچیق
آچیم
آخش
آدا
آداد
آدارایل
آداش
آدان
آدبهاوا
آدخ
آدریان
آدریانوس
آدرین
آدرینا
آدلی
آدم
آدنا
آدنیس
آدهاوا
آدورا
آدورینا
آدونیس
آدی
آدی گوزل
آدیش
آدیشه
آدیگوزل
آدین
آدینگ
آدینه
آذار
آذر
آذرآباد
آذرآیین
آذرافروز
آذرافزا
آذران
آذراوغلی
آذربابا
آذرباد
آذربان
آذربانو
آذربرزین
آذربه
آذربهرام
آذربو
آذربویه
آذرپاد
آذرپی
آذرتاش
آذرتوس
آذرجهان
آذرجوش
آذرچهر
آذرخاتون
آذرخش
آذرداد
آذردخت
آذردیس
آذررخ
آذرشب
آذرشسب
آذرشست
آذرشن
آذرطوس
آذرفر
آذرفرنبغ
آذرفروز
آذرفزا
آذرگشسب
آذرگشسپ
آذرگل
آذرگون
آذرماه
آذرماهان
آذرمه
آذرمهر
آذرمهربرزین
آذرمینا
آذرنرسی
آذرنگ
آذرنوش
آذرهمایون
آذروان
آذرک
آذرکار
آذرکیش
آذرکیوان
آذریاس
آذرین
آذریون
آذین
آذین دخت
آذین فر
آذین گل
آرا
آراج
آراد
آرارات
آراز
آرازش
آراسته
آراستی
آراشید
آراگل
آرالیا
آرام
آرامدخت
آرامیس
آران
آرایه
آرپان
آرتا
آرتا دخت
آرتاباز
آرتابان
آرتاپارت
آرتادخت
آرتام
آرتان
آرتمن
آرتمیس
آرتوان
آرتوش
آرتیستون
آرتیمان
آرتیمیس
آرتین
آرخا
آردا
آرزو
آرژان
آرسام
آرسان
آرسن
آرسین
آرسینه
آرش
آرشا
آرشام
آرشامه
آرشان
آرشاویر
آرشیدا
آرشین
آرمان
آرمانا
آرمتی
آرمناک
آرمیا
آرمیتا
آرمیس
آرمین
آرمین دخت
آرمینا
آرمینه
آرمینی
آرنا
آرنوشا
آرنیکا
آروا
آروشا
آرون
آروکو
آرویج
آرویشه
آروین
آرکا
آری
آریا
آریاباد
آریابان
آریابد
آریابرز
آریادخت
آریاراد
آریارامنه
آریارمن
آریاز
آریاسب
آریافر
آریاگیو
آریامن
آریامنش
آریامهر
آریان
آریانا
آریاناز
آریانوش
آریاک
آریتما
آریز
آریژه
آریس
آریسا
آریسان
آریستا
آریسته
آریشیدا
آرین
آرین دخت
آرینا
آریه
آریو
آریوبرزن
آریوبرزین
آریوداد
آریوراد
آزا
آزاد
آزادبه
آزادچهر
آزاددخت
آزادسرو
آزادفروز
آزاده
آزاده خوی
آزاله
آزالیا
آزر
آزران
آزرم
آزرم خاتون
آزرمدخت
آزرمگان
آزرمی دخت
آزرمیدخت
آزیتا
آژند
آژنگ
آسا
آسادخت
آساره
آسام
آسپاداس
آسپیان
آستیاژ
آسدین
آسمان
آسمان هور
آسنا
آسنات
آسو
آسودا
آسوده
آسکی
آسیدات
آسیداد
آسیم
آسیمن
آسیه
آشتی
آشر
آشنا
آشور
آشورینا
آشینا
آصف
آصفه
آطوسا
آغابانو
آفاق
آفت
آفتاب
آفتاب دخت
آفریدون
آفرین
آفرین دخت
آفرین گل
آفرین ماه
آفرین مهر
آفرین ناز
آفرین نوش
آفسانه
آفشید
آق بانو
آق گل
آقاجان
آقاگل
آقامیر
آگا
آگاه دخت
آگرین
آلا
آلاگل
آلاله
آلان قوا
آلان گوا
آلاوه
آلب
آلب ارسلان
آلب تکین
آلبا
آلپ ارسلان
آلپ تکین
آلتنای
آلتون
آلتونتاش
آلتین
آلتین گلین
آلما
آلماز
آلماگل
آلند
آلنوش
آلوگونه
آلکا
آلیا
آلیس
آلیسا
آلیش
آلیشان
آماتیس
آمال
آمانج
آماندا
آماندانا
آمتیس
آمستریس
آمنه
آمنید
آموی
آمی تیس
آمیتریس
آمیتیدا
آمیتیس
آمین
آن
آنا
آناشید
آناگ
آنالی
آناهیتا
آناهید
آنتی گون
آندیا
آنسه
آنو
آنوش
آنوشا
آنوشه
آنیا
آنیتا
آنیس
آنیسا
آنیل
آهار
آهنگ
آهو
آهید
آهیر
آهیل
آهین
آوا
آوات
آوادان
آوادخت
آوادیس
آوام
آوانوش
آوشن
آوگان
آون
آونگ
آوه
آوید
آویده
آویر
آویز
آویژه
آویسا
آویشن
آویشه
آوین
آوینا
آکام
آکو
آی
آی اوز
آی بک
آی بی بی
آی پارا
آی پری
آی خانم
آی سا
آی سودا
آی گل
آی گوزل
آی گین
آی نشان
آیا تای
آیت
آیت الله
آیتا
آیتاش
آیتای
آیتغمش
آیتن
آیتونا
آیتک
آیتکین
آیجان
آیخان
آیدا
آیدان
آیدن
آیدنگ
آیدک
آیدین
آیرین
آیسا
آیسان
آیسل
آیسو
آیقان
آیگل
آیگین
آیلا
آیلار
آیلما
آیلی
آیلین
آیما
آین
آینا
آیناز
آینور
آیه
آیهان
آیکان
آیید
آییژ
آیین
آیین گشسب
آیین، آئین