برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پیشنهاد واژه نونام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Feiz ١٣:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی In person meet ups: a meeting with people in real
face-to-face situations

محمد رومزی ١٣:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی tic: تیک عصبی

مهشید ١٣:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی مهشيد: قسمت روشن ماه

سهراب حسن گاویار ١٣:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی گایار: حسن گایار یکی از طوایف لک زبان شهرستان دلفان است. که بنا به شجره نامه ای که در خانواده ماست. نسب این طایفه به شخصی به نام حسن از عرفای قرن ششم و از نوادگان امامزاده ابراهیم میرسد. که به خاطر شغل کشاورزی معروف به گاویار شده به زبان محلی لکی و کردی گاو را گا میگویند. بزرگ در زبان پلوی و لکی بگ یا بیگ میشود. حتی برخی از مورخان نام بغداد را بگداد. به معنی داده خدا و یادگار زمان تسلط کاسی ها )(اجداد لک ها) بر بین النهرين میدانند. پس یار بزرگ میشود بگیار که نام خانوادگی ما و ایل بزرگ دیگری در دشت ذهاب و گیلانغرب است.

مهشید ١٣:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی مهفام: به معنی رنگ ماه

Lakistan -liran ١٣:٤٩ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی لکی: واژه لُرلک واژه ای جعلی و جعلیتر از الخلیج العربیه است
لُرها بهتر است به جای تعصب بی مورد به استقلال لکستان احترام بگذارند

ایمان حسنوند از الشتر

بلندگو ١٣:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی اهوائهم: پیرو خواهش ها و امیال دنیوی خود هستند

فرحناز ١٣:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی اطعمت: این کلمه فعل می باشد پس باید غذا داد معنی شود

سیادت ١٣:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٢٩

جدیری ١٣:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی زعفران: زعفران، این کلمه در نگاه اول یک کلمه ی عربی است.چون عین دارد.و عین جزوحروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)هست.ولی چون در عربی کلمه ی هم خانواده ی زعفران وجود ندارد. به نظر می رسد .که این کلمه ترکی باشد.با املای صحیح آن زفران(زف ران)کلمات ترکی که آخرشان ران دارنند.مثل ایران،آیران، توران، تهران،شیمران، چمران، کوران،بوران،بادران، تیران.......کلمات ترکی را عمدا با حروف مخصوص عربی می نویسند.مثل(اطاق،اتاق)(طهران،تهران)(اصلان،اسلان)(عاشیق،آشیق)(قطار،قاتار)،(قاطر،قاتیر)،(عریان،اوریان(،(عورآباد،اورآباد)...(خواستگاه زفران،قاینات خراسان می باشد.ترکان خورا سان)

عمو هاشم ١٣:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی subtraction: کاهش، کاهیدن

شیما بیاتی ١٣:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی hyper capitalism: فراسرمایه داری

omid ١٣:٢٤ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی pro and con: جنبه مثبت ومنفی موضوع

جدیری ١٣:٢٤ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی عصا: عصا،به ظاهر یک کلمه ی عربی است چون هم عین داردوهم ص که این حروف مخصوص زبان عربی است(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)، ولی اگر عصا کلمه ی عربی باشد. باید چند هم خانواده داشته باشد یابتوان به بابهای عربی برد.....خیلی وقتها لغات ترکی را با با حروف مخصوص عربی مینویسند.شاید عصا هم یکی از آن کلمات باشد(اصلان،اسلان)،اطاق(اتاق)،عریان(اوریان)،عاشق(آشیق، او آدام کی حدین آشیب).....

لک ١٣:٢١ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی ایل زوله: آقای محمدزاده تا آنجا که مشخصه و می توان برروی کاغذ نوشت و قابل توصیف است ارکوازی ها زبانشان کردی ایلامی است و لک هم نیستند و بازوندها اصل لر هستند و زبانشان اصل لری هستند حالا شما چرا اینها را زیر مجموعه گوران می برید جای سوال است.سوره میری نیز ایلی لک زبان در نواحی هلیلان است

omid ١٣:١٨ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی key author: نیایی بنیادی

بلندگو ١٣:٠٧ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی اضطررتم: از مضطر و اضطراب می آید، و معنی آن مجبور شدن به انجام کاری در زمانی که در تنگنا قرار می گیرید است.

جدیری ١٣:٠٧ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی بغض: معنای اسالم چیست؟(اسا لم) اگر کلمه عربی بود.بصورت (سلم،فعل) و اسالم(افاعل) باب ، افاعل در عربی وجود ندارد.به نظر می رسد.اسالم از فعل آسلانماق(آویزان شدن)وآسماق(آویزان کردن)و ترکی باشد.که احتیاج به تحقیق و بحث وگفتگو دارد.(اسم شهر آستارا(آس تارا)، ایسفهان، اسفنجان،ایسپران)اسنجان......جاهایی که اولشان اس دارند..

zohreh ١٣:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی sound out: هجی کردن کلمه

جدیری ١٢:٥٧ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی بغض: حروف ح ع ث ص ض ذ ط ظ مخصوص زبان عربی است.غین وقاف حروف مشترک زبان عربی وترکی است.....اگر کلمه ایی هم غین و قاف داشته باشد.و در عین حال یکی از حروف ح ع ص ث ض ذ ط ظ را داشته باشد 99در صد آن کلمه عربی است.مثل قذافی، تغذیه،قاضی.......بعضی از کلمات ترکی را عمدا با حروف مخصوص عربی می نویسند.تا ما نفهمیم که آن کلمات ترکی است. مثل بغض از کلمه ی بوغاز(گلو در ترکی)،اصلان(شیر ترکی که در اصل اسلان است.)بابا طاهر عریان(اسم ده باباطاهر اوریان است.بر وزن روستای دریان در شبستر)،قطار(قاتار،مثل دورنالار قاتار قاتار)، قاطر(قاتیر،قاتی کردن دوچیز،آمیزش اسب والاغ)،عاشق(آشیق، اوکسیکه حدین آشیبدی)،اطاق(اتاق)،............

محدثه فرومدی ١٢:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی deployer: بکارگیرنده

محدثه فرومدی ١٢:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی owners: دارندگان

morteza4314 ١٢:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی nonoperational: غیرکاربردی، غیرعملیاتی، نامرتبط با عمل و وظیفه

جدیری ١٢:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی بغض: غین وقاف حروف مشترک زبان عربی وترکی است ودر فارسی وجود ندارد.و حروف گچپژ در عربی وجود نداردولی در ترکی وفارسی وجود دارد.....اگر کلمه ایی هم غین و قاف داشته باشد.و در عین حال یکی از حروف گچپژ را داشته باشد. آن کلمه 99در صد ترکی است مثل پاتوق،چاق، قارچ،آلاچیق، قشنگ،بوغچا،غنچه،چغلی،.......

مهناز ١٢:٤٥ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی settle down: تکیه کردن

Mostafa ١٢:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی interrogorative: استفهامی, پرسشی

احمد ١٢:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی Low blow: نامردیه

Hossein ١٢:٣١ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی ragnarok: جنگ باستانی پایان جهان

Alireza MAKTOFY ١٢:٢٧ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی عشیره مگاطیف: سربندر ماهشهر حجی حسون پرچم مگاطیف بالاست

شمیم ١٢:٢٧ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی long sighted: دوربین (کسی که نزدیک را نمی‌بیند)

saba ١٢:٢٤ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی enrolled: ثبت نام شده

محدثه فرومدی ١٢:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی use up: used up : به مصرف رسیدن

علی نویدی ١٢:١٩ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی اشعار فارسی: بازار دنیا گرم بود و هست و خواهد بود اما دوچای سرد مانده توی سینی

مختتری ١٢:١٧ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی مختاری: ما مختاری ها اصالتا مال زابل استان سیستان و بلوچستان هستیم ک در زاهدان زندگی میکنیم

محدثه فرومدی ١٢:١٦ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی come to an end: به اتمام رسیدن، پایان گرفتن

طاهر ١٢:١٠ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی PERFORMANCE: عملکرد و تقابل (عمران)
مانند PERFORMANCE OF COATINGS AND STEEL
عملکرد و تقابل پوشش ها و فلز

محدثه فرومدی ١٢:٠٥ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی transcending: فرارَوی، عبور

رضاآپادانا ١٢:٠١ - ١٣٩٨/١١/٢٩

رضاآپادانا ١٢:٠٠ - ١٣٩٨/١١/٢٩

بنیامین کر ١١:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٢٩

ساره ١١:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی ساره: یکی از کمیاب ترین و زیباترین اسامی هستش بنظرم
خوشحالم که اسمم ساره گذاشته شده
ساره ینی شاهزاده خانم ینی زن زیبا و ثروتمندو....

علی سیریزی ١١:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی یاچه: اینجا

عباس میرزا ١١:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی due process: رویه عادلانه

davodi ١١:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی can't complain: بد نیستم

رعنا ١١:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی Deli: قسمتی از فروشگاه که در آن محصولات خوراکی باز و بسته بندی نشده عرضه میشود.

d ١١:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی underreport: ناقص گزارش دادن

فاطمه ١١:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی food coloring: رنگ خوراکی

زهره ١١:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی made a mess: بهم ریختن ؛کثیف کردن

ابی ١١:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی شیرالی: با سلام خدمت هم وطنان عزیزم
همه ما ایرانی هستیم از هر قومیتی
لطفا از تاریخ ایل خودتون بگین و اگر اطلاعات نادرستی دارین بیان نکین برید وجمع اوری کنین و ببینین درست هست یا نه که خدایی نکرده به هم وطنای عزیزمون برنخوره همه ما ایرانی هستیم و مهم اینه که بدونیم تاریخ ایران یا قوممون چطوری بوده
متاسفانهبعد از حمله اعراب خیلی از کتب و دست نوشته هایه تاریخی که در کتابخانه ای بزرگ نگهداری میشده سوزانده شدن و این مورد اطلاعات مختصری هم که داریم از بزرگان طوایف و دست نوشته هایه قدیمی بدست امده خواشن ناراحت نشین اگر اطلاعاتمون دقیق نیست
من خودم شیرالی هستم و پدرم از طایفه بزرگ کلاه کج همه طایفه هایه ایرانی پیشینه تاریخی بزرگی دارن که واقعا نداشتن اطلاعات هم باعث دلخوری میشود
لطفا مهربان باشید و به کسی توهین نشه یا به قومیتی یا به طایفه ای

امیر ١١:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٢٩
معنی cherophobia: ترس از شادی
ترس از شادی که نگران غم پس از شادی است