برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پیشنهاد واژه نونام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

هانیه ٢٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی give up: از دست دادن

مهدیا جعفری ٢٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی je t'aime: Je t’aime beaucoup
Bonne nuit
Sophie

Nazanin ٢٣:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Liona: شیر نر

هادی ٢٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Life line: خط نجات در زمان جنگ

شاپور چهارده چریک b.cherick@gmail.com ٢٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی یوحان: Name: Johann

یوحان از اسامی عبری است که در زبان فارسی متاسفانه با (هـ ) نوشته می شود یعنی بدینگونه (یوهان). در صورتی که می بایست با (ح) نوشته شود؛ یعنی اینچنین: (یوحان). این اسم در اناجیل اربعه هم هست. انجیل متا؛ انجیل مرقس؛ انجیل لوقا و انجیل یوحنا. از این اسم در زبانهای لاتین مشتقات زیادی وجود دارد؛ مانند اسامی زیر:
Johanna; Johann, Johannes; Hannes; Hans
در زبان فارسی اسم یحیی از همین ریشه ماخوذ است. پس بهتر است این اسم را یوحان یا یوحانس بنویسیم. مانند اسم گوته شاعرشهیر آلمانی.
Johann Wolfgang von Goethe
ما ایرانی ها این اسم را اینگونه مینویسیم: یوهان ولفگانگ فون گوته. در صورتی که صحیح آن چنین است: یوحان ولفگانگ فون گوته.
در زبان عبری این اسم را به دو گونه نوشته اند
Dieser Name ist im Hebr�ischen in zwei Varianten belegt:
יוֹחָנָן j�ḥānān und יְהוֹחָנָן jәh�ḥānān..

Name: Johann
Die Kurzform Johann kommt von Johannes und bedeutet aus dem Hebr�ischen kommend „Gott ist gn�dig“.[1]
اناجیل اربعه یا انجیل های چهارگانهعبارتند از:
متا
مرقس
لوقا
یوحنا
• Vier Evangelisten und vier Evangelien
• Das Matth�us-Evangelium
• Das Markus-Evangelium
• Das Lukas-Evangelium
• Das Johannes-Evangelium

حمیدرضا ٢٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Applied climate classification: روش کاربردی در تقسیم بندی اقلیمی

راهله ٢٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی backordering: سفارش دهی تأخیری
سفارش دهی معوقه

T. N ٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Love is a mad: عشق افتضاح است.

محیا ٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی fit out: to provide a person or place with the equipment, furniture, or clothes that they need

حمیدرضا ٢٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Anvil clouds Aphelion: ابرهای سندانی زمان وقوع بیشترین فاصله زمین و خورشید

حمیدرضا ٢٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Anticyclone: واچرخند

عباس نعمتی فر ٢٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی walkathon: پیاده روی گروهی برای جمع آوری صدقه یا خیریه
an annual walkathon for breast cancer

حمیدرضا ٢٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Anomaly: انحراف از میانگین دراز مدت

علی اصغر روحانی ٢٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی علی: یا علی گفتیم عشق آغاز شد

حمیدرضا ٢٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Altostratus clouds: ابرهای آلتو استراتوس

حمیدرضا ٢٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Altocumulus clouds: ابرهای آلتوکومولوس

حمیدرضاداعی ٢٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/٢١

حمیدرضا ٢٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Alta fescue: گیاهان از مرجع فسکیو
مرجع در اندازه گیری تبخیر-تعرق

حمیدرضا ٢٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Aloft winds: بادهای لایه های بالایی جو

حمیدرضا ٢٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Alfalfa: یکی از گیاهان شاخص در اندازه گیری تبخیر-تعرق

حمیدرضا ٢٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Aleutian Low: کم فشار آلوشین در اقیانوس آرام

علی اصغر روحانی ٢٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/٢١

me/: ٢٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی what: بستگی ب موقعیتش تو جمله داره مثلا اینجا:

?"this is bad! is this what they called fucking "fate
این بده! این همون چیزیه که بهش میگن "سرنوشت"؟

حمیدرضا ٢٣:٣١ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Albedo: سپیدایی-ضریب بازتاب

حمیدرضا ٢٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Air mass Modification: تعدیل توده های هوا در اثر حرکت و گذشت زمان

مصیب مهرآشیان مسکنی ٢٣:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی جنس: نابکار بهانه جو

مصیب مهرآشیان مسکنی ٢٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی جنس: پلید و نابکار و به بچه بهانه گیر هم جَنَس میگویند هنوز در خراسان مرسوم است مثلا میگویند گم کن آن ادم جَنَس را

عادل چایچیان ٢٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی dividend: سود سهام پرداخت شده به سهام داران

علی ماشا اله زاده ٢٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی blast: طوفان(خوشی ها)،کولاک(خوشی ها)موج(انفجار خوشی ها)
The seven days in New York was a blast
این ۷روز در نیویورک کولاک ی بود.(ترکوندیم)

موری بازفت ٢٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی هست: درگویش بختیاری واژه هست یا(حست)درنوشتاری به معنای استخوان است.

عباس نعمتی فر ٢٣:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی saturate: کاملاً خیس کردن
The continuous rain had saturated the soil.
Water poured through the hole, saturating the carpet.

سید امین معتمدی ٢٣:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی معتمدی: معتمدی

علی اصغر روحانی ٢٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی یاسین: اسم پسر من یاسین هست واسم او را خیلی دوست دارم

کاظم بلوچی ٢٣:٢١ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی سفتک: روستایک سفتک روستایی است فاقد هرگونه امکانات از قبیل جاده خانه بهداشت وارکرافت

سرگل رضائی ٢٣:١٦ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی exposurs: کالج

محسن زارع زاده هدشی ٢٣:١٥ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی برزی: برزی نام محله ی قدیمی در روستای دهبالا همان هدش قدیم میباشد و بدلیل وجود آب فراوان که از ابتدای رودخانه بوسیله رودخانه ی کوچکتری به این محل در زمان قدیم سرازیر میشده دارای کشاوری بسیار فراوانی بوده است

Mehdi_gholami0111 ٢٣:١٤ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی سوداگر: تاجر،بازرگان،کاسب ،

علی اصغر روحانی ٢٣:١٠ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی یسنا: یسنا بهترین اسم توی دنیا هست

Iliya ٢٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Rental car: خودروی اجاره ای

کاظم بلوچی ٢٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی سفتک: روستای سفتک روستایی است فاقد امکانات از قبیل جاده خوانه بهداشت وپارک

Hossein ٢٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی طرح: در معنی "گستردن" و" پهن کردن" که عمدتا با "کشیدن" همراه است، ردپای این واژه را میتوان در ریشه مصدر لاتین trahere به معنی to drag و to draw یافت. اگر پسوند مصدرساز ere را برداریم، به ریشه این فعل یعنی trah می رسیم که شباهت بسیاری به tarh/طرح دارد.

مشتقات این ریشه لاتین در زبان انگلیسی عبارتند از:
(Por(tray - پرتره (که با کشیدن و گستردن قلم شکل میگیرد)
Attract
Trac)tor) - تراکتور (ابزاری برای کشیدن و گستردن خاک)
..

مرجع: یوتیوب، کانال Originally Same

Kasra ٢٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی Beside table: میز کوچک کنار تخت

سرگل رضائی ٢٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠١/٢١

کاظم بلوچی ٢٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی سفتک: روستایی است فاقد امکانات از قبیل جاده خانه بهداشت و پارک
.

Mohammad ٢٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی coordinate: سازماندهی کردن فعالیتی که طی آن انسانها با یکدیگر همکاری میکنند برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب

فریدون ارجلو ٢٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی ملون: ملون وجه مرخم مزه است همانند اینکه گفته می شود مگس پگس ومزه پزه وآش ماش .این واژه درگویش فارسی نواحی اراک پس از مزه می آمده وگفته می شده مزه ملون ولی امروزه به نوعی ازخربزه هایی که حالتی بین طالبی وخربزه است بعضا بین اهالی به نام ملون گفته می شود .

مهشید آزادروح ٢٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی leaky gut syndrome: سندروم نشت روده

محبوبه ٢٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی ککه: کلمه ای پرکاربرد میان ما اصفهانی ها
ستایش ککه بخوردد ارزش ککه خوردنم نداری

آراز فرشباف ٢٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی رازق: رزّاق، روزی دهنده

فریدون ارجلو ٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٢١
معنی شرتک: درگویش فارسی نواحی اراک بعنوان صفت وبرای کسی بکارمی رود که کثیف وآلوده است . ونیز به قطعالت کوچک مدفوع باخروج بی اختیار شرتک می گویند .