برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پیشنهاد واژه نونام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

حمیدرضا دادگر_فریمان ٠٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی دعاها: اوراد


حمیدرضا دادگر_فریمان ٠٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢١

حمیدرضا دادگر_فریمان ٠٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢١

Hadi ٠٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی vk: VK: 68091 - ваш код для регистрации ВКонтакте.حمیدرضا دادگر_فریمان ٠٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢١

حمیدرضا دادگر_فریمان ٠٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢١

Figure ٠٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی whopper: گنده، عظیم الحثه،
1-a thing that is extremely or unusually large.
"the novel is a 1,079 page whopper"
monster,brute,beast, giant, colossus,، monstrosity، jumbo
چاخان
2-a gross or blatant lie.

حمیدرضا دادگر_فریمان ٠٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢١

محمد رومزی ٠٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی experts: خبرگان

مریحا ٠٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی آوینا: آوین : اسم دخترانه فارسی است/ معنی اوین: (= آوین) 1- آوردن؛ 2- (اَعلام) نام منطقه‌ای در شمال غرب تهران، که پیشتر از روستاهای شمیران بود.آوا ٠٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی الیسا: الیسا : اسم دخترانه فارسی است / معنی الیسا: (= دیدو) ( در اعلام) بانی و ملکهی افسانه‌ای کارتاژ [از سرزمین‌های شمالی افریقا که جمعی از مهاجر نشینان فنیقیه بنا نهادند. (در حدود 880 پیش از میلاد)] که دختر شاه صدر بود و گویند اَلیسا نام داشت.


حمیدرضا دادگر_فریمان ٠٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی تندخو: آتشی مزاج

حـامــد ٠٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی futures contract: قرارداد آینده، قرارداد آتی


مرضیه ٠٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی افروزه: افروزه : اسم دخترانه فارسی است / معنی افروزه: 1- آنچه بدان آتش گیرانند، آتش گیره؛ 2- شهاب


حمیدرضا دادگر_فریمان ٠٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢١

حمیدرضا دادگر_فریمان ٠٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی خارپشت: راورا

حمیدرضا دادگر_فریمان ٠٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی مرغ حق: شباویز

حمیدرضا دادگر_فریمان ٠٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی بدبختی: ادبار


حمیدرضا دادگر_فریمان ٠٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی اثری از صادق هدایت: مازیار ، سایه مغول، ترانه های خیام


Sajad ٠٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی fatimah: 123456789

حسنا ٠٢:١١ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی ژانیا: ژانیا : پرستشگاه خدا ، اسم دخترباریشه فارسی .

حمیدرضا دادگر_فریمان ٠٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢١حمیدرضا دادگر_فریمان ٠٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢١


فهیمه ٠١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢١

فهیمه ٠١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢١

حاجي ٠١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی Master: پايه،سَرور،ارباب

حاجي ٠١:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی slave: پيرو،تابع

دکتر مهدی صادقی ٠١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی ادب مردبه ز دولت اوست: ادب از پول و زر و مقام بهتر است

بی ادب را به زر مگو که نکوست
ادب مرد به ز دولت اوست

یا ادب مرد بهتر از زر اوست

یونس پرمر ٠١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی گیرغ: گیرغ در هرمزگان مورچه های بسیار ریز را گیرغ گی نست و مانند است که در فارسی امروزی آخر کلمه می آید مانند زندگی ،بندگی، بارگی و رغ یا ریغ در لهجه ی جنوبی همان ریگ است به معنی مانند ریگ

아미 ٠١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی 안녕: سلام(غیر محترمانه و غیر رسمی و دوستانه)


아미 ٠١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی 안녕하심니까: سلام(محترمانه و رسمی)

ساسان ٠١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢١
معنی dendrogram: نمودار درختی سلسله مراتبی