انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

فهرست پیشنهادهای امروز

١. ایرج -> سماور
٠٠:١١ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٢. ایرج -> استارت آپ
٠٠:١٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٣. masoome -> ماهگردمون مبارک
٠٠:١٥ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٤. Elahe -> روشنایی
٠٠:١٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٥. هادی زیرک -> انگ زنی
٠٠:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٦. جمشید احمدی -> غریزه
٠٠:٥٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٧. حسن -> thunder
٠١:٠٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٨. مروارید -> نیوشا
٠١:٢٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٩. حسن -> harbinger
٠١:٣٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

١٠. رضا -> گاو پیشانی سفید
٠١:٤٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

١١. Sudabe -> An educational seeting
٠٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

١٢. آرش -> امیرعادل
٠٢:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

١٣. ترانه -> ddlg
٠٣:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

١٤. جمشید احمدی -> مشهور
٠٣:٥٥ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

١٥. جمشید احمدی -> معروف
٠٣:٥٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

١٦. faramarz farshad -> خر کش
٠٤:١٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

١٧. فرامرز فرشاد -> آب آوار
٠٤:٣٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

١٨. جواد -> the right time
٠٥:٠٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

١٩. جمشید احمدی -> زناشویی ‏
٠٥:٤٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٢٠. حسین -> تتلو
٠٧:١٥ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٢١. علیرضا جفایی -> واحد پول آلبانی
٠٧:٢٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٢٢. جمشید احمدی -> خدمت
٠٧:٣٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٢٣. هومان قاسمی -> ductile
٠٧:٥٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٢٤. يار دلواري -> Shining Star
٠٨:٠٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٢٥. لک -> دلفان
٠٨:١٥ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٢٦. مجید -> chaos
٠٨:١٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٢٧. نگین پوریا -> core periphery
٠٨:١٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٢٨. يار دلواري -> its a deal
٠٨:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٢٩. Sahar -> it pays to
٠٨:٣١ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٣٠. اردلان -> منوت
٠٨:٤١ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٣١. علیرضا جفایی -> اثیم
٠٩:٠٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٣٢. عباس گلستانی -> firework
٠٩:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٣٣. شیوا امین‌الرعایا -> turnaround time
٠٩:١١ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٣٤. m.a -> رستا
٠٩:١٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٣٥. Mohammad -> مله شیخ
٠٩:٢٠ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٣٦. saeed -> work of art
٠٩:٢١ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٣٧. يار دلواري -> Excellency love
٠٩:٣٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٣٨. کامران -> not on your life
٠٩:٣٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٣٩. صادقانه -> پست فطرت
٠٩:٤١ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٤٠. سمیرا -> جلف و سبک
٠٩:٤٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٤١. Abba mosavat -> auto related
١٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٤٢. David -> dropped
١٠:٣٥ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٤٣. naRiman -> dating techniques
١٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٤٤. ابراهیمی -> کاید
١٠:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٤٥. fatima -> he earns money for jam
١٠:٥٥ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٤٦. عباس میرزا -> plummet
١٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٤٧. زهرا -> restoration
١٠:٥٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٤٨. بی بهار -> Seduce
١١:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٤٩. محدثه فرومدی -> come after
١١:٠٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٥٠. امیر حمیدی -> از سازهای زخمه ای
١١:٠٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٥١. امیر حمیدی -> عبادت کننده
١١:١٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٥٢. اسما -> catalyzed
١١:٢٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٥٣. sina -> psycholegal
١١:٢٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٥٤. يار دلواري -> mayore
١١:٣٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٥٥. Zeynab -> overlap
١١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٥٦. مریم -> Buquet
١١:٤٥ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٥٧. امیرعلی همایی -> snooping
١١:٥٠ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٥٨. محمدرضا ایوبی صانع -> Mise en sc�ne
١١:٥١ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٥٩. Amir Kamyab -> chute
١١:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٦٠. ناهید -> unclearpower
١٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٦١. کایدی(گتوند) -> کاید
١٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٦٢. علی -> exclusion
١٢:١٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٦٣. نگین پوریا -> egalitarian
١٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٦٤. حمیدرضا امینی -> hooks and eyes
١٢:٣٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٦٥. گندم -> atemwegen
١٢:٤٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٦٦. Arash afkhami -> shanty
١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٦٧. محدثه فرومدی -> coincide
١٢:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٦٨. اردلان آل هاشم -> Scared stiff
١٢:٥٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٦٩. Mehdi Rahimi -> crimes against humanity
١٣:٠١ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٧٠. Sarah Q -> ever intensifying
١٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٧١. اردلان آل هاشم -> parting shot
١٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٧٢. چومان -> چومان
١٣:١١ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٧٣. محدثه فرومدی -> connectedness
١٣:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٧٤. يار دلواري -> over affection
١٣:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٧٥. رومینا -> فیش
١٣:٢٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٧٦. پرنیا -> پرنیا
١٣:٢٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٧٧. Fahime -> Paw patrol
١٣:٢٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٧٨. President -> Segway
١٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٧٩. بینام -> ایلین
١٣:٥٠ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٨٠. محدثه فرومدی -> derive
١٣:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٨١. فریناز صادقی -> labour force
١٤:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٨٢. فرهاد -> زرنج
١٤:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٨٣. سپهر رضوانیان -> sharing
١٤:١٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٨٤. الف -> facilities
١٤:١٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٨٥. امیرحمیدی -> همبستگی
١٤:٢٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٨٦. امیرحمیدی -> راه خارج شهر
١٤:٢٥ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٨٧. نوشین -> Good order
١٤:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٨٨. بی بهار -> Untested
١٤:٣١ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٨٩. عرفان -> thats terrible
١٤:٣٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠١

٩٠. داوین ص -> داوین
١٤:٣٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠١