انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

فهرست پیشنهادهای امروز

١. پرهام دارهل -> renews
٠٠:٠٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٢. Fafa -> contemplating
٠٠:٠٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٣. ابوذر -> کجدار و مریز
٠٠:٠٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٤. Arsalan -> Lol
٠٠:٠٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٥. لیلی -> رادمان
٠٠:١٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٦. محمد رضا جناب -> تاریخ تصریح
٠٠:١٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٧. براهویی -> زبان براهویی
٠٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٨. javad -> bear out
٠٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٩. مهناز -> reach out
٠٠:٣٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٠. هوده -> هوده
٠٠:٣٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١١. ت -> پایتخت زیمبابوه
٠٠:٤١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٢. بلک -> گراپ
٠٠:٤٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٣. داریوش ظفری -> ده کهنه روگر
٠٠:٤٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٤. javad -> take out on
٠٠:٤٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٥. مهدی متش -> متش
٠٠:٤٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٦. Tamana -> تمنا
٠٠:٤٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٧. افشین اشکبوسی -> کاشف چشمه های رود نیل
٠٠:٥٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٨. افشین اشکبوسی -> قره قروت
٠١:٠٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٩. افشین اشکبوسی -> یکسان
٠١:٠٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٢٠. محسن منفرد -> asshole
٠١:٠٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٢١. میناقنبری -> start the ball rolling
٠١:٥٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٢٢. میناقنبری -> to put it in a nutshell
٠٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٢٣. بهار -> enormous
٠٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٢٤. میناقنبری -> get to the point
٠٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٢٥. میناقنبری -> get to the point
٠٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٢٦. میناقنبری -> speak my mind
٠٢:١٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٢٧. میناقنبری -> talks sense
٠٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٢٨. آبتین -> Re settlement
٠٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٢٩. نیما -> siemens
٠٢:٣٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٣٠. آرمین -> ezra
٠٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٣١. مرضیه -> حانیه
٠٣:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٣٢. مرضیه -> حانیه
٠٣:٢٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٣٣. حانیه -> مرضیه
٠٣:٣١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٣٤. حانیه -> هانیه
٠٣:٤١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٣٥. حسنا -> زهرا
٠٣:٥٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٣٦. حسنا -> عایشه
٠٣:٥١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٣٧. sampdoria -> pussy
٠٤:٠٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٣٨. حمیدرضاداعی -> اثر جواد مجابی
٠٥:٥٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٣٩. حمیدرضاداعی -> لیف خرما
٠٥:٥٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٤٠. حمیدرضاداعی -> اثر حسینقلی مستعان
٠٦:٠١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٤١. ایمان محمدی -> chart online
٠٦:٥٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٤٢. ایمان محمدی -> Scince fiction movies
٠٧:١٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٤٣. مهناز شریفی -> پک
٠٧:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٤٤. احمد لطفی -> نوشته های متفرقه ی من
٠٧:٥٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٤٥. وحید -> pro and con
٠٧:٥٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٤٦. رضاخانی -> self assembly
٠٨:٣١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٤٧. آرش -> With full bore
٠٨:٣٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٤٨. انسی -> بانوی مسیحی فداکار
٠٩:١٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٤٩. بابک -> قرمه سبزی
٠٩:٢٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٥٠. متینا -> متینا
٠٩:٢٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٥١. سامان دهباشی -> دهباشی
٠٩:٣١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٥٢. abolfaz -> Prolonged
٠٩:٣٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٥٣. ebitaheri@gmail.com -> awesome
٠٩:٤٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٥٤. امین جهانگرد -> breath
١٠:٠٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٥٥. مصطفی بابامیر -> افراز
١٠:٠٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٥٦. 😍amin😍 -> blog
١٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٥٧. نیازعلی شمس -> تعیین
١٠:١٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٥٨. مهدی -> predisposal
١٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٥٩. يار دلواري -> thanks to you
١٠:٢١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٦٠. Me -> broadcast
١٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٦١. her -> state of mind
١٠:٢٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٦٢. abolfaz -> Novel
١٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٦٣. Hamideh.mdz -> Homo viator
١٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٦٤. M.T -> Abstract Syntax Tree
١٠:٣٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٦٥. abolfaz -> Fatal
١٠:٣٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٦٦. امین جهانگرد -> out loud
١٠:٣٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٦٧. يار دلواري -> you can say that again
١٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٦٨. مظلومی -> reuseable
١٠:٤١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٦٩. bita -> زلزله سنج
١٠:٤٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٧٠. Zz -> you're welcome
١٠:٤٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٧١. يار دلواري -> you're a hunk
١٠:٤٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٧٢. هانیه -> learning up
١٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٧٣. M.T -> Extreme learning machine
١٠:٥٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٧٤. ابوالفضل -> مفتری علیه
١٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٧٥. Elyar -> The most
١٠:٥٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٧٦. پریسیلا -> jeggings
١١:٠٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٧٧. abd -> straight hair
١١:١١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٧٨. فاطمه -> فیلتر
١١:١٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٧٩. پارمیدا -> پارميدا
١١:١٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٨٠. Amin -> زبان تخصصی
١١:١٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٨١. محمد برجی -> سوکهریز
١١:١٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٨٢. فهیمه یحیی پور -> ایزخورده
١١:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٨٣. Melina -> آیناز
١١:٢٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٨٤. اقا مهدی -> حقدار
١١:٢٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٨٥. سعید دولتی -> کاتالیست
١١:٢٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٨٦. سعید دولتی -> catalytic
١١:٢٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٨٧. فاطمه -> ایده آل
١١:٣٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٨٨. Fatemeh -> Crab
١١:٣٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٨٩. مسجدی -> troubled water
١١:٤١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٩٠. حسین رضایی -> Routed
١١:٤٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٩١. بهرام -> play the game
١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٩٢. Vida foruzan -> draw straws
١١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٩٣. محمد جواد -> to my relief
١٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٩٤. نسیم -> Get the alarm clock
١٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٩٥. رامین -> dlc
١٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٩٦. شیوا -> ironing
١٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٩٧. رامین -> data link
١٢:١١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٩٨. رامین -> control arms
١٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

٩٩. sahra -> back then
١٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٠٠. طلق -> املا صحیح
١٢:١٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٠١. Vida foruzan -> butter someone up
١٢:١٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٠٢. عاطفه موسوی -> Be on guard
١٢:١٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٠٣. سارینا -> مین هو
١٢:٢٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٠٤. حسن -> listener
١٢:٢٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٠٥. Bahat -> get over
١٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٠٦. فرید رضایی -> بازبینی
١٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٠٧. Hasti -> Screw nut
١٢:٣١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٠٨. Afsan -> Spot
١٢:٣٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٠٩. متین -> even more
١٢:٣٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١١٠. Ss -> Take out a tooth
١٢:٣٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١١١. مهدی -> askew
١٢:٤٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١١٢. فاطمه -> nature conservationist
١٢:٤٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١١٣. آتوسا -> آیناز
١٢:٥٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١١٤. ebitaheri@gmail.com -> get
١٢:٥٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١١٥. سعیدشیرعلی کلیشادی -> نوازش کننده
١٢:٥٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١١٦. AHR -> talk about
١٢:٥٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١١٧. Sogand -> Taken
١٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١١٨. میثم علیزاده -> share
١٢:٥٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١١٩. میثم علیزاده -> organ donor
١٣:٠١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٢٠. میثم علیزاده -> organ donor card
١٣:٠٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٢١. میثم علیزاده -> Don
١٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٢٢. احمد -> دلوین
١٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٢٣. کیان -> طوایف بمپور
١٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٢٤. حسن -> software defined networking
١٣:١٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٢٥. رضاکیان -> هورتا
١٣:١٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٢٦. میثم علیزاده -> Throw on
١٣:١٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٢٧. Afsan -> Walking the line
١٣:٢١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٢٨. یاسر -> time warp
١٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٢٩. سحر -> venhoda
١٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٣٠. Dino -> dabble
١٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٣١. محمد حسین -> سبک راک
١٣:٣١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٣٢. محمد -> Rewards
١٣:٤٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٣٣. زینب -> asymptotically stable
١٣:٤٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٣٤. علی -> سالار
١٣:٤٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٣٥. Vida foruzan -> lose one's touch
١٣:٥٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٣٦. Vida foruzan -> lose your touch
١٣:٥٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٣٧. Dino -> significance
١٣:٥٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٣٨. Shabnam -> Nod heds
١٤:٠١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٣٩. میثم علیزاده -> embarrassing
١٤:٠٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٤٠. الا -> آلا
١٤:١٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٤١. TT -> assiduously
١٤:١٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٤٢. حسین اسماعیلی -> team spirit
١٤:١٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٤٣. Vida foruzan -> get something out of your system
١٤:١٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٤٤. روناک زرگر -> thanks to somebody
١٤:١٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٤٥. Aliakbar -> Reach
١٤:٢١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٤٦. مرتضی -> صفورا
١٤:٢٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٤٧. Aliakbar -> Accent
١٤:٢٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨

١٤٨. مهدی -> venipuncture
١٤:٢٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨