انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

فهرست پیشنهادهای ١٣٩٨/٠٨/١٧

١. nafise 94 -> grilled salmon
٠٠:٠٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢. ارسلان رسولی فرد -> airgun
٠٠:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣. جواد -> pickoff output in phase voltage
٠٠:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤. یاس محسنی -> Postcontrast
٠٠:١٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥. Soroush -> Cashier
٠٠:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٦. مسعود -> مسعود
٠٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٧. علیرضا -> Fluffed that pillow
٠٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٨. مصطفی محسنی -> Slippery Slope
٠٠:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٩. محمدصادق دمرچلی -> آوج
٠٠:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٠. محمد حسین معاوی -> قبیله الاماره ربیعه
٠٠:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١١. محمود کلالی -> از کرات آسمانی
٠٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٢. ژونا -> یونا
٠٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٣. Frea -> Weweg
٠٠:٣٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٤. بازارچه فایل -> gamified
٠٠:٣٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٥. be -> sense of humor
٠٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٦. علیرضایاری -> سیگنال قطع
٠٠:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٧. پایدار -> last but not least
٠٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٨. بهنام بایومدیکالیست -> specifier
٠١:٠٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٩. قدرت پور -> cooling
٠١:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٠. Soroush -> Price tag
٠١:١١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢١. Saeid -> Fall
٠١:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٢. مرضیه -> فریما
٠١:١٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٣. حما ونقل -> صارم
٠١:١٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٤. farhad -> فی البداهه
٠١:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٥. ولی احمدی -> احمدی
٠١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٦. قلی -> Swartkrans
٠١:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٧. SR4 -> sheeple
٠١:٢٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٨. ایهاوند -> ایهاوند
٠١:٤١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٩. علی -> low door
٠١:٤٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٠. روح اله اسماعیلی سراجی -> perfuse
٠١:٤٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣١. لینا جون -> لینا
٠١:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٢. Katy -> bargain
٠٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٣. فاطیما -> draw off
٠٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٤. یوسف -> قرص M D
٠٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٥. یوسف خلیلی -> قرص M D
٠٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٦. رضا -> rate of rotation
٠٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٧. شاهین -> no hard feelings
٠٢:٤٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٨. سروش -> فرزانگان
٠٢:٤٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٩. Asal -> The fuck it diet
٠٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٠. MOHAMMAD sadra Naseri -> board the plane
٠٣:١٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤١. علی -> سوما
٠٣:٤٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٢. يار دلواري -> forever sweet
٠٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٣. مازیار ایرانی -> شورا
٠٣:٤٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٤. يار دلواري -> beautiful
٠٣:٤٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٥. يار دلواري -> State insured
٠٣:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٦. naRiman -> pale in comparison
٠٤:٣٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٧. احسان -> گیله وا
٠٥:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٨. Nushin -> cat lovers
٠٥:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٩. سیدحسین اخوان بهابادی -> خلفا
٠٥:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٠. يار دلواري -> smile
٠٥:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥١. سیدحسین اخوان بهابادی -> ولیعهد
٠٦:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٢. سیدحسین اخوان بهابادی -> خلیفه
٠٦:٠٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٣. سیدحسین اخوان بهابادی -> مغان
٠٦:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٤. روشن فکر -> عسگر
٠٦:٣٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٥. پرويز توكلي -> لیبیدو
٠٦:٤٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٦. سیدحسین اخوان بهابادی -> خرابات
٠٦:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٧. نورمحمد محروقی / تولد نیشابور / بحرودی -> محروقی
٠٧:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٨. حسن -> قندعلی
٠٨:٠٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٩. فاطمه -> بر
٠٨:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٦٠. فاطمه -> شمار کردن
٠٨:٤٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٦١. مقداد سلمانپور -> Sight
٠٨:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٦٢. The one -> زرافه
٠٨:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٦٣. مقداد سلمانپور -> Usance
٠٨:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٦٤. امیررضا محسنی -> give someone a buzz
٠٨:٥٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٦٥. Hasan -> Fabricate
٠٩:٠٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٦٦. امیررضا محسنی -> get out of my face!
٠٩:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٦٧. سیدحسین اخوان بهابادی -> خرابات مغان
٠٩:٠٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٦٨. کیارش -> کیارش
٠٩:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٦٩. شایان -> لقاء
٠٩:١٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٧٠. سپند -> passive approach
٠٩:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٧١. hosein -> cypro
٠٩:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٧٢. حمید پرهام -> loose
٠٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٧٣. Ati -> reflect
٠٩:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٧٤. Negar -> What are you up to
٠٩:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٧٥. حامد -> ایل بختیاری
٠٩:٤٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٧٦. kelisi -> goes off
٠٩:٤٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٧٧. M kh -> شاعر شیرازی
٠٩:٤٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٧٨. Ati -> leading
٠٩:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٧٩. محمد -> Systemic
٠٩:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٨٠. عباس نعمتی -> no lack of
٠٩:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٨١. نذیراحمد -> Inelastic Demands
٠٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٨٢. فارا -> Nunchuck
٠٩:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٨٣. Ati -> diffusion
٠٩:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٨٤. منصوره -> make the most of sth
٠٩:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٨٥. رضا -> ماهی جان
١٠:٠٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٨٦. Ati -> unconcerned
١٠:٠٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٨٧. kelisi -> lie in
١٠:٠٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٨٨. Ati -> remain
١٠:١١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٨٩. kelisi -> have a lie in
١٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٩٠. صفوی -> متنی
١٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٩١. محمد -> Decreasing
١٠:١٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٩٢. Ati -> adopting
١٠:١٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٩٣. امین جهانگرد -> right first time
١٠:١٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٩٤. آتریسا -> آتریس
١٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٩٥. Ati -> achievement
١٠:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٩٦. رضا زنگی‌آبادی -> beating
١٠:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٩٧. L -> lnsect
١٠:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٩٨. فخاری -> define
١٠:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٩٩. امير -> الناز
١٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٠٠. ساره -> ساره
١٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٠١. محمد -> نزل
١٠:٣٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٠٢. Ali -> burst into tears
١٠:٤١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٠٣. احمد لطفی -> سوره مهری معاصر
١٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٠٤. نسرین -> immunization
١٠:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٠٥. NeginMk -> Gown
١٠:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٠٦. Raha -> آنشاءالغروب
١١:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٠٧. ...... -> Crowed out
١١:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٠٨. NeginMk -> Hoover
١١:٠٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٠٩. مهتاب -> غیر مترقبه
١١:٠٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١١٠. سید حسین حسینی نژاد -> Get beyond
١١:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١١١. ملیکا -> برای مثال
١١:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١١٢. فاطیما -> lay eggs
١١:١١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١١٣. mani -> fitting room
١١:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١١٤. فاطیما -> bed net
١١:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١١٥. سیروس -> روژاوا
١١:١٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١١٦. Yasmine -> Cable Stripper
١١:١٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١١٧. رهامزوری -> آنشاء الغروب باعربی
١١:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١١٨. 👑ɯ .ɹɥədəs👑 -> Poisonous
١١:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١١٩. مهسا -> know something inside out
١١:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٢٠. مازیار ایرانی -> بدون
١١:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٢١. Javad -> ژینا
١١:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٢٢. Ati -> so forth
١١:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٢٣. Javad -> ژینا
١١:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٢٤. Mozhgan -> Ambiremt
١١:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٢٥. دیانا -> black
١١:٣١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٢٦. ونوس -> common myths
١١:٣١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٢٧. نجاتی -> دشمن
١١:٣٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٢٨. بزرگ زاده -> RECIPROCATE
١١:٣٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٢٩. H.y. -> Host
١١:٣٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٣٠. Mahla.h -> Collocationd
١١:٣٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٣١. sky -> faded
١١:٣٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٣٢. مهلا حسینی -> Combinations
١١:٤٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٣٣. ستایش -> fire truck
١١:٤٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٣٤. نیما -> consequent
١١:٤٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٣٥. داود کاظمی -> جنبیدنی
١١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٣٦. Itsfloweri -> خورجینک
١١:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٣٧. گلی افجه -> remain
١١:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٣٨. گلی افجه -> adopting
١١:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٣٩. گلی افجه -> Decreasing
١١:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٤٠. علی -> ethnopsychiatry
١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٤١. مرضیه -> صلات
١١:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٤٢. گلی افجه -> unconcerned
١١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٤٣. مرضیه -> سلام
١١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٤٤. گلی افجه -> delivery
١٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٤٥. Mr speed -> چندگانگی
١٢:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٤٦. هرمزی -> draw on
١٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٤٧. محمد حاجی -> trial chamber
١٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٤٨. سام -> می تاخت
١٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٤٩. مرضیه -> صلات
١٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٥٠. مرضیه -> صلات
١٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٥١. A -> land
١٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٥٢. نوشین -> dishtowel
١٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٥٣. Dr.Mahan.nz -> gripper
١٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٥٤. حسین -> بابر
١٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٥٥. Itsfloweri -> مسموح
١٢:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٥٦. احمد لطفی -> سوره میری
١٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٥٧. Tarane -> teravel
١٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٥٨. دیانا -> cab
١٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٥٩. Banoo -> Serrated
١٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٦٠. کانون زبان ایرانیان -> barbecue
١٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٦١. بهار -> منصوریان
١٢:٢٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٦٢. مرضیه -> ام البنین
١٢:٢٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٦٣. دیانا -> coach
١٢:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٦٤. مرضیه -> ام البنین
١٢:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٦٥. عهدیه -> progressive
١٢:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٦٦. مریم -> بر حذر باش
١٢:٣١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٦٧. شایان -> Wige
١٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٦٨. درسا -> طلبیت
١٢:٣٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٦٩. شاهرخ محمدی -> سیراب نمودن
١٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٧٠. مرضیه -> علی
١٢:٣٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٧١. kimiaaa -> stand
١٢:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٧٢. kelisi -> like a log
١٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٧٣. homa -> Look forward to
١٢:٤١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٧٤. Tiny -> Have an argument with some one
١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٧٥. kimiaaa -> simply
١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٧٦. setayesh -> solid skirt
١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٧٧. افژولند -> for the time being
١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٧٨. مرضیه -> علی
١٢:٤٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٧٩. Nazanin -> نازنین
١٢:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٨٠. رادین عسگری -> آمنوا
١٢:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٨١. kelisi -> restless night
١٢:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٨٢. m.d -> jogging
١٢:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٨٣. مرضیه -> تبریز
١٢:٥٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٨٤. مرضیه -> نماز
١٢:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٨٥. m.d -> jogging
١٢:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٨٦. مهدی صباغ -> Write down
١٢:٥٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٨٧. Ghazi -> Saying so
١٢:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٨٨. Banoo -> Cope
١٣:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٨٩. مرضیه -> صلاه
١٣:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٩٠. homa -> Load
١٣:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٩١. homa -> Log
١٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٩٢. Ehsan -> get into sth
١٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٩٣. اسم من به شما مربوط نیست -> یکباره
١٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٩٤. آیدا -> مرسده
١٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٩٥. سید احمد مرتضوی -> طلوع
١٣:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٩٦. homa -> Achieve
١٣:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٩٧. homa -> Achievement
١٣:١٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٩٨. ROZ.H -> tip over
١٣:١٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

١٩٩. ROZ.H -> tip over
١٣:١٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٠٠. سجاد عبدی -> fair
١٣:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٠١. صادق هاشمی -> سروش لشکری
١٣:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٠٢. Emad -> brice
١٣:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٠٣. abbas -> prepetual invigoration
١٣:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٠٤. Homa -> Arrangement
١٣:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٠٥. azra -> well loved
١٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٠٦. . -> دریافتید
١٣:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٠٧. صهبا -> صهبا
١٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٠٨. dayan -> endangered species
١٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٠٩. کرمانی -> Downloadable
١٣:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢١٠. roxan -> frozen yogurt
١٣:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢١١. التن قاسمپور -> Oars
١٣:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢١٢. سولماز -> watercourse
١٣:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢١٣. سعیده -> None of them
١٣:٣٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢١٤. حمیدرضا دادگر -> قسمی برنج
١٣:٣٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢١٥. سید صیاد -> scenario
١٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢١٦. عابد -> علیرام
١٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢١٧. سید صیاد -> scenario
١٣:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢١٨. علی -> wirst
١٣:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢١٩. Homa -> Attach
١٣:٤٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٢٠. F -> Fierce
١٣:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٢١. Nazi -> Develop
١٣:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٢٢. لیلا -> Traveled round
١٣:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٢٣. هادی مهدیون -> address
١٣:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٢٤. بتحا -> زودرنج
١٣:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٢٥. مرجان میری لواسانی -> prison
١٣:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٢٦. التن قاسمپور -> Floating
١٣:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٢٧. بهار -> کزین
١٣:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٢٨. التن قاسمپور -> Floating
١٣:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٢٩. مهدي -> councilperson
١٣:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٣٠. Asal -> Hurt one's knee
١٣:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٣١. التن قاسمپور -> Onion
١٤:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٣٢. التن قاسمپور -> Fried Onion
١٤:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٣٣. پیراسته -> دامینه
١٤:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٣٤. Mohammad -> pack for a trip
١٤:٠٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٣٥. محمد مهدی -> cellective
١٤:٠٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٣٦. التن قاسمپور -> neutral
١٤:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٣٧. مهدی -> هدیه
١٤:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٣٨. نگین -> June
١٤:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٣٩. Mohammad -> Take an express train
١٤:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٤٠. ندا -> ثمامه
١٤:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٤١. Mohammad -> Pay toll
١٤:١٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٤٢. التن قاسمپور -> scenario
١٤:١٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٤٣. مهلا -> مهلا
١٤:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٤٤. التن قاسمپور -> Extra description
١٤:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٤٥. 😘😘 -> Frustrating
١٤:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٤٦. التن قاسمپور -> Sms
١٤:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٤٧. التن قاسمپور -> یخچال
١٤:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٤٨. مهیار -> مهدیار
١٤:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٤٩. ♡asma♡ -> the rest
١٤:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٥٠. Tara -> give it a shot
١٤:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٥١. مهندس میرشمس -> facilitated
١٤:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٥٢. Mm -> جارچیان
١٤:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٥٣. سلمان محمدی نیا -> calprotectin
١٤:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٥٤. مهلا -> سلین
١٤:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٥٥. محمد سعیدی -> fault based liability
١٤:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٥٦. نسیم -> چیپ
١٤:٣٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٥٧. محمد سعیدی -> interpreters of legistlation
١٤:٣٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٥٨. Mobina -> live off somebody
١٤:٣٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٥٩. مهندس میرشمس -> synced
١٤:٣٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٦٠. فرزاد -> نمی گنجد
١٤:٤٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٦١. ایلیا -> مومنون
١٤:٤٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٦٢. مهندس میرشمس -> Smart meters
١٤:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٦٣. Raman -> رئیس
١٤:٤٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٦٤. علی رضایی -> Hit me up
١٤:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٦٥. سیدعلیرضافرهبد -> Jochebed
١٤:٥٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٦٦. باران -> تجدید پذیر
١٤:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٦٧. مهندس میرشمس -> blow out
١٤:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٦٨. Raman -> ببالد
١٤:٥٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٦٩. فرزاد -> خودآگاهی
١٤:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٧٠. فرزاد -> ارتباط موثر
١٤:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٧١. پگاه -> posting
١٤:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٧٢. فرزاد -> تصمیم گیری
١٥:٠٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٧٣. Reza -> delfines
١٥:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٧٤. sima -> demonise
١٥:٠٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٧٥. sima -> hemispheric
١٥:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٧٦. sima -> dilettantism
١٥:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٧٧. الی -> مبینا
١٥:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٧٨. التن قاسمپور -> Stage
١٥:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٧٩. امیر -> take more care of
١٥:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٨٠. التن قاسمپور -> Megan
١٥:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٨١. آرش سعیدی -> balled up
١٥:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٨٢. مهندس میرشمس -> tiny memory
١٥:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٨٣. ashkezari -> sweat
١٥:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٨٤. Zhra -> Adventures
١٥:٣٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٨٥. Faezeh -> Live for yourself
١٥:٣٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٨٦. Angel -> rose colored glasses
١٥:٤٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٨٧. آویژه -> آویژه
١٥:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٨٨. رها -> room
١٥:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٨٩. kimia -> get dressed
١٥:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٩٠. mohammad -> dominantly diagonal
١٥:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٩١. kimia -> shop window
١٥:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٩٢. سرداری -> bump off
١٥:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٩٣. gh -> آدیس آبابا
١٥:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٩٤. نگار نظریه -> باکتری غیر مفید
١٥:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٩٥. آرتــمــیــس -> آرسا
١٦:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٩٦. رها -> shopping bag
١٦:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٩٧. مریم -> To believe
١٦:٠٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٩٨. سپهر -> تماسیل
١٦:٠٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٢٩٩. A.A -> Get
١٦:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٠٠. رضا زنگی‌آبادی -> disentanglement
١٦:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٠١. نگار نظریه -> container
١٦:١١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٠٢. دسته -> خلیل
١٦:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٠٣. نگار نظریه -> container
١٦:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٠٤. zahra.bskt -> coal
١٦:١٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٠٥. ساناز -> اندازه گرفتن
١٦:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٠٦. نوید شریفی -> table manners
١٦:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٠٧. آیدا -> احتیاطی
١٦:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٠٨. نگار نظریه -> توصیف کردن
١٦:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٠٩. Shiva -> من به مدرسه میروم
١٦:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣١٠. رضارضائی -> comfortable
١٦:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣١١. نگار نظریه -> modify
١٦:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣١٢. نگار نظریه -> poisonous
١٦:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣١٣. رضارضائی -> trade
١٦:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣١٤. ارزو -> آزمون کوتاه
١٦:٣٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣١٥. ماهسون -> ماهسون
١٦:٣٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣١٦. آیناز -> آیناز
١٦:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣١٧. اعظم -> encryption
١٦:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣١٨. سجاد -> فریماه
١٦:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣١٩. سرداری -> My heart was in my mouth
١٦:٤١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٢٠. یحیی -> شیطان
١٦:٤٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٢١. مهرشاد -> شیر و خورشید
١٦:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٢٢. احمد لطفی -> شجره نامه ی برخی طوایف غرب کشور
١٦:٤٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٢٣. نازنین زهرا -> نازنین زهرا
١٦:٥٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٢٤. وحید -> cargo ship
١٧:٠٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٢٥. Maryam -> prophet
١٧:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٢٦. Hasti -> lecture hall
١٧:٠٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٢٧. Hasti -> slightly cold
١٧:٠٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٢٨. میثم علیزاده -> bear out
١٧:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٢٩. مهرشاد -> شیر و خورشید
١٧:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٣٠. میثم علیزاده -> borne out
١٧:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٣١. میثم علیزاده -> conscientious
١٧:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٣٢. AMIR -> جلوه گر
١٧:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٣٣. سکس -> distance
١٧:١٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٣٤. علی اکبر منصوری -> take aim at
١٧:١٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٣٥. مونیکا -> مونیکا
١٧:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٣٦. Moho -> treat
١٧:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٣٧. Mozhgan -> dismantle
١٧:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٣٨. نرجس خاتون -> دلاور
١٧:٣٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٣٩. میثم علیزاده -> care to name
١٧:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٤٠. میثم علیزاده -> quibble
١٧:٤١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٤١. Amir -> Rent a video
١٧:٤٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٤٢. امیدی خلیلی منجزی بهداروند -> سوگل
١٧:٤٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٤٣. ساناز حسامي -> Headhunters
١٧:٤٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٤٤. 999 -> بطریسا
١٧:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٤٥. محمد -> diamond
١٧:٤٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٤٦. nages ergad -> blanks
١٧:٤٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٤٧. میثم علیزاده -> director
١٧:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٤٨. M -> wet kiss
١٧:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٤٩. zhrw -> مرنجان
١٧:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٥٠. میثم علیزاده -> Put someone to shame
١٧:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٥١. يار دلواري -> star
١٧:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٥٢. €��� -> پرورش می یابد
١٧:٥٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٥٣. محسن -> فرفهان
١٧:٥٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٥٤. مبینا -> فرا گرفته بود
١٧:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٥٥. مبینا -> فاطمه
١٧:٥٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٥٦. صلاح کوهی -> طوایف بمپور
١٧:٥٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٥٧. میثم علیزاده -> Rearing
١٧:٥٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٥٨. میثم علیزاده -> Bearing
١٨:٠٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٥٩. میثم علیزاده -> Bearing and rearing
١٨:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٦٠. علی -> آسیب اجتماعی
١٨:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٦١. سپید ناناز -> help out
١٨:٠٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٦٢. HARLY💀QUEEN😈 -> oldest
١٨:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٦٣. فاطمه -> یلان پردل
١٨:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٦٤. حمید -> reach food
١٨:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٦٥. ارنیکا -> ارمیا
١٨:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٦٦. توکلی -> vagaries
١٨:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٦٧. amir -> aisle
١٨:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٦٨. Dina -> cashier
١٨:١٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٦٩. Dina -> cashier
١٨:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٧٠. محمد -> شط العرب
١٨:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٧١. توکلی -> Wallenstein
١٨:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٧٢. اراد -> صواب
١٨:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٧٣. sima -> extend
١٨:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٧٤. مهندس میرشمس -> Banking
١٨:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٧٥. اشکان -> اشکان
١٨:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٧٦. رایان -> رایان
١٨:٢٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٧٧. آرین تیمورخانی -> Genuine
١٨:٣١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٧٨. آرش -> I live
١٨:٣٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٧٩. Ali -> Original surface
١٨:٣٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٨٠. رئوف -> ماه سمین
١٨:٣٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٨١. امیررضا -> به خود آمدن
١٨:٤١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٨٢. کیمیا -> ساز گل
١٨:٤٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٨٣. محمدرضا ایوبی صانع -> wild
١٨:٤٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٨٤. حامد -> درجات نظامی
١٨:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٨٥. ساری -> مینگارد
١٨:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٨٦. شبنم اقبال زاده -> all the while
١٨:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٨٧. NeginMk -> messenger
١٨:٤٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٨٨. محمدرضا ایوبی صانع -> wild
١٨:٤٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٨٩. محسن بنا -> sodden
١٨:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٩٠. رضا شاه حسینی -> obtuse
١٨:٥٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٩١. Ani -> محالی
١٨:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٩٢. مهدی صباغ -> book burning
١٨:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٩٣. حوریا -> حوریا
١٨:٥٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٩٤. عباس نعمتی -> house call
١٨:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٩٥. mahshid -> سینگل
١٩:٠٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٩٦. سپید ناناز -> age
١٩:٠٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٩٧. محمد دبیبی -> metastasized
١٩:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٩٨. هانیه -> رزا
١٩:٠٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٣٩٩. ترانه -> تارا
١٩:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٠٠. Eli -> fitting room
١٩:١٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٠١. Eli -> fitting room
١٩:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٠٢. سهیل خرمی سیاهکلی -> event
١٩:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٠٣. الی -> uncountable noun
١٩:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٠٤. სჰ -> collect stickers
١٩:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٠٥. Adnan -> screamed
١٩:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٠٦. სჰ -> take a nap
١٩:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٠٧. سارینا -> سارینا
١٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٠٨. حنانه -> حنانه
١٩:٣١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٠٩. مهدی صباغ -> Musty
١٩:٤٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤١٠. خزاعی -> subfield
١٩:٤٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤١١. ali -> to winter
١٩:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤١٢. امیر حسین -> lovin
١٩:٤٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤١٣. Faezeh -> ram
١٩:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤١٤. محدثه فرومدی -> last
١٩:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤١٥. yessir -> yessir
١٩:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤١٦. غلامعلی حدادی -> کاشفیت
١٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤١٧. آزاده جولایی -> خودکار
١٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤١٨. محسن عصیانی -> آتو دست کسی دادن
١٩:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤١٩. محسن -> شلبون
٢٠:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٢٠. فر کیانی -> انزجار
٢٠:١١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٢١. علی -> Novel
٢٠:١١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٢٢. negin -> spreader
٢٠:١١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٢٣. بلوچ -> سور
٢٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٢٤. Hossein -> fabulous
٢٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٢٥. بلوچ -> سور
٢٠:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٢٦. پری -> خدیجه
٢٠:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٢٧. میثم باقری فر -> solution channel
٢٠:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٢٨. ❤Atena❤ -> landon
٢٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٢٩. محدثه فرومدی -> legitimate
٢٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٣٠. Angel -> struck down
٢٠:٣٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٣١. عباس نعمتی -> big time
٢٠:٤١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٣٢. ... -> نورسا
٢٠:٤٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٣٣. Hossein -> go out with
٢٠:٤٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٣٤. دیارا -> نماز
٢٠:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٣٥. سحر -> مفصل ترين
٢٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٣٦. سحر -> پایبند
٢٠:٤٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٣٧. دیارا -> نم
٢٠:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٣٨. مریم -> ونوس
٢٠:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٣٩. تیام ''دختر -> traffic cone
٢٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٤٠. Alireza -> Survives
٢٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٤١. ممد -> catch up with
٢٠:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٤٢. Avin -> جمع ادب
٢١:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٤٣. المیرا -> گوارا
٢١:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٤٤. Javad.78.sh -> لوکی
٢١:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٤٥. مهیار -> چارپایان
٢١:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٤٦. Mah -> Fashion police
٢١:٠٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٤٧. مریم -> Every now and then
٢١:٠٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٤٨. امیرهیل -> هیلدا
٢١:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٤٩. نادیا -> توسعه دادن
٢١:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٥٠. EBRAHEM -> toys
٢١:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٥١. نیلو -> مهیاد
٢١:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٥٢. Maedeh -> همیشه سبز
٢١:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٥٣. میناقنبری -> set off
٢١:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٥٤. امان الله -> هليا
٢١:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٥٥. م -> accommodation
٢١:١٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٥٦. Sh -> Contestants
٢١:١٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٥٧. وحید -> آل بویه
٢١:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٥٨. abbaas -> thinking out of the box
٢١:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٥٩. علی حداد -> اولین قوم ایرانی
٢١:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٦٠. عباس نعمتی -> keep out of
٢١:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٦١. 💖anil💖 -> exclaimed
٢١:٣١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٦٢. مریم -> Your potential
٢١:٣١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٦٣. amirmahdinozari -> گزخنگ
٢١:٣٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٦٤. مریم -> رزولوشن
٢١:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٦٥. یاسان -> یاسان
٢١:٤٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٦٦. علی نجف پور -> وضع ید
٢١:٤١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٦٧. کورش شیخ الاسلامی -> mangled
٢١:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٦٨. مهدی صباغ -> From time to time
٢١:٤٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٦٩. محسن -> شانس
٢١:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٧٠. بامداد -> arranged marriage
٢١:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٧١. عاطفه موسوی -> Allophone
٢١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٧٢. کوروش -> آریامهر
٢١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٧٣. سیمین -> Foot in mouth
٢٢:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٧٤. سیمین -> Look down your nose
٢٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٧٥. سیمین -> Foot in mouth
٢٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٧٦. Be -> transportation
٢٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٧٧. سیمین -> Look down your nose
٢٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٧٨. محمد جواد -> بیولوژی
٢٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٧٩. سیمین -> Pull one's leg
٢٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٨٠. سیمین -> My lips are sealed
٢٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٨١. محدثه فرومدی -> preceding
٢٢:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٨٢. عباس -> خورشبر
٢٢:١٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٨٣. Amir -> Ripples
٢٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٨٤. سیمین -> give the cold shoulder
٢٢:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٨٥. Mahdi -> exchang student
٢٢:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٨٦. Paniz -> رایا
٢٢:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٨٧. محدثه فرومدی -> anthropological
٢٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٨٨. سیمین -> Cold feet
٢٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٨٩. سیمین -> A sight for sore eyes
٢٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٩٠. صادق محمدی راد -> complimentary
٢٢:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٩١. ژاله -> Love my life
٢٢:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٩٢. نیایش -> people
٢٢:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٩٣. Sama -> کمند
٢٢:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٩٤. سیمین -> Bite your tongue
٢٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٩٥. سیمین -> Drag your feet
٢٢:٢٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٩٦. اونگ -> بویاخ
٢٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٩٧. نغمه -> sublimation
٢٢:٣٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٩٨. Atefeh Heydari -> Now days
٢٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٤٩٩. .Z. -> دیری
٢٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٠٠. ...... -> آب انبار شاه حسینی
٢٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٠١. حسین -> آراز
٢٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٠٢. میرا -> امیلیا
٢٢:٤٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٠٣. Saman -> Isogonal conjugate
٢٢:٤٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٠٤. Hamed -> girlboss
٢٢:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٠٥. هانیه -> هانیه
٢٢:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٠٦. فاطمه -> هیبو
٢٢:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٠٧. Rosifer -> Scoop
٢٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٠٨. alien -> aromantic
٢٣:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٠٩. Sina -> open handed
٢٣:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥١٠. مصطفی مقدادیان -> Obnoxious
٢٣:٠٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥١١. exo.l -> question generation
٢٣:٠٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥١٢. Maryam -> other
٢٣:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥١٣. ata -> grammaticality
٢٣:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥١٤. یحیی زاده -> Inexpressible
٢٣:١٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥١٥. Hossein -> delayed
٢٣:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥١٦. صادق محمدی راد -> down the Street
٢٣:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥١٧. دردانه -> دردانه
٢٣:٣٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥١٨. fft -> خوارمدار
٢٣:٣٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥١٩. Alireza hoseyni -> hang back
٢٣:٣٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٢٠. فاطمه سادات -> دایانا
٢٣:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٢١. فاطمه سادات -> دایانا
٢٣:٤١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٢٢. مینو مردانی -> head hunter
٢٣:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٢٣. ژینو -> ژینو
٢٣:٤٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٢٤. فریده بدرخانی -> University leaders
٢٣:٤٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٢٥. حمید بزرگی -> یافتن مجهول
٢٣:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٢٦. فریده بدرخانی -> University leaders
٢٣:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٢٧. مهسا -> بنالد
٢٣:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٢٨. دیندامال -> چرچر
٢٣:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧

٥٢٩. Angel -> take care of
٢٣:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧