انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

فهرست پیشنهادهای ١٣٩٨/٠٩/١١

١. Starlight -> می پیوندد
٠٠:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢. مجتبی -> قبول
٠٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣. محمدمهدی جهانی فر -> Much
٠٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤. مهکامه -> مهکامه
٠٠:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥. مجتبی -> قبول
٠٠:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٦. f -> risks
٠٠:١٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٧. ne990 -> process
٠٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٨. زهران سلیمان -> پوسیدن
٠٠:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٩. حسام -> گله بچه
٠٠:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٠. @saeeedehrahimi -> uncompacted
٠٠:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١١. رویا -> رادینا
٠٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٢. آرش اکبری -> attorney
٠٠:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٣. شهریار محسنی -> قطع نظر از
٠٠:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٤. محمد -> money doesn't grow on trees
٠٠:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٥. امل.ب.خ -> intrude
٠٠:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٦. ارتین -> artin
٠٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٧. NAZANIN -> pour
٠٠:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٨. حسین ب -> full fair value income
٠٠:٥٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٩. شهرام -> ناخوش احوال
٠١:٠٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٠. سارینا -> رخ
٠١:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢١. میلاد علی پور -> defense
٠١:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٢. میلاد علی پور -> obviously
٠١:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٣. ムイⓔƒⓔみ -> nice to meet you
٠١:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٤. میلاد علی پور -> obvious
٠١:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٥. میلاد علی پور -> materials
٠١:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٦. میلاد علی پور -> material
٠١:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٧. کیان طاهری -> Collateralized
٠١:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٨. میلاد علی پور -> turn over
٠١:١٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٩. میلاد علی پور -> supply
٠١:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٠. میلاد علی پور -> thwart
٠١:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣١. مرجان -> Do Reaserch
٠١:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٢. اکبر -> روژین
٠١:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٣. امیرهیل -> لردا
٠١:١٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٤. ایگین -> آیگین
٠١:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٥. مهدی -> fleche
٠١:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٦. آزاده -> کارن
٠١:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٧. مریم مولاپرست -> at hand
٠١:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٨. پری -> هیرا
٠١:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٩. میلاد علی پور -> come to
٠١:٤٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٠. میلاد علی پور -> craft
٠١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤١. سه‌روک -> سروک
٠١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٢. میلاد علی پور -> required
٠١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٣. moti -> independent discovery
٠١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٤. میلاد علی پور -> lineup
٠١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٥. میلاد علی پور -> unconstitutionally
٠٢:٠٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٦. ترانه -> ژیلوان
٠٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٧. امیررضا مبینی -> lead
٠٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٨. شاهین -> Brust your bubble
٠٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٩. میلاد علی پور -> benefit
٠٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٠. حمیده -> هیام
٠٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥١. میلاد علی پور -> give up
٠٢:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٢. محمد -> إيهاب
٠٢:١٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٣. محمد رضا لشنی زند -> لشنی
٠٢:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٤. Datam -> spare no
٠٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٥. مریم مولاپرست -> proposal
٠٢:٥٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٦. فرانک -> snowed under
٠٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٧. فرانک -> snow under
٠٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٨. بهارک قهرمان -> Poltergeist
٠٣:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٩. نوشین -> آرشین
٠٣:١٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٦٠. یاسر -> یاسر
٠٣:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٦١. یاسر -> یاسر
٠٣:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٦٢. Alireza -> Rot in hell
٠٣:٣١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٦٣. مریم مولاپرست -> lead by example
٠٣:٣١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٦٤. بهارک قهرمان -> athame
٠٣:٤٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٦٥. پارمیدا مهندس پور -> Shit happens
٠٤:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٦٦. سلمان -> مورب
٠٤:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٦٧. خلار سیتی -> خلار
٠٤:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٦٨. مرجان -> صادرات
٠٥:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٦٩. پارمیدا مهندس پور -> Bite me
٠٥:١٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٧٠. پارمیدا مهندس پور -> How quaint
٠٥:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٧١. فاطمه -> محل عبور سیل
٠٥:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٧٢. پارمیدا مهندس پور -> Tune in
٠٥:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٧٣. پارمیدا مهندس پور -> Case closed
٠٥:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٧٤. majid -> no notification
٠٥:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٧٥. سلمان -> مقابله به مثل
٠٥:٥٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٧٦. نقوی -> integrity
٠٦:١١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٧٧. آیدین -> دومان
٠٦:١٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٧٨. نازنین -> خفاش خویان
٠٦:٢٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٧٩. سلمان -> مقرر شدن
٠٦:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٨٠. محدثه فرومدی -> malevolent
٠٦:٥٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٨١. محدثه فرومدی -> ill natured
٠٦:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٨٢. سلمان -> موجر
٠٦:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٨٣. Amiran -> Seriousnes
٠٦:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٨٤. سلمان -> مستثنا شدن
٠٧:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١


٨٦. بهمن عنایتی کاریجانی -> معانقه
٠٧:٠٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١٨٩. بهمن عنایتی کاریجانی -> بدری آتابای
٠٧:٤٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٩٠. سویل فتحی -> آپلود
٠٧:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٩١. محدثه فرومدی -> represented by
٠٧:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٩٢. بهیادی -> کلاسیک
٠٧:٥٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٩٣. داش ممد -> flung
٠٨:٠٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٩٤. داش ممد -> pulled off
٠٨:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٩٥. محدثه فرومدی -> in Extreme
٠٨:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٩٦. عاطفه موسوی -> Look off
٠٨:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٩٧. مرضیه -> فادیا
٠٨:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٩٨. آتنا حصاری -> Islamic republic of iran broadcasting
٠٨:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٩٩. Mojgan -> lavado
٠٨:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٠٠. عاطفه -> livid
٠٨:٤٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٠١. محمد خلیقی -> خلیقی
٠٨:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٠٢. بهنام صادقی -> zert
٠٨:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٠٣. Negin -> کراش
٠٨:٤٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٠٤. محدثه فرومدی -> Genoese
٠٨:٤٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٠٥. ندا -> نیکان
٠٨:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٠٦. مژگان دانشخواه -> trafficking
٠٨:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٠٧. مهدی ام -> hypothesize
٠٩:٠١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٠٨. محدثه فرومدی -> secured
٠٩:٠١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٠٩. مرتضی بزرگیان -> juxtaposed
٠٩:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١١٠. محدثه فرومدی -> aristocratize
٠٩:١١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١١١. سعیدترابی -> disintegrate
٠٩:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١١٢. غلامرضا -> infuse
٠٩:١٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١١٣. Mahfa -> Whynot
٠٩:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١١٤. الهه یوسفی -> vowel sound
٠٩:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١١٥. الهه یوسفی -> Consonant sound
٠٩:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١١٦. سعیده -> فرهام
٠٩:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١١٧. Mahfa -> Work wirk a computer
٠٩:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١١٨. محدثه فرومدی -> starting
٠٩:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١١٩. hamed -> scrambling
٠٩:٤٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٢٠. مریم -> sleding
٠٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٢١. محمود -> gemini
٠٩:٥٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٢٢. علی -> stroke
٠٩:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٢٣. محدثه فرومدی -> باروبندیل
٠٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٢٤. نورا درخشان -> wishes
٠٩:٥٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٢٥. میترا اعلا -> innovative
٠٩:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٢٦. رضا -> accounting distortion
١٠:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٢٧. عسل -> hang in there
١٠:٠٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٢٨. farshad -> master workman
١٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٢٩. سعید ترابی -> bonding
١٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٣٠. Fahimeh -> a matter of opinion
١٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٣١. محدثه فرومدی -> opening
١٠:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٣٢. آزاده -> huff and puff
١٠:١٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٣٣. غلامرضا -> shea butter
١٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٣٤. محدثه فرومدی -> option
١٠:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٣٥. بروژان -> بروژان
١٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٣٦. الهام قدوسی -> Cunning
١٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٣٧. ایرانی -> آرسین
١٠:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٣٨. سعید ترابی -> overpopulation
١٠:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٣٩. حسین -> Lunch party
١٠:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٤٠. نیما -> caughs
١١:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٤١. sarina -> quiz
١١:٠٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٤٢. فاطمه -> Calculators
١١:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٤٣. مرتضی بزرگیان -> invested
١١:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٤٤. تفنگدار تنها -> هدیه
١١:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٤٥. amir -> bugging
١١:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٤٦. محدثه فرومدی -> bring together
١١:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٤٧. محمد ضیایی بیگدلی -> pathfinder
١١:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٤٨. مهسان -> sheltering
١١:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٤٩. معصومه دليرطريقي -> السباحه الیوم
١١:٣١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٥٠. بزرگ زاده -> mantle
١١:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٥١. نگین -> نگین
١١:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٥٢. سعید ترابی -> self expression
١١:٣٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٥٣. سعید ترابی -> eye catching
١١:٣٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٥٤. ابوالفضل بهوندیوسفی -> wear up
١١:٤١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٥٥. فریبا -> هيرا
١١:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٥٦. raha -> Its none of my business
١١:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٥٧. غلام رضا قریشوندی -> Some people
١١:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٥٨. محسن عصیانی -> sucker
١١:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٥٩. میترا -> sound bite
١١:٥٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٦٠. مهدی -> دیلچه
١١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٦١. محدثه فرومدی -> demise
١١:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٦٢. پیام -> شنوندگان
١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٦٣. Nastaran -> Suspender
١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٦٤. سعید ترابی -> slave
١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٦٥. نازنین -> Sequins
١١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٦٦. هامان -> allure
١٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٦٧. هاوژین -> هایلین
١٢:٠١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٦٨. فاطمه زهرا -> tag line
١٢:٠١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٦٩. Mahsa -> Reifenpanne
١٢:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٧٠. محدثه فرومدی -> base on
١٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٧١. ناجی عبادی -> فطیره
١٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٧٢. ژینو -> ژینو
١٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٧٣. حسین -> نوکرپیر
١٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٧٤. Eli -> مانلی
١٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٧٥. سوگل -> Cultural overlap
١٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٧٦. مریم -> labor day
١٢:١٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٧٧. محدثه فرومدی -> lasted
١٢:١٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٧٨. پریا مسلمی -> gatherer
١٢:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٧٩. شهاب دولت آبادی -> leisure center
١٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٨٠. صادقیان -> chuppah
١٢:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٨١. مهدی -> پخچه
١٢:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٨٢. راه چمنی -> تعزیر
١٢:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٨٣. احمد احمدی -> showpiece
١٢:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٨٤. ناصرنيك كار -> داغول باز
١٢:٣١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٨٥. صادقیان -> chuppah
١٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٨٦. شبنم اقبال زاده -> spymaster
١٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٨٧. فردین ناصری -> performed
١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٨٨. محمد جواد -> ایجاب میکند
١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٨٩. zahra -> intersubjective
١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٩٠. محدثه فرومدی -> designate
١٢:٤٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٩١. سعید پارساپور -> قابل اغماض
١٢:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٩٢. مرجان -> مرجان
١٢:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٩٣. محدثه فرومدی -> in other words
١٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٩٤. مریم پرتو -> enlarge
١٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٩٥. بهرام -> اذرپیکان
١٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٩٦. محمد -> نلیسا
١٣:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٩٧. محدثه فرومدی -> Hanseatic
١٣:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٩٨. نینا -> نینا
١٣:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

١٩٩. حمیدرضا -> آرشا
١٣:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٠٠. محدثه فرومدی -> characterized by
١٣:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٠١. آرام -> trust
١٣:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٠٢. متین -> Live for yourself
١٣:٢٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٠٣. محدثه فرومدی -> characterized
١٣:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٠٤. سحر شهبازخانی -> dishabituation
١٣:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٠٥. محمدرضا خیبری -> Glutealtuberosity
١٣:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٠٦. آرام -> social mobility
١٣:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٠٧. محمد بنیادباقری -> anodise
١٣:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٠٨. محمد ضیایی بیگدلی -> reluctance
١٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٠٩. صبا -> shoplift
١٣:٣٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢١٠. محمد ضیایی بیگدلی -> jurisprudence
١٣:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢١١. محمد جواد -> رئوس
١٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢١٢. saghar -> imperetive verb
١٣:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢١٣. محدثه فرومدی -> ذی نفع
١٣:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢١٤. محدثه فرومدی -> ذینفع
١٣:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢١٥. محدثه فرومدی -> منتفع
١٣:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢١٦. محدثه فرومدی -> interests
١٣:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢١٧. Pejman -> hire purchase
١٤:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢١٨. مهدی ام -> complex
١٤:٠٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢١٩. مهسان -> exclusion
١٤:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٢٠. AILIN -> embarrassed
١٤:٠٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٢١. Sari -> Urgently
١٤:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٢٢. عاشق دیوونه -> آترین
١٤:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٢٣. Mehdi -> condescension
١٤:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٢٤. اسماعیل -> درخشنگی
١٤:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٢٥. Zp -> Its on again tonight
١٤:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٢٦. Maryam -> Rest
١٤:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٢٧. دختر کاراته باز -> سارینا
١٤:٣١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٢٨. جمشید -> intuitive
١٤:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٢٩. Sh -> This mood
١٤:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٣٠. یاسمین -> ولورین
١٤:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٣١. مهیار -> Wide lake
١٤:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٣٢. فرانک زارع -> attacker
١٤:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٣٣. Mmm -> Degree
١٤:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٣٤. F.M🌹 -> website
١٤:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٣٥. ثریا -> بردیا
١٤:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٣٦. حمید مقدم -> رش اسمر
١٤:٥٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٣٧. 🌠MM93🌠 -> Needed
١٤:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٣٨. arshia -> french
١٤:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٣٩. arshia -> younger
١٤:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٤٠. مازیار ایرانی -> سگسار
١٥:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٤١. Hasti -> Curly
١٥:٠١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٤٢. سمیه -> متضادپیروزی
١٥:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٤٣. شنتیا شمس الهی -> منظره
١٥:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٤٤. آرین -> خوشا
١٥:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٤٥. سمیه -> متضادپیروزی
١٥:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٤٦. حسین پیشدار -> owned by
١٥:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٤٧. آیلار -> wait on customers
١٥:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٤٨. عسل -> عماد
١٥:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٤٩. Mahsa -> huevos
١٥:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٥٠. Mahdi -> offhand
١٥:١١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٥١. پریسا کامران -> فرود اید
١٥:١٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٥٢. Twilight -> Broad cast
١٥:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٥٣. e -> destroy
١٥:١٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٥٤. اهرا -> اهرا
١٥:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٥٥. اهرا -> اهرا
١٥:١٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٥٦. hamed -> abstinate
١٥:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٥٧. قربان مهدی پور -> ململی
١٥:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٥٨. محدثه فرومدی -> Middle Ages
١٥:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٥٩. مهسا -> extended family
١٥:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٦٠. F -> مرهم زخم
١٥:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٦١. فرحناز -> هایان
١٥:٢٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٦٢. محدثه فرومدی -> difference
١٥:٢٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٦٣. محدثه فرومدی -> overemphasizing
١٥:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٦٤. الیستر -> الیستر
١٥:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٦٥. Amir -> bowlplex
١٥:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٦٦. محمد روشن حیدری -> سبحان
١٥:٣١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٦٧. محدثه فرومدی -> overemphasized
١٥:٣١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٦٨. Mahdi -> kick the bucket
١٥:٣٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٦٩. محدثه فرومدی -> Further
١٥:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٧٠. محدثه فرومدی -> family law
١٥:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٧١. عباس نعمتی فر -> contempt
١٥:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٧٢. زینب پروین -> national government
١٥:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٧٣. محدثه فرومدی -> leave someone in the lurch
١٥:٤٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٧٤. محمد روشن حیدری -> سبحان
١٥:٤١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٧٥. aram -> slide
١٥:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٧٦. مصطفی -> can't wait
١٥:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٧٧. MasiPakad -> climb down
١٥:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٧٨. سامان -> usual road
١٥:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٧٩. آیلین -> آوا
١٥:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٨٠. ساجده -> ساجده
١٥:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٨١. مهدی فرج زاده -> Job hont
١٥:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٨٢. soheil -> fairytale
١٥:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٨٣. محدثه فرومدی -> agenda setting
١٥:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٨٤. حسین -> H�seyn Məddahi
١٥:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٨٥. امیرحافظ -> مرضیه
١٥:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٨٦. zahra -> soap star
١٥:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٨٧. صبا -> صبا
١٥:٥٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٨٨. امیر علی بافند -> out fit
١٦:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٨٩. حسام م -> headcount
١٦:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٩٠. اوتانا -> اوتانا
١٦:٠٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٩١. شلیر -> شلیر
١٦:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٩٢. ۰۰۰ -> خواص میوه ها
١٦:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٩٣. مصطفی شجاع حیدری -> ضرد
١٦:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٩٤. حمید کریمی -> کشور موگادیشو
١٦:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٩٥. حسام م -> micromanage
١٦:١٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٩٦. Skoal -> قریب الوقوع
١٦:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٩٧. رضا اقبالی -> سولان
١٦:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٩٨. محدثه فرومدی -> authorities
١٦:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٢٩٩. فاروق -> Can
١٦:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٠٠. حسين -> shadouf
١٦:٢٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٠١. مصطفی -> گاوکشک
١٦:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٠٢. Amirhosen_tb_dn -> Pack for a trip
١٦:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٠٣. سعید ترابی -> instil
١٦:٣١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٠٤. امیر باغی رهین -> pentest
١٦:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٠٥. فاروق -> Valuble
١٦:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٠٦. محدثه فرومدی -> prosper
١٦:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٠٧. سعید ترابی -> encourage
١٦:٣٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٠٨. امیر باغی رهین -> pentest
١٦:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٠٩. M.A -> مهرراز
١٦:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣١٠. امیرحسین داداشی -> Check in
١٦:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣١١. زهرا -> Lanthanum
١٦:٣٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣١٢. امیرحسین داداشی -> Exchange money
١٦:٤٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣١٣. s.ara -> patronizing
١٦:٤١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣١٤. امیرحسین داداشی -> Pack for a trip
١٦:٤٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣١٥. التن قاسمپور -> roast
١٦:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣١٦. امیرحسین ابراهیمی -> Caoeing
١٦:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣١٧. روزبه -> tjacobus
١٦:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣١٨. محدثه فرومدی -> exclusively
١٦:٤٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣١٩. التن قاسمپور -> صدور
١٦:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٢٠. عباس نعمتی فر -> grief
١٦:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٢١. Bahman -> Socicalogg
١٦:٥٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٢٢. fateme -> Feeding
١٦:٥٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٢٣. التن قاسمپور -> کوشا
١٦:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٢٤. التن قاسمپور -> زاویه
١٦:٥٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٢٥. امیررضا -> سیکتیر
١٦:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٢٦. پارسا -> photo dictionary
١٦:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٢٧. مهرناز -> ضحا
١٦:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٢٨. امیر باغی رهین -> Arduino
١٦:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٢٩. عباس نعمتی فر -> strike
١٦:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٣٠. سورن کلهر -> شیرزاد خان
١٦:٥٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٣١. رها -> interviiewer
١٦:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٣٢. MasiPakad -> sharpen
١٦:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٣٣. Man😂 -> to take revenge
١٦:٥٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٣٤. امیر باغی رهین -> interrogated
١٧:٠٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٣٥. کیانا -> مهدیس
١٧:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٣٦. محدثه فرومدی -> significant
١٧:٠٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٣٧. Angel -> catch wind
١٧:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٣٨. ثنا -> آذر گشسب
١٧:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٣٩. ثنا -> بجست
١٧:١٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٤٠. نيلوفر بهراد -> concierge
١٧:٢٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٤١. نيلوفر بهراد -> receipt
١٧:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٤٢. سید محمد علوی نسب اشکذری -> lazy
١٧:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٤٣. aram -> might as well
١٧:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٤٤. محدثه فرومدی -> prosperity
١٧:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٤٥. سید محمد علوی نسب اشکذری -> fire
١٧:٣١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٤٦. علی -> نسیم
١٧:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٤٧. Nima -> Hefoughtcholea
١٧:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٤٨. امیر باغی رهین -> mqtt
١٧:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٤٩. Mohammad -> دگرگون
١٧:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٥٠. سید محمد علوی نسب اشکذری -> sex
١٧:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٥١. Mohammad.t -> فضایل
١٧:٥٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٥٢. REZA.RAISI -> disposable diaper
١٧:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٥٣. مهدی -> inlet
١٧:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٥٤. Igu -> Pigeonholes
١٧:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٥٥. مقصود صادقی -> حسابداری
١٧:٥٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٥٦. امیر باغی رهین -> cross platform
١٧:٥٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٥٧. ..... -> خلاصه ی افتخارات
١٨:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٥٨. سها -> trigram
١٨:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٥٩. مریم اسدی امانی -> the coast is clear
١٨:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٦٠. seied -> defines
١٨:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٦١. علی -> exhaust pipe
١٨:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٦٢. مریم -> پیکار
١٨:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٦٣. یگانه -> می درد
١٨:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٦٤. Foad -> چار پا
١٨:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٦٥. حسن زاده -> ارج گذاری
١٨:١٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٦٦. محدثه فرومدی -> colonial
١٨:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٦٧. یگانه -> بدین سان
١٨:١٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٦٨. عباس نعمتی فر -> raise an objection
١٨:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٦٩. علی محمد خوئی -> car steering
١٨:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٧٠. محدثه فرومدی -> generating
١٨:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٧١. سها -> bigram
١٨:٢٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٧٢. فاطمه -> کفین
١٨:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٧٣. یگانه -> گردی و دستگاه
١٨:٢٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٧٤. مریم مولاپرست -> state level
١٨:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٧٥. ممد -> carries
١٨:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٧٦. ایمان فروغی -> ویسپان
١٨:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٧٧. سعید ترابی -> special effect
١٨:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٧٨. T⭐️Ra -> Forgets
١٨:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٧٩. علی اصغر -> riquirements
١٨:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٨٠. مریم مولاپرست -> in advance of
١٨:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٨١. محدثه فرومدی -> drawback
١٨:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٨٢. سعید -> bilateralcenteral
١٨:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٨٣. الهه -> sign autographs
١٨:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٨٤. سینا -> مگسل
١٨:٤٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٨٥. pani -> ckeck the timetable
١٨:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٨٦. محدثه فرومدی -> متحمل شدن
١٨:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٨٧. محدثه فرومدی -> bear
١٨:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٨٨. الهه -> have an accident
١٨:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٨٩. pani -> Exchange money
١٨:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٩٠. REDX -> skull
١٨:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٩١. باران -> مانند گل
١٨:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٩٢. یزدان گودرزی -> refer
١٨:٥٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٩٣. Nadi -> discriminants
١٩:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٩٤. سحر -> بیانگر
١٩:٠٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٩٥. pani -> Book a hotel
١٩:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٩٦. محدثه فرومدی -> drawbacks
١٩:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٩٧. صدرا -> brine
١٩:١٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٩٨. عدالت مجاوری -> Contribution
١٩:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٣٩٩. سید محمد علوی نسب اشکذری -> tougher
١٩:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٠٠. مریم.ج -> hermeneutical
١٩:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٠١. عبدالله سپاهی -> مراقبه
١٩:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٠٢. هومن حاجی کریمی -> academics
١٩:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٠٣. محدثه فرومدی -> blockages
١٩:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٠٤. سحر شهبازخانی -> dishabituation
١٩:١٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٠٥. Pouria -> Creep out
١٩:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٠٦. بهار -> دوستان نزدیک
١٩:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٠٧. عباس نعمتی فر -> stamp out
١٩:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٠٨. محدثه فرومدی -> continuous
١٩:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٠٩. اعظم -> غمن
١٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤١٠. محدثه فرومدی -> instructions
١٩:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤١١. شکیبا.م -> نوعی صمغ که میجوند
١٩:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤١٢. Amirmahdi -> fair
١٩:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤١٣. سحر شهبازخانی -> checkboards
١٩:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤١٤. Dr-aria -> Alveoil
١٩:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤١٥. فاطیما.میر -> از واحدهای سنجش مساحت
١٩:٤٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤١٦. مهسا نصیری -> ارج می نهند
١٩:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤١٧. Awin -> How
١٩:٤٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤١٨. شکیبا.م -> سبک و خوار شمردن
١٩:٤٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤١٩. عبدالله سپاهی -> ترازیت
١٩:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٢٠. Mah -> Conlang
١٩:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٢١. منصور رخشانی -> فرزند ناتنی
١٩:٥٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٢٢. منصور رخشانی -> اتوماتیک
١٩:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٢٣. ابوالفضل -> ابوالفضل
١٩:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٢٤. امیر محمد -> نبود
١٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٢٥. برنا فرزانه دقیق -> fuck you
١٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٢٦. محمد -> make a comment
١٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٢٧. سایان -> لاس زدن
١٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٢٨. ایلیااسفندیاری -> شوکت
١٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٢٩. منصور رخشانی -> شاگرد دکان
١٩:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٣٠. حمیده -> زبانه کشیدن اتش
١٩:٥٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٣١. ساریه -> ساریه
٢٠:٠١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٣٢. امیرمحمد -> دوبله
٢٠:٠١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٣٣. pani -> book a hotel
٢٠:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٣٤. Mirad -> That was a rip off
٢٠:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٣٥. Mahshid -> Sobbing
٢٠:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٣٦. محدثه فرومدی -> exhausting
٢٠:٠٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٣٧. اصغر -> you won
٢٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٣٨. Narges Alavi -> حوا
٢٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٣٩. داداش ارمین -> ستبرا
٢٠:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٤٠. ایلیااسفندیاری -> تاخت
٢٠:١١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٤١. ایلیااسفندیاری -> بی گمان
٢٠:١٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٤٢. محمد -> لیزوزیم
٢٠:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٤٣. ایلیااسفندیاری -> سلیقه
٢٠:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٤٤. نگین -> my life
٢٠:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٤٥. Tina -> گان
٢٠:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٤٦. محدثه فرومدی -> causes
٢٠:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٤٧. ایلیااسفندیاری -> شیوه
٢٠:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٤٨. Tina -> گان
٢٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٤٩. negawr -> give
٢٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٥٠. Z,M -> Table layout
٢٠:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٥١. The Dark knight💀 -> Alternatives
٢٠:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٥٢. karimi -> distinctive feature
٢٠:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٥٣. karimi -> annual audit
٢٠:٣١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٥٤. سینا -> put away
٢٠:٣٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٥٥. Fateme -> Tell stories
٢٠:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٥٦. Fateme -> Tell stories
٢٠:٣٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٥٧. مهتاب -> درپی
٢٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٥٨. محدثه فرومدی -> revolt
٢٠:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٥٩. Amir Amani -> منیفولد
٢٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٦٠. امیرمحمد -> کراوات
٢٠:٤١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٦١. ویدا تقی پور -> Make you jump
٢٠:٤١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٦٢. Reza Molouki -> علوم تجربی
٢٠:٤١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٦٣. علیرضا -> examinations
٢٠:٤١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٦٤. امیرمحمد -> کراوات
٢٠:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٦٥. محمد ضیایی بیگدلی -> literalist
٢٠:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٦٦. علی عرفان -> الینا
٢٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٦٧. Omid -> the flu
٢٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٦٨. احمد بخت آزما -> grave breach
٢٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٦٩. farhang -> lowers
٢٠:٤٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٧٠. مانی -> Sun screen
٢٠:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٧١. Amir -> complain
٢٠:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٧٢. negawr -> anthem
٢٠:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٧٣. negawr -> watch fireworks
٢٠:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٧٤. فاطمه -> غمگین و ناراحت
٢٠:٥٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٧٥. محدثه فرومدی -> break down
٢٠:٥٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٧٦. ₱@₤ -> تصور کنید
٢٠:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٧٧. بهارا -> entities
٢٠:٥٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٧٨. محدثه فرومدی -> harmful
٢١:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٧٩. احمد -> غش خفی
٢١:٠١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٨٠. Mah. کانون زبان ایران -> follow
٢١:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٨١. negawr -> wear
٢١:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٨٢. ماریا10 -> void
٢١:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٨٣. مهرسا -> نقش بر زمین کرد
٢١:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٨٤. رضاکرمی -> چه ق چه قه
٢١:٠٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٨٥. ماهک -> ماهک
٢١:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٨٦. گلرخ -> سارکومر
٢١:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٨٧. فاطمه -> کسالت آور
٢١:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٨٨. فتانه -> فتانه
٢١:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٨٩. زنده بادبختیاری -> موری
٢١:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٩٠. جابر -> جابر
٢١:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٩١. مجید -> ارتیست
٢١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٩٢. مخاطب -> خروشید
٢١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٩٣. فریماه رفیعی -> design sprint
٢١:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٩٤. فاطمه -> معرفه نیست
٢١:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٩٥. محدثه فرومدی -> widely accepted
٢١:٣٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٩٦. محدثه فرومدی -> gateway
٢١:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٩٧. شهرزاد -> duty
٢١:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٩٨. negawr -> talkative
٢١:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٤٩٩. محدثه فرومدی -> unambiguous
٢١:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٠٠. ali -> branches
٢١:٣٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٠١. محدثه فرومدی -> unambiguousness
٢١:٤٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٠٢. محدثه فرومدی -> unambiguously
٢١:٤١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٠٣. محدثه فرومدی -> impossible
٢١:٤٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٠٤. سهیل -> win a prize
٢١:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٠٥. ali -> run
٢١:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٠٦. شکیلا -> شایلین
٢١:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٠٧. مبینا -> مبینا
٢١:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٠٨. negawr -> bit
٢١:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٠٩. ماه نوش -> ماه نوش
٢١:٥٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥١٠. علی ولی پور -> neice
٢١:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥١١. ماه نوش -> طاووس
٢١:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥١٢. ماه تابان -> ماه تابان
٢١:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥١٣. فریماه رفیعی -> war room
٢١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥١٤. Rez1 -> Assail
٢١:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥١٥. Arya -> ممبینی
٢١:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥١٦. Zahra -> you won
٢٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥١٧. رضا -> circling
٢٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥١٨. سلاله -> سلاله
٢٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥١٩. هلن راشدزاده -> آوردگاه
٢٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٢٠. محمد مصطفایی -> describe
٢٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٢١. sajede_ -> friendly
٢٢:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٢٢. رضا محمدی -> here and there
٢٢:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٢٣. علی محمد خوئی -> side mirror
٢٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٢٤. محمد مصطفایی -> solution crystallized
٢٢:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٢٥. هما -> hazards posing
٢٢:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٢٦. علی محمد خوئی -> car snuffers
٢٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٢٧. آریا -> آراز
٢٢:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٢٨. علی دشتی -> ناتورالیست
٢٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٢٩. negawr -> around
٢٢:٣٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٣٠. ali -> supplied
٢٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٣١. Katy -> Blobby
٢٢:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٣٢. امیر -> Slurred speech
٢٢:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٣٣. Aylin -> pack for a trip
٢٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٣٤. آرش اکبری -> sentenced
٢٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٣٥. hamidreza -> جمع کلمه فضل
٢٢:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٣٦. محمود -> فروغ
٢٢:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٣٧. ستایش -> دفن کردن
٢٣:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٣٨. اکبر -> گردو
٢٣:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٣٩. عسل -> آرتان
٢٣:١١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٤٠. آزاده جولایی -> سوار
٢٣:١١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٤١. Erfan.Zarandi -> سوت
٢٣:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٤٢. غلامحسنی -> concise term
٢٣:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٤٣. مسعود -> knowledge spillovers
٢٣:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٤٤. مریم مولاپرست -> inaction
٢٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٤٥. آزاده جولایی -> یکتا پرست
٢٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٤٦. مریم مولاپرست -> inaction
٢٣:٢٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٤٧. احمد -> interacting
٢٣:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٤٨. مسعود نیک سیرت -> knowledge spillovers
٢٣:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٤٩. سهیل -> operated
٢٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٥٠. hpcamellia.en.teach -> disco nap
٢٣:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٥١. محمد -> مهلا
٢٣:٤٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٥٢. دخترم مهدا -> مهدا
٢٣:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٥٣. زینب -> زینب
٢٣:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١

٥٥٤. مهدی -> son of a bitch
٢٣:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١