برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سارا

🙂

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اگ به UKبخواييم
تعريفش ميشه
travel intresting
١٣٩٨/١٠/٢١
|

2 به معني صبح زود .سحر خيز بودن
sahsr
١٣٩٨/٠٩/٢١
|

3 فناوري اطلاعات و ارتباطات (; ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

4 روز نامه ‘ :)
مطبوعات
١٣٩٨/٠٩/١٣
|