انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

آراز فرشباف آقاجانی

آراز فرشباف آقاجانی A.F.A
Telegram

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سر گیجگی، احساس سر گیجه ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

2 خوبی، فایده، مزیت، سود ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

3 شبح، روح، جن
(در فیلم ها)
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

4 دلقک
مسخره
اسباب خنده دیگران
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

5 (verb.):
باور داشتن
اعتقاد داشتن
عقیده داشتن
(noun.):
باور، اعتقاد، عقیده، نظری که فرد به درستی آن اطمینان داشته باشد.
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

6 خشن ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

7 نهنگ ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

8 نمایان شدن ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

9 wash the dishes ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

10 گالری، کُلِکسیون ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

11 کار شیفتی ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

12 نوشیدنی های گاز دار ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

13 ،
ویرگول
١٣٩٧/١١/٠٥
|

14 هویج ١٣٩٧/١١/٠٥
|

15 لوبیا سبز ١٣٩٧/١١/٠٥
|

16 تنقّلات ١٣٩٧/١١/٠٥
|

17 sorry ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

18 phosphoric yellow ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

19 خوب به نظر می رسد. ١٣٩٧/١٠/١٣
|

20 مسیحیان ١٣٩٧/١٠/١٢
|

21 مطمئن باش ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

22 maybe ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

23 صدای بلند ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

24 تبریک، مبارک، مبارک باد ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

25 شیمی:
NaCl
سدیم کلرید
١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

26 نمک طعام ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

27 fridge
یخچال (برقی)
١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

28 tough
محکم، سخت
١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

29 غمناک ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

30 قدیمی، برای زمان قدیم ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

31 همشیره ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

32 after that ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

33 start ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

34 زمان بردن ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

35 wake up late
دیر از خواب بلند شدن
١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

36 (v.)
شیر دوشیدن
(n.)
شیر
١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

37 محقق، کاشف ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

38 تعطیلات، روز های تعطیل ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

39 شیب، مسیر سراشیبی ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

40 all
همه، تمام
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

41 نسبتا گرم، کمی گرم، رو به گرما ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

42 so
سپس
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

43 seem
به نظر آمدن
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

44 نگاه با دقت، خیره شدن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

45 جالب، شگفت انگیز ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

46 دقیقاً ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

47 کارمند ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

48 خویشاوند زن ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

49 after ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

50 یک بار، یک دفعه، یک مرتبه ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

51 زبان ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

52 گویش ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

53 نصف، نیم،
یک دوم( 2 /1 )
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

54 بیدار شدن ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

55 بر پا ایستادن ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

56 گرفتن، به دست آوردن ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

57 about
تقریباً
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

58 around
تقریباً
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

59 باریک ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

60 (.noun) : عرض ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

61 Adj.) close)
/s/
:near نزدیک
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

62 پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که: از کوه ها و درختان و در بناهایی که می سازند خانه هایی برگزین. ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

63 دستیار فروشنده
کمک یار فروشنده
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

64 sales assistant ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

65 may
ممکن است
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

66 could
ممکن است
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

67 مرطوب، تر، خیس ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

68 sick
بیمار، مریض
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

69 perfect, great
عالی
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

70 ill
بیمار، مریض
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

71 عبور کردن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

72 kind
مهربان(انه)
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

73 چادر زدن، اردو زدن
یا
کمپین، پویش
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

74 مسدود کردن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

75 خیابان
street
١٣٩٧/٠٧/١٤
|

76 برنامه ریزی ١٣٩٧/٠٧/١١
|

77 توانا بودن به ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

78 منگنه ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

79 نسبتاً ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

80 rather ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

81 جالب ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

82 شگفت انگیز ١٣٩٧/٠٦/١١
|

83 هیجان انگیز
موقعیتی که با هیجان همراه باشد.
١٣٩٧/٠٦/١١
|

84 عشق ورزیدن
دوست داشتن شدید
علاقه مندی شدید
١٣٩٧/٠٦/١١
|

85 سرسره ١٣٩٧/٠٦/١١
|

86 تاب ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

87 کاناپه، مبل (2 نفره و بیشتر) ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

88 مرکز خرید ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

89 آباژور
چراغ: light
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

90 کف زمین ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

91 راهنما ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

92 لباس پوشیدن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

93 ساختمان ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

94 ساختن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

95 منظره، نما ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

96 استخر ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

97 کوه ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

98 همه چیز ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

99 مقدار زیادی از ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

100 مقدار زیاد ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

101 گاراژ، پارکینگ (خانه)، محل پارک خودرو ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

102 هر ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

103 حمام
سرویس بهداشتی: WC
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

104 آویزان شدن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

105 بعد از ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

106 تهیه کردن
به دست آوردن
١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

107 روبرو ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

108 فرزند خویشاوندان ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 patient
• The dentist's waiting room was filled with patients.
• اتاق انتظار آن دندان‌پزشک پر از بیماران بود.
١٣٩٨/٠٢/١٠
|