برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس اکبری پسند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گاهی مخفف modus operandi است به معنی روش کار یا خط مشی ١٣٩٩/٠٤/١١
|

2 چه می‌دانم ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

3 بدون شک و شبهه، کاملا، مطلقا ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

4 نوعی اجاق بزرگ قدیمی در خانه های روستایی قدیم که دایم روشن بوده است ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

5 فرد گم شده، ناپدید شده ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

6 کروسان شکلاتی ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

7 چشم های نافذ ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

8 به سختی لبخند زدن
١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

9 عشق سریع، عشق به یکباره ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

10 جذاب، هیجان‌انگیز ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

11 اخبار مهم روز ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

12 نویسنده وقایع اجتماعی ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

13 سرخ کردنی ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|