انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ابوالفضل عسکری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مکان ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

2 سختی و آسانی
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

3 رو به رو کردن ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

4 پا فشاری کردن

١٣٩٨/٠٢/١٢
|

5 بشاش ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

6 چهگونه
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

7 خوشنوی،خوشی کردن،خوش حالی ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

8 طی کرده است ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

9 شامل
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

10 بگو
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

11 به آن علامت داد ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

12 فقیر ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

13 بی حال
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

14 غرق ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

15 این گونه ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

16 بالا آمد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

17 کرم ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

18 پایان ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

19 خاموش ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

20 بخشندگی.بخشنده ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

21 راه حل نمی دانست ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

22 غمگین شد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

23 نوازش ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

24 تأسیس کرد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

25 امتحان نکرده بود ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

26 کنیز ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

27 کناره ی آسمان ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

28 پرپشت ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

29
لم دادن
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

30 مرز بندی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

31 آسیب ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

32 آسودن ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

33 درازراهی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

34 مسافت ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

35 تخم ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

36 کنجکاوی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

37 اطراف ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

38 منقرض ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

39 آنی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

40 آسوده خاطر ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

41 نیاز ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

42 سفارش ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

43 آخر کار ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

44 قدردانی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

45 رمز ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

46 😁جایی که کاج های زیادی کنار هم روییده است😀 ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

47 مهربان ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

48 حادثه ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

49 صبر ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

50 شلاق باد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

51 بارانی خیلی خیلی شدید و خطرناک ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

52 خط ها ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

53 جالب
١٣٩٨/٠١/١٧
|

54 مئسسه ١٣٩٨/٠١/١٧
|

55 پرهیجان ١٣٩٨/٠١/١٧
|

56 دلپزیر ١٣٩٨/٠١/١٧
|

57 خصوصیت ١٣٩٨/٠١/١٧
|

58 پرمحبت ١٣٩٨/٠١/١٧
|

59 کیهان ١٣٩٨/٠١/١٧
|

60 کار ١٣٩٨/٠١/١٧
|

61 معامله ١٣٩٨/٠١/١٧
|

62 نوعی بستنی و معنی اصلی او وطن ١٣٩٨/٠١/١٧
|

63 ریزبینی ١٣٩٨/٠١/١٧
|

64 پیمان ١٣٩٨/٠١/١٧
|

65 مهیا ١٣٩٨/٠١/١٧
|

66 دایماً ١٣٩٨/٠١/١٧
|

67 تمیز تری ١٣٩٨/٠١/١٧
|

68 تنها
١٣٩٨/٠١/١٧
|

69 آرامش ١٣٩٨/٠١/١٧
|

70 دعوت کرد ١٣٩٨/٠١/١٧
|

71 حیران ١٣٩٨/٠١/١٧
|

72 ناهیه
١٣٩٨/٠١/١٧
|

73 شگفت زده ١٣٩٨/٠١/١٧
|

74 قطعه ١٣٩٨/٠١/١٧
|

75 خرسند ١٣٩٨/٠١/١٧
|

76 چیستان ١٣٩٨/٠١/١٧
|

77 سوال کردن ١٣٩٨/٠١/١٧
|

78 منظور
١٣٩٨/٠١/١٧
|

79 اجمال ١٣٩٨/٠١/١٧
|

80 اجمال ١٣٩٨/٠١/١٧
|

81 اراده ١٣٩٨/٠١/١٧
|

82 نیکویی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

83 آواز خوان ١٣٩٨/٠١/١٤
|

84 سپاس ١٣٩٨/٠١/١٤
|

85 جایی که پر از شاخه است ١٣٩٨/٠١/١٤
|

86 کشاورز ١٣٩٨/٠١/١٤
|

87 افشان شد ١٣٩٨/٠١/١٤
|

88 ریشه ی بید ١٣٩٨/٠١/١٤
|

89 هنگام صبح ١٣٩٨/٠١/١٤
|

90 انجمن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

91 ساکت ١٣٩٨/٠١/١٤
|

92 ستودن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

93 این طور ١٣٩٨/٠١/١٤
|

94 استوار ١٣٩٨/٠١/١٤
|

95 خشک ١٣٩٨/٠١/١٤
|

96 سبزه
١٣٩٨/٠١/١٤
|

97 گیاه ١٣٩٨/٠١/١٤
|

98 کشیدن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

99 روبرو ١٣٩٨/٠١/١٤
|

100 چم ١٣٩٨/٠١/١٤
|

101 روان ١٣٩٨/٠١/١٤
|

102 مطلب ١٣٩٨/٠١/١٤
|

103 تادیب . تعلیم ١٣٩٨/٠١/١٤
|

104 مکث ١٣٩٨/٠١/١٤
|

105 خوانش ١٣٩٨/٠١/١٤
|

106 شوک ١٣٩٨/٠١/١٤
|

107 گود ١٣٩٨/٠١/١٤
|

108 تنگ.دوار ١٣٩٨/٠١/١٤
|

109 نوعی چوب خوش بو ١٣٩٧/١٢/١٩
|

110 لوله ی وصل به منبع که آب از آن به هوا بجهد ١٣٩٧/١٢/١٩
|

111 مهر بانی ١٣٩٧/١٢/١٩
|

112 مکان باز ١٣٩٧/١٢/١٩
|

113 استقبال ١٣٩٧/١٢/١٩
|

114 لقب امام دوازدهم شیعیان حضرت مهدی ابن حسن (ع) ١٣٩٧/١٢/١٩
|

115 شور


به تو چه
١٣٩٧/١٢/١٩
|

116 پاکیزه١٣٩٧/١٢/١٩
|

117 مشغول ١٣٩٧/١٢/١٩
|

118 نگاه طولانی ١٣٩٧/١٢/١٩
|

119 تفکر ١٣٩٧/١٢/١٩
|

120 بخصوص ١٣٩٧/١٢/١٩
|

121 عابران ١٣٩٧/١٢/١٩
|

122 تندرستی ١٣٩٧/١٢/١٠
|

123 طی شد ١٣٩٧/١٢/١٠
|

124 بازکنید ١٣٩٧/١٢/١٠
|

125 گوشتالو ١٣٩٧/١٢/١٠
|

126 خوابید ١٣٩٧/١٢/١٠
|

127 بالاخره ١٣٩٧/١٢/١٠
|

128 چاره ١٣٩٧/١٢/١٠
|

129 ترس ١٣٩٧/١٢/١٠
|

130 جنت ١٣٩٧/١٢/١٠
|

131 فریاد ١٣٩٧/١٢/١٠
|

132 ارزشمند
قیمتی
١٣٩٧/١٢/١٠
|

133 لباس ١٣٩٧/١٢/١٠
|

134 ریخته ١٣٩٧/١٢/١٠
|

135 نیرومند ١٣٩٧/١٢/١٠
|

136 اذیت ١٣٩٧/١٢/١٠
|

137 بازگشت ١٣٩٧/١٢/١٠
|

138 قصد ١٣٩٧/١٢/١٠
|

139 دوید ١٣٩٧/١٢/١٠
|

140 عجله ١٣٩٧/١٢/١٠
|

141 بی صداقی ١٣٩٧/١٢/١٠
|

142 عصبانیت ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

143 ماه
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

144 موجودی افسانه ای ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

145 موجودی خیالی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

146 شرمنده ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

147 از سر تا پا ١٣٩٧/١٢/٠٧
|