انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

احمد رضا علوی بختیاروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Planetarium a building where lights on a curved ceiling show the movements of planets and stars ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

2 Loss Harz ravi ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

3 Adapt سازگار کردن یا شدن ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

4 Association Institute ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

5 Split آقای منصوری کاملا درست گفته ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

6 Tuition Tuition is money used to pay for teaching ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

7 Leave out To leave out is exclude شامل نشدن،حذف شدن ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

8 Knut Name of dog ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

9 Claim To state that something is true,even though it has not been proved: Ahmad claimed he was late because of traffic
ادعا،مدعی ،،،
١٣٩٨/٠١/١١
|

10 Confused A person who is trying to win a competition سردرگم ١٣٩٨/٠١/١٠
|

11 Savory Savory food tastes salty or spicy,not sweet ١٣٩٨/٠١/١٠
|

12 Lend Lend قرض دادن و borrowمیشه قرض گرفتن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

13 Argument آقا رضا ببین از پیچ پشتیش نیست ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

14 Govern Control the affairs of a city or country ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

15 Cashless Cashless society ,Is one where people use debit or credit cardsجایی است که مردم از کارت های اعتباری استفاده میکنند ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

16 Cashless society Is one where people use debit or credit cards ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

17 Takeaway A takeaway is a meal you buy in a restaurant or shop to eat at home ،،،،یک وعده ی غدایی که از رستوران یا مغازه میخرید برای خوردن در خانه،،،یا همان ... ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

18 Did انجام شده بود گذشتهdo ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

19 cuisine دستپخت،،،،she began her career as a cook when,,in1974,she moved to Paris and learnt to cook sophisticated French cuisine because her husband loved go ... ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

20 Punctuation نقطه گذاریHave I checked my spelling,grammy and punctuation ١٣٩٧/١٢/١٩
|

21 Frustrated Hopless = disappointed ١٣٩٧/١٢/١٠
|

22 Frustrated Hopefully مخالف،،،،و مترادف hopless =frustrated ١٣٩٧/١٢/١٠
|

23 growth Increase ١٣٩٧/١١/٢٦
|

24 Attending Going to ١٣٩٧/١١/٢٦
|

25 Workplace صنعت ١٣٩٧/١١/٢٦
|

26 Wasteland Ground without water and plant ١٣٩٧/١١/٢٥
|

27 Settle in Start sth new happily ١٣٩٧/١١/٢٥
|

28 enrich Make better. , improve, increase ١٣٩٧/١١/٢٤
|

29 Approximately Almost ١٣٩٧/١١/٢١
|

30 Toe انگست بغل انگشت شصت ١٣٩٧/١١/٢٠
|

31 Elbow ارنج ١٣٩٧/١١/٢٠
|

32 Come in بیا داخل ١٣٩٧/١١/١٤
|

33 Relocate Moved to a different place ١٣٩٧/١١/١٣
|

34 Developed (Meaning(made ,created ١٣٩٧/١١/١٣
|

35 Knocked down Demolished ١٣٩٧/١١/١٣
|

36 Demolished Knocked down ١٣٩٧/١١/١٣
|

37 takeaway Or sitting at home and eating takeaway food ١٣٩٧/١١/١٢
|

38 takeaway غذای آماده
میگیریم و میرم(گرفتن و بردن غذا در بیرون و یا بردن به خانه) منظورش اینه که غذای آماده و بردن به جای دیگه ای و میل کردن ن در رستوران خور ...
١٣٩٧/١١/١٢
|

39 Stringhopper Which is metal piece of equipment with two handles and holes یک قطعه فلزی از تجهیزات است که شامل دو دستگیره و سوراخ هایی داخل آن است
١٣٩٧/١١/٠٩
|

40 Opposite Face to face ١٣٩٧/١١/٠٩
|

41 Picking Picking the leaves from the plant to drying چیدن برگ های گیاهان برای خشک کردن ١٣٩٧/١١/٠٩
|

42 Gain (Get(something positive ١٣٩٧/١١/٠٨
|

43 Worried Not able to relax ١٣٩٧/١١/٠٨
|

44 Adults افراد بیشتر از 22سال
)(Teenagers(between 13 to 19

١٣٩٧/١١/٠٨
|

45 Continuously Regular ١٣٩٧/١١/٠٢
|

46 Additionally Furthermore علاوه بر این ١٣٩٧/١١/٠٢
|

47 I look forward to hearing from you بی صبرانه منتظر جواب شما هستم ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

48 To be باشم. I believe good skills to be a hotel receptionist برای اینکه مسؤل پذیرش هتل باشم مهارت های قابل قبولی دارم ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

49 نمیتونم I can't ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

50 Followers دنبال کننده ها ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

51 Present Gift ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

52 Lost weight لاغر شدن ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

53 Prettier زیبا تر ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

54 Busiest شلوغ ترین، پر مشغله ترین ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

55 Quickest بیشترین سرعت ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

56 routine روال،همیشگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

57 strengthen مقوی ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

58 Assistant فروشنده ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

59 Prawns میگو،،،امریکایی shrimp ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

60 Cabbage کلم ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

61 Snowboarding اسکی بازی کردن در آب ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

62 Popular پرطرفدار،محبوب و پرطرفدار ،مشهور میشود famous ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

63 Looking for جستجو کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

64 So پس،بنابراین ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

65 بیدار شدن Get up or wake up ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

66 سکشن گذشته Past section ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

67 Make باعث شدنmske health,,درست کردنmake lunch ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

68 Bat چوب چوگان ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

69 Detached جداگانه ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

70 accommodation محل اقامت ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

71 Pretty بسیار، he's still pretty active او هنوز بسیار فعال است ١٣٩٧/٠٨/١١
|

72 Drawers کشو ١٣٩٧/٠٨/١١
|

73 Tidy مرتب و tidy up یعنیput things awayهرچیزی را سر جایش قرار دادن ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

74 Jogging Slow running آهسته دویدن،پیاده روی سریع ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

75 safely با اطمینان،به طور امن ١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

76 Soonest زودترین ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

77 Upset مضطرب ونگران،unhappy and angry ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

78 Catch بدست آوردن یا گرفتن،مخالف miss(از دست دادن) ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|