برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آیدا عباسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (دارای نکته) انحرافی، مچ‌گیر {سخن یا کلام} معنی‌دار، کنایه‌آمیز ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

2 شوخی خرکی- شوخی دستی ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

3 در مورد کتاب و روزنامه "بغل" هم معنا می دهد مثل یک بغل کتاب یا یک بغل روزنامه. ١٣٩٧/٠٦/٢١
|