برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اکبر قلی پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در رشته عمران سازه بعضی از اندازه ها ی پروفیلهای ساختمانی در کارخانه های تولیدی فولاد تولید نمیشوند را بایستی با دست ساخت لذا به مقاطع یا پروفیلهای س ... ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

2 نادیده گرفتن ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

3 حفاظتهای ایمن، تدابیر حفاظتی ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

4 سهمی ١٣٩٧/١٢/١٩
|

5 ارضا کرده ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

6 بالاتر برآورد می کند
بیشتر تخمین میزند
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

7 کمتر برآورد میکند
کمتر تخمین میزند
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

8 آیین نامه های طراحی لرزه ای ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

9 لحظه ی طلوع خورشید، فزاینده، پر برکت

ریشه ی ترکی
١٣٩٧/٠٥/٢٧
|