انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

علی لطفی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 واژه ای سانسکریت به چم ماهی و ریشه واژگان ماسی و ماهی ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

2 پارسک در کردی کرمانجی به چم گدا می باشد
این واژه از دو بخش ساخته شده :
پاران=خواهش ، در سنسکریتpranaya
سک [په]=سینک=سینه
سینه~شکم
پس ...
١٣٩٧/٠٩/١٠
|

3 این واژه معرب است و از vartak پهلوی برگرفته شده است. ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

4 پاخت [پهلوی] از pasāxtan آمده به معنای موافق ساختن
در ترکیب ساخت و پاخت هم دیده میشود.
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

5 در کردی به ماهی گویند.
در سانسکریت ماتسیا
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

6 در پهلوی واژه frasāxt فرَ ساخت آمده که معنی ماهر می دهد شاید فراست از این واژه پهلوی آمده باشد ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

7 کرپن ها مغ های آیین مهرپرستی بودند.
در آیین مهر پرستی رومی ،آدمی با کلاه فریگی در حال کشتن گاوی است.
واژه قربانی کردن از کرپان می آید .
زرتش ...
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

8 پاخت از واژه پهلوی (pasāxtan)پَساختن آمده به معنی موافق ساختن ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

9 فردا[بلوچی] ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

10 در کردی به معنای فرصت است .
در بلوچی دَرگَت
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

11 از پهلوی توراک یا تورَک گرفته سره به معنی شغال
در زبان کردی به عصبانیت گویند.
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

12 دار به معنی درخت است
وک هم پسوند صفت ساز است
در اصل داروک بوده که "ک" آن افتاده
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

13 واژه سروک از دو بخش ساخته شده
سر وک
معنای رییس می دهد
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

14 گبر در زبان کردی به ریخت gawra به معنی بزرگ است. ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

15 کبیر بر وزن فعیل از ریشه کبر
ریشه ای ایرانی دارد گبر ریشه ی ایرانی آن است.
گَور، در زبان های کردی و لری به معنای بزرگ و مسن استفاده می شود.
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

16 از واژگان پارسی که درون عربی شده
خراپ
در کردی خراپ
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

17 قِز در ترکی به معنای دختر است.
ریشه ی آن واژه ی کیژ یا کیچ در زبان پهلوی است.
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

18 یا همان ای پارسی است که بر پایه روش واژگونی واژه به یا دگرش یافته است. ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

19 این واژه از پارسی درون عربی شده
سر=رَس=راس
واژگونی واژه
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|