برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد علی یزدانی فر

محمد علی یزدانی فر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دستور العمل های عملیاتی فشرده ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

2 سوئیچی است که معمولا ابتدا و انتهای نوار نقاله ها نصب میشود و در صورت انحراف نوار نقاله ، تریپ میدهد. ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

3 نوار نقاله آهنی
جهت حمل گندله های سنگ آهن
١٣٩٩/٠١/١٦
|

4 Config مخفف Configuration به معنی پیکر بندی است. ١٣٩٩/٠١/١٠
|

5 دستور قفل اتوماتیک در برنامه ی اتوکد (Auto Cad) ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

6 نام بازی آنلاین ایرانی
سبک : اکشن
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

7 گروه ساخت و ساز
گروه بتن ریز
گروه آرماتور بند
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

8 گندله ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

9 گندله سازی ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

10 ساعت نجومی
کاربرد در تابلو روشنایی برق ، جهت خاموش و روشن کردن خودکار (طبق زمان) لامپ ها و LED ها
١٣٩٨/١٢/١٨
|

11 برگه ای معمولا دارای فرمت جدولی است ، که حاوی اطلاعاتی کلی از مدارک ارسالی از سوی پیمانکار یا مشاور طراح به کارفرما می باشد.
معمولا اطلاعاتی نظیر ...
١٣٩٨/١١/٢٠
|

12 ست کامل - تمام اجزاء ١٣٩٨/١١/١٦
|

13 همه ی زوایا - از همه لحاظ - از زاویه های مختلف ١٣٩٨/١١/١٥
|

14 دوره ی روزانه-زمان روتین ١٣٩٨/١٠/١٩
|

15 جعبه کاهش دهنده سطح مقطع کابل ،ولتاژ و ... در برق صنعتی ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

16 W.C
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

17 Settling Pond= ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

18 زیر مجموعه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

19 شیر کنترلی از نوع هیدرولیک ، که به یک مدار کنترلی الکترونیکی مجهز شده است. ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

20 حوضچه آرامش-حوضچه ته نشینی-حوضچه ته نشینی لجن در صنعت فولاد سازی ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

21 بازتاب ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|