انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

عليرضا كريمي وند

alireza karimivand

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 palladian palladian معرفتي، وابسته به معرفت و دانش
noeticشخص دانا و فکور، ادراکي، معرفتي، هوشي، ذهني، قیاس منطقي،اندیشه‌ای،تفکری،فکری،ذهنی،ادراکی،وابسته به ...
١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

2 palladian Kith دانش و معرفت، علم آداب معاشرت، وطن مالوف، همشهریان
palladian معرفتي، وابسته به معرفت و دانش
noeticشخص دانا و فکور، ادراکي، معرفتي، هوشي، ...
١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

3 Unobtrusive Unobtrusive بي نظير
My love is unparalleled and loving
عشقم بي نظير و دوست داشتني است
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

4 محسن محسن يعني ماه تابان دلم ، نيكي نيكوكار
محسن ماه عشق كه دل عاشق معشقوق خود را به خوشبختي مسرور درخشاني نوراني ميرساند
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

5 moonbeam پرتوي ماهتاب ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

6 Unobtrusive بي نظير ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

7 Unobtrusive بي نظير ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

8 Unobtrusive bashfulness محجوبيت
Unobtrusive بي نظير
My love is unparalleled and loving
عشم بي نظير و دوست داشتني است
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

9 (decency( mohsenam bashfulness
محجوبيت، نجابت
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

10 gratification سربلندي gratification
Mother's presence, ornament and gratification
حضور مادر زينت وسربلندي
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

11 مادر دلم Mother's presence, warm heart
حضور مادر ، دل گرمي
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

12 آنا جان سنه قربان ، جانيم آنا، فداي تو مادر ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

13 محسن محسن يعني آرام جان ستاره
محسن يعني عشق ناهيد
محسن يعني زندگيم
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

14 Mathematical function تابع رياضي ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

15 programmed برنامه ممتاز
privieged program
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

16 subordinate computable function
تابع محاسبه پذیر
function تابع رياضي
Function except correct Pure
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

17 Asymptotic مجانب ها Asymptotic ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

18 subordinate computable function
تابع محاسبه پذیر
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

19 Calm my soul آرام جانم
My love,Best Father To our children
عشقم ، بهترين بابا براي فرزندان ما
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

20 beautiful memories My love, you remember the beautiful memories of my childhood
عشق من، خاطرات زیبا از دوران کودکی من را به یاد می آورید
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

21 Lovely babies Lovely babies
نوزادان تازه متولد شدگان دوست داشتني
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

22 Love We make life with love
ما با عشق زندگي مي كنيم
make love to you
عاشق تو هستم
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

23 monogamy يكپارچگي ، داشتن همسر (تاج سرم)
Love to mohsen
عشق به محسن
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

24 Best Be the best mother for our children (in the futur
بهترين مادر بودن براي فرزندان ما(در آينده)
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

25 Advancement the advancement of learning
پيشرفت دانش
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

26 Progressing رو به پيشرفت ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

27 perusal Look at the crowd of books
نگاهي به جمع كتابها
Progressing رو به پيشرفت
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

28 authentic معتبر ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

29 accordance مطابق، موافقت
In accordance with your comments
مطابق با نظرات تو
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

30 family Love the husband family In the heart
عشق خانواده شوهر(همسر) در قلب
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

31 gentility شرافت ، آقا منشي، اصالت، بزرگي
dignity شأن ،وقار ، رتبه
magnitude اهميت ، شكوه
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

32 سارا سارا يعني خالص
هاجر مادر اسماعيل
و سارا مادر إسحاق
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

33 مرجان مرحان يعني جواهر دريا
مرجان يعني مرا جان ، جان من
مرجان يعني لب معشوق(يرخي شراب)
مرجان يعني مرواريد كوچك
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

34 come to به استقبال آمدن
Come to life
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

35 Rezaee covenant عهد رضايي
Committing, Devotional
تعهد، محبت آميز
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

36 Sociable دوستانه ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

37 constant ثابت ، پايدار
Love staying throughout our life
عشق در طول زندگي ما ماندگار است
Love constant throughout our life
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

38 Lover lover up to the end life
عاشق ماندن در تمام زندگيمان
Love staying throughout our life
عشق در طول زندگي ما ماندگار است
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

39 TRUE ثابت ، حقيقي ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

40 adequateness وفادارماندن
loyal وفادار ، ثابت پا برجا
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

41 glory مفتخر بودن ،درخشيدن ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

42 turn into تبديل كردن به ، وارد شدن به ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

43 turn into وارد شدن ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

44 Guidance هدايت كردن
legalism رستگاري كردن
١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

45 legalism Guidance هدايت كردن ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

46 lines خط
Draw lines and borders
خط و مرز كشيدن
١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

47 علوم طبیعی علوم تجربي بخشي در واقع از علوم طبيعي ( روش علمي ، دانش هاي علوم زيستي) است ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

48 master استاد پايه ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

49 خلسه جذبه اي ،داناي عمق عشق كه عشق حقيقي بر وي آشكار ميشود خمسه يعني ترانه نيمه هوشيار كه جذب عشق ميشود ،حالت آرامش و ريلكس ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

50 محسن محسن بمعني همسر نمونه ، محسن نيك نيكو ، ذات نيكي داشتن ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

51 ناهید دختري كه اسمشون ناهيد هست بمعني الهه عشق ، همسر خودشونو با تمام وجود عشق ميورزند كسايي كه ناهيد تو زندگيشون دارن مطمئن باشن از صميم قلب به همسرشون عش ... ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

52 available در دسترس ، قابل دسترسي ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

53 Mourning عزاداري ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

54 Mourning عزارداري ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

55 محسن نيكوكار ، نيك بخش ، محسن مثل درخشش ماه تابان قلب را تصرف كردن ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

56 فاطمه فاطمه يعني پرهيزگار ، جدا كننده حق از باطل ، دور شده از همه ي بدي ها جداشده از آتش جهنم بانوي نمونه ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

57 Stellate parenchyma بافت اصلي ستاره
مغز غده ستاره
١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

58 symmetry همنشين ، همنزدي
Blessed Companion
همسر خوشبخت
١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

59 symmetry Blessed Companion ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

60 ناهید ناهيد بانوي ملكه آب دختر زيبا و پر از عشق ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

61 Riding Fun memories of hypopotamous riding
خاطرات جالب از هيپوپوتاموس سواري
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

62 آهو چشم Little black ocular eyes
چشمان سياه اهوي كوچكم
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

63 تکتم بانوي جذاب، نور چشم، گوهر ناياب ، مادر امام رضا (ع)
همسر تك و نازو عشوه گوهر گران بها
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

64 White pigeon كبوتر سفيد ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

65 Innocent eyes چشمان معصوم
Look at my eyes at every moment
I prayed that I will never miss you
I give you a glimpse of my life
در هر دفعه از نگاهم به ...
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

66 Mınd You're the first and the last thing on my mind each and every day
تو اولین و آخرین چیزی هستی ک هر روز توی فڪرمه
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

67 Loyalty Loyalty وفادلي، ثبات قدم
من آن خاك وفادلي
كه از من بوي نشان عشق تو مي آيد
معجزه را كسي ميدانم
كه در آغوش او ( معشوق)
حالت زيباي لب ...
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

68 peak of feeling اوج احساس peak of feeling
نغمه سراي بهار زندگي
سرشار از آبشار عشق جاري
تورو ميخوام
تو اوج احساس
ببين چه حسي تو چشم ماست
قربون نگاه ...
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

69 اوج احساس peak of feeling
نغمه سراي بهار زندگي
سرشار از آبشار عشق جاري
تورو ميخوام
تو اوج احساس
ببين چه حسي تو چشم ماست
قربون نگاه زيباي گيرا ...
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

70 اوج احساس نغمه سراي بهار زندگي
سرشار از آبشار عشق جاري
تورو ميخوام
تو اوج احساس
ببين چه حسي تو چشم ماست
قربون نازِنَگات برم مَن
زلفت هنچون م ...
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

71 اوج احساس نغمه سراي بهار زندگي
سرشار از آبشار عشق جاري
تورو ميخوام
تو اوج احساس
ببين چه حسي تو چشم ماست
قربون نازِنَگات برم مَن
زلفت هنچون م ...
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

72 Hand Memories of the hand to hand of the moon and the star
خاطرات دست به دست ماه و ستاره
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

73 Hand Memories of the hand to hand of the moon and the star
خاطرات دست به دست ماه و ستاره
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

74 prostrate prostrate to you
For love lover
Sunset at sunset
سجده كرد تورا
براي دل عاشق
آفتاب در وقت غروب
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

75 Lines of smile Life is reminiscence
Laugh Life is a Shaprak on a Cute Flower
Life is the dance floor of your lip
life is Sweet
زندگی خاطره است
ز ...
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

76 communication مهارت ارتباط ارتباطات
The world of knowledge and communication
دنياي دانش و ارتباطات
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

77 moon ماه
I put my cephalic on his shoulder and said: I love my moon and you, always staying behind the cloud and nobody will hear our love.
The peo ...
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

78 ناهيد جذبه عشق زيبايي
نور درخشاني
ناهيد يعني عشق مجنون خود
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

79 Shiite religion مذهب شيعه بودن ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

80 He Man مرد قوي و نيرومند ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

81 beliefs باورها
my religion beliefs
باورهاي ديني من
باورهاي مذهبي من
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

82 religion باور
my religion beliefs
باورهاي ديني من
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

83 right راست ، درست، صحيح،بجا، درستكار ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

84 right راست، درست، صحيح ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

85 slenderness انعطاف پذيري ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

86 guidance راهنمايي، هدايت
Every bitter end is the beginning of the life of each person with the guidance of his dreams
هر پایان تلخی، آغاز زندگی هر فرد ب ...
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

87 life Think for life, but do not be grievedبراي زندگي فكر كنيد ولي غصه نخوريد ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

88 greatness Ask for greatness in your eyes, not what you mean
بكوش عظمت در نگاه تو باشد نه آن چه بدان مي نگري
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

89 self efficacy خودكارامدي ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

90 house Living house with love and happy
خانه ي زندگي با عشق و شادي
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

91 constantly Your needs make you feel passionate about your life
Live in a way that constantly feels great pleasure and less suffering
نيازهاي شما سبب ميشود ...
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

92 loving The love of others begins by loving oneself
دوست داشتن ديگران از دوست داشتن خود آغاز مي شود
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

93 message of love If you would like to hear the message of love, you should also send this message ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

94 reflects The world is a mirror that reflects on everyone's face
دنياآيينه اي است كه بهزهر كس بازتاب چهره اس را مينماياند
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

95 City City of lions
شهر شيرها
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

96 City City and land of pride ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

97 surefire موفق حتمي ، یقین، مطمئن، نتیجه بخش
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

98 Stability پايداري
Motherland is lasting
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

99 Stability Stability of motherland
پايداري سرزمين مادري
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

100 daedal داراي هوش ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

101 ناهيد ناهيد بمعني ستاره درخشان و الهه عشق و زيبايي پاكي
نور چشم محبوب
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

102 Dear bambi آهو بامبي ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

103 نیلوفر شكوه زندگي
نيلوفر نماد داراي زيباي و نيروي شگفتن ايزدي
نيلوفر يعني گلي كه در روي آب شناور است اسم زيباي مادر من نيلوفر روشنايي آسمان ا ...
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

104 fascinating Delightful eyes are fascinating
چشمان لذت بخش و مجذوب كننده
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

105 محسن محسن اسم آقا ي من يعني نيك نام است كسي كه داراي حس نيكوكاري نيك بخشي به ديگران است
محسن بهترين اسم آقا برا همسر و در حين صدا زدن با افتخار و لذت ...
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

106 Participation مشاركت Satisfied and pleased راضي و خوشنود
Many of our people are happy to join
بسیاری از مردم ما خوشحال هستند که می پیوندند
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

107 Positive energy داراي انرژي مثبت ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

108 نرگس نرگس بمعناي گل خوشبو و خوش رنگ است نرگس يعني چشمان زيبا و چشمان خيره كننده گيرا ودرخشان
نرگس بمعني چشمان معشوق است
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

109 jaw تنگنا، هرزه درایي کردن ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

110 theologian حكيم الهي ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

111 fierce حريص
تند خو
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

112 rabid هار
fierce
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

113 Great mathematician رياضيدان بزرگ ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

114 stick on يك اصلاحي كه زماني كه به كسي علاقه مند و متعهد و مصمم باشيم استفاده ميشود
براي امور مثبت بكار ميبريم
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

115 ethic اخلاقي
mother method
اسلوب مادر
١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

116 methodical methodologist اسلوب شناس ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

117 formal methodical methodologist اسلوب شناس ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

118 salubrious صحت بخش گوارا ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

119 parturient ثمره بخش
١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

120 salubrious گوارا ، صحت بخش ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

121 Deer black eyes چشمان سياه آهو ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

122 چشمان سياه Black eyes
Deer black eyes
چشمان سياه آهو
١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

123 husband my dear husband
همسر دلبندم
١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

124 Best boy بهترين پسر ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

125 Not interfere Not interfere with another life
به زندگي ديگران دخالت نكن
١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

126 Pure chemistry شيمي محض ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

127 homey راحتي و آسوده ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

128 fallow deer Deer eyes چشمان آهو
١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

129 sparklers چشمان درخشان وگيرا ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

130 Smooth face صورت صاف
Juicyشاداب
succulent پر طراوت ، آبدار
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

131 emarginate دو بيني ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

132 jowl گونه ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

133 quarrelsome تظاهرات
دعوايي
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

134 پيازچه green onion ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

135 hay fever تب يونجه ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

136 elswhere جاي ديگر ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

137 against بر عليه ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

138 bill منقار ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

139 fib دروغ ، چاخان ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

140 cut بريدگي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

141 guilt تقصير ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

142 mud گِل آلوده كردن ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

143 lamentable اسفناك ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

144 quorum حد نصاب ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

145 rowdy دعوايي، جنجالي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

146 vulnerability آسيب پذيري ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

147 unhappy غصه دار ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

148 wild وحشي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

149 Fascinating مجذوب كننده ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

150 heart and soul قلب و جان
What is near ، Your heart to my soul
چه نزديك است ، جان تو به جانم
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

151 near What is near ، Your heart to my soul
چه نزديك است ، جان تو به جانم
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

152 soul What is near ، Your heart to my soul
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

153 eye جشم
چشم مستت چه کند با من بیمار امشب�
این دل تنگ من و این تن بیمار امشب

آخر ای اشک دل سوخته ام را مددی�
که به جز ناله مرا نیست پرستا ...
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

154 seals heart The heart goes to the seals
And the seals to goes the heart
دل سوی مهر می کشد
و مهر سوی دل
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

155 treasure گوهر. جواهر ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

156 elegance براز، ظرافت، لطافت، زیبایي، وقار، ریزه کارى، سلیقه
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

157 liberality سخاوت، آزادگي ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

158 نرگس نرگس زيبايي عشق معناي تك گل كه به عشق خود، عشق مي ورزد و زيبايي عشق را با عشق خود با درخشندگي معناي عميقي ميبخشد ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

159 محسن محسن نيكو كار يعني نيك بخشي ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

160 Veterinarian دامپزشك ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

161 replace جايگزين كردن ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

162 forgiveness بخشايندگي ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

163 mirror آيينه
Remember, your wife is like a mirror that shows you the parts you do not want to see
به خاطر داشته باشيد همسرتان به مانتد آيينه اي است ك ...
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

164 happiness Demand for the happiness of otheris the greatest happiness
خواستار سعادت ديگران بودن، بزرگ ترين خوشبختي ها است
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

165 truth Know the truth, then the truth will free you
حقيقت را بشناس، آنگاه حقيقت تو را آزاد خواهد كرد
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

166 free Know the truth, then the truth will free you
حقيقت را بشناس، آنگاه حقيقت تو را آزاد خواهد كرد
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

167 Wherever Wherever love and affection is Unconditional belief
هر جا عشق و علاقه باشد باوربي قيدي و شرط است
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

168 heartburn حسد. يا خصومت ورزيدن بكسي كه حسودي مي كند ميگويند ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

169 heartburn حس. يا خصومت ورزيدن
بكسي كه حسودي ميكند ميگويند
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

170 clear love عشق زلال
The world is at my pleasure, the miracle of the clear love brilliant of you has given me a profound meaning
to my life
دنيا به ...
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

171 mirage The world is at my pleasure, the miracle of the clear love brilliant of you has given me mirage a profound meaning
to my life
دنيا به كام من ...
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

172 profound The world is at my pleasure, the miracle of the brilliant miracles of the clear love of you has given me a profound meaning
to my life
دنيا به ...
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

173 disaffected بي محبت ، ناراضي ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

174 masochism مازوخيسم ، خود آزاري ، لذت بردن از درد، لذت بردن از جور و جفاى معشوق یا معشوقه
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

175 Ability The life of each of you has the ability and ability to be excellent and extraordinary. Each of you also has the ability to enjoy your life to perfect ... ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

176 Enjoying Enjoying simple pleasures, shows high intelligence, deep and spiritual knowledge
لذت بردن از لذت های ساده، نشان می دهد هوش هوشمند، دانش عمیق و معن ...
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

177 Blissful سعادت آور
Getting together is the beginning, with Blissful and progress and with Both breathing (fellow traveler)success
با هم بودن آغاز است، ...
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

178 recommended My teacher recommended that dictionary
معلم‌من آن فرهنگ ‌نامه را توصیه کرد
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

179 fantastically Teachers of language teaches fantastically
معلمان زبان، فوق العاده تدريس مي كند
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

180 extraordinary فوق العاده
Teacher of language teaches fantastically
معلم زبان، فوق العاده تدريس مي كند
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

181 Great creator خالق بزرگ ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

182 praised ستايش
respectable
محترم ، قابل احترام
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

183 peak of emotion اوج احساسات
You are light،Like the gem,.Like the gem, the virtues that with your love and subjective cognition of the world of life, the ...
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

184 right mind Good luck means great effort with the right mind
موفق باشید بدین معنی است که با ذهن درست تلاش کنید
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

185 Accepting responsibility پذيرش مسئوليت
Accepting responsibility is one of the best criteria for personal ability and maturity
قبول مسئولیت یکی از بهترین معیارها برای ...
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

186 recovery بهبود
To whom you love،See every day with new eyes
به آنهايي كه دوستشان داريد ، هرروز با چشماني نو بنگريد
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

187 eventuall در نهايت
A person who does not stop by his will will eventually be paralyzed by life
فردی که با اراده خود توقف نكند، در نهایت توسط زندگی فلج خ ...
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

188 Transparency love عشق شفافيت )عشق زلال )
The emergence of love and the enthusiasm of the song of life is the bond of transparency
ظهور عشق و شور و شوق ترانه ي زن ...
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

189 love Transparency شفافيت عشق
The emergence of love and the enthusiasm of the song of life is the bond of transparency
ظهور عشق و شور و شوق ترانه ي زندگی، پیوند ...
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

190 existence of love وجود عشق
Love is the only right choice and the only satisfactory answer to the fruit of the existence of love
عشق تنها انتخاب درست و يگانه پاس ...
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

191 available در دسترس
If you want something that is not available, you will definitely search it in the wrong place
اگر دلتان چيزي ميخواهد كه در دسترس نيست، ...
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

192 fate سرنوشت
from fate there is no escape
از سرنوشت گريزي نيست
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

193 loving kindness لطف و عنايت ، عاشق مهرباني
The treasure of my heart
گنجينه ي دل من
affection عاطفه ، محبت
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

194 pleasure لذت
At the peak of pleasure
در اوج لذت
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

195 jocundly خنده رو☺️
خوش رو
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

196 both cavenant هم عهد
always both cavenant
هميشه هم عهد بودن
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

197 both cavenant هم عهد
always both cavenant
هميشه هم عهد بودن
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

198 excellent عالي ، درجه يك
هميشه فوق العاده ever extra
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

199 goodwill خوش نيتي ، حُسن نيت
متشكررم ، اين هم براي شماست
thank you ، this is for you
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

200 conscience privates درون افراد
The source of love is within people
سرچشمه عشق درون مردم است
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

201 Inside people درون افراد
conscience privates
سرچشمه عشق در درون افراد است
The source of love is within people
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

202 manner manner روش ، طرز ، رفتار
اگر راهش رابداني ، هر سختي مي توان گفت، و گر نه هيچ . ظرافت در دانستن آن راه است.
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

203 way راه
manner روش ، طرز ، رفتار
اگر راهش رابداني ، هر سختي مي توان گفت، و گر نه هيچ . ظرافت در دانستن آن راه است.
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

204 Trust Inside اعتماد دروني
dependable مورد اعتماد
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

205 know آگاه بودن دانستن
Alertness هوشياري
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

206 peripatetic فلسفه راه رونده
مربوط به فلسفه ارسطو
ممنون كه هميشه در كنارمان هستيد
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

207 groom داماد
A boy and a groom
يك پسر و يك داماد
Like a boy
همانند يك پسر (براي داماد استفاده ميشود)
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

208 existence وجود. هستي
love with heart and spirit
عشق با قلب و جان
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

209 glad خشنود
glad is my heart with a hearts ease
با دل آرامي مرا خاطر خوش است
Brilliant and joyful
درخشان و شاد
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

210 زندگي زندگي ترامه اي است كه عشق مي سرايد و نشاط زندگي همان عشق است است كه به خركت در آمده است . عشق و شاديآور زندگي هنگامي نصيبتان مي شود كه آتش عشق را گرا ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

211 ترانه ي زندگي زندگي ترامه اي است كه عشق مي سرايد و نشاط زندگي همان عشق است است كه به خركت در آمده است . عشق و شاديآور زندگي هنگامي نصيبتان مي شود كه آتش عشق را گرا ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

212 Worthy شايسته ارزشمند ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

213 قانون جايگزيني ذهن خودآگاه شما در آن واحد ميتواند فقط يك فكر را در جاي خود جاي دهد. مثبت يا منفي
شما مبتوانيد با جايگزين كردن افكار مثبت به جاي افكار منفي به ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

214 قانون فعاليت ذهن ناخود آگاه ذهن ناخود آگاه شما باعث ميشود همه گفته ها و اعمالتان مطالبق باا لگوي شما پذيرد كه با تصوير ذهني و باورهاي زير بنايي شما هماهنگ است
ذهن ناخود آگا ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

215 قانون انگيزه هر چه ميگوييد انجام ميدهيد از تمايلات دروني ، خواسته ها و غرايز شما سرچشمه ميگيرد.
اين كارممكن است به صورت خود آگاه يا ناخودآگاه انجام شود
رمز ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

216 قانون ذهنيات دنياي اطراف شما تجعلي فيزيكي از درون دنياي شماست . زندگي مورد علاقه خود را در درون خود خلق كنيد زندگي ايده آل خود را با تمام جزئيات ان مجسم كنيد ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

217 قانون ذهن قانون ذهن شما هميشه تبديل به همان چيزي ميشود كه بيشتر به آن فكر ميكنيد درست مث علت و معلول ذهني كه افكار شمارا به واقعيت تبديل مي كند .بياد داشته ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

218 قانون احساس شما در فكر كردن ، در ك كردن و تصميم گرفتن صددرصد احساسي عمل ميكنيد .با احساستان تصميم ميگيريد و با عقلتان توجيه ميكنيد .
از آنجايي كه كنترل افكار ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

219 قانون تجسم دنياي پيرامون شماتصويري از درون شماست . تصاوير ذهني كه به آن مشغول هستيد افكار و احساسات و رفتار شماراتحت تأثير قرار ميدهد.
هر چيزي را كه به روشني ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

220 قانون ارزش شما هميشه به سوي كساني كه با شما ارزش ها، باورها و اعتقاد مشتركي دارندو با آنها توافق داريد، جذب مي شويد . عشق كور نيست. ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

221 قانون عزت نفس هر كاري را كه در زندگي انجام ميدهيد براي حفظ و يا افزايش عذت نفس است .شما دركنار كسي احساس خوشبختي ميكنيد كه باعث ميشود احساس كنيد فرد ارزشمند هست ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

222 قانون پذيرش واقعيت مردم تغيير نميكنند، آنها را همانطور كه هستند بپذيريد.سعي نكنيد ديگران را عوض كنيد يا انتظار داشته باشيد تغيير كنند.شما نتيجه نگرش خودتان را ميبينيد ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

223 قانون دو گانگي شما براي هر كاري كه انجام ميدهيد هميشه يكي از اين دو دليل را ارائه ميدهيد
-دليلي كه درست بنظر ميرسد
و
-دليلي كه واقعي
دليلي كه درست به ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

224 قانون خود شكوفايي شما ميتوانيد هر آنهه را كه ميتوانيد براي رسيدن به اهداف تعيين شده خود نياز داريد بيامو يد
انهايي كه مي آموزند توانا هستند
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

225 قانون سخت كوشي موقعيت ها و دستيابي به اهداف با سخت كوشي به دست مي آيد هنگامي كه شك ميكنيد موفق ميشويد يا نه .
سخت تر تلاش كنيد و اگر به نتيجه اي نرسيد باز هم تل ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

226 قانون خوش بيني نحوه ي تفسير و توجيهات تجربياتتان، تفكرات و احساسات شمارا شكل ميدهد .
اگر هميشه در هر موقعيتي به دنبال يافتن نقاط مثبت باشيد موفق خواهيد شد كه يك ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

227 قانون پذيرش اينكه چگونه با خودتان صحبت ميكنيد حدود در صد زيادي از فكر و احساس شما رامشخص ميكند .
ذهن ناخود آگاه گفته هاي دروني شمارا بعنوان دستور ميپذيرد
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

228 قانون بخشندگي هر چقد بيشتر، بدون انتظار ديگران خدمت كنيد،خير و نيكي بيشتري به شما ميرسد آن هم از انجايي كه اصلا انتظار نداريد شما تنها در صورتي حقيقتأ احساس خوشبخ ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

229 قانون قابليت شانس هنگامي رخ ميدهد كه آمادگي و موقعيت در يك جا جمع شود. در هر زمينه اي هر چقد توانايي داشته باشيد و آن را پرورش دهيد شانس رسيدن به آن موقعيت هاي ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

230 قانون فرصت بهترين فرصت ها اغلب معمولي ترين موقعيت پيرامون شماست.
بزرگترين فرصت احتمالا زياد پيش پاي شماست
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

231 قانون استعدادها در درونتان مجموعه اي استعداد ها و توانايي ها نهفته است كه اگر درست شناسايي و به كار گرفته شود شما را به اهداف وجودي خود ميرساند ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

232 قانون انرژي هر چقد انرژي و اشتياق بيشتري داشته باشيد ، احتمال اينكه موقعيت مناسب را تشخيص دهيد و از آن استفاده كنيد بيشتر است. بهترين ايده ها و ايده و افكاربا آ ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

233 قانون دانش در هر زمينه اي، شخصي كه دانش و مهارت گسترده اي داشته باشد ،شانس موفقيت بيشتري نسبت به ديگران دارد
دانش و مهارت گسترده
فرد راآگاه ساخته و از چن ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

234 قانون عكس العمل افكار و احساسات شما تعيين كننده اعمال شماست و اعمال شما نيز به نوبه خود تعيين كننده افكار و احساسات شماست ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

235 قانون صداقت خوشبختي و داشتن عملكرد عالي هنگامي به سراغ شما مي آيد كه تصميم بگيريد هماهنگ باوالاترين ارزش ها و عميق ترين اعتقادات خود زندگي كنيد.هميشه با آن بهتر ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

236 قانون انعطاف پذيري درتعيين اهداف خودقاطعيت داشته باشيد، امادر موردروش دستيابي به آنها انعطاف پذيرباشيد. انعطاف پذيري و سازگاري از شرايط اساسي موفقيت است ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

237 up and coming روبه ترقي ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

238 fructose شهد ميوه ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

239 Hypothalamus هيپوپوتاموس ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

240 appetite میل و رغبت ذاتي، اشتهاtrencherman ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

241 propriety برازندگي ، آداب سخن ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

242 Internship period دوره كار آموزي ، دوره كار ورزي ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

243 pulse تپش
The pulse of the heart is flying with love for you
تئش قلب با عشق براي شما پروزا مي كند
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

244 embrace love آغوش عشق
The happiness of the gates is open to you with a warm embrace
خوشبختی دروازه ها با آغوش گرم باز است
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

245 gift هديه
Life is a gift
زندگي يك هديه است
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

246 sea دريا
The sea of affection
درياي محبت
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

247 محسن محسن يعني كسي كه نيكوكار است محسن يعني زندگي من ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

248 terminate به اتمام رسيدن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

249 gladden خوشحال كردن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

250 haunt ديدار مكرر كردن ( مربوط به افراد آشنا ميشه) ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

251 arms بازوها
In the arms of my love
در آغوش عشقم
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

252 end of line انتهاي خط ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

253 my mother مادرمن
mother ،
my world
مادر،
دنياي من
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

254 hug Hug motherدر آغوش گرفتن مادر
بغل كردن مادر
embrace
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

255 فرزانه فرزانه اسم خوبيه
فرزانه يعني خردمندي
اسم خوبيه برا دختراي خوب
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

256 smiling farzaneh smiling
خوش رو فرزانه
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

257 stag evil بدبختي، تشنج ارواره زیرین اسب ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

258 stag evil تشنج ارواره زیرین اسب، بدبختي ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

259 Just shut up خفه شو
Just shut up and get on with your work
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

260 music hall تالار موسيقي ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

261 antitoxin ماده ضد سم ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

262 venenate زهر داده شده ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

263 hideaway نهانگاه، مخفي گاه ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

264 stag beetle سوسک گوزنی (تیره‌ی ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

265 shut Just shut up and get on with your work ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

266 Neglect بي توجهي كردن
Just shut up and get on with your work!
خفه شو و بروپي كارت
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

267 kiss بوس
kiss to mother
بوس به مادر
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

268 auspicious فرخنده ، مبارك ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

269 Higher goals اهداف بالاتر ١٣٩٧/٠٦/١١
|

270 conform پيروي كردن ، مطابق
In accordance with my husband
مطابق با همسرم
١٣٩٧/٠٦/١١
|

271 conform پيروي كردن
conform with husband
١٣٩٧/٠٦/١١
|

272 conform پيروي كردن
Follow my love
پيروي كردن از عشقم
١٣٩٧/٠٦/١١
|

273 Whatever هر چي
whatsoever he says
هر آنچه او بگويد
you say
هر چي تو بگي
١٣٩٧/٠٦/١١
|

274 says What ever Mohsen says
هر چه محسن بگويد
١٣٩٧/٠٦/١١
|

275 icon نماد تصوير
The classroom icon is still there
١٣٩٧/٠٦/١١
|

276 symphonious ASSONANCE هم آوا ١٣٩٧/٠٦/١١
|

277 Sustainable bonding پيوند پايدار ١٣٩٧/٠٦/١١
|

278 intimate دمساز. جون جوني ١٣٩٧/٠٦/١١
|

279 success كامروايي ، موفقيت ١٣٩٧/٠٦/١١
|

280 aroma بوي خوش عطر ١٣٩٧/٠٦/١١
|

281 aroma بوي خوش عطر ١٣٩٧/٠٦/١١
|

282 Juicy شاداب. شيره دار پر آب آبدار ١٣٩٧/٠٦/١١
|

283 struggle كوشش كردن تلاش كردن
جان كندن
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

284 divination حدس درست ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

285 Start tomorrow فردا شروع كن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

286 diamond الماس
truth bliss The welfare of love is like a diamond in the heart of man.
سعادت حقیقی رفاه عشق مانند الماس در قلب انسان است.
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

287 truthe bliss سعادت حقيقي
سعادت حقیقی رفاه عشق مانند الماس در قلب انسان است.truth bliss The welfare of love is like a diamond in the heart of man.
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

288 mutational جهشي
Doing good intention mutational
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

289 highbred نجابت خانوادگي
● منزه،فرهیخته،آموخته و آراسته
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

290 circlet انگشتري ، پر هونک
● تاج،حلقه‌ی زینتی
حلقه زر يا گوهر
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

291 stage coach stage coach پدربزرگ، دليجان ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

292 fixedness در روانشناسي بمعني تثبيت شدگي
ثابت محكمي ثبات
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

293 mind ذهن
nice mind of fish
ذهن خوب ماهي
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

294 nice mind of fish ذهن خوب ماهي ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

295 to deliver رساندن
to deliver the brick to Mousa
براي تحويل آجر به موسي
براي رساندن آجر به موسي
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

296 give دادن
to deliver رساندن
to deliver the brick to Mohsen
براي تحويل آجر به محسن
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

297 intelligence هوشمندي ، فهم و خرد ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

298 Antenna آنتن
On the roof, I gave him a brick beside the roof antenna
در پشت بام، من به او یک آجر در کنار آنتن پشت بام دادم
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

299 moving حركت كردن
Action move حركت اقدام
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

300 On the neck put روي گردن قرار دادن
بر روي گردن انداختن
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

301 responsible مسئوليت دار. مسئوليت پذير
accountable responsible
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

302 Future of thought آينده انديش ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

303 محسن محسن معنيش همون نيكوكار ، هميشه آقامو( عشقمو) محسنم صدا ميكنم مرسي خدا جونم كه عشقي مث محسنم دارم ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

304 Brick Stone سنگ آجر
give stone brick in the rooftop
آجر سنگی را در پشت بام قرار دهید
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

305 roof پشت بام
Put the bricks on the side of the antenna on the roof
آجر را در کنار آنتن روی سقف گذاشتن
Get a brick on the roof of someone
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

306 roof پشت بام ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

307 Emotionally هيجاني
Excitement هيجان
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

308 seniority شاهزاده بودن ، ارشديت ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

309 beatific سعادت آور ، سعادت آميز ، فرخنده ، مبارك ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

310 grateful مديون محبت ، حق شناس ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

311 Step you in my eyes قدم شما روي چشمم ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

312 Come to تشريف آوردن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

313 seigneur شاهزاده ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

314 Pairing جفت شدن
Pairing with the knee palatal
جفت كردن با كام
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

315 Accompanied همراه
luck wiht you Accompanied
شانس با شما همراه است
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

316 function عملكرد ايفا
action, practice, act, operation عمل عمليات
follower دنباله رو
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

317 Pleasant Morning صبح دل انگيز ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

318 smiling خندان، متبسم، خوشرو
laughingخندان
merry خوشحال
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

319 My surprise look نگاه شگفت انگيز من ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

320 uncle عمو ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

321 doll عروسك
My doll name was Sarah اسم عروسك من سارا بود
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

322 Flying ball توپ پرواز ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

323 سن جانيمسان تو جونمي ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

324 doll عروسك
The little girl is sitting on the stairs, and playing with her doll
دختر کوچولو روی پله ها نشسته و با عروسکش بازی می کند
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

325 stair پله
The little girl is sitting on the stairs, and playing with her doll
دختر کوچولو روی پله ها نشسته و با عروسکش بازی می کند
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

326 warmhearted خونگرم، با محبت، مهربان، مهرباني، خونگرميkindness
Uncle, with kindness always brought fruit to us‌
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

327 garden باغچه
Uncle, with kindness always brought fruit to us
عمو، با مهربانی همیشه برای ما میوه آورد
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

328 garden باغچه ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

329 Pomegranate انار
The fruit of a thousand seeds
ميوه هزار دانه
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

330 pick Pomegranate چيدن انار ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

331 lpomology ميوه پروري ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

332 love Grandmother عشق مادربزرگ
remember all love grandmother
ياد اور تمام عشق مادربزرگ (محبت مادر بزرگ)
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

333 memories خاطرات ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

334 jaunt circulation, flow, turn, excursion, twirl, گردش
Good day with family روز خوب با خانواده
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

335 junket خوش گذراني كردن
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

336 leisurely تفريحانه
با فراغت خاطر
Good day with family
روز خوب با خانواده
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

337 Gaily با خوشحالی، با سرور و نشاط ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

338 Man of my heart مرد قلبم ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

339 lively خندان ، متبسم.
delightsome بسيار دلپسند. شاد
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

340 Unreachable غير قابل دسترسي ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

341 brother camaraderie به جمع كساني گفته ميشود كه پراز مرام و وفاداري دوستي است ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

342 brother دوست بسيار صميمي ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

343 man honorable مرد بزرگوار ( محترم) ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

344 amicable camaraderie دوستي، رفاقت ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

345 mighty professor honourable Professor
استاد بزرگوار
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

346 honorable professor استاد بزرگوار ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

347 Timely invite دعوت به موقع (اعظم) ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

348 wilco فهمیده و مودب بودنsuavity ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

349 Gargantua Someone who has made himself a monster
کسی که خودش را هیولا كرده است
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

350 gigantic Someone who has made himself a monster
کسی که خودش را هیولا ساخته است
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

351 The source of love سرچشمه عشق ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

352 gala خوشي، شادى، جشن و سرور، مجلل، با شکوه ،جشن،ضیافت،جشنواره،بزرگداشت
● مجلل و پرسرور
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

353 luxurious زندگي ايده آل. زندگي فوق العاده زيبا با آرامش ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

354 Real parents پدر و مادر واقعي. والدين واقعي. والدين حقيقي ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

355 freedom freewill اختياري
free willاراده آزاد
He is also in charge of private affairs
او همچنین مسئول امور خصوصی است
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

356 freedom اختيار داشتن. آزادي اختيار داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

357 intercommunicate ارتباط متقابل داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

358 rest آرامش داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

359 system availability دسترس پذيري سيستم ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

360 favourite کسي یا چیزى که طرف توجه باشد، شخص نزديك، همنشین ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

361 association همنشيني ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

362 comer comer واردشونده
You came, with love, deep delightful life
شما با عشق، زندگی لذت بخش عمیق آمدید
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

363 benedict نو داماد، خجسته، سعيد، خوشحال خرسند شاد مسرور ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

364 daedal باهنر، داراى هوش اختراع، پیچیده، لابلا عالی،خوش ساخت،ظریف و زیبا،شاهکار ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

365 dribble پا به پا كردن توپ فوتبال
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

366 talipes كجي پا ، آدم پا چنبري ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

367 Smile لبخند ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

368 ثمره عشق حس لذت بخش زندگي شادماني ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

369 عشق شاه كليد عشق شاه كليدي است كه تمام دهليزهاي قلب آدمي را ميگشايد
اسم اين عشق، مادر عشق نام گذاري شده است
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

370 Existence of love Our behavioral responses are caused by cardiac emotions rather than intelligent calculations
پاسخهای رفتاری ما به واسطه محاسبه هوشمندانه از احساسا ...
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

371 Wisdom Our behavioral responses are caused by cardiac emotions rather than intelligent calculations ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

372 جميله gravitation نيروي جاذبه
شايسته عشق زيبايي و دلنشين رضايت بخش محبت بخشي در قلب و زندگي
جميله يعني سرشار از عشق درون فرد كه زيبايي رو در قلب ...
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

373 نجمه مادر زيبايها. الهه عشق و روشنايي قلبي. ذاتي خجسته چهره دلبر و گيرا. مانند زيبايي طاووس ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

374 Precious lady Precious treasure
گنج گرانبها
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

375 ladyship بانويي. خانومي. بانوي ارجمند بانوي با احترام ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

376 My queen ملكه من ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

377 endearing محبت آميز ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

378 Good looking خوش چهره ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

379 Sustainability همبستگي. پايداري ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

380 habitual Being together هميشه باهم بودن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

381 My life زندگيم، عشقم ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

382 Come to تشريف آوردن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

383 Step you in my eyes قدم شما روي چشمم ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

384 peahen طاووس ماده ، طبيب ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

385 blithe مهربان، خوش قلب، خوش، آدم شوخ و مهربان، مهرباني، دوستانه، نرم و ملایم، شوخ، شاددل ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

386 cordiality صميميت
گرمي
مهرباني
مودت قلبي
خوش رويي
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

387 sparklers چشمان گوهر درخشان ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

388 personable خوش سیما، جذاب شخصيتي ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

389 bonhomie خوش هيجاني و رفتار دلپذير ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

390 amiability exciting ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

391 amiability خوشبختي ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

392 life I love your eyes and your eyes are the dream of my life and this is the most universal affection ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

393 unalloyed بي نظير ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

394 Lean concurrent moments همنشين لحظات ناب ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

395 Being with you makes me feel happy باتو بودن مرا خوشحال ميكند ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

396 Day shift تغيير روز ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

397 اثر جوجومويز دختري كه راهيش كردي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

398 اثر جوجومويز دختري كه رهايش كردي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

399 We have a long way مايك راه طولاني داريم ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

400 nostrum راه حل نهايي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

401 real way راه واقعي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

402 real way راه واقعي. راه حقيقي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

403 real way راه واقعي راه حقيقي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

404 real way راه حقيقي راه واقعي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

405 اثر جوجو مويز دختري كه رهايش كردي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

406 Hypothalamus هيپوپوتاموس ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

407 interface ارتباط دو طرفه. وارد مراسم جشن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

408 interface ارتباط دو طرفه ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

409 married Lady بانوي متاهل ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

410 ballroom سالن بزرگ رقص. تالار ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

411 Croup Hall تالار كروپ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

412 theophanic وابسته به تجعلي خدا به انسان ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

413 flavor to merry عطو طعم مزه براي جشن گرفتن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

414 flavor to merry عطرو طعم براي جشن گرفتن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

415 Continuity پيوستگي ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

416 Abbacy مقام رهبانيت ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

417 absolute continuity پيوستگي مطلق ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

418 habitual Being together هميشه باهم بودن ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

419 macabre وابسته به رقص مرگ ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

420 macabre وابسته به رقص مرگ ترسناك ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

421 naivete خام دستي
روانشناسي(سادگي)
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

422 naeryo jireugi ضربه دست پايين رونده ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

423 gaffe اشتباه در گفتار يا كردار. اشتباه لپي خبط بزرگ ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

424 extravaganza اغراق, گزاف گویی, فانتزی, اثر خیالی, اثر یا تصنیف از یک شخصیت خیالی
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

425 Drowning in self pit شيرجه زدن در گوال خود ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

426 Drowning in self pit غرق شدن در گودال خود
يا غرق شدن در دل خود
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

427 ebullient سر حال. شاداب. با حرارت و گرم. جوشان پر هيجان. شاد كام ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

428 healthfullness سلامتياوري ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

429 wellbeing سلامتي خوشي. تندرستي. خوشبختي. نيك بود ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

430 wellbeing سلامتي و خوشي تندرستي. خوشبختي. نيك بود ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

431 disport تفريح و شادي كردن ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

432 playground تفريحگاه ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

433 Have a good time اوقات خوبي داشته باشيد
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

434 radar correlation هدف هاي مورد نظر ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

435 rackety پر هياهو. خوشگذران ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

436 b y signal b y پيام الكترونيك ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

437 b y signal b y پيام روشنايي الكترونيك ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

438 hagiology ادبيات مقدس تاريخ مقدس ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

439 Insane مجنون. جون ليلي. هواي ليلي. زندگي ليلي ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

440 Insane مجنون جون ليلي ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

441 Marriageable بالغ در خور عروسي ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

442 Mistake not picking up اشتباه برداشت نكردن ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

443 solomon صلح دوست ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

444 amicability محبوبيت. صلح دوستدار ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

445 amicability صلح و دوستدار ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

446 chum دوست صميمي بودن. ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

447 Chamaeleontidae حرباء. ادم متلون المزاج و دمدمي. آفتاب پرست. سوسمار كوچك مارمولك هاي دم دراز ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

448 Smell of jealousy بوي حسادت ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

449 Practical Philosophy فلسفه عملي ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

450 Superiority and paramount برتري و والايت ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

451 Loyal to join متعهد به پيوستن ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

452 hippopotamus هيپوپوتاموس ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

453 Swimming شنا كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

454 Swim in the sea of love شنا در درياي عشق ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

455 succulence شادابي. پرآيي. حالت آبكي ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

456 hydromel آب شهد ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

457 آريايي (همه بنده ناب یزدان پاک همه دل پر از مهر این اب وخاک)
شعر فردوسي مربوط به آريايي بودن كه بايد خصوصيات مهر آب و خاك رو داشته باشند
آذري ...
١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

458 seigneur شاهزاده ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

459 seigneur شاهزاده ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

460 Pleasant memories خاطرات دلپذير ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

461 good memories خاطرات خوش ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

462 Family trips سفرهاي خانوادگي ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

463 intimate جان جاني ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

464 active مشغول عمل ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

465 venerability با احترام ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

466 tenet پايه تفكر ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

467 rose گل رز ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

468 Sustainability پايداري ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

469 Sustainability پايداري. باهم بودن. باهم متحد بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

470 We did not meet ما ملاقات نكرديم. علي ناجي ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

471 Being in the homeland بودن در وطن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

472 demulcent تسكين دهنده. مرهم ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

473 emotionalism احساساتي بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

474 wait آماده بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

475 bloom از سلامتي رنگ وآب برخوردار بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

476 feel از قدرت احساس برخوردار بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

477 outweigh ارزشمندتر بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

478 worth با ارزش ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

479 diamondiferous الماس خيز الماس دار الماس زا ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

480 Get home به خانه رسيدن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

481 come back برگشتن يك اصلاحي كه زماني كه از سفر برگشتن استفاده ميشود ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

482 refreshments جان بخشي نيرو بخشي ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

483 enamor دلباخته بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

484 cling وفادار بودن. پيوستن ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

485 fixation تحكيم دلبستگي زیاد، عشق زیاد، تعلق خاطر ، تثبيت ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

486 confabulate صحبت دوستانه كردن
بمثال تشكر ميكنم از صبا و سحر
١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

487 circle حلقه دوستان ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

488 tank circuit الكترونيك مدار مخزني ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

489 tank circuit مدار مخزني. الكترونيك ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

490 accord هماهنگ بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

491 roadworthy در جاده. سفر كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

492 intimate جان جاني محرم صميمي ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

493 I had a short trip من يك سفر كوتاه داشتم ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

494 I was in trip سفر بودم ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

495 Buy the best home appliances خريد بهترين لوازم خانگي ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

496 Eid Said Ghadir Khom عيد سعيد غدير خم ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

497 celebration برگزاري جشن ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

498 fortuitous سعادت آور ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

499 beatific سعادت آميز. فرخنده ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

500 paternity صفات پدري صفات پدرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

501 paternal پدرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

502 mathematician رياضيدان. علم دانايي رياضي ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

503 Intelligence and thought هوش و انديشه ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

504 Math science علم رياضي ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

505 unitary اتحاد وحدت گرايي ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

506 seniority شاهزاده. ارشديت. ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

507 senile weakness ضعف ياسستي پيري ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

508 cognition شناخت. ادارك . تو اون شهر هر كسي بهتر از شما شناخت در مورد دين و معرفت فرد دارند ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

509 sagacity هوش ذكاوت ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

510 acuity تيز فهمي ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

511 نرجس دختر پاك خوش سيما و مادربا محبت و فداكار مادر نمونه ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

512 trumpery خوش ظاهر مرتب ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

513 well spoken خوش كلام ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

514 chattiness خوش صحبتي ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

515 enliven خوش روحيه بخشيدن ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

516 tight ship خوش سازمان ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

517 handsome سخاوتمندانه. خوش تيپ ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

518 genial خوش ذهن ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

519 optimism خوش بيني فلسفه ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

520 grateful مديون محبت. حق شناس ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

521 complaisant مهربان و خوشرو ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

522 signet ring انگشتر خاتم دار ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

523 fawn بچه آهو با چشمان سياه زيبا ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

524 impending to Imam Reza pilgrimage مشرف بودن به زيارت امام رضا (عليه السلام) ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

525 heart pearl مرواريد دل ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

526 Dracula دراكولا ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

527 softie پسر ضعيف وزن نما ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

528 joomeok مشت تكواندو ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

529 cycling دوچرخه سواري ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

530 I understood from the beginning از اول متوجه شدم ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

531 Cuddly دلبرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

532 آتا جان پدر. در زبان ترركي بمعني پدر است. پدر يعني همراه پشتبان پسر فداكار. ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

533 father sacrifice پدر فداكار ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

534 Father of poetry پدر شعر ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

535 Sire پدر شاعرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

536 آنا مادر. به زبان تركي به معني مادر است. مادر يعني دنياي مهرباني و خوش قلبي (رئوفانه ، مهربانه، مهر آميز ،با محبت ،سرشتي از حس مادرانه بي نظير) ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

537 kind heartedness مهرباني. خوش قلبي. ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

538 Honored مفتخر بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

539 Both breath هم نفس ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

540 Successful at all times موفق در همه حال ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

541 Happy life زندگي شاد ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

542 glory مفتخر بودن. شادماني. نور باليدن. شادماني. فخر كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

543 Rezaee covenant عهد رضايي ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

544 ceasefire آتش بس ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

545 married Lady بانوي متاهل ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

546 married متاهل. شوهر دار. بكسي كه متاهل ميباشد ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

547 Mentally retarded عقب مانده ذهني ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

548 slow heart قلب آرام ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

549 My life عمرم. نفس. زندگي. جان. ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

550 breath جان نفس ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

551 My soul جان دلم ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

552 grith امان. آسايض
اقاي عمران پسر عمه. آسايش با شما نيست. بيخودي خودتونو وسط نندازيد
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

553 recalcitrance جواب منفي ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

554 Neglect بي توجهي. بمعناي جواب رد براي ازدواج به كسي ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

555 Mycobacterium tuberculosis bacterium مايكرومايكوباكتريوم توبركلوسيز. عفونت باكتريابي مسري حاد يا مزمن كه بطور اوليه ريه ها را درگير ميكند و به ساير اعضا گسترش مي يابد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

556 high life زندگي شيك جذاب ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

557 life lady بانوي زندگي ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

558 Step you in my eyes قدم شما روي چشمم ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

559 Right day روز مناسب ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

560 To bring customs and customs بجا آوردن آداب و رسوم ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

561 مائده مائده سوره زيباي قرآن كريم و نعمت هديه الهي ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

562 Come to تشريف آوردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

563 Daddy بابا جون ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

564 yokefellow هم تراز. شريك زندگي ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

565 Help me مدد ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

566 To bring together گرد هم آوردن. به هم رساندن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

567 Talk to help صحبت كردن براي كمك رساني ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

568 Advance to help پيشرفت براي كمك ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

569 Talking too هم صحبتي ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

570 consultation هم فكري كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

571 counsel مصلحت انديشي ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

572 smile لبخند😍 ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

573 panacea اكسير جواني ماده جواني ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

574 hind ماده گوزن. آهو ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

575 Young matter ماده جواني. اسكير جواني ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

576 Mother like peacock مادر همانند طاووس🌹 ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

577 Sweetheart mother مادر دلبندم ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

578 my ornament تاج سرم ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

579 ناهید ناهيد بمعني عشق زندگي ملكه ايزد ابها پاكي مهرباني عشق دختر پاك و درخشنده عشق زيبايي دوشيزه عشق ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

580 devotedly دل و جان ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

581 juice up نيرو جان ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

582 آناهيتا بانوي ملكه ايزد آب دوشیزه ی بسیار زیبا، بلند بالا و خوش پیکر است، (در اعلام) نام دیگر کتایون همسر گشتاسب که دختر قیصر روم بود
آناهيتا بعني دختر ن ...
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

583 nestle bosom درآغوش كسي خوابيدن ❤️ ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

584 embrace it در آغوش گرفتن❤️ ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

585 nestle در آغوش كسي خوابيدن❤️ ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

586 cuddle در آغوش گرفتن ❤️ ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

587 giant star ستاره بزرگ درخشان ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

588 planet ستاره بخت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

589 lucky ripsnorting خوش اقبال فوق العاده ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

590 fantastic فرق العاده ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

591 Love path مسير عشق ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

592 intimate جان جاني محرم ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

593 Happy smart boy پسر هوشمندشاد ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

594 consistent ثابت قدم ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

595 consistent ثابت قدم ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

596 darling دلبندم ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

597 breath نيرو جان نفس ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

598 respire به هوش آمدن. دم زدن نفس كشيدن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

599 pant نفس نفس زدن ضربان داشتن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

600 proceeding delectation اقدام نفس ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

601 Breathing breath نفس دميدن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

602 proceeding اقدام ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

603 Breathe نفس دادن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

604 family فاميل. خاندان ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

605 architect مهندس ساختمان مهراز ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

606 Breath of my life نفس زندگيم ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

607 partner همسر داشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

608 My consort همسر من ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

609 My sweetheart همسر دلبندم. عزيز من ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

610 پريسا پريسا معني زيباي ماه تابان چهره لطافت عشق و محبت
پريسا به زيباي پري
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

611 grandmother hand kiss بوسه دست مادر بزرگ ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

612 Grand mother Crown مادربزرگ تاج سر ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

613 Grand mother original مادربزرگ اصيل ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

614 Country house همشهري ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

615 kind mother مادر مهربان ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

616 boy clean پسر پاك تميز ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

617 boy clean پسر پاك ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

618 Live the childhood memories خاطرات كودكي را زنده كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

619 bonhomie رفتار خوش دلپذير به روابط مادر و عروس گفته ميشود ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

620 bonhomie رفتار خوش دلپذير ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

621 honey bride and honey mother عروس عسلي و مادر عسلي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

622 elegance لطافت ظرافت زيبايي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

623 elegance لطافت ظرافت ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

624 douceur Mother and bride با ملاحت شيريني و ظرافت وفتار مادر و عروس ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

625 comeliness Mother and bride خوشمنظري مادر و عروس ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

626 Permanent excuses بهانه هاي هميشگي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

627 Mothers arms آغوش مادر ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

628 اناهيتا ستاره صبحگاهي. ايزد ملكه ابها. الهه پاكي و زيبايي عشق ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

629 wellspring سر چشمه ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

630 clear شفاف زلال ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

631 limpidity زلال بودن ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

632 استروژن استروژن توسطKh و fsh ترشح مي شود
مرحله فوليكولي نشاندهنده شروع چرخه تخمدان ايت ودر مرحله فوليكولي هيپوفيزپيشين هورمونهاي Lhو fsh راترشح ميكند كه ...
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

633 لوله فالوپ عبورتخمك از لوله فالوپ معمولا ٣ تا ٤ روز طول مي كشد، اگر تخمك در مدت ١ تا ٢ روز پس از آزاد شدن لقاح نيابد توانابب لقاح رااز دست ميدهد و از بين ميرود ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

634 مرحله فوليكولي مرحله فوليكولي از آغاز رشد فوليكول تا پاره شدن آن ٢٤ روز طول ميكشد هرچه فوليكول به بلوغ نزديكتر مي شود مقدار ترشح استروژن نيز بيشتر ميشود ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

635 استروژن استروژن از فوليكول در حال رشد ترشح و باعث رشد بيشتر فوليكول مي شود ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

636 حداكثر ميزان ترشح Lh حداكثر ميزان ترشحLh باعث گامتها اولين رقسيم ميوزي خود را كامل كنند و پاره شدن فوليكول و تخمدان است و همينطور باعث تخمك گذاري باقيمانده فوليكول به ج ... ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

637 دوران بارداري از ٣دوره سه ماهه تشكيل شده است(٩ ماه)
٨هفته اول رويان. ٢ ماهه اول
از پايان ٢ ماه تا انتهادوره جنين
قلب تشكيل اول جنيناست
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

638 جفت ساختاريست كه از طريق آن مادر به رويان غذا مي رساند
خون مادر معمولا با خون رويان مخلوط نميشود بلكه مواد غذايي خون مادر، از جفت انتشار پيدا ميكند و ...
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

639 كوريون كوريون* رحم=جفت
باهمكاري يا تعامل با رحم ،سازنده جفت مي باشد
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

640 علل تستوسترون كمك به توليد اسپرم
ايجاد صفات ثانويه جنسي مثل ريش حجيم شدن ماهيچه ها. و كلفت شدن صدا و..،،
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

641 بيضه علل اصلي بيضه اسپرم سازي است
بيضه ها در دو ان جنيني درون حفر شكمي تكيل ميشود اما كمي قبل از تولد وارد كيسه بيضه كه در خارج از حفره شكمي قرار دارد ...
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

642 هرومونLh استروژن مرحله فوليكولي مرحله خونروش =قاعدگي ( در روزهاي اول تا دوره جنسي)
مرحله رشد و نموآندومتر(جدار رحم) در روزهاي ٧ تا ١٤
مرحله ترشح رحم پايدار باقي مي ماند و دا ...
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

643 object yellow جسم زرد ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

644 Attracted and fascinated جذب و مجذوب ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

645 demagnetize نا آهن رباكردن ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

646 aura نور و تجلي هر ماده ( مثل بوي گل و نورنوران ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

647 aura نشئه و تجليهر ماده (مثل بوى گل)، رایحه، تشعشع نوراني ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

648 refulgence درخشندگي. ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

649 refulgence درخشندگي. شكوه و جلال. نور افشاني ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

650 glare درخشندگي زياد ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

651 radiation برق. پرتوافشاني ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

652 lovingly محبت آميز. عشق ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

653 adoration عشق ورزي ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

654 thanks a lot خيلي ممنون ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

655 thanks با تشكر ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

656 Love being together عشق باهم بودن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

657 palsy walsy جون جوني ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

658 I do not want to see نميخوام ببينمت. به كسي گفته ميشه كه مايل به شروع كردن ملاقات نيست ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

659 steadfastly ثابت قدمانه. راه خود را رفتن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

660 Shoot the ball توپ را شوت كردن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

661 Shoot the ball توپ را شوت كردن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

662 amicability صلح. دوستدار صلح ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

663 slow cooker آرام پز. دم گذاشتن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

664 slow cooker آرام پز دم گذاشتن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

665 اجركم عندالله پاداش شمارا خداوند بدهد ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

666 كيانا ملكه طبيعت. بهترين اسم دختر ي هست كه پدرم برام انتخاب كرد. مرسي پدر عزيزم ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

667 hang on دوام داشتن ثابت قدم داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

668 avouch ضامن شدن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

669 To be memorable به ياد ماندني ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

670 Substitutability صلاحيت جانشين ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

671 costume suit groom لباس كت و شلوار دامادي ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

672 costume groom كتوشلوار دومادي ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

673 costume groom كت و شلواردوماد ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

674 love potion معجون عشق ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

675 inspire جان دميدن ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

676 دیانا الهه مهرباني ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

677 دیانا ديانا الهه خورشيدي ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

678 دیانا ديانا الله عطوفت و مهرباني و عاطفه نيكويي بخش الهه زيباي طراوت ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

679 bond دلبستگي دوستي علاقه
پيوستگي عاشق. ارتباط باهم بودن
١٣٩٧/٠٥/١٥
|

680 accredit شناختن معتبر ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

681 opportunism فرصت طلبي ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

682 recognition به رسميت شناختن ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

683 fetish خرافات ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

684 bigot ادم خرافاتي ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

685 superstitious خرافاتي ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

686 darling محبوب ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

687 liegeman جان نثار. هم بيعت ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

688 intimate جان جاني صميمي محرم ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

689 inspire جان دميدن ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

690 Soulful پراز احساسات پر شوق و ذوق سرزنده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

691 Love heart عشق دل ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

692 Sustainable love عشق پايدار ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

693 heartbeat تپش دل ضربان قلب ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

694 consummately با دل و جان ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

695 Trip abroad سفر خارج از كشور ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

696 Honored مفتخرشدن ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

697 Honored مفتخر شدن ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

698 Dress up تشريف بياريد ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

699 reality واقعيت عشق ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

700 Stable in love پايدار در عشق ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

701 moonstruck دلشيفته از عشق ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

702 Prosperity and happiness سعادت و خوشبختي ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

703 My hypothalamus هيپوپوتاموس من ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

704 Blunder كفتار ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

705 Unreasonable intellect عقل نابسامان ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

706 Childhood Home خانه خاطرات كودكي. خاطرات كودكي بفروش نميره ما مث شما بي خانمان نبوديم و به خونه كودكي بها ميديم ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

707 Selling girl دختر فروشي ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

708 Sealed and fined پلمپ و جريمه شدن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

709 Fault عيب. عيب آن است كه پدر دخترش را رونمايي كن و بفروش بگذارد و دختر بخاطر گرسنگي دوري از پدر دست بخودفروشي كند ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

710 Unsecured family خانواده بي صاحب ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

711 unregenerate اخلاقا دوباره حيات نيافته ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

712 unregenerate اخلاقا دوباره حيات نيافته ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

713 unrefined نابهنجار. خام ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

714 uncommitted غير متعهد نشده ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

715 putrescent فساد پذير ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

716 infective عفونت زا ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

717 vagrant ولگرد آواره ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

718 infanticide بچه كش ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

719 waif بچه بي صاحب ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

720 homeless بي خانمان آواره ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

721 stateless بي وقار ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

722 vagrant ادم آواره و ولگرد ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

723 duffer آدم احمق و كودن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

724 salesgirl فروشنده دختر ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

725 white slave تجارت ناموس ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

726 implode از داخل منفجر شدن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

727 derelict بي سرپرست ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

728 Idle بي سرپرست ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

729 Hungry girl دختر گرسنه ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

730 Begging bowl كاسه گدايي كردن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

731 Sustainable bonding پيوند پايدار ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

732 Sustainable bonding favorable پيوند پايدار همسو ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

733 favorable همسو مسلعد ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

734 mainstream مسير كلي. مسير اصلي ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

735 Happy link پيوند شاد ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

736 Happy blessing پيوند مبارك ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

737 settler خوش نشين ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

738 beatification سعادت جاودانگي. بركت ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

739 immortality ابديت ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

740 eternalness جاودانگي بي پايان ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

741 eternalness جاودانگي ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

742 compatriot هم وطن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

743 كيسه بزرگ توبره ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

744 Kicked trash bin كيسه زباله لگدزده شده ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

745 garbage collector زباله روب ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

746 Montessori method روش فرهنگ تربيت ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

747 garbage in garbage out اططلاحي است كه نتيجه ببهوده را بعنوان خروجي توليد كرده است ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

748 Rubbish bag كيسه زباله ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

749 Answered جواب داده شده. زماني استفاده ميشود كه با اسم كوچك مخفف خود به فروشنده جواب داده شده ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

750 Credit اعتبار ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

751 monogamous dear تك همسر دلبندم ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

752 married آدم همسرددار ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

753 The reason for the spider دليل عنكبوت شدن. ( هوشنگ هارون بدليل پسند نكردن دختر عنكبوت شد . پسر عمو برادر حساب ميشود پسر عموي پشتيبان همخون) ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

754 penguin gilr دختر پنگوئني ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

755 penguin پنگوئين ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

756 Being love is also عشق نيز هست ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

757 Despite love با وجود عشق ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

758 Lovebird مرغ عشق ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

759 venus الهه عشق زيبايي و پاكي ها. ستاره زهره ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

760 Jealous nature ذات حسود ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

761 Be embarrassed خجالت بكش ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

762 Inform no irrelevance اطلاع نامربوط ندادن ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

763 Confused person شخص اغتشاشگر. فرد دلخراس : بكسي گفته ميشود با اطلاعات نامربوط اغتشاشگري ميكند ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

764 Do not make a mistake سو تفاهم ايجاد نكردن ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

765 Born to be a cousin متولد تير ماهي بودن پسر عمو ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

766 Abortion of twin baby سقط شدن دو قلو نوراد اشنا ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

767 No misunderstandings سو تفاهم برداشت نكردن ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

768 Twin pair abortion سقط سدن دو قلو جفت ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

769 Aborting Twins سقط كردن دو قلو. ( لطفا مسائل ديگرونواينجا برا خبر دادن توضيح ندهيد) ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

770 lucky خوش قدم. بختيار خوش اقبال ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

771 hourly بر حسب ساعت ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

772 free lance آزاد ١٣٩٧/٠٥/١١
|

773 hippopotamus هیپپوپوتاموس. اسب آبي دلفين ١٣٩٧/٠٥/١١
|

774 loyal وفادار ١٣٩٧/٠٥/١١
|

775 Dolphin is very smart دلفين بسيار هوشمند ١٣٩٧/٠٥/١١
|

776 characteristic function مشخصه تابع ١٣٩٧/٠٥/١١
|

777 correlative جفتي ١٣٩٧/٠٥/١١
|

778 both cavenant هم عهد ١٣٩٧/٠٥/١١
|