برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عليرضا كريمي وند

alireza karimivand

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 palladian معرفتي، وابسته به معرفت و دانش
noeticشخص دانا و فکور، ادراکي، معرفتي، هوشي، ذهني، قیاس منطقي،اندیشه‌ای،تفکری،فکری،ذهنی،ادراکی،وابسته به ...
١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

2 Kith دانش و معرفت، علم آداب معاشرت، وطن مالوف، همشهریان
palladian معرفتي، وابسته به معرفت و دانش
noeticشخص دانا و فکور، ادراکي، معرفتي، هوشي، ...
١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

3 Unobtrusive بي نظير
My love is unparalleled and loving
عشقم بي نظير و دوست داشتني است
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

4 محسن يعني ماه تابان دلم ، نيكي نيكوكار
محسن ماه عشق كه دل عاشق معشقوق خود را به خوشبختي مسرور درخشاني نوراني ميرساند
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

5 پرتوي ماهتاب ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

6 بي نظير ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

7 بي نظير ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

8 bashfulness محجوبيت
Unobtrusive بي نظير
My love is unparalleled and loving
عشم بي نظير و دوست داشتني است
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

9 bashfulness
محجوبيت، نجابت
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

10 سربلندي gratification
Mother's presence, ornament and gratification
حضور مادر زينت وسربلندي
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

11 Mother's presence, warm heart
حضور مادر ، دل گرمي
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

12 سنه قربان ، جانيم آنا، فداي تو مادر ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

13 محسن يعني آرام جان ستاره
محسن يعني عشق ناهيد
محسن يعني زندگيم
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

14 تابع رياضي ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

15 برنامه ممتاز
privieged program
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

16 computable function
تابع محاسبه پذیر
function تابع رياضي
Function except correct Pure
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

17 مجانب ها Asymptotic ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

18 computable function
تابع محاسبه پذیر
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

19 آرام جانم
My love,Best Father To our children
عشقم ، بهترين بابا براي فرزندان ما
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

20 My love, you remember the beautiful memories of my childhood
عشق من، خاطرات زیبا از دوران کودکی من را به یاد می آورید
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

21 Lovely babies
نوزادان تازه متولد شدگان دوست داشتني
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

22 We make life with love
ما با عشق زندگي مي كنيم
make love to you
عاشق تو هستم
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

23 يكپارچگي ، داشتن همسر (تاج سرم)
Love to mohsen
عشق به محسن
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

24 Be the best mother for our children (in the futur
بهترين مادر بودن براي فرزندان ما(در آينده)
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

25 the advancement of learning
پيشرفت دانش
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

26 رو به پيشرفت ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

27 Look at the crowd of books
نگاهي به جمع كتابها
Progressing رو به پيشرفت
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

28 معتبر ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

29 مطابق، موافقت
In accordance with your comments
مطابق با نظرات تو
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

30 Love the husband family In the heart
عشق خانواده شوهر(همسر) در قلب
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

31 شرافت ، آقا منشي، اصالت، بزرگي
dignity شأن ،وقار ، رتبه
magnitude اهميت ، شكوه
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

32 سارا يعني خالص
هاجر مادر اسماعيل
و سارا مادر إسحاق
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

33 مرحان يعني جواهر دريا
مرجان يعني مرا جان ، جان من
مرجان يعني لب معشوق(يرخي شراب)
مرجان يعني مرواريد كوچك
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

34 به استقبال آمدن
Come to life
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

35 عهد رضايي
Committing, Devotional
تعهد، محبت آميز
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

36 دوستانه ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

37 ثابت ، پايدار
Love staying throughout our life
عشق در طول زندگي ما ماندگار است
Love constant throughout our life
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

38 lover up to the end life
عاشق ماندن در تمام زندگيمان
Love staying throughout our life
عشق در طول زندگي ما ماندگار است
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

39 ثابت ، حقيقي ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

40 وفادارماندن
loyal وفادار ، ثابت پا برجا
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

41 مفتخر بودن ،درخشيدن ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

42 تبديل كردن به ، وارد شدن به ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

43 وارد شدن ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

44 هدايت كردن
legalism رستگاري كردن
١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

45 Guidance هدايت كردن ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

46 خط
Draw lines and borders
خط و مرز كشيدن
١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

47 علوم تجربي بخشي در واقع از علوم طبيعي ( روش علمي ، دانش هاي علوم زيستي) است ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

48 استاد پايه ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

49 جذبه اي ،داناي عمق عشق كه عشق حقيقي بر وي آشكار ميشود خمسه يعني ترانه نيمه هوشيار كه جذب عشق ميشود ،حالت آرامش و ريلكس ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

50 محسن بمعني همسر نمونه ، محسن نيك نيكو ، ذات نيكي داشتن ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

51 دختري كه اسمشون ناهيد هست بمعني الهه عشق ، همسر خودشونو با تمام وجود عشق ميورزند كسايي كه ناهيد تو زندگيشون دارن مطمئن باشن از صميم قلب به همسرشون عش ... ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

52 در دسترس ، قابل دسترسي ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

53 عزاداري ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

54 عزارداري ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

55 نيكوكار ، نيك بخش ، محسن مثل درخشش ماه تابان قلب را تصرف كردن ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

56 فاطمه يعني پرهيزگار ، جدا كننده حق از باطل ، دور شده از همه ي بدي ها جداشده از آتش جهنم بانوي نمونه ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

57 بافت اصلي ستاره
مغز غده ستاره
١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

58 همنشين ، همنزدي
Blessed Companion
همسر خوشبخت
١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

59 Blessed Companion ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

60 ناهيد بانوي ملكه آب دختر زيبا و پر از عشق ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

61 Fun memories of hypopotamous riding
خاطرات جالب از هيپوپوتاموس سواري
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

62 Little black ocular eyes
چشمان سياه اهوي كوچكم
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

63 بانوي جذاب، نور چشم، گوهر ناياب ، مادر امام رضا (ع)
همسر تك و نازو عشوه گوهر گران بها
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

64 كبوتر سفيد ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

65 چشمان معصوم
Look at my eyes at every moment
I prayed that I will never miss you
I give you a glimpse of my life
در هر دفعه از نگاهم به ...
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

66 You're the first and the last thing on my mind each and every day
تو اولین و آخرین چیزی هستی ک هر روز توی فڪرمه
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

67 Loyalty وفادلي، ثبات قدم
من آن خاك وفادلي
كه از من بوي نشان عشق تو مي آيد
معجزه را كسي ميدانم
كه در آغوش او ( معشوق)
حالت زيباي لب ...
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

68 اوج احساس peak of feeling
نغمه سراي بهار زندگي
سرشار از آبشار عشق جاري
تورو ميخوام
تو اوج احساس
ببين چه حسي تو چشم ماست
قربون نگاه ...
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

69 peak of feeling
نغمه سراي بهار زندگي
سرشار از آبشار عشق جاري
تورو ميخوام
تو اوج احساس
ببين چه حسي تو چشم ماست
قربون نگاه زيباي گيرا ...
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

70 نغمه سراي بهار زندگي
سرشار از آبشار عشق جاري
تورو ميخوام
تو اوج احساس
ببين چه حسي تو چشم ماست
قربون نازِنَگات برم مَن
زلفت هنچون م ...
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

71 نغمه سراي بهار زندگي
سرشار از آبشار عشق جاري
تورو ميخوام
تو اوج احساس
ببين چه حسي تو چشم ماست
قربون نازِنَگات برم مَن
زلفت هنچون م ...
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

72 Memories of the hand to hand of the moon and the star
خاطرات دست به دست ماه و ستاره
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

73 Memories of the hand to hand of the moon and the star
خاطرات دست به دست ماه و ستاره
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

74 prostrate to you
For love lover
Sunset at sunset
سجده كرد تورا
براي دل عاشق
آفتاب در وقت غروب
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

75 Life is reminiscence
Laugh Life is a Shaprak on a Cute Flower
Life is the dance floor of your lip
life is Sweet
زندگی خاطره است
ز ...
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

76 مهارت ارتباط ارتباطات
The world of knowledge and communication
دنياي دانش و ارتباطات
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

77 ماه
I put my cephalic on his shoulder and said: I love my moon and you, always staying behind the cloud and nobody will hear our love.
The peo ...
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

78 جذبه عشق زيبايي
نور درخشاني
ناهيد يعني عشق مجنون خود
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

79 مذهب شيعه بودن ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

80 مرد قوي و نيرومند ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

81 باورها
my religion beliefs
باورهاي ديني من
باورهاي مذهبي من
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

82 باور
my religion beliefs
باورهاي ديني من
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

83 راست ، درست، صحيح،بجا، درستكار ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

84 راست، درست، صحيح ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

85 انعطاف پذيري ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

86 راهنمايي، هدايت
Every bitter end is the beginning of the life of each person with the guidance of his dreams
هر پایان تلخی، آغاز زندگی هر فرد ب ...
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

87 Think for life, but do not be grievedبراي زندگي فكر كنيد ولي غصه نخوريد ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

88 Ask for greatness in your eyes, not what you mean
بكوش عظمت در نگاه تو باشد نه آن چه بدان مي نگري
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

89 خودكارامدي ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

90 Living house with love and happy
خانه ي زندگي با عشق و شادي
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

91 Your needs make you feel passionate about your life
Live in a way that constantly feels great pleasure and less suffering
نيازهاي شما سبب ميشود ...
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

92 The love of others begins by loving oneself
دوست داشتن ديگران از دوست داشتن خود آغاز مي شود
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

93 If you would like to hear the message of love, you should also send this message ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

94 The world is a mirror that reflects on everyone's face
دنياآيينه اي است كه بهزهر كس بازتاب چهره اس را مينماياند
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

95 City of lions
شهر شيرها
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

96 City and land of pride ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

97 موفق حتمي ، یقین، مطمئن، نتیجه بخش
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

98 پايداري
Motherland is lasting
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

99 Stability of motherland
پايداري سرزمين مادري
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

100 داراي هوش ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

101 ناهيد بمعني ستاره درخشان و الهه عشق و زيبايي پاكي
نور چشم محبوب
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

102 آهو بامبي ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

103 شكوه زندگي
نيلوفر نماد داراي زيباي و نيروي شگفتن ايزدي
نيلوفر يعني گلي كه در روي آب شناور است اسم زيباي مادر من نيلوفر روشنايي آسمان ا ...
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

104 Delightful eyes are fascinating
چشمان لذت بخش و مجذوب كننده
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

105 محسن اسم آقا ي من يعني نيك نام است كسي كه داراي حس نيكوكاري نيك بخشي به ديگران است
محسن بهترين اسم آقا برا همسر و در حين صدا زدن با افتخار و لذت ...
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

106 مشاركت Satisfied and pleased راضي و خوشنود
Many of our people are happy to join
بسیاری از مردم ما خوشحال هستند که می پیوندند
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

107 داراي انرژي مثبت ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

108 نرگس بمعناي گل خوشبو و خوش رنگ است نرگس يعني چشمان زيبا و چشمان خيره كننده گيرا ودرخشان
نرگس بمعني چشمان معشوق است
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

109 تنگنا، هرزه درایي کردن ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

110 حكيم الهي ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

111 حريص
تند خو
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

112 هار
fierce
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

113 رياضيدان بزرگ ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

114 يك اصلاحي كه زماني كه به كسي علاقه مند و متعهد و مصمم باشيم استفاده ميشود
براي امور مثبت بكار ميبريم
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

115 اخلاقي
mother method
اسلوب مادر
١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

116 methodologist اسلوب شناس ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

117 methodologist اسلوب شناس ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

118 صحت بخش گوارا ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

119 ثمره بخش
١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

120 گوارا ، صحت بخش ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

121 چشمان سياه آهو ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

122 Black eyes
Deer black eyes
چشمان سياه آهو
١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

123 my dear husband
همسر دلبندم
١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

124 بهترين پسر ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

125 Not interfere with another life
به زندگي ديگران دخالت نكن
١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

126 شيمي محض ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

127 راحتي و آسوده ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

128 Deer eyes چشمان آهو
١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

129 چشمان درخشان وگيرا ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

130 صورت صاف
Juicyشاداب
succulent پر طراوت ، آبدار
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

131 دو بيني ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

132 گونه ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

133 تظاهرات
دعوايي
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

134 green onion ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

135 تب يونجه ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

136 جاي ديگر ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

137 بر عليه ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

138 منقار ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

139 دروغ ، چاخان ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

140 بريدگي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

141 تقصير ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

142 گِل آلوده كردن ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

143 اسفناك ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

144 حد نصاب ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

145 دعوايي، جنجالي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

146 آسيب پذيري ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

147 غصه دار ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

148 وحشي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

149 مجذوب كننده ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

150 قلب و جان
What is near ، Your heart to my soul
چه نزديك است ، جان تو به جانم
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

151 What is near ، Your heart to my soul
چه نزديك است ، جان تو به جانم
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

152 What is near ، Your heart to my soul
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

153 جشم
چشم مستت چه کند با من بیمار امشب�
این دل تنگ من و این تن بیمار امشب

آخر ای اشک دل سوخته ام را مددی�
که به جز ناله مرا نیست پرستا ...
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

154 The heart goes to the seals
And the seals to goes the heart
دل سوی مهر می کشد
و مهر سوی دل
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

155 گوهر. جواهر ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

156 براز، ظرافت، لطافت، زیبایي، وقار، ریزه کارى، سلیقه
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

157 سخاوت، آزادگي ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

158 نرگس زيبايي عشق معناي تك گل كه به عشق خود، عشق مي ورزد و زيبايي عشق را با عشق خود با درخشندگي معناي عميقي ميبخشد ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

159 محسن نيكو كار يعني نيك بخشي ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

160 دامپزشك ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

161 جايگزين كردن ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

162 بخشايندگي ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

163 آيينه
Remember, your wife is like a mirror that shows you the parts you do not want to see
به خاطر داشته باشيد همسرتان به مانتد آيينه اي است ك ...
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

164 Demand for the happiness of otheris the greatest happiness
خواستار سعادت ديگران بودن، بزرگ ترين خوشبختي ها است
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

165 Know the truth, then the truth will free you
حقيقت را بشناس، آنگاه حقيقت تو را آزاد خواهد كرد
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

166 Know the truth, then the truth will free you
حقيقت را بشناس، آنگاه حقيقت تو را آزاد خواهد كرد
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

167 Wherever love and affection is Unconditional belief
هر جا عشق و علاقه باشد باوربي قيدي و شرط است
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

168 حسد. يا خصومت ورزيدن بكسي كه حسودي مي كند ميگويند ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

169 حس. يا خصومت ورزيدن
بكسي كه حسودي ميكند ميگويند
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

170 عشق زلال
The world is at my pleasure, the miracle of the clear love brilliant of you has given me a profound meaning
to my life
دنيا به ...
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

171 The world is at my pleasure, the miracle of the clear love brilliant of you has given me mirage a profound meaning
to my life
دنيا به كام من ...
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

172 The world is at my pleasure, the miracle of the brilliant miracles of the clear love of you has given me a profound meaning
to my life
دنيا به ...
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

173 بي محبت ، ناراضي ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

174 مازوخيسم ، خود آزاري ، لذت بردن از درد، لذت بردن از جور و جفاى معشوق یا معشوقه
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

175 The life of each of you has the ability and ability to be excellent and extraordinary. Each of you also has the ability to enjoy your life to perfect ... ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

176 Enjoying simple pleasures, shows high intelligence, deep and spiritual knowledge
لذت بردن از لذت های ساده، نشان می دهد هوش هوشمند، دانش عمیق و معن ...
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

177 سعادت آور
Getting together is the beginning, with Blissful and progress and with Both breathing (fellow traveler)success
با هم بودن آغاز است، ...
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

178 My teacher recommended that dictionary
معلم‌من آن فرهنگ ‌نامه را توصیه کرد
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

179 Teachers of language teaches fantastically
معلمان زبان، فوق العاده تدريس مي كند
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

180 فوق العاده
Teacher of language teaches fantastically
معلم زبان، فوق العاده تدريس مي كند
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

181 خالق بزرگ ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

182 ستايش
respectable
محترم ، قابل احترام
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

183 اوج احساسات
You are light،Like the gem,.Like the gem, the virtues that with your love and subjective cognition of the world of life, the ...
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

184 Good luck means great effort with the right mind
موفق باشید بدین معنی است که با ذهن درست تلاش کنید
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

185 پذيرش مسئوليت
Accepting responsibility is one of the best criteria for personal ability and maturity
قبول مسئولیت یکی از بهترین معیارها برای ...
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

186 بهبود
To whom you love،See every day with new eyes
به آنهايي كه دوستشان داريد ، هرروز با چشماني نو بنگريد
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

187 در نهايت
A person who does not stop by his will will eventually be paralyzed by life
فردی که با اراده خود توقف نكند، در نهایت توسط زندگی فلج خ ...
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

188 عشق شفافيت )عشق زلال )
The emergence of love and the enthusiasm of the song of life is the bond of transparency
ظهور عشق و شور و شوق ترانه ي زن ...
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

189 شفافيت عشق
The emergence of love and the enthusiasm of the song of life is the bond of transparency
ظهور عشق و شور و شوق ترانه ي زندگی، پیوند ...
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

190 وجود عشق
Love is the only right choice and the only satisfactory answer to the fruit of the existence of love
عشق تنها انتخاب درست و يگانه پاس ...
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

191 در دسترس
If you want something that is not available, you will definitely search it in the wrong place
اگر دلتان چيزي ميخواهد كه در دسترس نيست، ...
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

192 سرنوشت
from fate there is no escape
از سرنوشت گريزي نيست
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

193 لطف و عنايت ، عاشق مهرباني
The treasure of my heart
گنجينه ي دل من
affection عاطفه ، محبت
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

194 لذت
At the peak of pleasure
در اوج لذت
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

195 خنده رو☺️
خوش رو
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

196 هم عهد
always both cavenant
هميشه هم عهد بودن
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

197 هم عهد
always both cavenant
هميشه هم عهد بودن
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

198 عالي ، درجه يك
هميشه فوق العاده ever extra
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

199 خوش نيتي ، حُسن نيت
متشكررم ، اين هم براي شماست
thank you ، this is for you
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

200 درون افراد
The source of love is within people
سرچشمه عشق درون مردم است
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

201 درون افراد
conscience privates
سرچشمه عشق در درون افراد است
The source of love is within people
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

202 manner روش ، طرز ، رفتار
اگر راهش رابداني ، هر سختي مي توان گفت، و گر نه هيچ . ظرافت در دانستن آن راه است.
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

203 راه
manner روش ، طرز ، رفتار
اگر راهش رابداني ، هر سختي مي توان گفت، و گر نه هيچ . ظرافت در دانستن آن راه است.
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

204 اعتماد دروني
dependable مورد اعتماد
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

205 آگاه بودن دانستن
Alertness هوشياري
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

206 فلسفه راه رونده
مربوط به فلسفه ارسطو
ممنون كه هميشه در كنارمان هستيد
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

207 داماد
A boy and a groom
يك پسر و يك داماد
Like a boy
همانند يك پسر (براي داماد استفاده ميشود)
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

208 وجود. هستي
love with heart and spirit
عشق با قلب و جان
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

209 خشنود
glad is my heart with a hearts ease
با دل آرامي مرا خاطر خوش است
Brilliant and joyful
درخشان و شاد
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

210 زندگي ترامه اي است كه عشق مي سرايد و نشاط زندگي همان عشق است است كه به خركت در آمده است . عشق و شاديآور زندگي هنگامي نصيبتان مي شود كه آتش عشق را گرا ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

211 زندگي ترامه اي است كه عشق مي سرايد و نشاط زندگي همان عشق است است كه به خركت در آمده است . عشق و شاديآور زندگي هنگامي نصيبتان مي شود كه آتش عشق را گرا ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

212 شايسته ارزشمند ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

213 ذهن خودآگاه شما در آن واحد ميتواند فقط يك فكر را در جاي خود جاي دهد. مثبت يا منفي
شما مبتوانيد با جايگزين كردن افكار مثبت به جاي افكار منفي به ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

214 ذهن ناخود آگاه شما باعث ميشود همه گفته ها و اعمالتان مطالبق باا لگوي شما پذيرد كه با تصوير ذهني و باورهاي زير بنايي شما هماهنگ است
ذهن ناخود آگا ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

215 هر چه ميگوييد انجام ميدهيد از تمايلات دروني ، خواسته ها و غرايز شما سرچشمه ميگيرد.
اين كارممكن است به صورت خود آگاه يا ناخودآگاه انجام شود
رمز ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

216 دنياي اطراف شما تجعلي فيزيكي از درون دنياي شماست . زندگي مورد علاقه خود را در درون خود خلق كنيد زندگي ايده آل خود را با تمام جزئيات ان مجسم كنيد ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

217 قانون ذهن شما هميشه تبديل به همان چيزي ميشود كه بيشتر به آن فكر ميكنيد درست مث علت و معلول ذهني كه افكار شمارا به واقعيت تبديل مي كند .بياد داشته ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

218 شما در فكر كردن ، در ك كردن و تصميم گرفتن صددرصد احساسي عمل ميكنيد .با احساستان تصميم ميگيريد و با عقلتان توجيه ميكنيد .
از آنجايي كه كنترل افكار ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

219 دنياي پيرامون شماتصويري از درون شماست . تصاوير ذهني كه به آن مشغول هستيد افكار و احساسات و رفتار شماراتحت تأثير قرار ميدهد.
هر چيزي را كه به روشني ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

220 شما هميشه به سوي كساني كه با شما ارزش ها، باورها و اعتقاد مشتركي دارندو با آنها توافق داريد، جذب مي شويد . عشق كور نيست. ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

221 هر كاري را كه در زندگي انجام ميدهيد براي حفظ و يا افزايش عذت نفس است .شما دركنار كسي احساس خوشبختي ميكنيد كه باعث ميشود احساس كنيد فرد ارزشمند هست ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

222 مردم تغيير نميكنند، آنها را همانطور كه هستند بپذيريد.سعي نكنيد ديگران را عوض كنيد يا انتظار داشته باشيد تغيير كنند.شما نتيجه نگرش خودتان را ميبينيد ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

223 شما براي هر كاري كه انجام ميدهيد هميشه يكي از اين دو دليل را ارائه ميدهيد
-دليلي كه درست بنظر ميرسد
و
-دليلي كه واقعي
دليلي كه درست به ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

224 شما ميتوانيد هر آنهه را كه ميتوانيد براي رسيدن به اهداف تعيين شده خود نياز داريد بيامو يد
انهايي كه مي آموزند توانا هستند
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

225 موقعيت ها و دستيابي به اهداف با سخت كوشي به دست مي آيد هنگامي كه شك ميكنيد موفق ميشويد يا نه .
سخت تر تلاش كنيد و اگر به نتيجه اي نرسيد باز هم تل ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

226 نحوه ي تفسير و توجيهات تجربياتتان، تفكرات و احساسات شمارا شكل ميدهد .
اگر هميشه در هر موقعيتي به دنبال يافتن نقاط مثبت باشيد موفق خواهيد شد كه يك ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

227 اينكه چگونه با خودتان صحبت ميكنيد حدود در صد زيادي از فكر و احساس شما رامشخص ميكند .
ذهن ناخود آگاه گفته هاي دروني شمارا بعنوان دستور ميپذيرد
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

228 هر چقد بيشتر، بدون انتظار ديگران خدمت كنيد،خير و نيكي بيشتري به شما ميرسد آن هم از انجايي كه اصلا انتظار نداريد شما تنها در صورتي حقيقتأ احساس خوشبخ ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

229 شانس هنگامي رخ ميدهد كه آمادگي و موقعيت در يك جا جمع شود. در هر زمينه اي هر چقد توانايي داشته باشيد و آن را پرورش دهيد شانس رسيدن به آن موقعيت هاي ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

230 بهترين فرصت ها اغلب معمولي ترين موقعيت پيرامون شماست.
بزرگترين فرصت احتمالا زياد پيش پاي شماست
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

231 در درونتان مجموعه اي استعداد ها و توانايي ها نهفته است كه اگر درست شناسايي و به كار گرفته شود شما را به اهداف وجودي خود ميرساند ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

232 هر چقد انرژي و اشتياق بيشتري داشته باشيد ، احتمال اينكه موقعيت مناسب را تشخيص دهيد و از آن استفاده كنيد بيشتر است. بهترين ايده ها و ايده و افكاربا آ ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

233 در هر زمينه اي، شخصي كه دانش و مهارت گسترده اي داشته باشد ،شانس موفقيت بيشتري نسبت به ديگران دارد
دانش و مهارت گسترده
فرد راآگاه ساخته و از چن ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

234 افكار و احساسات شما تعيين كننده اعمال شماست و اعمال شما نيز به نوبه خود تعيين كننده افكار و احساسات شماست ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

235 خوشبختي و داشتن عملكرد عالي هنگامي به سراغ شما مي آيد كه تصميم بگيريد هماهنگ باوالاترين ارزش ها و عميق ترين اعتقادات خود زندگي كنيد.هميشه با آن بهتر ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

236 درتعيين اهداف خودقاطعيت داشته باشيد، امادر موردروش دستيابي به آنها انعطاف پذيرباشيد. انعطاف پذيري و سازگاري از شرايط اساسي موفقيت است ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

237 روبه ترقي ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

238 شهد ميوه ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

239 هيپوپوتاموس ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

240 میل و رغبت ذاتي، اشتهاtrencherman ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

241 برازندگي ، آداب سخن ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

242 دوره كار آموزي ، دوره كار ورزي ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

243 تپش
The pulse of the heart is flying with love for you
تئش قلب با عشق براي شما پروزا مي كند
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

244 آغوش عشق
The happiness of the gates is open to you with a warm embrace
خوشبختی دروازه ها با آغوش گرم باز است
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

245 هديه
Life is a gift
زندگي يك هديه است
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

246 دريا
The sea of affection
درياي محبت
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

247 محسن يعني كسي كه نيكوكار است محسن يعني زندگي من ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

248 به اتمام رسيدن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

249 خوشحال كردن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

250 ديدار مكرر كردن ( مربوط به افراد آشنا ميشه) ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

251 بازوها
In the arms of my love
در آغوش عشقم
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

252 انتهاي خط ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

253 مادرمن
mother ،
my world
مادر،
دنياي من
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

254 Hug motherدر آغوش گرفتن مادر
بغل كردن مادر
embrace
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

255 فرزانه اسم خوبيه
فرزانه يعني خردمندي
اسم خوبيه برا دختراي خوب
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

256 smiling
خوش رو فرزانه
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

257 بدبختي، تشنج ارواره زیرین اسب ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

258 تشنج ارواره زیرین اسب، بدبختي ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

259 خفه شو
Just shut up and get on with your work
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

260 تالار موسيقي ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

261 ماده ضد سم ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

262 زهر داده شده ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

263 نهانگاه، مخفي گاه ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

264 سوسک گوزنی (تیره‌ی ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

265 Just shut up and get on with your work ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

266 بي توجهي كردن
Just shut up and get on with your work!
خفه شو و بروپي كارت
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

267 بوس
kiss to mother
بوس به مادر
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

268 فرخنده ، مبارك ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

269 اهداف بالاتر ١٣٩٧/٠٦/١١
|

270 پيروي كردن ، مطابق
In accordance with my husband
مطابق با همسرم
١٣٩٧/٠٦/١١
|

271 پيروي كردن
conform with husband
١٣٩٧/٠٦/١١
|

272 پيروي كردن
Follow my love
پيروي كردن از عشقم
١٣٩٧/٠٦/١١
|

273 هر چي
whatsoever he says
هر آنچه او بگويد
you say
هر چي تو بگي
١٣٩٧/٠٦/١١
|

274 What ever Mohsen says
هر چه محسن بگويد
١٣٩٧/٠٦/١١
|

275 نماد تصوير
The classroom icon is still there
١٣٩٧/٠٦/١١
|

276 ASSONANCE هم آوا ١٣٩٧/٠٦/١١
|

277 پيوند پايدار ١٣٩٧/٠٦/١١
|

278 دمساز. جون جوني ١٣٩٧/٠٦/١١
|

279 كامروايي ، موفقيت ١٣٩٧/٠٦/١١
|

280 بوي خوش عطر ١٣٩٧/٠٦/١١
|

281 بوي خوش عطر ١٣٩٧/٠٦/١١
|

282 شاداب. شيره دار پر آب آبدار ١٣٩٧/٠٦/١١
|

283 كوشش كردن تلاش كردن
جان كندن
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

284 حدس درست ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

285 فردا شروع كن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

286 الماس
truth bliss The welfare of love is like a diamond in the heart of man.
سعادت حقیقی رفاه عشق مانند الماس در قلب انسان است.
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

287 سعادت حقيقي
سعادت حقیقی رفاه عشق مانند الماس در قلب انسان است.truth bliss The welfare of love is like a diamond in the heart of man.
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

288 جهشي
Doing good intention mutational
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

289 نجابت خانوادگي
● منزه،فرهیخته،آموخته و آراسته
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

290 انگشتري ، پر هونک
● تاج،حلقه‌ی زینتی
حلقه زر يا گوهر
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

291 stage coach پدربزرگ، دليجان ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

292 در روانشناسي بمعني تثبيت شدگي
ثابت محكمي ثبات
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

293 ذهن
nice mind of fish
ذهن خوب ماهي
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

294 ذهن خوب ماهي ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

295 رساندن
to deliver the brick to Mousa
براي تحويل آجر به موسي
براي رساندن آجر به موسي
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

296 دادن
to deliver رساندن
to deliver the brick to Mohsen
براي تحويل آجر به محسن
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

297 هوشمندي ، فهم و خرد ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

298 آنتن
On the roof, I gave him a brick beside the roof antenna
در پشت بام، من به او یک آجر در کنار آنتن پشت بام دادم
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

299 حركت كردن
Action move حركت اقدام
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

300 روي گردن قرار دادن
بر روي گردن انداختن
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

301 مسئوليت دار. مسئوليت پذير
accountable responsible
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

302 آينده انديش ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

303 محسن معنيش همون نيكوكار ، هميشه آقامو( عشقمو) محسنم صدا ميكنم مرسي خدا جونم كه عشقي مث محسنم دارم ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

304 سنگ آجر
give stone brick in the rooftop
آجر سنگی را در پشت بام قرار دهید
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

305 پشت بام
Put the bricks on the side of the antenna on the roof
آجر را در کنار آنتن روی سقف گذاشتن
Get a brick on the roof of someone
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

306 پشت بام ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

307 هيجاني
Excitement هيجان
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

308 شاهزاده بودن ، ارشديت ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

309 سعادت آور ، سعادت آميز ، فرخنده ، مبارك ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

310 مديون محبت ، حق شناس ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

311 قدم شما روي چشمم ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

312 تشريف آوردن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

313 شاهزاده ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

314 جفت شدن
Pairing with the knee palatal
جفت كردن با كام
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

315 همراه
luck wiht you Accompanied
شانس با شما همراه است
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

316 عملكرد ايفا
action, practice, act, operation عمل عمليات
follower دنباله رو
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

317 صبح دل انگيز ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

318 خندان، متبسم، خوشرو
laughingخندان
merry خوشحال
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

319 نگاه شگفت انگيز من ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

320 عمو ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

321 عروسك
My doll name was Sarah اسم عروسك من سارا بود
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

322 توپ پرواز ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

323 تو جونمي ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

324 عروسك
The little girl is sitting on the stairs, and playing with her doll
دختر کوچولو روی پله ها نشسته و با عروسکش بازی می کند
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

325 پله
The little girl is sitting on the stairs, and playing with her doll
دختر کوچولو روی پله ها نشسته و با عروسکش بازی می کند
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

326 خونگرم، با محبت، مهربان، مهرباني، خونگرميkindness
Uncle, with kindness always brought fruit to us‌
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

327 باغچه
Uncle, with kindness always brought fruit to us
عمو، با مهربانی همیشه برای ما میوه آورد
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

328 باغچه ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

329 انار
The fruit of a thousand seeds
ميوه هزار دانه
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

330 چيدن انار ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

331 ميوه پروري ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

332 عشق مادربزرگ
remember all love grandmother
ياد اور تمام عشق مادربزرگ (محبت مادر بزرگ)
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

333 خاطرات ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

334 circulation, flow, turn, excursion, twirl, گردش
Good day with family روز خوب با خانواده
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

335 خوش گذراني كردن
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

336 تفريحانه
با فراغت خاطر
Good day with family
روز خوب با خانواده
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

337 با خوشحالی، با سرور و نشاط ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

338 مرد قلبم ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

339 خندان ، متبسم.
delightsome بسيار دلپسند. شاد
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

340 غير قابل دسترسي ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

341 camaraderie به جمع كساني گفته ميشود كه پراز مرام و وفاداري دوستي است ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

342 دوست بسيار صميمي ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

343 مرد بزرگوار ( محترم) ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

344 camaraderie دوستي، رفاقت ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

345 honourable Professor
استاد بزرگوار
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

346 استاد بزرگوار ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

347 دعوت به موقع (اعظم) ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

348 فهمیده و مودب بودنsuavity ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

349 Someone who has made himself a monster
کسی که خودش را هیولا كرده است
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

350 Someone who has made himself a monster
کسی که خودش را هیولا ساخته است
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

351 سرچشمه عشق ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

352 خوشي، شادى، جشن و سرور، مجلل، با شکوه ،جشن،ضیافت،جشنواره،بزرگداشت
● مجلل و پرسرور
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

353 زندگي ايده آل. زندگي فوق العاده زيبا با آرامش ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

354 پدر و مادر واقعي. والدين واقعي. والدين حقيقي ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

355 freewill اختياري
free willاراده آزاد
He is also in charge of private affairs
او همچنین مسئول امور خصوصی است
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

356 اختيار داشتن. آزادي اختيار داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

357 ارتباط متقابل داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

358 آرامش داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

359 دسترس پذيري سيستم ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

360 کسي یا چیزى که طرف توجه باشد، شخص نزديك، همنشین ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

361 همنشيني ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

362 comer واردشونده
You came, with love, deep delightful life
شما با عشق، زندگی لذت بخش عمیق آمدید
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

363 نو داماد، خجسته، سعيد، خوشحال خرسند شاد مسرور ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

364 باهنر، داراى هوش اختراع، پیچیده، لابلا عالی،خوش ساخت،ظریف و زیبا،شاهکار ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

365 پا به پا كردن توپ فوتبال
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

366 كجي پا ، آدم پا چنبري ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

367 لبخند ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

368 حس لذت بخش زندگي شادماني ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

369 عشق شاه كليدي است كه تمام دهليزهاي قلب آدمي را ميگشايد
اسم اين عشق، مادر عشق نام گذاري شده است
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

370 Our behavioral responses are caused by cardiac emotions rather than intelligent calculations
پاسخهای رفتاری ما به واسطه محاسبه هوشمندانه از احساسا ...
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

371 Our behavioral responses are caused by cardiac emotions rather than intelligent calculations ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

372 gravitation نيروي جاذبه
شايسته عشق زيبايي و دلنشين رضايت بخش محبت بخشي در قلب و زندگي
جميله يعني سرشار از عشق درون فرد كه زيبايي رو در قلب ...
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

373 مادر زيبايها. الهه عشق و روشنايي قلبي. ذاتي خجسته چهره دلبر و گيرا. مانند زيبايي طاووس ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

374 Precious treasure
گنج گرانبها
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

375 بانويي. خانومي. بانوي ارجمند بانوي با احترام ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

376 ملكه من ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

377 محبت آميز ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

378 خوش چهره ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

379 همبستگي. پايداري ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

380 هميشه باهم بودن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

381 زندگيم، عشقم ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

382 تشريف آوردن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

383 قدم شما روي چشمم ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

384 طاووس ماده ، طبيب ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

385 مهربان، خوش قلب، خوش، آدم شوخ و مهربان، مهرباني، دوستانه، نرم و ملایم، شوخ، شاددل ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

386 صميميت
گرمي
مهرباني
مودت قلبي
خوش رويي
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

387 چشمان گوهر درخشان ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

388 خوش سیما، جذاب شخصيتي ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

389 خوش هيجاني و رفتار دلپذير ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

390 exciting ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

391 خوشبختي ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

392 I love your eyes and your eyes are the dream of my life and this is the most universal affection ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

393 بي نظير ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

394 همنشين لحظات ناب ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

395 باتو بودن مرا خوشحال ميكند ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

396 تغيير روز ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

397 دختري كه راهيش كردي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

398 دختري كه رهايش كردي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

399 مايك راه طولاني داريم ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

400 راه حل نهايي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

401 راه واقعي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

402 راه واقعي. راه حقيقي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

403 راه واقعي راه حقيقي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

404 راه حقيقي راه واقعي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

405 دختري كه رهايش كردي ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

406 هيپوپوتاموس ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

407 ارتباط دو طرفه. وارد مراسم جشن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

408 ارتباط دو طرفه ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

409 بانوي متاهل ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

410 سالن بزرگ رقص. تالار ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

411 تالار كروپ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

412 وابسته به تجعلي خدا به انسان ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

413 عطو طعم مزه براي جشن گرفتن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

414 عطرو طعم براي جشن گرفتن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

415 پيوستگي ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

416 مقام رهبانيت ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

417 پيوستگي مطلق ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

418 هميشه باهم بودن ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

419 وابسته به رقص مرگ ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

420 وابسته به رقص مرگ ترسناك ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

421 خام دستي
روانشناسي(سادگي)
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

422 ضربه دست پايين رونده ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

423 اشتباه در گفتار يا كردار. اشتباه لپي خبط بزرگ ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

424 اغراق, گزاف گویی, فانتزی, اثر خیالی, اثر یا تصنیف از یک شخصیت خیالی
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

425 شيرجه زدن در گوال خود ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

426 غرق شدن در گودال خود
يا غرق شدن در دل خود
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

427 سر حال. شاداب. با حرارت و گرم. جوشان پر هيجان. شاد كام ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

428 سلامتياوري ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

429 سلامتي خوشي. تندرستي. خوشبختي. نيك بود ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

430 سلامتي و خوشي تندرستي. خوشبختي. نيك بود ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

431 تفريح و شادي كردن ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

432 تفريحگاه ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

433 اوقات خوبي داشته باشيد
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

434 هدف هاي مورد نظر ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

435 پر هياهو. خوشگذران ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

436 پيام الكترونيك ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

437 پيام روشنايي الكترونيك ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

438 ادبيات مقدس تاريخ مقدس ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

439 مجنون. جون ليلي. هواي ليلي. زندگي ليلي ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

440 مجنون جون ليلي ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

441 بالغ در خور عروسي ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

442 اشتباه برداشت نكردن ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

443 صلح دوست ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

444 محبوبيت. صلح دوستدار ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

445 صلح و دوستدار ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

446 دوست صميمي بودن. ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

447 حرباء. ادم متلون المزاج و دمدمي. آفتاب پرست. سوسمار كوچك مارمولك هاي دم دراز ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

448 بوي حسادت ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

449 فلسفه عملي ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

450 برتري و والايت ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

451 متعهد به پيوستن ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

452 هيپوپوتاموس ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

453 شنا كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

454 شنا در درياي عشق ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

455 شادابي. پرآيي. حالت آبكي ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

456 آب شهد ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

457 (همه بنده ناب یزدان پاک همه دل پر از مهر این اب وخاک)
شعر فردوسي مربوط به آريايي بودن كه بايد خصوصيات مهر آب و خاك رو داشته باشند
آذري ...
١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

458 شاهزاده ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

459 شاهزاده ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

460 خاطرات دلپذير ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

461 خاطرات خوش ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

462 سفرهاي خانوادگي ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

463 جان جاني ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

464 مشغول عمل ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

465 با احترام ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

466 پايه تفكر ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

467 گل رز ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

468 پايداري ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

469 پايداري. باهم بودن. باهم متحد بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

470 ما ملاقات نكرديم. علي ناجي ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

471 بودن در وطن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

472 تسكين دهنده. مرهم ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

473 احساساتي بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

474 آماده بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

475 از سلامتي رنگ وآب برخوردار بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

476 از قدرت احساس برخوردار بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

477 ارزشمندتر بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

478 با ارزش ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

479 الماس خيز الماس دار الماس زا ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

480 به خانه رسيدن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

481 برگشتن يك اصلاحي كه زماني كه از سفر برگشتن استفاده ميشود ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

482 جان بخشي نيرو بخشي ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

483 دلباخته بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

484 وفادار بودن. پيوستن ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

485 تحكيم دلبستگي زیاد، عشق زیاد، تعلق خاطر ، تثبيت ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

486 صحبت دوستانه كردن
بمثال تشكر ميكنم از صبا و سحر
١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

487 حلقه دوستان ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

488 الكترونيك مدار مخزني ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

489 مدار مخزني. الكترونيك ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

490 هماهنگ بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

491 در جاده. سفر كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

492 جان جاني محرم صميمي ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

493 من يك سفر كوتاه داشتم ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

494 سفر بودم ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

495 خريد بهترين لوازم خانگي ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

496 عيد سعيد غدير خم ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

497 برگزاري جشن ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

498 سعادت آور ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

499 سعادت آميز. فرخنده ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

500 صفات پدري صفات پدرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

501 پدرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

502 رياضيدان. علم دانايي رياضي ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

503 هوش و انديشه ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

504 علم رياضي ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

505 اتحاد وحدت گرايي ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

506 شاهزاده. ارشديت. ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

507 ضعف ياسستي پيري ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

508 شناخت. ادارك . تو اون شهر هر كسي بهتر از شما شناخت در مورد دين و معرفت فرد دارند ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

509 هوش ذكاوت ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

510 تيز فهمي ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

511 دختر پاك خوش سيما و مادربا محبت و فداكار مادر نمونه ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

512 خوش ظاهر مرتب ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

513 خوش كلام ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

514 خوش صحبتي ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

515 خوش روحيه بخشيدن ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

516 خوش سازمان ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

517 سخاوتمندانه. خوش تيپ ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

518 خوش ذهن ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

519 خوش بيني فلسفه ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

520 مديون محبت. حق شناس ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

521 مهربان و خوشرو ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

522 انگشتر خاتم دار ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

523 بچه آهو با چشمان سياه زيبا ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

524 مشرف بودن به زيارت امام رضا (عليه السلام) ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

525 مرواريد دل ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

526 دراكولا ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

527 پسر ضعيف وزن نما ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

528 مشت تكواندو ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

529 دوچرخه سواري ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

530 از اول متوجه شدم ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

531 دلبرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

532 پدر. در زبان ترركي بمعني پدر است. پدر يعني همراه پشتبان پسر فداكار. ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

533 پدر فداكار ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

534 پدر شعر ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

535 پدر شاعرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

536 مادر. به زبان تركي به معني مادر است. مادر يعني دنياي مهرباني و خوش قلبي (رئوفانه ، مهربانه، مهر آميز ،با محبت ،سرشتي از حس مادرانه بي نظير) ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

537 مهرباني. خوش قلبي. ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

538 مفتخر بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

539 هم نفس ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

540 موفق در همه حال ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

541 زندگي شاد ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

542 مفتخر بودن. شادماني. نور باليدن. شادماني. فخر كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

543 عهد رضايي ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

544 آتش بس ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

545 بانوي متاهل ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

546 متاهل. شوهر دار. بكسي كه متاهل ميباشد ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

547 عقب مانده ذهني ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

548 قلب آرام ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

549 عمرم. نفس. زندگي. جان. ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

550 جان نفس ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

551 جان دلم ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

552 امان. آسايض
اقاي عمران پسر عمه. آسايش با شما نيست. بيخودي خودتونو وسط نندازيد
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

553 جواب منفي ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

554 بي توجهي. بمعناي جواب رد براي ازدواج به كسي ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

555 مايكرومايكوباكتريوم توبركلوسيز. عفونت باكتريابي مسري حاد يا مزمن كه بطور اوليه ريه ها را درگير ميكند و به ساير اعضا گسترش مي يابد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

556 زندگي شيك جذاب ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

557 بانوي زندگي ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

558 قدم شما روي چشمم ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

559 روز مناسب ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

560 بجا آوردن آداب و رسوم ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

561 مائده سوره زيباي قرآن كريم و نعمت هديه الهي ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

562 تشريف آوردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

563 بابا جون ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

564 هم تراز. شريك زندگي ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

565 مدد ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

566 گرد هم آوردن. به هم رساندن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

567 صحبت كردن براي كمك رساني ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

568 پيشرفت براي كمك ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

569 هم صحبتي ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

570 هم فكري كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

571 مصلحت انديشي ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

572 لبخند😍 ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

573 اكسير جواني ماده جواني ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

574 ماده گوزن. آهو ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

575 ماده جواني. اسكير جواني ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

576 مادر همانند طاووس🌹 ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

577 مادر دلبندم ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

578 تاج سرم ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

579 ناهيد بمعني عشق زندگي ملكه ايزد ابها پاكي مهرباني عشق دختر پاك و درخشنده عشق زيبايي دوشيزه عشق ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

580 دل و جان ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

581 نيرو جان ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

582 بانوي ملكه ايزد آب دوشیزه ی بسیار زیبا، بلند بالا و خوش پیکر است، (در اعلام) نام دیگر کتایون همسر گشتاسب که دختر قیصر روم بود
آناهيتا بعني دختر ن ...
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

583 درآغوش كسي خوابيدن ❤️ ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

584 در آغوش گرفتن❤️ ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

585 در آغوش كسي خوابيدن❤️ ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

586 در آغوش گرفتن ❤️ ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

587 ستاره بزرگ درخشان ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

588 ستاره بخت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

589 خوش اقبال فوق العاده ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

590 فرق العاده ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

591 مسير عشق ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

592 جان جاني محرم ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

593 پسر هوشمندشاد ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

594 ثابت قدم ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

595 ثابت قدم ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

596 دلبندم ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

597 نيرو جان نفس ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

598 به هوش آمدن. دم زدن نفس كشيدن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

599 نفس نفس زدن ضربان داشتن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

600 اقدام نفس ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

601 نفس دميدن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

602 اقدام ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

603 نفس دادن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

604 فاميل. خاندان ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

605 مهندس ساختمان مهراز ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

606 نفس زندگيم ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

607 همسر داشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

608 همسر من ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

609 همسر دلبندم. عزيز من ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

610 پريسا معني زيباي ماه تابان چهره لطافت عشق و محبت
پريسا به زيباي پري
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

611 بوسه دست مادر بزرگ ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

612 مادربزرگ تاج سر ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

613 مادربزرگ اصيل ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

614 همشهري ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

615 مادر مهربان ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

616 پسر پاك تميز ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

617 پسر پاك ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

618 خاطرات كودكي را زنده كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

619 رفتار خوش دلپذير به روابط مادر و عروس گفته ميشود ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

620 رفتار خوش دلپذير ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

621 عروس عسلي و مادر عسلي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

622 لطافت ظرافت زيبايي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

623 لطافت ظرافت ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

624 با ملاحت شيريني و ظرافت وفتار مادر و عروس ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

625 خوشمنظري مادر و عروس ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

626 بهانه هاي هميشگي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

627 آغوش مادر ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

628 ستاره صبحگاهي. ايزد ملكه ابها. الهه پاكي و زيبايي عشق ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

629 سر چشمه ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

630 شفاف زلال ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

631 زلال بودن ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

632 استروژن توسطKh و fsh ترشح مي شود
مرحله فوليكولي نشاندهنده شروع چرخه تخمدان ايت ودر مرحله فوليكولي هيپوفيزپيشين هورمونهاي Lhو fsh راترشح ميكند كه ...
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

633 عبورتخمك از لوله فالوپ معمولا ٣ تا ٤ روز طول مي كشد، اگر تخمك در مدت ١ تا ٢ روز پس از آزاد شدن لقاح نيابد توانابب لقاح رااز دست ميدهد و از بين ميرود ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

634 مرحله فوليكولي از آغاز رشد فوليكول تا پاره شدن آن ٢٤ روز طول ميكشد هرچه فوليكول به بلوغ نزديكتر مي شود مقدار ترشح استروژن نيز بيشتر ميشود ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

635 استروژن از فوليكول در حال رشد ترشح و باعث رشد بيشتر فوليكول مي شود ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

636 حداكثر ميزان ترشحLh باعث گامتها اولين رقسيم ميوزي خود را كامل كنند و پاره شدن فوليكول و تخمدان است و همينطور باعث تخمك گذاري باقيمانده فوليكول به ج ... ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

637 از ٣دوره سه ماهه تشكيل شده است(٩ ماه)
٨هفته اول رويان. ٢ ماهه اول
از پايان ٢ ماه تا انتهادوره جنين
قلب تشكيل اول جنيناست
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

638 ساختاريست كه از طريق آن مادر به رويان غذا مي رساند
خون مادر معمولا با خون رويان مخلوط نميشود بلكه مواد غذايي خون مادر، از جفت انتشار پيدا ميكند و ...
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

639 كوريون* رحم=جفت
باهمكاري يا تعامل با رحم ،سازنده جفت مي باشد
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

640 كمك به توليد اسپرم
ايجاد صفات ثانويه جنسي مثل ريش حجيم شدن ماهيچه ها. و كلفت شدن صدا و..،،
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

641 علل اصلي بيضه اسپرم سازي است
بيضه ها در دو ان جنيني درون حفر شكمي تكيل ميشود اما كمي قبل از تولد وارد كيسه بيضه كه در خارج از حفره شكمي قرار دارد ...
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

642 مرحله خونروش =قاعدگي ( در روزهاي اول تا دوره جنسي)
مرحله رشد و نموآندومتر(جدار رحم) در روزهاي ٧ تا ١٤
مرحله ترشح رحم پايدار باقي مي ماند و دا ...
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

643 جسم زرد ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

644 جذب و مجذوب ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

645 نا آهن رباكردن ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

646 نور و تجلي هر ماده ( مثل بوي گل و نورنوران ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

647 نشئه و تجليهر ماده (مثل بوى گل)، رایحه، تشعشع نوراني ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

648 درخشندگي. ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

649 درخشندگي. شكوه و جلال. نور افشاني ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

650 درخشندگي زياد ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

651 برق. پرتوافشاني ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

652 محبت آميز. عشق ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

653 عشق ورزي ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

654 خيلي ممنون ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

655 با تشكر ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

656 عشق باهم بودن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

657 جون جوني ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

658 نميخوام ببينمت. به كسي گفته ميشه كه مايل به شروع كردن ملاقات نيست ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

659 ثابت قدمانه. راه خود را رفتن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

660 توپ را شوت كردن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

661 توپ را شوت كردن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

662 صلح. دوستدار صلح ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

663 آرام پز. دم گذاشتن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

664 آرام پز دم گذاشتن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

665 پاداش شمارا خداوند بدهد ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

666 ملكه طبيعت. بهترين اسم دختر ي هست كه پدرم برام انتخاب كرد. مرسي پدر عزيزم ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

667 دوام داشتن ثابت قدم داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

668 ضامن شدن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

669 به ياد ماندني ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

670 صلاحيت جانشين ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

671 لباس كت و شلوار دامادي ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

672 كتوشلوار دومادي ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

673 كت و شلواردوماد ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

674 معجون عشق ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

675 جان دميدن ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

676 الهه مهرباني ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

677 ديانا الهه خورشيدي ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

678 ديانا الله عطوفت و مهرباني و عاطفه نيكويي بخش الهه زيباي طراوت ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

679 دلبستگي دوستي علاقه
پيوستگي عاشق. ارتباط باهم بودن
١٣٩٧/٠٥/١٥
|

680 شناختن معتبر ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

681 فرصت طلبي ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

682 به رسميت شناختن ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

683 خرافات ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

684 ادم خرافاتي ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

685 خرافاتي ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

686 محبوب ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

687 جان نثار. هم بيعت ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

688 جان جاني صميمي محرم ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

689 جان دميدن ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

690 پراز احساسات پر شوق و ذوق سرزنده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

691 عشق دل ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

692 عشق پايدار ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

693 تپش دل ضربان قلب ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

694 با دل و جان ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

695 سفر خارج از كشور ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

696 مفتخرشدن ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

697 مفتخر شدن ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

698 تشريف بياريد ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

699 واقعيت عشق ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

700 پايدار در عشق ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

701 دلشيفته از عشق ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

702 سعادت و خوشبختي ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

703 هيپوپوتاموس من ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

704 كفتار ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

705 عقل نابسامان ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

706 خانه خاطرات كودكي. خاطرات كودكي بفروش نميره ما مث شما بي خانمان نبوديم و به خونه كودكي بها ميديم ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

707 دختر فروشي ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

708 پلمپ و جريمه شدن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

709 عيب. عيب آن است كه پدر دخترش را رونمايي كن و بفروش بگذارد و دختر بخاطر گرسنگي دوري از پدر دست بخودفروشي كند ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

710 خانواده بي صاحب ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

711 اخلاقا دوباره حيات نيافته ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

712 اخلاقا دوباره حيات نيافته ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

713 نابهنجار. خام ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

714 غير متعهد نشده ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

715 فساد پذير ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

716 عفونت زا ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

717 ولگرد آواره ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

718 بچه كش ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

719 بچه بي صاحب ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

720 بي خانمان آواره ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

721 بي وقار ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

722 ادم آواره و ولگرد ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

723 آدم احمق و كودن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

724 فروشنده دختر ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

725 تجارت ناموس ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

726 از داخل منفجر شدن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

727 بي سرپرست ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

728 بي سرپرست ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

729 دختر گرسنه ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

730 كاسه گدايي كردن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

731 پيوند پايدار ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

732 پيوند پايدار همسو ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

733 همسو مسلعد ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

734 مسير كلي. مسير اصلي ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

735 پيوند شاد ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

736 پيوند مبارك ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

737 خوش نشين ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

738 سعادت جاودانگي. بركت ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

739 ابديت ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

740 جاودانگي بي پايان ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

741 جاودانگي ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

742 هم وطن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

743 توبره ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

744 كيسه زباله لگدزده شده ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

745 زباله روب ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

746 روش فرهنگ تربيت ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

747 اططلاحي است كه نتيجه ببهوده را بعنوان خروجي توليد كرده است ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

748 كيسه زباله ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

749 جواب داده شده. زماني استفاده ميشود كه با اسم كوچك مخفف خود به فروشنده جواب داده شده ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

750 اعتبار ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

751 تك همسر دلبندم ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

752 آدم همسرددار ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

753 دليل عنكبوت شدن. ( هوشنگ هارون بدليل پسند نكردن دختر عنكبوت شد . پسر عمو برادر حساب ميشود پسر عموي پشتيبان همخون) ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

754 دختر پنگوئني ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

755 پنگوئين ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

756 عشق نيز هست ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

757 با وجود عشق ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

758 مرغ عشق ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

759 الهه عشق زيبايي و پاكي ها. ستاره زهره ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

760 ذات حسود ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

761 خجالت بكش ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

762 اطلاع نامربوط ندادن ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

763 شخص اغتشاشگر. فرد دلخراس : بكسي گفته ميشود با اطلاعات نامربوط اغتشاشگري ميكند ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

764 سو تفاهم ايجاد نكردن ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

765 متولد تير ماهي بودن پسر عمو ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

766 سقط شدن دو قلو نوراد اشنا ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

767 سو تفاهم برداشت نكردن ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

768 سقط سدن دو قلو جفت ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

769 سقط كردن دو قلو. ( لطفا مسائل ديگرونواينجا برا خبر دادن توضيح ندهيد) ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

770 خوش قدم. بختيار خوش اقبال ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

771 بر حسب ساعت ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

772 آزاد ١٣٩٧/٠٥/١١
|

773 هیپپوپوتاموس. اسب آبي دلفين ١٣٩٧/٠٥/١١
|

774 وفادار ١٣٩٧/٠٥/١١
|

775 دلفين بسيار هوشمند ١٣٩٧/٠٥/١١
|

776 مشخصه تابع ١٣٩٧/٠٥/١١
|

777 جفتي ١٣٩٧/٠٥/١١
|

778 هم عهد ١٣٩٧/٠٥/١١
|