برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نجفی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زیباترین نام جهان
نور درخشنده
١٣٩٧/١١/١٥
|

2 نام فرزند حسین ابن علی صلوات الله علیه
امام سجاد علیه السلام و اوسط در عربی اسم تفضیل بر وزن افعل
١٣٩٧/١١/١٥
|

3 بنظر من موقعی علی اکبر در لغت صدق میکنه که یک چیزی رو محذوف داشته باشیم ضمن اینکه اسم تفضیل هست مثلا وقتی میگیم الله اکبر بعدش محذوف از ان یک من عن ی ... ١٣٩٧/١١/١٥
|

4 علیرضا مرکب به معنای علی:برتر و والا رضا:راضی اما اینکه دیدم اکثرابه خاطر نام مبارک علی ابن موسی الرضا علیه السلام گذاشتن اسمه فرزندشون رو البته ... ١٣٩٧/١١/١٥
|