برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امین جهانگرد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تازیانه(ضربه شلاق)
he cried out at each stroke of the whip
١٣٩٨/١٠/١٩
|

2 college admission test ١٣٩٨/١٠/١٧
|

3 آزمون ورودی ١٣٩٨/١٠/١٧
|

4 1-great & sudden
computer & internet had a dramatic impact on human life
2-exciting or impressive
what a dramatic comeback from Real Madrid! ...
١٣٩٨/١٠/١٥
|

5 1- فیلم،سریال،نمایش
New drama series,comedy drama
2-نمایش(رشته هنری)
drama school,drama teacher
3-هیجان(اتفاقات هیجان انگیز)
her life ...
١٣٩٨/١٠/١٥
|

6 sb who behaves as if situations are worse than they really are
غر غرو،کولی
stop being a drama queen
انقد غر نزن،کلی بازی در نیار
١٣٩٨/١٠/١٥
|

7 محکوم کردن(به مجازات)
he sentenced to death محکوم به مرگه
the judge sentenced her to three years in prison قاضی اون رو به سه سال زندان محکوم کر ...
١٣٩٨/١٠/٠٥
|

8 protocol car
ماشین تشریفات
١٣٩٨/١٠/٠٥
|

9 ۱-مدرک(که قطعیه و باعث اثبات جرم،واقعه،تیئوری و ... میشه)
ولی evidence قطعی نیست و ممکنه رد بشه
۲-پسوند:
bulletproof ضد گلوله
waterproof ...
١٣٩٨/١٠/٠٣
|

10 محاکمه کردن،دادرسی کردن(در دادگاه) ١٣٩٨/١٠/٠١
|

11 1-هزینه،خرج،بها(بابت خدمات و ...)
there is a charge for using my car
you cant provide food at no charge=free
free of charge=free
2-اتهام( ...
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

12 1- دادگاه
court of law
2- زمین (تنیس،اسکوئاش،بکستکبال و ...) که از اطراف محصوره (برای یادگیری بهتر تو گوگل امیجز سرچ کنید)
3-place where kin ...
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

13 1-شک داشتن،حدس زدن،گمان کردن،حس کردن (که یک موضوعی بدی رخ داده یا وجود داره)
no one suspect a thing
she suspected that he was lying to her
d ...
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

14 تفاضل گل(در فوتبال) ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

15 tax evasion=tax fraud
فرار مالیاتی
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

16 علاوه بر ضرب و شتم معنی تعدی هم میده
indecent assaults on weman
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

17 recite ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

18 1-شلیک کردن،زدن(با تیر و تفنگ)
a woman was shot dead
police has order to shoot to kill
پلیس اجازه داره که به قصد کشت شلیک کنه
2- شوت کرد ...
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

19 1-summit=summit meeting
اجلاس سران(کشور ها و دولت ها)
nato summit,g20 summit
2-top of the mountain
قله
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

20 نوعی قتل ک همیشه غیر قانونیه هیچ جای دفاعی در دادگاه نداره ولی homicide میتونه قابل دفاع باشه مث دفاع از خود
در واقع murder حالت خاصی از homicide ...
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

21 homi=human
cide= the act of killing
قتل
فرقش با murder اینه که murder همیشه غیر قانونیه ولی homicide ممکنه قانونی باشه مث دفاع از خود و ...
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

22 قتل نا موفق،اقدام به قتل ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

23 در مدارس،دانشگاها،شرکت ها،کارخانجات،زندانها و ... میتونه به عنوان سالن غذاخوری ترجمه بشه
canteen (BrE) synonym
self service restaurant
١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

24 crime doesnt pay
خلاف آخر عاقبت نداره
١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

25 جدا؟!جدی میگی؟! واقعا؟! اینجوریاس؟!
هم میتونه جدی بیان بشه هم میتونه تمسخر آمیز باشه
John's got the flu so he'll have to skip this week." B: "I ...
١٣٩٨/٠٨/٢١
|

26 The Star Spangled Banner
نام سرود ملی ایالات متحده آمریکا
١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

27 right first time or right the first time
used to say that, in making a product, it is better to perform an operation correctly the first time, rat ...
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

28 در ریاضیات monotonic
monotonic function تابع یکنوا
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

29 1-ساکت،کم حرف
he is a silent boy
2-ساکت،بی صدا(برای خانه،محله...)
what a silent place to live!!!
3-صامت،حرف بی صدا
w is silent in wreck
١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

30 بلند،با صدای بلند،بلند بلند
read it out loud so we can all hear
she laughed out loud
i was just thinking outloud
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

31 catching breath نفس گرفتن بعد دوییدن و کار های فیزیکی سنگی
slow down i need to catch my breath
take sb's breath away نفس کسی را بردن
she too ...
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

32 دَم
exhale:بازدَم
١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

33 1-لوله(آب،گاز و ... میتونه فلزی،شیشه ای،لاستیکی و ... باشه)
2-long hollow object that is usually round
pasta tubes,toilet roll tube
3-بسته ب ...
١٣٩٨/٠٦/١٨
|

34 oh dear,dear oh dear
ای وای
‘I think I’m getting a cold.’ ‘Dear oh dear!’
فک کنم سرما خوردم، ای وای
Oh dear, I’ve broken the lamp.
ای ...
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

35 شیر یا خط
heads=obverse=شیر
tails=reverse=خط
وقتی سکه را برای شیر یا خط پرتاب میکنیم از افعال
toss(BrE)
flip(Ame)
استفاده میکنیم
١٣٩٨/٠٦/١٢
|

36 shade سایه- معمولا قسمت وسیعی از زمین که مستقیما مورد اصابت نور خورشید نیست
مثل سایه درخت سایه ساختمان
should we sit in the shade or sun?
تو ...
١٣٩٨/٠٦/١١
|

37 draw کشیدن،رسم کردن،طراحی کردن (با مداد و خودکار)
draw a picture,draw a circle 10 cms in diameter
paint نقاشی کردن،کشیدن(با رنگ و قلمو و ...)
١٣٩٨/٠٦/١١
|

38 ۱- نادیده گرفتن،چشم پوشی کردن
problems that we cant afford to ignore
۲-اعتنا نکردن(انگار نشیدی یا ندیدی)
i asked my question but the teacher ...
١٣٩٨/٠٦/١٠
|

39 1-exactly درست
you are just like your father
cup of tea is just what i need right now
یه لیوان چایی درست همون چیزیه که میخوام
just then h ...
١٣٩٨/٠٦/١٠
|

40 symmetrical ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

41 1-پس زمینه
in the background you can see my college friends
2- پشینه،عقبه(خانوادگی،تحصیلی،شغلی)
do you know anything from his background?!
١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

42 با توجه به تعریف لانگ من و چیزی که گوگل ایمیجز میاره همون مانتو خودمونه ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

43 abaya ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

44 a story, event, action etc that shows the truth or existence of something very clearly
(معنی دوم در دیکشنری لانگمن) حکایت
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

45 1-صحنه،سن (تیاتر و سینما)
the opening scene,violent scenes
2- عرصه،صحنه
the drug scene,political scene
3-صحنه(ارتکاب جرم،رویداد حادثه خاص ...
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

46 1-روشن کردن،توضیح دادن(با کمک مثال)
let me give an example to illustrate the point
2-be an example that shows sth
نشان دادن
this dispute ...
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

47 BrE کسی که در حال شنا کردن است،شناگر
مایو
١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

48 ۱- مالیدن(اعضای بدن،کرم)
she yawned and rubbed her eyes
can you rub some sun cream on my back?!
۲-مالیدن/ساییدن چیزی به چیز دیگر
he rubbe ...
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

49 1-برداشتن/گرفتن (چیزی یا کسی ناگهانی و با خشونت)،قاپیدن،زدن=snatch
i grabbed his collar,i grabbed my bag
they grabbed him and pushed him to the ...
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

50 1- to search or go somwhere using your hands only because you cant see کورکورانه رفتن/گشتن
she groped for her glasses on the bedside table
i gr ...
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

51 فعل feel معنی نزدیکی با لمس کردن و لامسه داره
1- notice sth that is touching you حس کردن
i felt a bee on my neck
i felt her breath on my nec ...
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

52 1- فین فین کردن(هنگامی که بینی پر است یا هنگام گریه)
stop sniffing and blow your nose
2-بو کشیدن( راجب سگها به کار میره)
the dog sniffed at ...
١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

53 تصادفی شنیدن و مثلا میگیم به گوشم خورد
i overheard part of their conversation
بخشی از مکالمشون و تصادفا شنیدم یا به گوشم خورد
و به بمعنی است ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

54 1- good or quick at noticing things
تیز،تیزبین
supervisors trained to be observant
2- مقید،پایبند (به دین،قانون و ...)
observant muslims
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

55 1- see and notice sth
مشاهده کردن دیدن
it was observed that most of them are rookie مشاهده شده که...دیده شده که...
2- see sth or sb carefull ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

56 notice
1-verb:realise that sth exists
i noticed the she staring at me
متوجه شدن
2- توجه
they took no notice متوجه نشدن
ill bring it ...
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

57 1-حس( یکی از حس های پنجگانه)
the five senses حواس پنجگانه
sixth sense حس ششم
2-حس،احساس
sense of achievement حس موفقیت
sense of panic< ...
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

58 تخصصی حسابداری
pre-emptive right
حق تقدم(برای خرید سهام جدید)
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

59 BrE: a room in a private house that is not a kitchen, bedroom, or bathroom – used by people who sell houses
اتاق پذیرائی،همون[ پذیرائی]خودمون
١٣٩٨/٠٥/١١
|

60 1- تبدیل کردن/شدن-تغییر کاربری دادن
they converted the bedroom to office
it converts light energy to heat energy
2- تغییر دین دادن یا کسی را ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

61 زیقی ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

62 sth that is impressive makes you admire it because it is very good,large,important etc.
چشمگیر،برانگیزنده،تحسین برانگیز
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

63 1- large in amount or number
substantial salary,a substantial breakfast
قابل توجه،اساسی
2-large and strongly made
a substantial peice of ...
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

64 a pity=a shame
what a pity چه بد
what a pity he doesnt accept the job
noun: ترحم i listened to him with pity
verb: دلسوزی کردن i pity his ...
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

65 شرم،شرمساری،سرافکندگی،ننگ،خجالت،تاسف بار
shame on you خجالت بکش
have you no shame?! خجالت نمیکشی؟!
i bow my head in shame سرم و از خجالت اند ...
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

66 suburb: به معنی حاشیه شهر و خارج شهر نیست
به شهرک های مسکونی دور از مرکز شهر و نزدیک به حاشیه شهر گفته می شود که خانه های حیاط دار دارند و به مرات ...
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

67 1- جدایی،فراق
An emotional parting at the airport
The moment of parting لحظه جدائی
2- BrE فرق (مو) AmE part
centre parting/part
فرق وسط
١٣٩٨/٠٤/١٤
|

68 1-to take sth away: reference books cant be removed
برداشتن، بردن
2- get rid of: cleaner can remove the stains,they removed the rules,remove ba ...
١٣٩٨/٠٤/١١
|

69 put/throw a spanner in works
تحت الفظیش میشه قرار دادن آچار در کارها
همون چوب لا چرخ چیزی کردن خودمونه
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

70 1-all the people who live together in one house اهل خانه
(با خانواده هم معنی نیست زیرا میتونه به افرادی اشاره کنه که صرفا هم خانه هستند)
2-dome ...
١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

71 1-foreign and domestic policy
domestic flights,domestic treble
داخلی(برای کشور کار میره)
2-domestic chores,domestic violence
خانگی(بعضی و ...
١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

72 1- whats the legal procedure?!
رویه،روند،پروسه
2-medical treatment or operation
١٣٩٨/٠٣/١٨
|

73 dread(noun):
دلهره،ترس،وحشت و بیم
Dread of losing those we love
dread(verb):
دلهره داشتن،ترسیدن،وحشت داشتن،استرس داشتن
Im dreading goi ...
١٣٩٨/٠٣/١٥
|

74 1- pasta and rice are both filling
شکم پر کن
2-هر چیزی که با آن چیز دیگری را پر کنند (دندان پزشکی ماده ای که دندان را با آن پر میکنند،آشپزی موا ...
١٣٩٨/٠٣/١٣
|

75 1-خاراندن
2- خراشیدن
prisoners scratched their names on the walls
3- خط انداختن
sorry ive scratched your car
4- cross out خط زدن،قلم ز ...
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

76 1-توان مالی داشتن،استطاعت داشتن،پول کافی داشتن
i cant afford to live in this city on my own.
2-وقت کافی داشتن
I really want to take part but ...
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

77 cut sb down to size
کسی را سر جایش نشاندن
١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

78 کسی را سر جایش نشاندن ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

79 1-کت شلوار
2-(حقوق) دادخواست،دادخواهی،دعوی
3-مدیر یا کارمندی که مجبوره در اداره کت و شلوار و لباس رسمی بپوشه
4- خال پاسور
four cards of s ...
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

80 1-مد ( چیزی که مده)
latest fashion
2-مد ( تجارت و رشته دانشگاهی)
London college of fashion
3-رایج،مرسوم،مد،باب
Eastern religions used ...
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

81 formal) a Christian priest)
اصلاح رسمی برای کشیش
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

82 way
1-راه و روش you are going the wrong way
there is no way
2-طرز،نحو،طور،جور i didnt know you felt that way
look at the way he is dresse ...
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

83 1- زیاد کردن،بالا بردن
turn up the radio.turn up the oven.
2- سر و کله پیدا شدن،ظاهر شدن،حاضر شدن،امدن(اغلب معنای منفی دارد)
he doesnt turn ...
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

84 1-his new book is due to be published next year
کتاب جدیدش( قراره) که سال بعد منتشر بشه
2- حق دیگران چه مادی چ معنوی
3- مناسب،مقتضی،شایسته ( ...
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

85 همون بزن دررو خودمونه
اصلاحا به تصادفی گفته میشه که راننده به یک عابر بزنه و اون رو رها کنه
hit-and-run accident
١٣٩٨/٠١/١٨
|

86 1-نگهداشتن،حفظ کردن
2-هِی
why do you keep asking?!
چرا هی میپرسی؟!
3- he ignored me and kept going
ادامه دادن
keep to the speed li ...
١٣٩٨/٠١/١٧
|

87 سرعت مجاز
exceed/break the speed limit
سرعت مجاز را رد کردن
١٣٩٨/٠١/١٧
|

88 1- your nose is bleeding
خونریزی کردن،خون آمدن
2- he had a doctor to bleed him
حجامت کردن
3-his ex-wife bled him for every last penny
...
١٣٩٨/٠١/١٢
|

89 1-گیج(دارای سرگیجه) با confuse اشتباه گرفته نشه
heat and champagne made him feel dizzy
2-گیج(حواسپرت)
that dizzy woman
3- گیج کننده(سرسا ...
١٣٩٨/٠١/١١
|

90 noun:
1- افنجار 2- صدای بلند 3-ضربه سنگین و محکم(به اعضای بدن) a bang on the head
verb:
1-کوبیدن i left banging the door behind me
stop b ...
١٣٩٨/٠١/١١
|

91 1- زننده،تند و زننده(زشت،کثیف)
nasty person,nasty smell,nasty taste,nasty appearance,nasty feeling
dont be so nasty to your mum
2- severe or ...
١٣٩٨/٠١/١١
|

92 1- economic development,development of relationships
توسعه
2- child development,emotional development
رشد
3- recent developments,computer ...
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

93 developer ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

94 معمولا در جواب سحر خیز باش تا کامروا شوی بکار میرود
hey johnny,early bird catches the worm
yeah,but the second mouse gets the cheese
(موش او ...
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

95 1- کوچک،کم اهمیت
minor problem,minor issue,minor news
2- جزئی
minor illness,minor burns
3-صغیر(کسی که زیر سن قانونی است)
4- رشته دوم د ...
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

96 1- This is major? You got me out of bed for this?
major news
مهم
2- major poet,major problem
بزرگ
3- major road,major role
اصلی
...
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

97 ۱- مصدوم،مجروح،زخمی
۲-آزرده،رنجیده
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

98 get it into/through your(thick) head/skull
این و تو اون کلت(کله پوکت) فرو کن
این و بکن تو کلت
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

99 used to tell someone that they should
pay attention to what you are saying

They’re going to regret firing me, you mark my words!
انها ا ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

100 1- خسته و کوفته، لِه،خیلی خسته
۲- خالی شده، تهی شده
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

101 بیخواب شدن ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

102 by/out of/from habit
از روی عادت
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

103 wide open/awake/apart=completely
open/awake/apart
کاملا بیدار
light sleep = خواب سبک!!
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

104 sound asleep=fast asleep = in a deep sleep
در خواب عمیق بودن
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

105 to think about something pleasant, especially when this makes you forget what you should be doing
رویا پردازی که موقع کار،کلاس و.. انجام میدیم،تا ...
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

106 1- خوابی و رویایی که میبینیم که هم میتونه خوب باشه هم بد( nightmare فقط خواب بده،کابوس)
2- رویا،آرزو،خواب و خیال
3- رویا پردازی کردن،خیال پرداز ...
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

107 در طول
در حین
طی
هنگام
ظرف
١٣٩٧/١٢/٢١
|

108 used to tell someone that they should
pay attention to what you are saying

They’re going to regret firing me, you mark my words!
انها ا ...
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

109 living wage
دستمزد کافی برای امرار معاش (بخور نمیر)
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

110 i owe you one
یکی طلبت
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

111 بزرگ، خیلی بزرگ، عظیم
کلان
گنده،حجیم
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

112 با توجه ب جایی ک بکار میره معانی مختلف داره:
بزرگ، بسیار بزرگ برای استادیوم و ...
عظیم برای جمعیت و ...
کلان و هنگفت برای مبالغ
غظیم الجث ...
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 innocent
• She's so innocent that she has no idea that they're taking advantage of her.
• اون انقد سادس که نمیدونه دارن ازش امتیاز میگیرن
١٣٩٨/١٠/٠٥
|

2 charge
• The hotel charges for any extra services.
• هتل برای هر سرویس اضافه پول میگیره
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

3 charge
• The hotel charged them a hundred dollars extra for the damage they caused to the room.
• هتل بابت صدمه ای که به اتاق زدند ازشون ۱۰۰ دلار بیشتر پول گرفت
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

4 charge
• The airlines charge passengers for alcoholic drinks but not for soft drinks.
• شرکت های هواپیمایی بابت نوشیدنی های الکلی از مسافران پول میگیرند ولی برای نوشیدنی غیر الکی نه.
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

5 charge
• The cafe charges a dollar for a cup of coffee.
• کافه برا یه لیوان قهوه یه دلار پول میگیره
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

6 suspect
• When the nurse saw the boy's bruises, she suspected child abuse.
• وقتی که پرستار کبودی های پسر بچه را دید، گمان کرد که مورد سو استفاده قرار گرفته باشد
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

7 suspect
• The entire building burned down, and the police suspect arson.
• کل ساختمان در آتش سوخت و از بین رفت، و پلیس گمان میکند که ساختمان به عمد به آتش کشیده شده
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

8 shoot
• Let's take turns; you shoot first.
• بیا نوبتی شوت کنیم،اول تو شوت بزن
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

9 shoot
• We hired someone to shoot the wedding.
• به یکی پول دادیم از عروسی فیلم برداری کنه
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

10 shoot
• I'd like to shoot the models in front of the fountain now.
• الان دوست دارم جلوی فواره از مدل ها عکس بگیرم
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

11 shoot
• The rancher shot three bullets from his rifle.
• گاوچران با تفنگش سه گلوله شلیک کرد
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

12 aloud
• The pain made him cry aloud.
• درد بقدری بود که بلند بلند گریه کرد
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

13 aloud
• "I'll buy a new car,"Tom thougt aloud.
• تام داشت بلند بلند فکر میکرد که یک ماشین جدید میخرد
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

14 burst out laughing
• At last, I couldn't control myself and burst out laughing.
• آخرش دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم و زدم زیر خنده
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

15 burst out laughing
• The class burst out laughing.
• کل کلاس زدن زیر خنده
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

16 burst out laughing
• He burst out laughing .
• زد زیر خنده
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

17 scene
• The final scene of the movie was quite touching.
• صحنه آخر فیلم نسبتا سوزناک بود
١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

18 illustration
• As an illustration of this point, I'm going to tell you a true story.
• برای روشن ساختن این نکته، میخوام براتون یه داستان واقعی بگم
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

19 illustrate
• Let me give an example to illustrate the point .
• بزار یه مثال بزنم تا نکترو روشن کنم
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

20 illustrate
• Your last point isn't clear to me; could you please illustrate?
• نکته آخرت برام واضح نیست، میشه با مثال روشنش کنی؟!
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

21 illustrate
• The artist illustrated the book with very detailed drawings.
• تصویرگر کتاب را با نقاشی های بسیار دقیقی به تصویر کشیده است
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

22 grope
• She groped in the dark for the light switch.
• او در تاریکی کورکورانه به دنبال کلید برق گشت
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

23 touch
• Please keep in touch with the office through the week.
• لطفا در طول هفته با دفتر در تماس باشید
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

24 touch
• The sign said, "Please don't touch."
• رو تابلو نوشته بود:لطفا دست نزنید
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

25 overheard
• I just overheard it.
• تصادفی شنیدمش!بگوشم خورد!
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

26 overheard
• We talked quietly so as not to be overheard.
• به آرامی حرف زدیم تا به گوش کسی نخورد
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

27 overheard
• I overheard part of their conversation.
• بخشی از مکالمشون و تصادفی شنیدم
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

28 notice
• The play received good notices from reviewers.
• نمایش نقد های خوبی از داوران دریافت کرد
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

29 watch
• She kept a close watch on their prisoner.
• او زندانیشونو از نزدیک تحت نظر گرفت
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

30 watch
• The children's grandmother is watching them this afternoon.
• مادر بزرگ بچه ها قراره بعد از ظهر ازشون مراقبت کنه(پیششون باشه)
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

31 watch
• She watched carefully over her patient.
• او به دقت از بیمارش مراقبت کرد
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

32 watch
• Watch that you don't cut yourself with that knife!
• مواظب باش دستت و با اون چاقو نبری
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

33 examine
• Do you wish to examine this witness?
• میخای این شاهد و بازجوئی کنی؟!
١٣٩٨/٠٣/١٣
|

34 collision
• I had a near collision with a lorry.
• نزدیک بود با یک کامیون تصادف کنم
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

35 end up
• If she carries on shoplifting, she'll end up in jail.
• اگر او به دزدی از مغازه ها ادامه بده، سر از زندان در میاره
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

36 stop off
• We can stop off half way to have our lunch.
• میتونیم وسط راه وایسیم ناهار بخوریم
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

37 hold up
• A gang of men held up the jewelry store.
• گروهی از مرد ها به مغازه جواهر فروشی دستبرد زدند.
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

38 turn up
• No one knows what may turn up tomorrow.
• هیچ کس نمیدونه فردا چی پیش میاد.
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

39 turn up
• Don't worry about the letter-I'm sure it'll turn up.
• نگران نامه نباش مطمین باش پیدا میشه.
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

40 turn up
• The archivist turned up a valuable manuscript.
• مسئول بایگانی یک دست نوشته ارزشمند پیدا کرد.
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

41 turn up
• I turned up the volume on the TV.
• صدای تلویزیون و زیاد کردم
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

42 turn up
• Only Sue and Mark bothered to turn up for the meeting.
• فقط سو و مارک به خودشان زحمت دادند که برای جلسه حاضر بشن.
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

43 turn up
• The guest of honor finally turned up one hour late.
• مهمان افتخاری بالاخره بعد از یک ساعت تاخیر سر و کلش پیدا شد.
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

44 keep
• He kept his promise to me.
• او قولش به من را نگهداشت.
١٣٩٨/٠١/١٧
|

45 speed limit
• Drivers who exceed the speed limit can expect to be fined heavily.
• رانندگانی که سرعت مجاز را رد میکنند میتونن انتظار داشته باشن که بشدت جریمه شوند.
١٣٩٨/٠١/١٧
|

46 speed limit
• He accepts he was exceeding the speed limit.
• او قبول کرد که سرعت مجاز را رد کرده بود
١٣٩٨/٠١/١٧
|

47 speed limit
• The police stopped him for exceeding the speed limit.
• پلیس او را بخاطر رد کردن سرعت مجاز متوقف کرد.
١٣٩٨/٠١/١٧
|

48 overtake
• I accelerated to overtake the bus.
• من گاز دادم تا از اتوبوس سبقت بگیرم
١٣٩٨/٠١/١٦
|

49 watch out
• Watch out that you don't fall.
• مواظب باش که نیفتی
١٣٩٨/٠١/١٦
|

50 bleed
• We need to bleed the radiators.
• باید رادیاتور هارو هواگیری کنیم
١٣٩٨/٠١/١٢
|

51 bang
• He banged the door when he left.
• وقتی که رفت در و کوبید
١٣٩٨/٠١/١١
|

52 heal
• They've found no way to heal people of this rare disease.
• آنها راهی برای درمان مردمی که این بیماری نادر را دارند پیدا نکردند
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

53 minor
• She suffered only minor cuts and bruises.
• اون فقط چنتا بریدگی و کبودی جزئی داشت
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

54 injured
• an injured look in his eyes
• یک نگاه آزرده در چشم هایش
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

55 injure
• I injured my back when I lifted that box.
• وقتی جعبه رو بلند کردم به کمرم صدمه زدم
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

56 injury
• Injury threatened to wreck his sporting career.
• مصدومیت حرفه ورزشیش و تهدید کرد
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

57 at once
• I took the hint and left at once.
• من نکترو گرفتم و بلافاصله رفتم
١٣٩٨/٠١/٠١
|

58 at once
• Everyone arrived at once.
• همه با هم رسیدن
١٣٩٨/٠١/٠١
|

59 habit
• It's my habit to get up early even on weekends.
• من عادت دارم زود بیدار شم حتی در آخر هفته
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

60 lie in
• It was a Sunday, so she could lie in till almost lunch time.
• یکشنبه بود، پس اون میتونست تا ناهار تو تخت بمونه(وقتی بیدار میشه از تخت بیرون نیاد)
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

61 lie in
• I like to lie in at weekends.
• من دوست دارم آخر هفته بیشتر تو تخت بمانم(دیر تر پاشم)
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

62 go off
• The alarm did go off but all I did was yawn, turn over and go back to sleep.
• زنگ به صدا در آمد اما همش خمیازه کشیدم،غلت زدم و دوباره خوابیدم
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

63 nightmare
• I woke up from the nightmare in a cold sweat.
• در حالی که عرق سرد کرده بودم از خواب کابوسی بیدار شدم
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

64 nightmare
• I was glad to awake from such a nightmare.
• خوشحال بودم که از همچین کابوسی بیدار شدم
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

65 nightmare
• The exam was a nightmare, and he knew there was little chance of his passing.
• آزمون ی کابوس بود، و او میدانست که شانس کمی برای قبول شدن داره.
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

66 enormous
• The blue whale is an enormous animal that can be over one hundred feet in length.
• نهنگ آبی حیوان عظیم اجثه ای است که طولش میتواند بالای صد فوت باشد
١٣٩٧/١٢/٢٠
|