برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امین جهانگرد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 1-برقرار کردن،ایجاد کردن(رابطه)
Iran never established diplomatic relations with the US since the revolution
2-determine تعیین کردن مشخص کردن
١٣٩٩/٠١/١٦
|

2 تحلیلگر تکنیکی، تحلیل گری که از روش تکنیکال استفاده میکند ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

3 تاریخ سازی کردن.
we made history
تاریخسازی کردیم
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

4 مسیر تاریخ
a decision that changed the course of history
تصمیمی که مسیر تاریخ را عوض کرد
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

5 تاریخ صدر
the early history of islam
تاریخ صدر اسلام
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

6 1- طرف،سمت،کنار
food is cheaper on this side of the city
there is a scar on the right side of his face
she hurried to his side دوید سمتش
...
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

7 اتش بس بعد از توافق رسمی و قطعی

ceasefire: آتش بس برای مدتی معلوم برای مذاکره و رسیدن به توافق دایمی
truce: آتش بس موقت
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

8 آتش بس برای مدت زمان معلوم برای مذاکره و رسیدن به توافق
call a ceasefire

truce:اتش بس به صورت موقت
armistice: اتش بس بعد از توافق قطعی و ...
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

9 آتش بسی که موقت هست
call a truce

ceasefire: اتش بس برای مدت زمانی معلوم برای مذاکره و رسیدن به توافق
armistice: اتش بس بعد از توافق قطعی ...
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

10 در دعوا و مشاجره طرف کسی را گرفتن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

11 طرف کی هستی؟!
کنایه به اشخاصی که انتظار داریم در دعوا و مشاجره طرف مارو بگیرند ولی خلاف انتظار عمل میکنند.
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

12 1-فیصله دادن،پایان دادن (به بحث)
they were willing to settle out of court
2-معلوم کردن،قطعی کردن،تصمیم گرفتن
nothing's yet settled هنوز هیچی ...
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

13 دلا راست شدن
(کنایه از تملق رئسا)
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

14 کله پوک ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

15 کله پوک ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

16 کله پوک ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

17 کله پوک ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

18 دست از سرم بردار ١٣٩٨/١٢/١٣
|

19 "February the 29th"
Happy leap day
١٣٩٨/١٢/١٠
|

20 1-(آغاز) شدن،برای اتفاقات نا خوشایند بکار میرود
i was in London when the war broke out
وقتی جنگ شد لندن بودم
i was seating in cafe when the ...
١٣٩٨/١٢/٠٥
|

21 1-آغاز کردن،شروع کردن،به راه انداختن(راجب کار های بزرگ)
The book launched his career as a novelist
they would launch a campaign to raise 1M$
١٣٩٨/١١/٢٢
|

22 1-مخالفت،اعتراض
public opposition to gas prices
2-تیم یا رقیب متقابل
they played against a powerful opposition
3-تضاد
there are lots o ...
١٣٩٨/١١/٢٠
|

23 1-مخالفت کردن
2-در مقابل(رقیب)قرار گرفتن،رقابت کردن
He is opposed by two other candidates
Madrid will oppose City in this stage
١٣٩٨/١١/٢٠
|

24 1-سیاست،خط مشی (برای حزب سیاسی،شرکت)
Iran's policy towards the US
new financial policy of the firm
2-بیمه نامه،قرارداد بیمه
i renewed my ...
١٣٩٨/١١/١٥
|

25 1-Bre حوزه انتخاباتی، انگلستان به ۶۴۶ ناحیه تقسیم شده که هر کدام یک نماینده برای پارلمان انتخاب میکنند،به هر یک از این ۶۴۶ ناحیه میگن حوزه انتخاباتی، ... ١٣٩٨/١١/١٠
|

26 1- used foe meeting party elections etc
برگزار کردن
2- have a particular job position record title در دست داشتن
he had held the job for a de ...
١٣٩٨/١١/١٠
|

27 hook the door
در و چفت کن
١٣٩٨/١١/٠٨
|

28 تا جایی که بهش مربوطه ١٣٩٨/١١/٠٤
|

29 تازیانه(ضربه شلاق)
he cried out at each stroke of the whip
١٣٩٨/١٠/١٩
|

30 college admission test ١٣٩٨/١٠/١٧
|

31 آزمون ورودی ١٣٩٨/١٠/١٧
|

32 1-great & sudden
computer & internet had a dramatic impact on human life
2-exciting or impressive
what a dramatic comeback from Real Madrid! ...
١٣٩٨/١٠/١٥
|

33 1- فیلم،سریال،نمایش
New drama series,comedy drama
2-نمایش(رشته هنری)
drama school,drama teacher
3-هیجان(اتفاقات هیجان انگیز)
her life ...
١٣٩٨/١٠/١٥
|

34 sb who behaves as if situations are worse than they really are
غر غرو،کولی
stop being a drama queen
انقد غر نزن،کلی بازی در نیار
١٣٩٨/١٠/١٥
|

35 محکوم کردن(به مجازات)
he sentenced to death محکوم به مرگه
the judge sentenced her to three years in prison قاضی اون رو به سه سال زندان محکوم کر ...
١٣٩٨/١٠/٠٥
|

36 protocol car
ماشین تشریفات
١٣٩٨/١٠/٠٥
|

37 ۱-مدرک(که قطعیه و باعث اثبات جرم،واقعه،تیئوری و ... میشه)
ولی evidence قطعی نیست و ممکنه رد بشه
۲-پسوند:
bulletproof ضد گلوله
waterproof ...
١٣٩٨/١٠/٠٣
|

38 محاکمه کردن،دادرسی کردن(در دادگاه) ١٣٩٨/١٠/٠١
|

39 1-هزینه،خرج،بها(بابت خدمات و ...)
there is a charge for using my car
you cant provide food at no charge=free
free of charge=free
2-اتهام( ...
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

40 1- دادگاه
court of law
2- زمین (تنیس،اسکوئاش،بکستکبال و ...) که از اطراف محصوره (برای یادگیری بهتر تو گوگل امیجز سرچ کنید)
3-place where kin ...
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

41 1-شک داشتن،حدس زدن،گمان کردن،حس کردن (که یک موضوعی بدی رخ داده یا وجود داره)
no one suspect a thing
she suspected that he was lying to her
d ...
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

42 تفاضل گل(در فوتبال) ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

43 tax evasion=tax fraud
فرار مالیاتی
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

44 علاوه بر ضرب و شتم معنی تعدی هم میده
indecent assaults on weman
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

45 recite ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

46 1-شلیک کردن،زدن(با تیر و تفنگ)
a woman was shot dead
police has order to shoot to kill
پلیس اجازه داره که به قصد کشت شلیک کنه
2- شوت کرد ...
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

47 1-summit=summit meeting
اجلاس سران(کشور ها و دولت ها)
nato summit,g20 summit
2-top of the mountain
قله
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

48 نوعی قتل ک همیشه غیر قانونیه هیچ جای دفاعی در دادگاه نداره ولی homicide میتونه قابل دفاع باشه مث دفاع از خود
در واقع murder حالت خاصی از homicide ...
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

49 homi=human
cide= the act of killing
قتل
فرقش با murder اینه که murder همیشه غیر قانونیه ولی homicide ممکنه قانونی باشه مث دفاع از خود و ...
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

50 قتل نا موفق،اقدام به قتل ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

51 در مدارس،دانشگاها،شرکت ها،کارخانجات،زندانها و ... میتونه به عنوان سالن غذاخوری ترجمه بشه
canteen (BrE) synonym
self service restaurant
١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

52 crime doesnt pay
خلاف آخر عاقبت نداره
١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

53 جدا؟!جدی میگی؟! واقعا؟! اینجوریاس؟!
هم میتونه جدی بیان بشه هم میتونه تمسخر آمیز باشه
John's got the flu so he'll have to skip this week." B: "I ...
١٣٩٨/٠٨/٢١
|

54 The Star Spangled Banner
نام سرود ملی ایالات متحده آمریکا
١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

55 right first time or right the first time
used to say that, in making a product, it is better to perform an operation correctly the first time, rat ...
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

56 در ریاضیات monotonic
monotonic function تابع یکنوا
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

57 1-ساکت،کم حرف
he is a silent boy
2-ساکت،بی صدا(برای خانه،محله...)
what a silent place to live!!!
3-صامت،حرف بی صدا
w is silent in wreck
١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

58 بلند،با صدای بلند،بلند بلند
read it out loud so we can all hear
she laughed out loud
i was just thinking outloud
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

59 catching breath نفس گرفتن بعد دوییدن و کار های فیزیکی سنگی
slow down i need to catch my breath
take sb's breath away نفس کسی را بردن
she too ...
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

60 دَم
exhale:بازدَم
١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

61 1-لوله(آب،گاز و ... میتونه فلزی،شیشه ای،لاستیکی و ... باشه)
2-long hollow object that is usually round
pasta tubes,toilet roll tube
3-بسته ب ...
١٣٩٨/٠٦/١٨
|

62 oh dear,dear oh dear
ای وای
‘I think I’m getting a cold.’ ‘Dear oh dear!’
فک کنم سرما خوردم، ای وای
Oh dear, I’ve broken the lamp.
ای ...
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

63 شیر یا خط
heads=obverse=شیر
tails=reverse=خط
وقتی سکه را برای شیر یا خط پرتاب میکنیم از افعال
toss(BrE)
flip(Ame)
استفاده میکنیم
١٣٩٨/٠٦/١٢
|

64 shade سایه- معمولا قسمت وسیعی از زمین که مستقیما مورد اصابت نور خورشید نیست
مثل سایه درخت سایه ساختمان
should we sit in the shade or sun?
تو ...
١٣٩٨/٠٦/١١
|

65 draw کشیدن،رسم کردن،طراحی کردن (با مداد و خودکار)
draw a picture,draw a circle 10 cms in diameter
paint نقاشی کردن،کشیدن(با رنگ و قلمو و ...)
١٣٩٨/٠٦/١١
|

66 ۱- نادیده گرفتن،چشم پوشی کردن
problems that we cant afford to ignore
۲-اعتنا نکردن(انگار نشیدی یا ندیدی)
i asked my question but the teacher ...
١٣٩٨/٠٦/١٠
|

67 1-exactly درست
you are just like your father
cup of tea is just what i need right now
یه لیوان چایی درست همون چیزیه که میخوام
just then h ...
١٣٩٨/٠٦/١٠
|

68 symmetrical ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

69 1-پس زمینه
in the background you can see my college friends
2- پشینه،عقبه(خانوادگی،تحصیلی،شغلی)
do you know anything from his background?!
١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

70 با توجه به تعریف لانگ من و چیزی که گوگل ایمیجز میاره همون مانتو خودمونه ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

71 abaya ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

72 a story, event, action etc that shows the truth or existence of something very clearly
(معنی دوم در دیکشنری لانگمن) حکایت
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

73 1-صحنه،سن (تیاتر و سینما)
the opening scene,violent scenes
2- عرصه،صحنه
the drug scene,political scene
3-صحنه(ارتکاب جرم،رویداد حادثه خاص ...
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

74 1-روشن کردن،توضیح دادن(با کمک مثال)
let me give an example to illustrate the point
2-be an example that shows sth
نشان دادن
this dispute ...
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

75 BrE کسی که در حال شنا کردن است،شناگر
مایو
١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

76 ۱- مالیدن(اعضای بدن،کرم)
she yawned and rubbed her eyes
can you rub some sun cream on my back?!
۲-مالیدن/ساییدن چیزی به چیز دیگر
he rubbe ...
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

77 1-برداشتن/گرفتن (چیزی یا کسی ناگهانی و با خشونت)،قاپیدن،زدن=snatch
i grabbed his collar,i grabbed my bag
they grabbed him and pushed him to the ...
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

78 1- to search or go somwhere using your hands only because you cant see کورکورانه رفتن/گشتن
she groped for her glasses on the bedside table
i gr ...
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

79 فعل feel معنی نزدیکی با لمس کردن و لامسه داره
1- notice sth that is touching you حس کردن
i felt a bee on my neck
i felt her breath on my nec ...
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

80 1- فین فین کردن(هنگامی که بینی پر است یا هنگام گریه)
stop sniffing and blow your nose
2-بو کشیدن( راجب سگها به کار میره)
the dog sniffed at ...
١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

81 تصادفی شنیدن و مثلا میگیم به گوشم خورد
i overheard part of their conversation
بخشی از مکالمشون و تصادفا شنیدم یا به گوشم خورد
و به بمعنی است ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

82 1- good or quick at noticing things
تیز،تیزبین
supervisors trained to be observant
2- مقید،پایبند (به دین،قانون و ...)
observant muslims
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

83 1- see and notice sth
مشاهده کردن دیدن
it was observed that most of them are rookie مشاهده شده که...دیده شده که...
2- see sth or sb carefull ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

84 notice
1-verb:realise that sth exists
i noticed the she staring at me
متوجه شدن
2- توجه
they took no notice متوجه نشدن
ill bring it ...
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

85 1-حس( یکی از حس های پنجگانه)
the five senses حواس پنجگانه
sixth sense حس ششم
2-حس،احساس
sense of achievement حس موفقیت
sense of panic< ...
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

86 تخصصی حسابداری
pre-emptive right
حق تقدم(برای خرید سهام جدید)
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

87 BrE: a room in a private house that is not a kitchen, bedroom, or bathroom – used by people who sell houses
اتاق پذیرائی،همون[ پذیرائی]خودمون
١٣٩٨/٠٥/١١
|

88 1- تبدیل کردن/شدن-تغییر کاربری دادن
they converted the bedroom to office
it converts light energy to heat energy
2- تغییر دین دادن یا کسی را ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

89 زیقی ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

90 sth that is impressive makes you admire it because it is very good,large,important etc.
چشمگیر،برانگیزنده،تحسین برانگیز
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

91 1- large in amount or number
substantial salary,a substantial breakfast
قابل توجه،اساسی
2-large and strongly made
a substantial peice of ...
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

92 a pity=a shame
what a pity چه بد
what a pity he doesnt accept the job
noun: ترحم i listened to him with pity
verb: دلسوزی کردن i pity his ...
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

93 شرم،شرمساری،سرافکندگی،ننگ،خجالت،تاسف بار
shame on you خجالت بکش
have you no shame?! خجالت نمیکشی؟!
i bow my head in shame سرم و از خجالت اند ...
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

94 suburb: به معنی حاشیه شهر و خارج شهر نیست
به شهرک های مسکونی دور از مرکز شهر و نزدیک به حاشیه شهر گفته می شود که خانه های حیاط دار دارند و به مرات ...
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

95 1- جدایی،فراق
An emotional parting at the airport
The moment of parting لحظه جدائی
2- BrE فرق (مو) AmE part
centre parting/part
فرق وسط
١٣٩٨/٠٤/١٤
|

96 1-to take sth away: reference books cant be removed
برداشتن، بردن
2- get rid of: cleaner can remove the stains,they removed the rules,remove ba ...
١٣٩٨/٠٤/١١
|

97 put/throw a spanner in works
تحت الفظیش میشه قرار دادن آچار در کارها
همون چوب لا چرخ چیزی کردن خودمونه
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

98 1-all the people who live together in one house اهل خانه
(با خانواده هم معنی نیست زیرا میتونه به افرادی اشاره کنه که صرفا هم خانه هستند)
2-dome ...
١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

99 1-foreign and domestic policy
domestic flights,domestic treble
داخلی(برای کشور کار میره)
2-domestic chores,domestic violence
خانگی(بعضی و ...
١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

100 1- whats the legal procedure?!
رویه،روند،پروسه
2-medical treatment or operation
١٣٩٨/٠٣/١٨
|

101 dread(noun):
دلهره،ترس،وحشت و بیم
Dread of losing those we love
dread(verb):
دلهره داشتن،ترسیدن،وحشت داشتن،استرس داشتن
Im dreading goi ...
١٣٩٨/٠٣/١٥
|

102 1- pasta and rice are both filling
شکم پر کن
2-هر چیزی که با آن چیز دیگری را پر کنند (دندان پزشکی ماده ای که دندان را با آن پر میکنند،آشپزی موا ...
١٣٩٨/٠٣/١٣
|

103 1-خاراندن
2- خراشیدن
prisoners scratched their names on the walls
3- خط انداختن
sorry ive scratched your car
4- cross out خط زدن،قلم ز ...
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

104 1-توان مالی داشتن،استطاعت داشتن،پول کافی داشتن
i cant afford to live in this city on my own.
2-وقت کافی داشتن
I really want to take part but ...
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

105 cut sb down to size
کسی را سر جایش نشاندن
١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

106 کسی را سر جایش نشاندن ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

107 1-کت شلوار
2-(حقوق) دادخواست،دادخواهی،دعوی
3-مدیر یا کارمندی که مجبوره در اداره کت و شلوار و لباس رسمی بپوشه
4- خال پاسور
four cards of s ...
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

108 1-مد ( چیزی که مده)
latest fashion
2-مد ( تجارت و رشته دانشگاهی)
London college of fashion
3-رایج،مرسوم،مد،باب
Eastern religions used ...
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

109 formal) a Christian priest)
اصلاح رسمی برای کشیش
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

110 way
1-راه و روش you are going the wrong way
there is no way
2-طرز،نحو،طور،جور i didnt know you felt that way
look at the way he is dresse ...
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

111 1- زیاد کردن،بالا بردن
turn up the radio.turn up the oven.
2- سر و کله پیدا شدن،ظاهر شدن،حاضر شدن،امدن(اغلب معنای منفی دارد)
he doesnt turn ...
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

112 1-his new book is due to be published next year
کتاب جدیدش( قراره) که سال بعد منتشر بشه
2- حق دیگران چه مادی چ معنوی
3- مناسب،مقتضی،شایسته ( ...
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

113 همون بزن دررو خودمونه
اصلاحا به تصادفی گفته میشه که راننده به یک عابر بزنه و اون رو رها کنه
hit-and-run accident
١٣٩٨/٠١/١٨
|

114 1-نگهداشتن،حفظ کردن
2-هِی
why do you keep asking?!
چرا هی میپرسی؟!
3- he ignored me and kept going
ادامه دادن
keep to the speed li ...
١٣٩٨/٠١/١٧
|

115 سرعت مجاز
exceed/break the speed limit
سرعت مجاز را رد کردن
١٣٩٨/٠١/١٧
|

116 1- your nose is bleeding
خونریزی کردن،خون آمدن
2- he had a doctor to bleed him
حجامت کردن
3-his ex-wife bled him for every last penny
...
١٣٩٨/٠١/١٢
|

117 1-گیج(دارای سرگیجه) با confuse اشتباه گرفته نشه
heat and champagne made him feel dizzy
2-گیج(حواسپرت)
that dizzy woman
3- گیج کننده(سرسا ...
١٣٩٨/٠١/١١
|

118 noun:
1- افنجار 2- صدای بلند 3-ضربه سنگین و محکم(به اعضای بدن) a bang on the head
verb:
1-کوبیدن i left banging the door behind me
stop b ...
١٣٩٨/٠١/١١
|

119 1- زننده،تند و زننده(زشت،کثیف)
nasty person,nasty smell,nasty taste,nasty appearance,nasty feeling
dont be so nasty to your mum
2- severe or ...
١٣٩٨/٠١/١١
|

120 1- economic development,development of relationships
توسعه
2- child development,emotional development
رشد
3- recent developments,computer ...
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

121 developer ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

122 معمولا در جواب سحر خیز باش تا کامروا شوی بکار میرود
hey johnny,early bird catches the worm
yeah,but the second mouse gets the cheese
(موش او ...
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

123 1- کوچک،کم اهمیت
minor problem,minor issue,minor news
2- جزئی
minor illness,minor burns
3-صغیر(کسی که زیر سن قانونی است)
4- رشته دوم د ...
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

124 1- This is major? You got me out of bed for this?
major news
مهم
2- major poet,major problem
بزرگ
3- major road,major role
اصلی
...
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

125 ۱- مصدوم،مجروح،زخمی
۲-آزرده،رنجیده
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

126 get it into/through your(thick) head/skull
این و تو اون کلت(کله پوکت) فرو کن
این و بکن تو کلت
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

127 used to tell someone that they should
pay attention to what you are saying

They’re going to regret firing me, you mark my words!
انها ا ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

128 1- خسته و کوفته، لِه،خیلی خسته
۲- خالی شده، تهی شده
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

129 بیخواب شدن ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

130 by/out of/from habit
از روی عادت
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

131 wide open/awake/apart=completely
open/awake/apart
کاملا بیدار
light sleep = خواب سبک!!
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

132 sound asleep=fast asleep = in a deep sleep
در خواب عمیق بودن
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

133 to think about something pleasant, especially when this makes you forget what you should be doing
رویا پردازی که موقع کار،کلاس و.. انجام میدیم،تا ...
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

134 1- خوابی و رویایی که میبینیم که هم میتونه خوب باشه هم بد( nightmare فقط خواب بده،کابوس)
2- رویا،آرزو،خواب و خیال
3- رویا پردازی کردن،خیال پرداز ...
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

135 در طول
در حین
طی
هنگام
ظرف
١٣٩٧/١٢/٢١
|

136 used to tell someone that they should
pay attention to what you are saying

They’re going to regret firing me, you mark my words!
انها ا ...
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

137 living wage
دستمزد کافی برای امرار معاش (بخور نمیر)
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

138 i owe you one
یکی طلبت
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

139 بزرگ، خیلی بزرگ، عظیم
کلان
گنده،حجیم
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

140 با توجه ب جایی ک بکار میره معانی مختلف داره:
بزرگ، بسیار بزرگ برای استادیوم و ...
عظیم برای جمعیت و ...
کلان و هنگفت برای مبالغ
غظیم الجث ...
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 side
• A cube has six sides.
• مکعب شش وجه دارد(در ضمن مکعب هشت راس دارد!)
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

2 bow and scrape
• He was willing to bow and scrape for promotion.
• مشتاق بود که برای ترفیع دلا راست بشه
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

3 bow and scrape
• She expects everyone to bow and scrape to her.
• انتظار داره همه جلوش دلا راست شن
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

4 policy
• You should look over your policy to see what kind of damage to your house you are covered for.
• باید یه نگاه به بیمه نامت بندازی ببینی برای چه نوع اسیبی تحت پوشش قرار گرفته ای.
١٣٩٨/١١/١٥
|

5 innocent
• She's so innocent that she has no idea that they're taking advantage of her.
• اون انقد سادس که نمیدونه دارن ازش امتیاز میگیرن
١٣٩٨/١٠/٠٥
|

6 charge
• The hotel charges for any extra services.
• هتل برای هر سرویس اضافه پول میگیره
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

7 charge
• The hotel charged them a hundred dollars extra for the damage they caused to the room.
• هتل بابت صدمه ای که به اتاق زدند ازشون ۱۰۰ دلار بیشتر پول گرفت
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

8 charge
• The airlines charge passengers for alcoholic drinks but not for soft drinks.
• شرکت های هواپیمایی بابت نوشیدنی های الکلی از مسافران پول میگیرند ولی برای نوشیدنی غیر الکی نه.
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

9 charge
• The cafe charges a dollar for a cup of coffee.
• کافه برا یه لیوان قهوه یه دلار پول میگیره
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

10 suspect
• When the nurse saw the boy's bruises, she suspected child abuse.
• وقتی که پرستار کبودی های پسر بچه را دید، گمان کرد که مورد سو استفاده قرار گرفته باشد
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

11 suspect
• The entire building burned down, and the police suspect arson.
• کل ساختمان در آتش سوخت و از بین رفت، و پلیس گمان میکند که ساختمان به عمد به آتش کشیده شده
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

12 shoot
• Let's take turns; you shoot first.
• بیا نوبتی شوت کنیم،اول تو شوت بزن
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

13 shoot
• We hired someone to shoot the wedding.
• به یکی پول دادیم از عروسی فیلم برداری کنه
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

14 shoot
• I'd like to shoot the models in front of the fountain now.
• الان دوست دارم جلوی فواره از مدل ها عکس بگیرم
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

15 shoot
• The rancher shot three bullets from his rifle.
• گاوچران با تفنگش سه گلوله شلیک کرد
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

16 aloud
• The pain made him cry aloud.
• درد بقدری بود که بلند بلند گریه کرد
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

17 aloud
• "I'll buy a new car,"Tom thougt aloud.
• تام داشت بلند بلند فکر میکرد که یک ماشین جدید میخرد
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

18 burst out laughing
• At last, I couldn't control myself and burst out laughing.
• آخرش دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم و زدم زیر خنده
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

19 burst out laughing
• The class burst out laughing.
• کل کلاس زدن زیر خنده
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

20 burst out laughing
• He burst out laughing .
• زد زیر خنده
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

21 scene
• The final scene of the movie was quite touching.
• صحنه آخر فیلم نسبتا سوزناک بود
١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

22 illustration
• As an illustration of this point, I'm going to tell you a true story.
• برای روشن ساختن این نکته، میخوام براتون یه داستان واقعی بگم
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

23 illustrate
• Let me give an example to illustrate the point .
• بزار یه مثال بزنم تا نکترو روشن کنم
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

24 illustrate
• Your last point isn't clear to me; could you please illustrate?
• نکته آخرت برام واضح نیست، میشه با مثال روشنش کنی؟!
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

25 illustrate
• The artist illustrated the book with very detailed drawings.
• تصویرگر کتاب را با نقاشی های بسیار دقیقی به تصویر کشیده است
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

26 grope
• She groped in the dark for the light switch.
• او در تاریکی کورکورانه به دنبال کلید برق گشت
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

27 touch
• Please keep in touch with the office through the week.
• لطفا در طول هفته با دفتر در تماس باشید
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

28 touch
• The sign said, "Please don't touch."
• رو تابلو نوشته بود:لطفا دست نزنید
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

29 overheard
• I just overheard it.
• تصادفی شنیدمش!بگوشم خورد!
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

30 overheard
• We talked quietly so as not to be overheard.
• به آرامی حرف زدیم تا به گوش کسی نخورد
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

31 overheard
• I overheard part of their conversation.
• بخشی از مکالمشون و تصادفی شنیدم
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

32 notice
• The play received good notices from reviewers.
• نمایش نقد های خوبی از داوران دریافت کرد
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

33 watch
• She kept a close watch on their prisoner.
• او زندانیشونو از نزدیک تحت نظر گرفت
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

34 watch
• The children's grandmother is watching them this afternoon.
• مادر بزرگ بچه ها قراره بعد از ظهر ازشون مراقبت کنه(پیششون باشه)
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

35 watch
• She watched carefully over her patient.
• او به دقت از بیمارش مراقبت کرد
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

36 watch
• Watch that you don't cut yourself with that knife!
• مواظب باش دستت و با اون چاقو نبری
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

37 examine
• Do you wish to examine this witness?
• میخای این شاهد و بازجوئی کنی؟!
١٣٩٨/٠٣/١٣
|

38 collision
• I had a near collision with a lorry.
• نزدیک بود با یک کامیون تصادف کنم
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

39 end up
• If she carries on shoplifting, she'll end up in jail.
• اگر او به دزدی از مغازه ها ادامه بده، سر از زندان در میاره
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

40 stop off
• We can stop off half way to have our lunch.
• میتونیم وسط راه وایسیم ناهار بخوریم
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

41 hold up
• A gang of men held up the jewelry store.
• گروهی از مرد ها به مغازه جواهر فروشی دستبرد زدند.
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

42 turn up
• No one knows what may turn up tomorrow.
• هیچ کس نمیدونه فردا چی پیش میاد.
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

43 turn up
• Don't worry about the letter-I'm sure it'll turn up.
• نگران نامه نباش مطمین باش پیدا میشه.
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

44 turn up
• The archivist turned up a valuable manuscript.
• مسئول بایگانی یک دست نوشته ارزشمند پیدا کرد.
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

45 turn up
• I turned up the volume on the TV.
• صدای تلویزیون و زیاد کردم
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

46 turn up
• Only Sue and Mark bothered to turn up for the meeting.
• فقط سو و مارک به خودشان زحمت دادند که برای جلسه حاضر بشن.
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

47 turn up
• The guest of honor finally turned up one hour late.
• مهمان افتخاری بالاخره بعد از یک ساعت تاخیر سر و کلش پیدا شد.
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

48 keep
• He kept his promise to me.
• او قولش به من را نگهداشت.
١٣٩٨/٠١/١٧
|

49 speed limit
• Drivers who exceed the speed limit can expect to be fined heavily.
• رانندگانی که سرعت مجاز را رد میکنند میتونن انتظار داشته باشن که بشدت جریمه شوند.
١٣٩٨/٠١/١٧
|

50 speed limit
• He accepts he was exceeding the speed limit.
• او قبول کرد که سرعت مجاز را رد کرده بود
١٣٩٨/٠١/١٧
|

51 speed limit
• The police stopped him for exceeding the speed limit.
• پلیس او را بخاطر رد کردن سرعت مجاز متوقف کرد.
١٣٩٨/٠١/١٧
|

52 overtake
• I accelerated to overtake the bus.
• من گاز دادم تا از اتوبوس سبقت بگیرم
١٣٩٨/٠١/١٦
|

53 watch out
• Watch out that you don't fall.
• مواظب باش که نیفتی
١٣٩٨/٠١/١٦
|

54 bleed
• We need to bleed the radiators.
• باید رادیاتور هارو هواگیری کنیم
١٣٩٨/٠١/١٢
|

55 bang
• He banged the door when he left.
• وقتی که رفت در و کوبید
١٣٩٨/٠١/١١
|

56 heal
• They've found no way to heal people of this rare disease.
• آنها راهی برای درمان مردمی که این بیماری نادر را دارند پیدا نکردند
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

57 minor
• She suffered only minor cuts and bruises.
• اون فقط چنتا بریدگی و کبودی جزئی داشت
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

58 injured
• an injured look in his eyes
• یک نگاه آزرده در چشم هایش
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

59 injure
• I injured my back when I lifted that box.
• وقتی جعبه رو بلند کردم به کمرم صدمه زدم
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

60 injury
• Injury threatened to wreck his sporting career.
• مصدومیت حرفه ورزشیش و تهدید کرد
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

61 at once
• I took the hint and left at once.
• من نکترو گرفتم و بلافاصله رفتم
١٣٩٨/٠١/٠١
|

62 at once
• Everyone arrived at once.
• همه با هم رسیدن
١٣٩٨/٠١/٠١
|

63 habit
• It's my habit to get up early even on weekends.
• من عادت دارم زود بیدار شم حتی در آخر هفته
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

64 lie in
• It was a Sunday, so she could lie in till almost lunch time.
• یکشنبه بود، پس اون میتونست تا ناهار تو تخت بمونه(وقتی بیدار میشه از تخت بیرون نیاد)
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

65 lie in
• I like to lie in at weekends.
• من دوست دارم آخر هفته بیشتر تو تخت بمانم(دیر تر پاشم)
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

66 go off
• The alarm did go off but all I did was yawn, turn over and go back to sleep.
• زنگ به صدا در آمد اما همش خمیازه کشیدم،غلت زدم و دوباره خوابیدم
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

67 nightmare
• I woke up from the nightmare in a cold sweat.
• در حالی که عرق سرد کرده بودم از خواب کابوسی بیدار شدم
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

68 nightmare
• I was glad to awake from such a nightmare.
• خوشحال بودم که از همچین کابوسی بیدار شدم
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

69 nightmare
• The exam was a nightmare, and he knew there was little chance of his passing.
• آزمون ی کابوس بود، و او میدانست که شانس کمی برای قبول شدن داره.
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

70 enormous
• The blue whale is an enormous animal that can be over one hundred feet in length.
• نهنگ آبی حیوان عظیم اجثه ای است که طولش میتواند بالای صد فوت باشد
١٣٩٧/١٢/٢٠
|