انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

الهام حسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 طبق رسوم گذشته ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

2 ازدوطرف سودبردن ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

3 رمزموفقیت چیزی ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

4 بدون توجه به... ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

5 ناراحت وناامیدکردن ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

6 سلسله حوادثی که پشت سرهم روی میدهد ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

7 وانمودکردن به اینکه مشکلی وجودندارد ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

8 معایب،نواقص ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

9 مرتبط بودن با... ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

10 ریسک کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

11 نوشتن جزئیات یک قرارملاقات یارویدادی که ممکنه بعدامجبورشوید ان را تغییردهید،داشتن یک طرح یابرنامه موقت برای انجام چیزی باکسی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

12 the former:اولی،قبلی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

13 بعدی،دومی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

14 توافق دوطرفه ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

15 ایست قلبی ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

16 قاچاق ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

17 شخص مهم وسزاوار احترام ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

18 طب/پزشکی مکمل.مثل طب سوزنی ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

19 بیماری تهاجمی/پیشرونده ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

20 دربستربیماری بودن ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

21 هزینه /عوارض زیادی تحمیل شدن به کسی یاچیزی ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

22 خشک کن ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

23 تنها،منزوی ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

24 بیشترزمان صرف کردن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

25 جستجوی حراجی ها ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

26 ازدست دادن،واگذارکردن مسابقه،... ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

27 درشرف....،دراستانه ی... ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

28 ازهیجان،نگرانی ناخن جویدن ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

29 داستانی درمورد روح ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

30 گشت زدن،چرخیدن ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

31 بیش ازحدنیازبرای انجام چیزی وقت صرف کردن ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

32 هم خدارومیخوادهم خرمارو ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

33 رب گوجه ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

34 چقدربی ادبانه ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

35 درنظرگرفته شدن بعنوان... ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

36 کم لطفی کردن به،کم توجهی کردن به ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

37 تهدیدکننده حیات ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

38 مجموعه ای از ارزش ها ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

39 قربانی کردن،فداکردن چیزی ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

40 تنفرازکسی بمحض دیدن او ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

41 شادوسرخوش ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

42 شکاک ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

43 مجازی،غیرواقعی که خیلی به واقعیت نزدیک است ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

44 by virtue of:به واسطه،بخاطر ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

45 قضاوت نکردن یانظرندادن درباره کسی یاچیزی ازروی ظاهرش ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

46 برحسب امکان،برحسب معقول،برحسب عملی بودن یاشدن. ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

47 امتحان کردن چیزی ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

48 علایم قابل مشاهده بیماری مثل:کهیر،اگزما،تهوع... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

49 تاریخ انقضا ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

50 باغرورصحبت کردن
١٣٩٨/٠٧/١٣
|

51 ناگهانی وسریع شروع به دویدن کردن ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

52 تجاوزکردن بکسی ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

53 مجبورکردن یامتقاعدکردن کسی به انجام کاری ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

54 کمی خنده دار ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

55 مراقبت کردن ازکسی یاچیزی واطمینان ازسالم بودنش ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

56 به تاخیرانداختن،موکول کردن ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

57 رابطه خوبی داشتن باکسی ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

58 غیرقابل پذیرش ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

59 Take care:مراقبت کردن ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

60 Care about:اهمیت دادن،توجه کردن ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

61 سواربودن بر ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

62 عصبانی کردن ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

63 نظرخواستن،مشاوره گرفتن. ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

64 مخالف بودن با...،مخالفت کردن با... ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

65 Take away food:غذای اماده،غذای بیرون ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

66 درظاهر،به ظاهر ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

67 ابتلابه بیماری مسری ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

68 اصطلاحات مالی ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

69 حزب سیاسی اصلی درپارلمان ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

70 رفتن به بیمارستان بقصددرمان سرپایی ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

71 بدهکاربودن بکسی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

72 سوزاندن بدن مرده بعنوان بخشی ازمراسم عزاداری ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

73 عزادار،سوگوار ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

74 بلندکردن جام شراب وارزوی شادی وموفقیت برای کسی ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

75 مراسم شام،مهمانی ازدواج ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

76 تربیت کردن کسی،پرورش دادن کسی. ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|